7 bài luận tiếng anh về thành viên gia đình

12 69,629 32
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2014, 22:07

. . 2 .Bài luận tự viết về gia đình . Gia đình tôi thì bình thường . Gia đình tôi có bảy thành viên bao gồm ba tôi , mẹ tôi , tôi và bốn đứa em của tôi . Tôi là con trai lớn nhất trong gia đình. sinh viên đại học năm thứ hai cũng tại đại học sư phạm Huế , khoa ngữ văn .Ba đứa em trai còn lại đều đã đi học , thành viên nhỏ nhất trong nhà là học sinh cấp II , nó rất thông minh và lanh. football enthusiast /fans . Cô diễn viên này có rất nhiều người hâm mộ : This actress has many admirer . Người hâm mộ gưỉ thư về cho anh ấy tới tấp khi anh ấy đạt giải cao trong kì thi olympic
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 bài luận tiếng anh về thành viên gia đình, 7 bài luận tiếng anh về thành viên gia đình, 7 bài luận tiếng anh về thành viên gia đình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay