quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Kim Sơn, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

92 518 2
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/05/2014, 15:43

quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Kim Sơn, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên . thôn Chiều dài(m) Chiều rộng (m) nền mặt lề 1 Thôn Kim Tân 5 (trên đường ĐT 268)- Kim Tân 2- Kim Tân 1 -Kim Tân 8 (trên đường ĐT 268) 1.520 3,0-6,5 Đường đất 2 Thôn Kim Tân 1 ( đđ: trên đường. đất 7 Thôn Kim Tiến 3 ( đ: nhà văn hóa Kim Tiến 3 - đc: đồng Đồn ) 385 3,5 1 1,25*2 bê tông 8 Thôn Kim Tiến 4( trên ĐT 268) -Kim Tiến 3 ( ngã ba gần nhà văn hóa) - Kim Tiến 2 ( đồng Chúa) 300. dài(m) Chiều rộng (m) Kết cấu 95 4,5 Đường đất 12 Thôn Kim Tiến 2 ( đđ: trên đường liên thôn Kim Tân 6 -Kim Tiến 2; đc: đường liên thôn Kim Tiến 1 -Kim Tiến 2) 556 2,5-5,5 Đường đất 13 Thôn Kim
- Xem thêm -

Xem thêm: quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Kim Sơn, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Kim Sơn, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Kim Sơn, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Biểu 04. DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG KỲ QUY HOẠCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn