ĐẶC điểm THI PHÁP TRUYỆN cổ TÍCH

22 6,120 26
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2014, 20:39

Đặc điểm thi pháp truyện cổ tích . ĐẶC ĐIỂM THI PHÁP TRUYỆN CỔ TÍCH MỤC LỤC ĐẶC ĐIỂM THI PHÁP TRUYỆN CỔ TÍCH I. ĐẶC ĐIỂM THI PHÁP CHUNG CỦA THỂ LOẠI TRUYỆN CỔ TÍCH 1.1. Định nghĩa truyện cổ tích 1.2. Phân loại truyện cổ tích . 1.3. Đặc điểm thi pháp chung của truyện cổ tích – thế giới cổ tích II. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM THI PHÁP CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH THẦN KÌ 2.1. Nhân vật chính của truyện cổ tích thần kì 2.2. Xung đột trong truyện. kì, truyện cổ tích về loài vật, truyện cổ tích sinh hoạt (hoặc truyện cổ tích thế sự). 1.3. Đặc điểm thi pháp chung của truyện cổ tích – thế giới cổ tích Thế giới cổ tích là một sáng tạo độc đáo
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐẶC điểm THI PHÁP TRUYỆN cổ TÍCH, ĐẶC điểm THI PHÁP TRUYỆN cổ TÍCH, ĐẶC điểm THI PHÁP TRUYỆN cổ TÍCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn