Nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than khánh hòa đến môi trường nước xã phúc hà TP thái nguyên

66 917 2
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2014, 22:07

Rất hay và bổ ích ! . tiến hành đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than Khánh Hòa 5 6 đến môi trường nước xã Phúc Hà TP. Thái Nguyên với mục đích đánh giá được hiện trạng môi trường nước tại. đó khai thác than cũng đã và đang gây ra những tác động không nhỏ đến chất lượng môi trường tại các khu mỏ khai thác và khu vực dân cư vùng mỏ. Ô nhiễm môi trường tại khu vực mỏ khai thác than. lượng khai thác hiện nay được đánh giá là chưa đến 10 vạn T/n. Khai thác than bùn làm chất đốt hay làm phân bón đều không có hiệu quả cao, mặt khác việc khai thác than sẽ ảnh hưởng đến môi trường,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than khánh hòa đến môi trường nước xã phúc hà TP thái nguyên, Nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than khánh hòa đến môi trường nước xã phúc hà TP thái nguyên, Nghiên cứu ảnh hưởng của việc khai thác than tại mỏ than khánh hòa đến môi trường nước xã phúc hà TP thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn