Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm t EMB 1 vào khẩu phần ăn đến khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà ROSS 308 giai đoạn 1 49 ngày tuổi, nuôi tại sơn cẩm phú lương thái nguyên

65 542 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2014, 22:43

Khóa Luận cực hay và bổ ích !!!!!!! . - 78%; biên độ nhiệt trong ngày dao động từ 13 - 240C, có ngày giảm xuống còn 8 - 100C. Ngoài ra, còn chịu ảnh hưởng của gió ma Đông Bắc, giá rét và sương muối kéo dài gây ảnh hưởng đến khả. theo tuổi gà (độ lớn của gà) ánh sáng được đảm bảo cho gà hoạt động bình thường. + Giai đoạn nuôi: Ở giai đoạn này, chúng tôi thay dần máng ăn gai (máng ăn tròn) bằng máng ăn dành cho gà lớn. tiết. Sau khi cho gà uống nước khoảng 15 phút, chúng tôi tiến hành cho gà ăn, ở giai đoạn này chúng tôi cho gà ăn tự do đến khi xuất bán. - Chế độ chiếu sáng Ta phải điều chỉnh chế độ chiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm t EMB 1 vào khẩu phần ăn đến khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà ROSS 308 giai đoạn 1 49 ngày tuổi, nuôi tại sơn cẩm phú lương thái nguyên, Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm t EMB 1 vào khẩu phần ăn đến khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà ROSS 308 giai đoạn 1 49 ngày tuổi, nuôi tại sơn cẩm phú lương thái nguyên, Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm t EMB 1 vào khẩu phần ăn đến khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà ROSS 308 giai đoạn 1 49 ngày tuổi, nuôi tại sơn cẩm phú lương thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay