Tổng hợp đề thi toán cao cấp

30 938 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2014, 22:18

. ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI ĐỀ THI HỌC PHẦN MÔN TOÁN Bộ môn Toán Môn: Toán cao cấp 1 Ngành X, XN, VL, D, N, M Đề thi số 10 (Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1. Cho hai tập hợp X và Y và ánh xạ f:. HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI ĐỀ THI HỌC PHẦN MÔN TOÁN Bộ môn Toán Môn: Toán cao cấp 1 Ngành X, XN, VL, D, N, M Đề thi số 11 (Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1. Cho A, B là hai tập hợp con của tập X Chứng. HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI ĐỀ THI HỌC PHẦN MÔN TOÁN Bộ môn Toán Môn: Toán cao cấp 1 Ngành X, XN, VL, D, N, M Đề thi số 12 (Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1. Cho A,B là hai tập hợp. Chứng minh rằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề thi toán cao cấp, Tổng hợp đề thi toán cao cấp, Tổng hợp đề thi toán cao cấp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn