Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm 2011 công tác đảm bảo TT ATGT

4 757 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2013, 10:40

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm 2011 công tác đảm bảo TT ATGT ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH AN GIANGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 107 /TB-UBND An Giang, ngày 02 tháng 8 năm 2011THÔNG BÁOKết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị kết 06 tháng đầu năm 2011 công tác đảm bảo TT ATGTNgày 26/7/2011, tại Hội trường UBND huyện An Phú, Chủ tịch Ủy ban nhân dân - kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông Vương Bình Thạnh đã chủ trì Hội nghị kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 06 tháng đầu năm 2011 trên địa bàn, cùng tham dự có lãnh đạo các Sở ngành là và địa phương có liên quan. Sau khi đại diện Văn phòng thường trực Ban An toàn Giao thông trình bày Báo cáo kết và các ý kiến tham luận, kiến nghị của các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Vương Bình Thạnh có ý kiến kết luận như sau:06 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 58 vụ TNGT, làm 59 người chết, 18 người bị thương, so cùng kỳ năm trước TNGT giảm trên cả 03 tiêu chí (giảm 05 vụ, giảm 07 người chết và giảm 20 người bị thương). Với sự nổ lực và kiên trì của các lực lượng chức năng trong thời gian qua tỉnh An Giang đã thực hiện được mục tiêu kiềm chế và giảm dần tai nạn giao thông theo tinh thần Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ. Với thành tích đó, tỉnh An Giang là một trong 10 địa phương được Thủ tướng Chính phủ biểu dương trong 03 năm liên tục giảm TNGT và giảm số người chết do TNGT.Để đạt được thành tích trên, các lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế TNGT theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP, đồng thời đã chủ động nghiên cứu xác định các nguyên nhân chính gây ra TNGT (do người điều khiển phương tiện thiếu ý thức, do công tác tuyên truyền chưa đúng mức, do cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn yếu kém,….) từ đó đã có giải pháp ngăn chặn và hạn chế TNGT trên địa bàn.Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ của 06 tháng cuối năm của Ban An toàn Giao thông nói chung, của các lực lượng chức năng và địa phương nói riêng cần tập trung thực hiện một số công việc sau:Thứ nhất, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT phải đi trước một bước tác động vào nhận thức, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tập trung ưu tiên nâng cao hiệu quả các chiến dịch tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT theo chiều sâu, với nhiều hình thức phong phú, phù hợp từng đối tượng, từng vùng, làm tốt công tác tuyên truyền sẽ giảm được TNGT. Trong đó, cần phải xác định đây là công tác trọng tâm, cần kiên trì thường xuyên, liên tục. Giao Ban ATGT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với Sở Tư pháp, GD&ĐT, VH-TT&DL và tổ chức chính trị, đoàn thể cùng tham gia quán triệt, triển khai mạnh -2-mẽ hơn nữa Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ và các theo chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia đến từng người dân, đặc biệt là người tham gia giao thông, đồng thời thực hiện các tiêu chí cơ bản về văn hóa giao thông. Thứ hai, duy trì và tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, mà nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông cần tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm với tinh thần nghiêm minh, công bằng và không có ngoại lệ, trong đó kiên quyết xử lý đối với các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. - Duy trì thực hiện tốt Kế hoạch xây dựng mô hình xã, thị trấn “Tự quản về An toàn giao thông” thời gian qua đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị ở cơ sở và quần chúng nhân dân tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT, đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Trong thời gian tới cần phát huy và tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 27/CP quy định việc huy động các lực lượng cảnh sát khác và Công an xã trong việc tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT đường bộ. Tiếp tục hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ và quan tâm đầu tư trang bị thiết bị, phương tiện hỗ trợ để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT của lực lượng Công an xã, thị trấn nhằm từng bước nâng cao vai trò của lực lượng này đối với việc giữ gìn trật tự giao thông ở cơ sở và phong trào quần chúng tự quản về trật tự an toàn giao thông. - Hiện nay đang trong mùa mưa bão, nhằm đảm bảo ATGT cho các phương tiện thủy nội địa hoạt động được an toàn. Giao Sở Giao thông Vận tải cùng lực lượng CSGT đường thủy tiến hành rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của bến bãi, phương tiện và người điều khiển phương tiện của 150 bến khách ngang sông trên địa bàn, kiên quyết đình chỉ hoạt động các bến không đảm bảo các điều kiện về an toàn kỹ thuật.- Giao Ban An toàn Giao thông cùng UBND TP Long Xuyên làm việc với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng để thống nhất đề xuất đối với vấn đề quản lý, sử dụng lòng đường, vĩa hè trên địa bàn. Đề nghị các cơ quan TW quản lý đường thủy nội địa đóng trên địa bàn tỉnh (Đoạn quản lý ĐTNĐ số 13 và số 15, Cảng vụ) thường xuyên thông báo, khuyến cáo các Doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch bằng tàu, thuyền cần thường xuyên cập nhật thông tin về thời tiết để có biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác.Thứ ba, mặc dù trong 05 năm qua tỉnh luôn quan tâm dành kinh phí để nâng cấp, sửa chửa và đầu tư cơ sở hạ tầng về giao thông, nhưng do tốc độ phát triển nhanh của các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là phương tiện giao thông đường bộ, nhanh hơn tốc độ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng về giao thông, nên hiện nay đa số 14 tuyến đường tỉnh đang xuống cấp và hơn 56 tuyến giao thông nông thôn chưa đạt tiêu chuẩn. Vì vậy, trong thời gian này, trước mắt để không xảy ra TNGT do cơ sở hạ tầng yếu kém, giao Sở Giao thông Vận tải 2-3-chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan và UBND địa phương tiến hành rà soát, phát hiện và kịp thời có giải pháp khắc phục và xóa các điểm đen về TNGT;Ngành Giao thông vận tải thực hiện hoàn thành công tác đầu tư xây dựng và duy tu sửa chữa, bảo trì công trình giao thông theo chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnhcủa ngành trong năm 2011. Trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch 41 vị trí, đường nhánh đấu nối vào QL.91 và 02 Đề án bảo đảm trật tự ATGT đường bộ và Đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.Thứ tư, về công tác chỉ đạo, kiểm tra về ATGT- Giao Ban ATGT tỉnh làm tốt việc Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 06/KH-ATGT ngày 05/05/2010 về xây dựng mô hình xã, thị trấn “Tự quản về ATGT” năm 2010 và Kế hoạch phối hợp số 52/KHPH(PV28) ngày 29/03/2010 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT năm 2011 tại các huyện, thị xã, thành phố.- Đề nghị Ban ATGT huyện, thị xã, thành phố phải tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ hành lang an toàn giao thông. Trong đó, giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn quản lý bảo đảm đường thông, hè thoáng, sắp xếp, bố trí nơi họp chợ, buôn bán hợp lý. Kiên quyết xử lý các trường hợp tái lấn chiếm hành lang lộ giới đã được giải quyết. Cần quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động phối hợp liên ngành với Thanh tra giao thông chặt chẻ và thực hiện quyết liệt các giải pháp mà địa phương đã đề ra. 06 tháng cuối năm 2011 có nhiều sự kiện quan trọng, đề nghị Bộ phận Thường trực Ban ATGT tỉnh phát huy tốt nhiệm vụ, chức năng là cơ quan tham mưu, cầu nối giúp cho Trưởng Ban chỉ đạo, điều hành toàn diện công tác bảo đảm trật tự ATGT trên phạm vi địa bàn tỉnh. Trước mắt, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tốt Lễ ra quân hưởng ứng Tháng An toàn giao thông Quốc gia và Lễ phát động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” theo hướng dẫn của Ủy ban ATGT Quốc gia.Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND - Kiêm trưởng Ban ATGT tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị kết công tác đảm bảo TT ATGT 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2011 đến các đơn vị có liên quan biết, để thực hiện./. TL. CHỦ TỊCH CHÁNH VĂN PHÒNGNơi nhận: - TT TU, HĐND, UBND tỉnh (b/c); ( Ðã ký ) - Sở, ngành cấp tỉnh; - UBND huyện, thị xã, thành phố;- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;- LĐVP UBND tỉnh;- Lưu VT, KT, XDCB. 3-4- Võ Nguyên Nam4 . Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm 2011 công tác đảm bảo TT ATGTNgày 26/7 /2011, tại Hội trường UBND huyện An Phú, Chủ. trưởng Ban ATGT tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo TT ATGT 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2011 đến các
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm 2011 công tác đảm bảo TT ATGT, Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm 2011 công tác đảm bảo TT ATGT, Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm 2011 công tác đảm bảo TT ATGT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn