Sách ôn tập thi DELF Dành cho học sinh trung học - DELF Junior A2 FULL

105 58,145 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tải xuống (20,000₫)
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2014, 13:16

DELF hay Diplôme d''''études en langue française (Chứng chỉ tiếng Pháp cơ sở) là một hệ thống chứng chỉ kiểm tra khả năng Pháp ngữ của những người sử dụng tiếng Pháp không phải là tiếng mẹ đẻ. Bài thi được điều hành bởi CIEP (Trung tâm Sư phạm Quốc tế) trực thuộc Bộ Giáo dục Pháp. Trên thế giới có khoảng 900 trường được công nhận cấp chứng chỉ này tại 154 quốc gia (kể cả Pháp). Bộ ebook "DELF Dành cho học sinh trung học" bao gồm 2 cấp bậc học A2 và B1.Mua sách ngay với giá chỉ 10.000 đ!
- Xem thêm -

Xem thêm: Sách ôn tập thi DELF Dành cho học sinh trung học - DELF Junior A2 FULL, Sách ôn tập thi DELF Dành cho học sinh trung học - DELF Junior A2 FULL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay