Lập quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia của người dân tại xã hà hiệu, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

49 750 1
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2014, 23:59

Tài liệu Khóa Luận tốt nghiệp cho các bạn học Lâm Nghiệp rất hay ! . to lớn của công tác quy hoạch sử dụng đất nông lâm nghiệp, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Lập quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia của người dân tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn nhằm. dù từng giai đoạn xã có quy hoạch sử dụng đất song việc lập quy hoạch sử dụng đất và giao đất lâm nghiệp vẫn mang tính áp đặt từ trên xuống mà không có hoặc có ít sự tham gia của người dân, do vậy. đáp ứng nhu câu sử dụng đất ổn định và bền vững cho xã. 1.2. Mục đích nghiên cứu - Cung cấp thêm cơ sở khoa học trong công tác quy hoạch sử dụng đất cấp xã có sự tham gia của người dân. - Đồng thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia của người dân tại xã hà hiệu, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn, Lập quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia của người dân tại xã hà hiệu, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn, Lập quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia của người dân tại xã hà hiệu, huyện ba bể, tỉnh bắc kạn, Phần 1 MỞ ĐẦU, Phần 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU, * Các nguồn tài nguyên, Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu kinh tế của xã Hà Hiệu, - Đất phi nông nghiệp là 100,72 ha, chiếm 2,51% tổng diện tích tự nhiên: Loại đất này chiếm tỷ lệ thấp nhất được thể hiện như sau: Đất Sông suối chiếm tỷ lệ cao nhất trong loại đất này chiếm 1,51%, tiếp đến là đất phát triển hạ tầng chiếm 0,95%, sau đó đế, - Đất khu dân cư nông thôn có diện tích 101,47 ha, chiếm 2.53 % tổng diện tích tự nhiên toàn xã., (Nguồn: số liệu do địa chính xã cung cấp), - Tổng diện tích tự nhiên của xã là 4.006,66 ha, trong đó:, - Tổng diện tích tự nhiên của xã là 4.006,66 ha; Đất nông nghiệp 3415,21 ha, chiếm 85,24% tổng diện tích tự nhiên; Đất phi nông nghiệp là 100,72 ha, chiếm 2,51% tổng diện tích tự nhiên; Đất chưa sử dụng 389,26 ha, chiếm 9,72% tổng diện tích tự nhiên., DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn