Nâng cao hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội.DOC

88 359 8
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2012, 14:32

Nâng cao hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN NHẬP KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG NỘISinh viên thực hiện :Đào Thị Thanh TuyềnMã SV :CQ483237Lớp :Tài chính quốc tế Khóa :48Hệ :Chính quyGVHD :PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thảo Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368LỜI MỞ ĐẦUTrong điều kiện toàn cầu hoá, quốc tế hoá nền kinh tế thế giới diễn ra ngày càng mạnh mẽ, mỗi quốc gia cần phải tích cực và chủ động tham gia để đạt đựơc vị trí thuận lợi trong sự phân công lao động quốc tế và trao đổi thương mại quốc tế. Điều đó có nghĩa là mỗi quốc gia cần phải phát triển mạnh mẽ lĩnh vực kinh tế đối ngoại.Đối với nước ta phát triển kinh tế đối ngoại là một tất yếu khách quan nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xây dựng đất nước theo định hướng XHCN. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, chúng ta vẫn đang trong qúa trình tiến hành sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Chỉ có thông qua hoạt động kinh tế đối ngoại chúng ta mới tạo đựơc nguồn ngoại tệ cần thiết để phục vụ nhập khẩu kỹ thuật hiện đại, công nghệ thiết bị, đồng thời phát huy tiềm năng của đất nước, tận dụng nguồn vốn và công nghệ nước ngoài để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, rút ngắn khoảng cách tụt hậu và đưa nền kinh tế đất nước từng bước hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Như một mắt xích không thể thiếu được trong hoạt động kinh tế đối ngoại, hoạt động thanh toán quốc tế của các Ngân hàng ngày càng có vị trí và vai trò quan trong, nó được xem là công cụ, là cầu nối trong quan hệ kinh tế đối ngoại, quan hệ kinh tế và thương mại giữa các nước trên thế giới Hoạt động thanh toán quốc tế là một trong những mặt hoạt động quan trọng của Ngân hàng, nó có liên quan đến nhiều mặt hoạt động khác của Ngân hàng. Trong quá trình học tập tại trường, được sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, em đã tiếp thu được những kiến thức cơ bản về ngân hàng thương mại. Đến khi thực tập tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Nội, em nhận thấy thanh toán quốc đã được ngân hàng xem là một trong những hoạt động chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của mình.Thanh toán quốc tế là lĩnh vực hoạt động mạnh nhất của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam nói chungNgân hàng Ngoại thương Nội nói riêng trong hệ thống các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Hoạt động thanh toán Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368quốc tế của Ngân hàng Ngoại thương Nội rất phát triển, thị phần thanh toán xuất nhập khẩu của Chi nhánh chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch thanh toán xuất nhập khẩu của toàn hệ thống Ngân hàng Ngoại thương. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần phải khắc phục, cùng với nó là sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng trong và ngoài nước. Bởi vậy, việc nghiên cứu để hoàn thiện, mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Nội là vô cùng cần thiết. Thanh toán quốc tế thực sự là phức tạp và còn nhiều tồn tại trong cơ chế nghiệp vụ cũng như trong công tác tổ chức và thực hiện. Chính vì vậy, chúng ta cần phải quan tâm nghiên cứu, tìm ra biện pháp khắc phục. Xuất phát từ những vấn đề trên, em đã nghiên cứu đề tài: ”Nâng cao hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Nội.”Bố cục của chuyên đề, ngoài lời mở đầu và Kết luận gồm có 3 chương sau:Chương I: Tổng quan về hiệu quả thanh toán nhập khảu theo phương thức tín dụng chứng từ Chương II: Thực trạng hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng ngoại thương NộiChương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từDo những hạn chế nhất định về kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, chuyên đề này chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của thầy cô giáo và các bạn sinh viên quan tâm tới đề tài này để em có thể hoàn thiện hơn trong những lần nghiên cứu tiếp theo.Em xin chân thành cảm ơn cô giáo- PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các cô chú, anh chị phòng thanh toán xuất nhập khẩu-Ngân hàng Ngoại thương Nội đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.Hà Nội ngày 05 tháng 05 năm 2010Sinh viênĐào Thị Thanh TuyềnWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368MỤC LỤCChương I: Tổng quan về hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ 8 1.1. Phương thức tín dụng chứng từ 8 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của phương thức tín dụng chứng từ 8 1.1.1.1. Khái niệm 8 1.1.1.2. Đặc điểm của phương thức tín dụng chứng từ 9 1.1.2. Nội dung chính của thư tín dụng . 10 1.1.3. Các bên tham gia và ưu nhược của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ đối với các bên tham gia 12 1.1.3.1. Các bên tham gia 12 1.1.3.2. Ưu nhược điểm của phương thức thanh toán tín dụng chứng từ đối với các bên tham gia 13 1.1.4. Các loại thư tín dụng cơ bản và quy trình ngiệp vụ 14 1.1.4.1. Thư tín dụng có thể hủy ngang . 14 1.1.4.2. Thư tín dụng không thể hủy ngang 15 1.1.4.3. Thư tín dụng không thể hủy ngang có xác nhận 16 1.1.4.4. Các loại L/C đặc biệt 17 a) Thư tín dụng có điều khoản đỏ . 17 b) Thư tín dụng chuyển nhượng . 19 c) Thư tín dụng giáp lưng . 20 d) Thư tín dụng tuần hoàn . 22 e) Thư tín dụng dự phòng 23 f) Thư tín dụng đối ứng . 24 1.2. Hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ . 24 1.2.1. Thanh toán nhập khẩu 24 1.2.1.1. Khái niệm thanh toán nhập khẩu 24 1.2.1.2. Vai trò của thanh toán nhập khẩu . 25 1.2.1.3. Các phương thức thanh toán nhập khẩu . 26 1.2.2. Khái niệm hiệu quả thanh toán nhập khẩu . 31 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thanh toán nhập khẩu . 31 1.2.3.1. Quy mô thanh toán nhập khẩu của Ngân hàng so với toàn ngành 31 1.2.3.2. Thu nhập ròng từ hoạt động thanh toán nhập khẩu . 32 1.2.3.3. Tỉ lệ doanh thu từ thanh toán nhập khẩu so với tổng doanh thu từ hoạt động thanh toán quốc tế 32 1.2.3.4. Rủi ro trong thanh toán nhập khẩu 33 1.2.3.5. Hiệu quả thanh toán nhập khẩu thể hiện qua việc tăng cường và hỗ trợ hoạt động kinh doanh ngoại tệ 33 1.2.3.6. Hiệu quả hoạt động thanh toán nhập khẩu được đánh giá thông qua việc tăng cường và hỗ trợ nghiệp vụ tín dụng XNK 33 1.2.3.7. Các chỉ tiêu định tính khác 33 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3681.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ 34 1.3.1. Nhân tố chủ quan . 34 1.3.2. Nhân tố khách quan . 35 Chương II: Thực trạng hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại NHNTHN . 38 2.1. Tổng quan về Ngân hàng Ngoại thương Nội . 38 2.1.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Ngoại Thương Nội . 38 2.1.1.1. Thông tin chung 38 2.1.1.2.Giới thiệu Ngân hàng Ngoại thương Nội 38 2.1.1.3.Định hướng phát triển . 39 2.1.1.4. Sơ đồ tổ chức và mạng lưới hoạt động 40 2.1.1.5.Dịch vụ và hoạt động . 43 2.1.2 Hoạt động của Ngân hàng Ngoại thương Nội trong 3 năm gần đây . 45 2.1.2.1. Hoạt động huy động vốn . 45 2.1.2.2. Hoạt động tín dụng . 48 2.1.2.3. Hoạt động thanh toán quốc tế . 53 2.1.2.4. Hoạt động thanh toán ngân hàng trong nước . 54 2.1.2.5. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ 54 2.1.2.6. Công tác ngân quỹ 55 2.1.2.7. Dịch vụ ngân hàng, phát hành và thanh toán thẻ . 57 2.1.2.8. Kết quả hoạt động kinh doanh . 58 2.1.2.9. Định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2010 58 2.2. Thực trạng hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Nội 59 2.2.1. Thực trạng thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Nội 59 2.2.1.1. Quy trình thanh toán . 59 2.2.1.2. Các loại L/C được áp dụng 63 2.2.1.3. Biếu phí dịch vụ thanh toán nhập khẩu theo L/C 63 2.2.1.4. Thực trạng thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ . 67 2.2.2. Hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại NHNT HN. 68 2.2.2.1. Hiệu quả thể hiện qua doanh số thanh toán . 68 2.2.2.2. Hiệu quả thể hiện qua thu nhập từ hoạt động thanh toán 71 2.2.2.3. Rủi ro trong thanh toán nhập khẩu và đẩy mạnh quản lý rủi ro. . 72 2.2.2.4. Hiệu quả thanh toán nhập khẩu thể hiện qua việc tăng cường và hỗ trợ hoạt động bảo lãnh 73 2.2.2.3. Đánh giá hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại NHNT HN 74 a) Những kết quả đạt được 74 b) Hạn chế và nguyên nhân . 74 Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Nội . 77 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3683.1. Định hướng phát triển của NHNT HN trong thời gian tới 77 3.1.1. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng . 77 3.1.2. Định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2010. 79 3.1.3. Định hướng nâng cao hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ . 80 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại NHNT HN . 81 3.2.1. Hoàn thiện quy trình thanh toán 81 3.2.2. Tăng cường công tác vấn và hỗ trợ cho khách hàng 82 3.2.3. Cải tiến và nâng cao công nghệ thanh toán . 82 3.2.4. Đẩy mạnh hoạt động marketing ngân hàng để đẩy mạnh thanh toán nhập khẩu theo L/C. . 83 3.2.5. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp . 84 3.2.6. Đẩy mạnh công tác quản lý phòng ngừa rủi ro . 84 3.2.7. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và mạng lưới kinh doanh . 85 3.3. Một số kiến nghị . 85 3.3.1. Kiến nghị với NHNT HN 85 3.3.2. Kiến nghị với doanh nghiệp nhập khẩu 85 3.3.3. Kiến nghị với các bộ ngành liên quan . 86 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368SSDANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT1. HP Hối phiếu2. NH Ngân hàng3. NHNN Ngân hàng nhà nước4. NHNT HN Ngân hàng Ngoại thương Nội5. NHNT VN Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam6. NH PH Ngân hàng phát hành7. NHTB Ngân hàng thông báo8. NHXN Ngân hàng xác nhận9. NK Nhập khẩu10.XK Xuất khẩu11.XNK Xuất nhập khẩu12.VCB HN Vietcombank Nội13.VCB TW Vietcombank Trung ương14.VCB VN Vietcombank Việt NamWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Chương I: Tổng quan về hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từụng+chứng+từ+lc.htm' target='_blank' alt='phương thức tín dụng chứng từ lc' title='phương thức tín dụng chứng từ lc'>phương thức tín dụng chứng từ1.1. Phương thức tín dụng chứng từPhương thức tín dụng chứng từphương thức thanh toán quốc tế được sử dụng rộng rãi nhất và ưu việt hơn cả trong thanh toán quốc tế hiện nay. Đây là phương thức đảm bảo một cách tương đối quyền lợi của cả người bán và người mua.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của phương thức tín dụng chứng từ1.1.1.1. Khái niệmTại điều 2, UCP 600, Tín dụng chứng từ được định nghĩa như sau: “Tín dụng chứng từ là bất cứ một sự thỏa thuận nào, dù cho được mô tả hoặc đặt tên như thế nào, là không thể hủy bỏ và theo đó là một sự cam kết chắc chắn của ngân hàng phát hành để thanh toán khi xuất trình phù hợp”. (Trong đó, Ngân hàng phát hành là ngân hàng theo yêu cầu của người yêu cầu hoặc nhân danh chính mình phát hành một thư tín dụng.). Nói cụ thể hơn thì tín dụng chứng từ là bất cứ sự thỏa thuận nào, dù cho được gọi hoặc mô tả như thế nào, mà theo đó Ngân hàng phát hành hành động theo đúng yêu cầu của người yêu cầu mở thư tín dụng hoặc nhân danh chính mình: • Thanh toán một số tiền nhất định cho người hưởng lợi số tiền của thư tín dụng hoặc chấp nhận hối phiếu do người này kí phát trong phạm vi số tiền đó khi người này xuất trình cho ngân hàng một bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những quy định đề ra trong thư tín dụng.• Ủy quyền cho ngân hàng khác thanh toán, chấp nhận và thanh toán hối phiếu đó• Hoặc cho phép ngân hàng khác chiết khấu chứng từ quy định trong thư tín dụng với điều kiện chúng phù hợp với tất cả các điều khoản và điều kiện của thư tín dụngThư tín dụng (L/C) về bản chất là sự cam kết thanh toán của ngân hàng cho người xuất khẩu ( người thụ hưởng ) nếu như họ xuất trình được một bộ chứng từ thanh toán phù hợp với các điều kiện và điều khoản của thư tín dụng.Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.3681.1.1.2. Đặc điểm của phương thức tín dụng chứng từ* Cơ sở pháp lý Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ chịu sự điều chỉnh đồng thời bởi các nguồn luật, công ước quốc tế liên quan và các nguồn luật quốc gia; đồng thời nó chịu sự điều chỉnh trực tiếp bới các thông lệ và tập quán quốc tế, đó là: 1. Các quy tắc thực hành thống nhất về Tín dụng chứng từ (UCP)2. Tập quán Ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế để kiểm tra chứng từ theo thư tín dụng (ISBP)3. Bản phụ trương UCP về xuất trình chứng từ điện tử4. Quy tắc thống nhất về hoàn trả tiển theo thư tín dụng (URR)Trong đó, UCP là văn bản chính, còn các văn bản khác có tính chất giải thích và làm rõ việc áp dụngthực hiện UCP.* Căn cứ thanh toánCăn cứ thanh toán giữa các bên là chứng từ, không phải là hàng hóa hay dịch vụ, cũng không phải hợp đồng ngoại thương.Thư tín dụng được hình thành trên cơ sở hợp đồng ngoại thương, nhưng sau khi được thiết lập, nó hoàn toàn độc lập với hợp đồng này. Một khi thư tín dụng đã được mở và được các bên chấp nhận thì cho dù nội dung của thư tín dụngđúng với hợp đồng ngoại thương hay không cũng không làm thay đổi quyền lợi và nghĩa vụ của các bên có liên quan đến thư tín dụng.Ngân hàng phát hành L/C chỉ căn cứ vào bộ chứng từ mà ngưởi hưởng lợi xuất trình và nội dung của L/C đã được mở để thanh toán. Khi chứng từ xuất trình là phù hợp thì NHPH phải thanh toán vô điều kiện cho nhà xuất khẩu, mặc dù trên thực tế hàng hóa có thể không được giao hoặc được giao không hoàn toàn đúng như ghi trên chứng từ. Việc thanh toán của ngân hàng không phụ thuộc vào thực trạng của hàng hóa. Nếu thực trạng của hàng hóa không đúng với chứng từ thì hai bên mua bán phải trực tiếp giải quyết với nhau, không liên quan đến ngân hàng. Trong trường hợp người mua không thanh toán tiền cho ngân hàng thì ngân hàng vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ trả tiền cho người bán, thực hiện đầy đủ và đúng các điều khoản đã được quy định trong thư tín dụng.Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368* Lợi ích đối với các bên tham giaPhương thức tín dụng chứng từ đem lại lợi ích thiết thực đối với các bên tham gia.- Đối với nhà xuất khẩu: Nhà xuất khẩu chắc chắn sẽ thu được tiền hàng với một bộ chứng từ phù hợp- Đối với nhà nhập khẩu: Thư tín dụng là công cụ giúp nhà nhập khẩu bắt nhà xuất khẩu thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng ngoại thương (điều kiện hàng hóa, thời gian giao hàng,…). Thư tín dụng còn là công cụ giúp nhà nhập khẩu vay tiền từ ngân hàng (trường hợp kí quỹ < 100% giá trị L/C)- Đối với các Ngân hàng: Khi tiến hành thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ, ngân hàng sẽ thu được phí dịch vụ. Đồng thời, ngân hàng còn huy động thêm một khoản tiền gửi (khi có kí quỹ mở L/C) phục vụ cho hoạt động các nghiệp vụ khác.1.1.2. Nội dung chính của thư tín dụng(1) Số hiệu, địa điểm, ngày mở thư tín dụngSố hiệu của thư tín dụng được dùng để trao đổi thư từ, điện tín có liên quan đến việc thực hiện thư tín dụng và được dùng để ghi vào các chứng từ có liên quan như hối phiếu và các chứng từ cần thiết khác.Địa điểm phát hành thư tín dụng là nơi Ngân hàng phát hành thư tín dụng viết cam kết trả tiền cho người thụ hưởng. Nó có ý nghĩa quan trọng trong việc chọn pháp luật áp dụng khi xảy ra tranh chấp nếu có xung đột pháp luật về L/C đó.Ngày mở L/C là ngày bắt đầu phát sinh cam kết của Ngân hàng mở L/C với người thụ hưởng. Ngày mở L/C có ý nghĩa: • Là ngày bắt đầu tính thời hạn hiệu lực của L/C. • Là ngày phát sinh trách nhiệm không hủy ngang của nhà nhập khẩu đối với hiệu lực hoàn trả cho Ngân hàng phát hành L/C trong thanh toán.• Là căn cứ để người xuất khẩu kiểm tra xem người nhập khẩu thực hiện việc mở L/C có đúng hạn như trong hợp đồng không.(2) Tên địa chỉ của các bên tham giaWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368[...]... hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Nội 59 2.2.1. Thực trạng thanh tốn nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Nội 59 2.2.1.1. Quy trình thanh tốn 59 2.2.1.2. Các loại L/C được áp dụng 63 2.2.1.3. Biếu phí dịch vụ thanh tốn nhập khẩu theo L/C 63 2.2.1.4. Thực trạng thanh toán nhập khẩu theo phương thức. .. giáp lưng 20 d) Thư tín dụng tuần hồn 22 e) Thư tín dụng dự phịng 23 f) Thư tín dụng đối ứng 24 1.2. Hiệu quả thanh tốn nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ 24 1.2.1. Thanh toán nhập khẩu 24 1.2.1.1. Khái niệm thanh tốn nhập khẩu 24 1.2.1.2. Vai trị của thanh toán nhập khẩu 25 1.2.1.3. Các phương thức thanh toán nhập khẩu 26 1.2.2. Khái niệm hiệu quả thanh toán nhập khẩu 31 1.2.3. Các... I: Tổng quan về hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ 8 1.1. Phương thức tín dụng chứng từ 8 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của phương thức tín dụng chứng từ 8 1.1.1.1. Khái niệm 8 1.1.1.2. Đặc điểm của phương thức tín dụng chứng từ 9 1.1.2. Nội dung chính của thư tín dụng 10 1.1.3. Các bên tham gia và ưu nhược của phương thức thanh tốn tín dụng chứng từ đối với các... theo phương thức tín dụng chứng từ 34 1.3.1. Nhân tố chủ quan 34 1.3.2. Nhân tố khách quan 35 Chương II: Thực trạng hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại NHNTHN 38 2.1. Tổng quan về Ngân hàng Ngoại thương Nội 38 2.1.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Ngoại Thương Nội 38 2.1.1.1. Thông tin chung 38 2.1.1.2.Giới thiệu Ngân hàng Ngoại thương Nội 38 2.1.1.3.Định... toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ 67 2.2.2. Hiệu quả thanh tốn nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại NHNT HN. 68 2.2.2.1. Hiệu quả thể hiện qua doanh số thanh toán 68 2.2.2.2. Hiệu quả thể hiện qua thu nhập từ hoạt động thanh toán 71 2.2.2.3. Rủi ro trong thanh toán nhập khẩu và đẩy mạnh quản lý rủi ro. 72 2.2.2.4. Hiệu quả thanh toán nhập khẩu thể hiện qua việc tăng cường... doanh Ngân hàng 77 3.1.2. Định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2010. 79 3.1.3. Định hướng nâng cao hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ 80 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh tốn nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại NHNT HN 81 3.2.1. Hoàn thiện quy trình thanh tốn 81 3.2.2. Tăng cường cơng tác vấn và hỗ trợ cho khách hàng 82 3.2.3. Cải tiến và nâng. .. việc tăng cường và hỗ trợ hoạt động bảo lãnh 73 2.2.2.3. Đánh giá hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại NHNT HN 74 a) Những kết quả đạt được 74 b) Hạn chế và nguyên nhân 74 Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh tốn nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Nội 77 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel :... bộ chứng từ phù hợp- Đối với nhà nhập khẩu: Thư tín dụng là cơng cụ giúp nhà nhập khẩu bắt nhà xuất khẩu thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản của hợp đồng ngoại thương (điều kiện hàng hóa, thời gian giao hàng, …). Thư tín dụng cịn là cơng cụ giúp nhà nhập khẩu vay tiền từ ngân hàng (trường hợp kí quỹ < 100% giá trị L/C)- Đối với các Ngân hàng: Khi tiến hành thanh toán quốc tế theo phương thức. .. 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả thanh toán nhập khẩu 31 1.2.3.1. Quy mơ thanh tốn nhập khẩu của Ngân hàng so với tồn ngành 31 1.2.3.2. Thu nhập rịng từ hoạt động thanh toán nhập khẩu 32 1.2.3.3. Tỉ lệ doanh thu từ thanh toán nhập khẩu so với tổng doanh thu từ hoạt động thanh toán quốc tế 32 1.2.3.4. Rủi ro trong thanh toán nhập khẩu 33 1.2.3.5. Hiệu quả thanh toán nhập khẩu thể hiện qua việc... II: Thực trạng hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại NHNTHN2.1. Tổng quan về Ngân hàng Ngoại thương Nội2.1.1. Giới thiệu tổng quan về Ngân hàng Ngoại Thương Nội2.1.1.1. Thông tin chungTên đầy đủ : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương NộiTên quốc tế : Joint Stock Bank for Foreign trade of Vietnam, Hanoi Branch Tên viết tắt : Vietcombank Nội ( VCB . hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ1 .1. Phương thức tín dụng chứng t Phương thức tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán. thức tín dụng chứng từ Chương II: Thực trạng hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng ngoại thương Hà NộiChương III:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội.DOC, Nâng cao hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội.DOC, Nâng cao hiệu quả thanh toán nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội.DOC, Nội dung chính của thư tín dụng, Các bên tham gia, Thư tín dụng khơng thể hủy ngang Thư tín dụng khơng thể hủy ngang có xác nhận Các loại LC đặc biệt a Thư tín dụng có điều khoản đỏ, Vai trò của thanh tốn nhập khẩu, Khái niệm hiệu quả thanh toán nhập khẩu, Thu nhập ròng từ hoạt động thanh tốn nhập khẩu, Nhân tố chủ quan, Nhân tố khách quan, Rủi ro trong thanh tốn nhập khẩu Thơng tin chung, Sơ đồ tổ chức và mạng lưới hoạt động, Hoạt động tín dụng, Hoạt động thanh toán quốc tế Hoạt động thanh toán ngân hàng trong nước, Hoạt động kinh doanh ngoại tệ Công tác ngân quỹ, Dịch vụ ngân hàng, phát hành và thanh toán thẻ, Kết quả hoạt động kinh doanh Định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2010 Quy trình thanh tốn, Các loại LC được áp dụng Biếu phí dịch vụ thanh tốn nhập khẩu theo LC, Thực trạng thanh tốn nhập khẩu theo phương thức tín dụng chứng từ Hiệu quả thể hiện qua doanh số thanh tốn, Định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2010., Hồn thiện quy trình thanh tốn, Tăng cường cơng tác tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng Cải tiến và nâng cao cơng nghệ thanh tốn, Đẩy mạnh cơng tác quản lý phòng ngừa rủi ro Hồn thiện cơ cấu tổ chức và mạng lưới kinh doanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay