Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm t EMB 1 vào khẩu phần ăn đến khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà ROSS 308 giai đoạn 1 49 ngày tuổi, nuôi tại sơn cẩm phú lương thái nguyên

65 570 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2014, 22:43

Khóa Luận cực hay và bổ ích !!!!!!! 1 MỤC LỤC Phần 1: CÔNG TÁC PHỤC VỤ SẢN XUẤT 1 1.1. Điều tra cơ bản 1 1.1.1. Điều kiện tự nhiên 1 1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 2 1.1.3. Tình hình sản xuất nông nghiệp 5 1.1.4. Nhận xét chung 8 1.2. Nội dung, phương pháp kết quả công tác phục vụ sản xuất 9 1.2.1. Nội dung phục vụ sản xuất 9 1.2.2. Phương pháp tiến hành 10 1.2.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất 10 1.3. Kết luận 16 1.3.1. Nhữ ng kế t quả chủ yế u đạ t đượ c 16 1.3.2. Tồn tại 16 Phần 2: CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 17 2.1. Tnh cấp thiết đề tà i 17 2.2. Tổng quan tài liệu 19 2.2.1. Cơ sở khoa họ c củ a đề tà i 19 2.2.2. Giới thiệu chế phẩm T - EMB - 1 33 2.2.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 35 2.3. Đối tượng, nội dung, địa điểm, thời gian phương pháp tiến hành 36 2.3.1. Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu 36 2.3.2. Nội dung nghiên cứu 36 2.3.3. Phương pháp nghiên cứu 36 2.3.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu phương pháp theo dõi 37 2.3.5. Phương pháp xử lý số liệu 40 2.4. Kết quả nghiên cứ u và thả o luậ n 40 2 2.4.1. T lệ nuôi sống 40 2.4.2. Sinh trưở ng tích lũ y 42 2.4.3. Sinh trưở ng tuyệ t đố i và tương đố i 44 2.4.4. Tiêu thụ thứ c ăn 48 2.4.5. Hiệ u suấ t sử dụng thức ăn 50 2.4.6. Chỉ số sản xuất cuả gà thí nghiệ m 54 2.4.7. Kế t quả mổ khả o sá t khả năng cho thị t củ a đà n gà thí nghiệ m. 55 2.4.8. Chi phí thứ c ăn/kg tăng khố i lượ ng 55 2.5. Kết luận đề nghị 57 2.5.1. Kế t luậ n 57 2.5.2. Đề nghị 57 TI LIU THAM KHẢO 58 3 DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT CS : Cộ ng sự CRD : Bệnh hô hấp mãn tnh CTV : Cộ ng tá c viên ĐC : Đối chứng LMLM : Lở mồ m lông mó ng NXB : Nhà xuất bản UBND : Ủy ban nhân dân TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam THT : Tụ huyết trng TN : Th nghiệm 4 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Lịch sử dụng vaccine cho đàn 12 Bảng 1.2. Kết quả công tác phục vụ sản xuất 15 Bảng 2.1. Liề u lượ ng sử dụ ng chế phẩ m T - EMB - 1 34 Bảng 2.2. Sơ đồ bố tr th nghiệm 37 Bảng 2.3. Thành phần giá trị dinh dưỡng của khẩu phần cơ sở 37 Bảng 2.4. T lệ nuôi sống củ a gà qua cá c tuầ n tuổ i 41 Bảng 2.5. Khố i lượ ng gà qua cá c tuầ n tuổ i 42 Bảng 2.6. Sinh trưở ng tuyệ t đối sinh trưởng tương đối của th nghiệm. 45 Bảng 2.7. Tiêu thụ thức ăn của 49 Bảng 2.8. Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng 51 Bảng 2.9. Tiêu tốn Protein ME cho tăng khối lượng 53 Bảng 2.10. Chỉ số sản xuất của 54 Bảng 2.11. Mộ t số chỉ tiêu mổ khả o sá t củ a gà thí nghiệ m 55 Bảng 2.12. Chi ph thức ăn để sản xuất 1 kg tăng khối lượng sống của 56 5 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1. Tế bà o Bacillus subtilis 23 Hình 2.2. Tế bào nấm men Saccharomyces cerevisae 24 Hình 2.3. Chế phẩ m T - EMB - 1 34 Hình 2.1. Đồ thị sinh trưở ng tí ch lũ y củ a gà thịt qua các tuần tuổi 44 Hình 2.2. Sinh trưở ng tuyệ t đố i củ a đà n gà qua cá c tuầ n tuổ i 47 Hình 2.3. Đồ thị sinh trưởng tương đố i củ a đà n gà Ross 308 qua cá c tuầ n tuổ i 48 1 Phần 1 CÔNG TÁC PHỤC VỤ SẢN XUẤT 1.1. ĐIỀU TRA CƠ BẢN 1.1.1. Điều kiện tự nhiên 1.1.1.1. Vị trí địa lý Nằm ở cực Nam của huyện, Sơn Cẩm cách thành phố Thái Nguyên 7 km trung tâm huyện 15km về pha Bắc, ranh giới của xã được xác định như sau: Pha Đông tiếp giáp với xã Cao Ngạn thành phố Thái Nguyên; Phía Tây tiếp giáp với xã An Khánh huyện Đại Từ; Pha Nam tiếp giáp với phường Tân Long Thành phố Thái Nguyên; Pha Bắc tiếp giáp với xã Cổ Lũng huyện Phú Lương. 1.1.1.2. Địa hình - đất đai * Địa hình Sơn Cẩm thuộc huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, nhưng so với các xã trong vng thì Sơn Cẩm có địa hình bằng phẳng hơn, tuy vậy vẫn có một vài ngọn núi, trong đó lớn nhất là ngọn núi Sơn Cẩm nằm ven quốc lộ 3. Với nhiều đồi núi thấp, độ cao thường dưới 150m, vng đồi núi có độ dốc từ 8 - 150 chiếm trên 16,7% tổng diện tch của xã. * Đất đai Trên địa bàn xã gồm có đất ph sa không được bồi, đất ph sa ngòi suối, đất đỏ vàng, đất nâu vàng trên ph sa cổ đất vàng nhạt trên đá cát. Sơn Cẩm có diện tch tương đối lớn, tổng diện tch tự nhiên là 17 km2 (1.682 ha). Trong đó: Diện tch đất nông nghiệp chiếm 597 ha; đất ở chiếm 295 ha; đất lâm nghiệp chiếm 387 ha. Ngoài ra, trong xã còn có nhiều khu công nghiệp, khu khai thác khoáng sản, trại giam Phú Sơn…Và còn lại là diện tch đất chưa sử dụng. 1.1.1.3. Khí hậu, thủy văn * Khí hậu Sơn Cẩm nằm gần với thành phố Thái Nguyên nên được xếp trong vng kh hậu chung của miền núi pha Bắc Việt Nam, chịu ảnh hưởng của kh hậu nhiệt đới gió ma với hai ma nóng, lạnh rõ rệt. 2 - Ma lạnh (từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau) nhiệt độ xuống thấp, thời gian này kh hậu khô hanh, độ ẩm trung bình 76 - 78%; biên độ nhiệt trong ngày dao động từ 13 - 240C, có ngày giảm xuống còn 8 - 100C. Ngoài ra, còn chịu ảnh hưởng của gió ma Đông Bắc, giá rét sương muối kéo dài gây ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây trồng, phát triển sức chống đỡ bệnh ở vật nuôi. - Ma nóng (từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm) có nhiệt độ cao, dao động từ 21 - 36 0C; độ ẩm từ 80 - 86 %. Số giờ nắng trung bình 1 năm là 1.628 giờ. Lượng mưa trung bình từ 2.000 - 2.100 mm/năm. Từ tháng 4 đến tháng 10, mưa nhiều chiếm trên 90 % tổng lượng mưa cả năm. Tháng 7 có lượng mưa lớn nhất (bình quân từ 410 mm - 420 mm/tháng). Tháng 11 tháng 12 t mưa, lượng mưa trung bình chỉ khoảng từ 24 đến 25 mm/tháng. Tuy lượng mưa phân bố không đồng đều trong năm, nhưng kh hậu vào ma mưa thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Đối với người chăn nuôi thì thời gian này cần phải chú ý đến công tác thú y, đề phòng dịch bệnh trên đàn vật nuôi, giảm thiệt hại có thể xảy ra. * Thủy văn Trên địa bàn xã có 2 hệ thống sông ngòi chảy qua là Sông Đu sông Cầu. Đây là nguồn cung cấp nước chủ yếu đảm bảo cho sinh hoạt sản xuất của xã. Hầu hết các sông đều hẹp dốc, nên trong ma nóng, mưa nhiều, thường xảy ra lũ lụt, xói mòn sạt lở đất, gây nhiều thiệt hại cho sản xuất đời sống, sinh hoạt của nhân dân. 1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 1.1.2.1. Kinh tế Sơn Cẩm có cơ cấu kinh tế đa dạng, nhiều thành phần cng hoạt động: Nông - Công - Lâm nghiệp dịch vụ, tạo mối quan hệ qua lại hỗ trợ thúc đẩy nhau cng phát triển. Sơn Cẩm xa trung tâm huyện nhưng lại gần với thành phố Thái Nguyên nên có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, đặc biệt là công nghiệp, tiểu công nghiệp xây dựng. T trọng sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp là 47,8%, thu nhập khoảng 15 t đồng. Tuy vậy, sản xuất 3 nông nghiệp vẫn chiếm hơn 50% tổng thu nhập, bao gồm cả ngành trồng trọt chăn nuôi. Sơn Cẩm có một nền kinh tế phát triển hơn so với các xã khác trong huyện Phú Lương. Nhờ mỏ than Khánh Hòa, nhà máy luyện cốc Sơn Cẩm trục quốc lộ 3 chạy qua đã tạo công ăn việc làm ngành dịch vụ - cơ kh phát triển, tăng thu nhập cho người dân trong xã. Năm 2011, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã gần 37 t đồng, đạt 113% kế hoạch (Theo báo cáo UBND xã Sơn Cẩm năm 2011)[21]. Theo quy hoạch dự kiến của UBND tỉnh Thái Nguyên, xã Sơn Cẩm dự kiến sẽ hình thành cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 vớ i diệ n tí ch là 75 ha Sơn Cẩm 2 vớ i diệ n tí ch là 50 ha, đồng thời bổ sung thêm một cụm công nghiệp may vớ i diệ n tch15 ha. 1.1.2.2. Xã hội * Dân số Sơn Cẩm là địa phương đông dân nhất có mật độ dân số chỉ đứng sau hai thị trấn Giang Tiên Đu của huyện Phú Lương. Tổng dân số của khoảng 14520 người với 3728 hộ gia đình. Mật độ dân số là 854 người/km2 . * Dân tộc Sơn Cẩ m có 8 dân tộc anh em chung sống: Kinh, Sán Dìu, Nng, Tày, Sán Ch, Thái, Hoa, Dao. Đa số là dân tộc Kinh (60%), dân tộc thiểu số chiếm 40% dân số toàn xã. Các dân tộc sống đan xen, đoàn kết, hoà thuận hỗ trợ nhau cng phát triển. Những năm qua, các chnh sách dân tộc miền núi của Đảng Nhà nước được thực hiện trên địa bàn xã đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, rút ngắn dần khoảng cách chênh lệch giữa các dân tộc trong vng. 1.1.2.3. Giao thông * Giao thông đường bộ Địa bàn xã có tuyến quốc lộ 3, là tuyến đường bắt đầu từ Hà Nội qua tỉnh Thái Nguyên đến cửa khẩu Tà Lng (Cao Bằng) với chiều dài quốc lộ chạy qua xã là 3 km tuyến quốc lộ 1B mới chạy qua. 4 * Giao thông đường sắt Tuyến đường sắt Quan Triều - Núi Hồng chuyên chở khoáng sản cũng qua địa bàn xã chạy song song với tuyến quốc lộ 3. Được xây dựng từ rất lâu nhưng vẫn giữ nguyên phát huy tác dụng như thủa ban đầu. * Giao thông đường thủy Dưới thời Pháp thuộc, sông Cầu là tuyến giao thông quan trọng của huyện Phú Lương cả tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay dòng sông Cầu trên địa bàn t được khai thác tiềm năng về vận chuyển đường thủy. 1.1.2.4. Giáo dục - Đào tạo Tiếp giáp với thành phố Thái Nguyên, chịu sức hút ảnh hưởng rất nhiều tới lĩnh vực giáo dục, nhưng huyện Phú Lương nói chung hay xã Sơn Cẩm nói riêng vẫn vững vàng khẳng định được vị tr, vai trò giáo dục của mình tới sự nghiệp “trồng người” trong khu vực. Xã đã có hệ thống trường đào tạo từ mầm non tới bậc trung học phổ thông khá phong phú như : Trường Mầm non Khánh Hòa, trường Tiểu học Sơn Cẩm, trường Trung học cơ sở Sơn Cẩm, trường trung học Phổ thông Khánh Hòa. Ngoài ra, trường Cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên, trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Việt Bắc-Vinacomin của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam cũng nằm trên địa bàn xã. Với số lượng hệ thống các trường phổ thông khá phong phú, đã đáp ứng khá tốt nhu cầu học tập của người dân. Bên cạnh đó sự phát triển của các trường nghề trên địa bàn đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho con em đồng bào các dân tộc trong khu vực. 1.1.2.5. Y tế Xã đã thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác giám sát phòng chống dịch bệnh, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Năm 2011, Trạm Y tế xã có 13 nghìn lượt người khám, chữa bệnh, 100% trẻ em được tiêm chủng mở rộng, uống Vitamin A. Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, kế hoạch hóa gia đình năm 2011 đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra; t lệ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi ở mức 13,3% giảm 0,5% so với năm 2010. 5 1.1.2.6. An ninh quốc phòng Trên địa bàn xã có Trại giam Phú Sơn 4 là cơ sở điển hình của cả nước về đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác cải tạo , rn luyện những người phạm tội trở thành công dân có ch của cả nước. Trong nhữ ng năm qua , xã đã rất chú ý tới công tác củng cố tăng cườ ng an ninh quố c phò ng , kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội; Phát động rộng rãi phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào tự quản, giữ gìn an ninh trật tự ở nông thôn. Lực lượng vũ trang của xã đã thự c hiệ n nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tham gia vào kế hoạch phòng chống lụt bão của xã sẵn sàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 1.1.3. Tình hình sản xuất nông nghiệp 1.1.3.1. Tình hình sản xuất ngành trồng trọt Ngành trồng trọt đóng vai trò rất quan trọng trong phá t triể n kinh tế củ a xã. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, xã đã thử nghiệm xây dựng các mô hình trên cơ sở dồn điền đổi thửa, cơ giới hóa gắn với liên kết “4 nhà” theo hướng sản xuất hàng hóa. Đẩy mạnh ứng dụng các giống năng suất cao, chất lượng tốt vào sả n xuấ t và thực hiện thâm canh tăng vụ. * Cây nông nghiệp: Chủ lực của xã là cây lúa, với diện tch trồng khá lớn (280 ha). Ngoài ra, còn có một số cây khác như: Khoai lang, lạc, ngô, đậu tương… nhiều loại rau màu được trồng xen giữa các vụ lúa nhưng chủ yếu là trồng vào vụ đông. * Cây ăn quả: Na, nhãn, vải… được trồng với diện tch lớn, song thiếu tập trung, chưa thâm canh nên năng suất còn thấp. Sản phẩm chỉ mang tnh tự cung tự cấp, chưa là hàng hóa kinh doanh. * Cây công nghiệ p và lâm nghiệp: Được gắn với thương hiệu là “Đệ nhất danh trà”của tỉnh Thái Nguyên, xã Sơn Cẩm đã có nhiều chú trọng trong việc lựa chọn giố ng chè, quy trì nh trồ ng trọ t, chế biế n… nhằ m đưa cây chè là cây chủ lực trong hướng phát triển cây công nghiệp của địa phương. Bên cạnh đó, để ngăn chặn được tình trạng suy thoái về diện tch chất lượng rừng, thực hiện theo đường lối lãnh đạo của cấp trên, xã đã giao [...]... trên Broiler trong mô hình chăn nuôi trang trại, sử dụng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, chúng t i tiến hành chuyên đề: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm T - EMB - 1 vào khẩu phần ăn đến khả năng sinh trưởng cho th t của Ross 308 giai đoạn 1 - 49 ngày tuổi, nuôi t i Sơn Cẩm - Phú Lương - Thái Nguyên * Mục đích - Xác định ảnh hưởng của chê phâm T - EMB - 1 đến khả năng sinh ́ ̉ trưởng, ... xu t th t hiệu quả kinh t của chăn nuôi Ross 308 * Ý nghĩa - Ý nghĩa khoa học: Bổ sung những vấn đề liên quan của việc sử dụng các chế phẩm vi sinh v t đến sinh trưởng, sức sản xu t th t của Ross 308 - Ý nghĩa thực tiễn: Giúp người chăn nuôi có thêm kiến thức về chê ́ phâm T -EMB - 1 có quy t định đúng đắn trong việc lựa chọn sử dụng chế ̉ phẩm này trong chăn nuôi 19 2.2 T NG QUAN T I... sẽ t ng lên Sự cần thi t cung cấp các vitamin trong thức ăn có liên quan m t thi t với sử dụng các axit amin trong cơ thể gia cầm, đặc bi t là vitamin B vì chúng tham gia vào thành phần của men điều hòa trao đổi protein tham gia vào t ng hợp axit amin 2.2 .1. 7 Các yếu t ảnh hưởng t i sinh trưởng ở gia cầm a) Di truyền Sinh trưởng là m t tính trạng sản xu t phụ thuộc khá ch t chẽ vào yếu t di truyên... Vi t Nam, sản phẩm th t của gia cầm chiếm t 20 - 25% số lượng th t cung cấp cho toàn xã hội Th t trứng gia cầm có giá trị dinh dưỡng cao không bị giới hạn bởi t n giáo Hàm lượng protein trong th t gia cầm là 22%, trong khi đó th t chỉ có 20% protein, th t lợn có 18 % protein Th t trứng gia cầm là món ăn ưa dùng của người Vi t Nam, thường được dùng trong các lễ hội những bữa ăn sang trọng... kích thích sinh trưởng làm t ng ch t lượng th t như các enzym (Amilaza, Proteaza), các hóc môn sinh trưởng, m t số kháng sinh không gây hại cho người, m t số sắc t làm t ng màu vàng của da Ở Broiler m t phần năng lượng dùng để duy trì, phần để sinh trưởng, những cá thể nào có sinh trưởng cao, yêu cầu thức ăn có tỷ lệ protein cao hơn Tỷ lệ protein hợp lý, sẽ giúp cho trao đổi ch t được t ng cường,... đã nghiên cứu sản xu t thành công loại men vi sinh NN1 được sử dụng r t hiệu quả trong chăn nuôi gia súc, gia cầm TS Nguyễn Khắc Tuấn, t c giả của chế phẩm vi sinh này cho bi t: Chế phẩm men vi sinh NN1 có chứa nhều vi sinh v t hữu ích, khi phối trộn với thức ăn t c dụng giúp nâng cao khả năng sinh trưởng, ph t triển của v t nuôi, nâng cao tỷ lệ sống, giảm tỷ lệ bị bệnh, giảm tỷ lệ ch t, tỷ... khô để b t đầu cho ăn Giai đoạn này yếu t nhi t độ r t quan trọng, trong quây là 330C, sau m t tuần tuổi thì nhi t độ giảm dần theo ngày tuổi khi lớn nhi t độ tiêu chuẩn cho ph t triển t t nh t là 220C Thường xuyên theo dõi đàn để điều chỉnh nhi t độ phù hợp cho sự ph t triển của Quây gà, máng ăn, máng uống rèm che đều được điều chỉnh phù hợp theo tuổi (độ lớn của gà) ánh sáng... giống mới trong chăn nuôi ́ ̣ Nhiêu trang trại trong xa được đầu t đồng bộ t con giống, chuồng trại, thức ̀ ̃ ăn, thú y xử lý ch t thải chăn nuôi với trang thi t bị tiên tiến Tuy nhiên, tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ, t n dụng các phụ phẩm của ngành trồng tr t là chủ yếu * Chăn nuôi trâu T ng đàn trâu của xã năm 2 011 khoảng 245 con, trong đó chủ yếu là trâu Do phương thức chăn nuôi trâu bo nhỏ... dụng m t loại nước, protein, lipit, gluxit, ch t khoáng Giữa mức độ năng lượng protein có liên quan với nhau Khi thiếu năng lượng trao đổi, có thể sử dụng protein vào mục đích t o nguồn năng lượng, vì vậy, tiêu t n thức ăn cho m t đơn vị sản phẩm sẽ t ng lên Nếu thừa năng lượng trao đổi, có thể sẽ t ng cường tích lũy mỡ Việc thừa năng lượng trong thức ăn động v t có hại đối với gia cầm đó gia... giá thương phẩm trên thị trường thường bấp bênh, trong khi đó giá con giống thức ăn chăn nuôi lên xuống th t thường, đã gây nhiều khó khăn cho các trang trại chăn nuôi trên địa bàn xã Hiện nay, trên địa bàn xã đang t n t i m t thực t đó là đa số các gia đình chăn nuôi theo hình thức trang trại gia trại, song họ thường sản xu t độc lập, i t có sự liên k t Do đó, vẫn thường xảy ra t nh trạng . - 78%; biên độ nhiệt trong ngày dao động từ 13 - 240C, có ngày giảm xuống còn 8 - 100C. Ngoài ra, còn chịu ảnh hưởng của gió ma Đông Bắc, giá rét và sương muối kéo dài gây ảnh hưởng đến khả. theo tuổi gà (độ lớn của gà) ánh sáng được đảm bảo cho gà hoạt động bình thường. + Giai đoạn nuôi: Ở giai đoạn này, chúng tôi thay dần máng ăn gai (máng ăn tròn) bằng máng ăn dành cho gà lớn. tiết. Sau khi cho gà uống nước khoảng 15 phút, chúng tôi tiến hành cho gà ăn, ở giai đoạn này chúng tôi cho gà ăn tự do đến khi xuất bán. - Chế độ chiếu sáng Ta phải điều chỉnh chế độ chiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm t EMB 1 vào khẩu phần ăn đến khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà ROSS 308 giai đoạn 1 49 ngày tuổi, nuôi tại sơn cẩm phú lương thái nguyên, Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm t EMB 1 vào khẩu phần ăn đến khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà ROSS 308 giai đoạn 1 49 ngày tuổi, nuôi tại sơn cẩm phú lương thái nguyên, Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm t EMB 1 vào khẩu phần ăn đến khả năng sinh trưởng và cho thịt của gà ROSS 308 giai đoạn 1 49 ngày tuổi, nuôi tại sơn cẩm phú lương thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay