Các hoạt động của bộ phận doanh nghiệp vừa và nhỏ

26 317 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/01/2013, 08:58

Các hoạt động của bộ phận doanh nghiệp vừa và nhỏ SMEs DivisionCác hoạt động của Bộ phận doanh nghiệp vừa nhỏ (SME) Tháng 3-2008Tiến sĩ. Guriqbal Singh JaiyaGiám đốcBộ phận doanh nghiệp vừa nhỏTổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới www.wipo.int/sme 2SMEs DivisionTình tr ng:ạ Là m t t ch c qu c t liên chính ph ộ ổ ứ ố ế ủS thành viên:ố 184Nhân s :ự g m 932 ng i đ n t 98 qu c giaồ ườ ế ừ ốĐi u c qu n lý:ề ướ ả 24Ra Quy t đ nh b i: ế ị ở Đ i h i đ ng c a WIPOạ ộ ồ ủCác nguyên t c h ng d n:ắ ướ ẫ minh b ch, có trách ạnhi m, nh t tríệ ấThúc đ y vi c b o h quy n s h u trí tu ẩ ệ ả ộ ề ở ữ ệtrên toàn th gi i m r ng l i ích c a h ế ớ ở ộ ợ ủ ệth ng s h u trí tu qu c t cho t t c các ố ở ữ ệ ố ế ấ ảthành viênS m nh c a WIPO:ứ ệ ủThông tin c b n v WIPOơ ả ề 3SMEs DivisionCác sự kiện quan trọng của WIPO : từ 1883 đến 2007Công c Pariướ18831886189118931925196019671970197019892002Công c BerneướTh a c Madridỏ ướBIRPITh a c Hagueỏ ướBIRPI chuy n đ n Genevaể ếCông c WIPOướThành l p WIPOậPCTTh a c ỏ ướMadrid Các Hi p ệc v ướ ềInternet 4SMEs DivisionXây dựng năng lực nhận thứcCơ quan sở hữu trí tuệKhu vực công cộng những người làm chính sáchDoanh nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ (SME), trường đại học, các tổ chức nghiên cứu phát triển (R&D), cộng đồng dân cư công chúng nói chungXây dựng nhận thứcXây dựng nhận thức 5SMEs DivisionCác hoạt động của WIPOQuy đ nh ịcác tiêu chu nẩCác d ch ịv cho ụngành công nghi pệDoanh nghi p s ệ ựphát tri n kinh tể ế 6SMEs DivisionBộ phận SME : Bối cảnh•Tháng 9/2000, đại hội đồng WIPO phê chuẩn việc thành lập “một chương trình hoạt động mới có ý nghĩa quan trọng, tập trung vào các nhu cầu liên quan đến sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp vừa nhỏ trên toàn thế giới”•Tháng 10/2000: Bộ phận SME được thành lập 7SMEs DivisionChiến lược•1. Làm sáng tỏ•2. Đối tượng mới•3. Lĩnh vực mới•4. Tiên phong•5. Các dịch vụ điện tử•6. Hợp tác •7. Đào tạo giảng viên 8SMEs Division(1) Làm sáng tỏ•Các công trình nghiên cứu quốc gia về sự phát triển SME •Xuất bản phẩm/hướng dẫn•Các sự kiện nhiệm vụ chuyên gia•Website bản tin•Sản phẩm đa phương tiện (IP PANORAMA)•Các bài báo gốc•Các trường hợp điển hình 9SMEs Division(1) Làm sáng tỏ (hướng dẫn)•Sách hướng dẫn của WIPO/ITC Marketing of Crafts and Visual Arts; Role of Intellectual Property; A practical guide (Marketing Thủ công nghiệp Mỹ thuật; Vai trò của sở hữu trí tuệ; Hướng dẫn thực hành)•Sách hướng dẫn của WIPO/ITC Secrets of Intellectual Property: Guide for Small and Medium Sized Exporters (Bí mật của sở hữu trí tuệ: hướng dẫn cho các nhà xuất khẩu vừa nhỏ) •Sách hướng dẫn của WIPO/ITC Exchanging Value: Negotiating Technology Licensing Agreements - A Training Manual (Trao đổi giá trị: Đàm phán hợp đồng li-xăng công nghệ - Sổ tay huấn luyện)•ITC hướng dẫn về xuất khẩu linh kiện ô tô•ITC hướng dẫn cho các doanh nghiệp SME trong lĩnh vực dược phẩm (sắp phát hành) 10SMEs Division[...]... hàng năm của WIPO về SHTT SME cho các cơ quan SHTT thuộc các nước OECD 15 SMEs Division (1) Làm sáng tỏ (Website) • Website của Bộ phận SME bao gồm 6 thứ tiếng (Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ả rập, Nga Trung Quốc) • Hơn 2,2 triệu lượt truy cập trong năm 2007 • Nội dung bao gồm các phần như SHTT cho doanh nghiệp, SHTT thương mại điện tử, các hoạt động, thực tế điển hình, trường hợp cụ thể các tài... SME hay các tổ chức đa quốc gia siêu nhỏ? Thúc đẩy hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu (thương hiệu quốc tế) 20 SMEs Division (2) Đối tượng mới • Đưa SHTT vào trong các sự kiện của SME • Đưa các triển vọng kinh doanh mới vào các sự kiện về SHTT • Các quan hệ hợp tác mới: chính sách mở cửaCác tổ chức quốc tế liên chính phủ; các trọng điểm của chính phủ; các cơ quan hỗ trợ đào tạo tài chính... quyền sở hữu trí tuệ cho các SME (Caserta, Italy) Khóa học/Modules về các khía cạnh kinh doanh của quyền SHTT cho học viên các trường đại học về Thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA), kỹ sư, công nghệ sinh học, kinh doanh quốc tế, các chương trình/khóa học khác (dựa trên các ấn phẩm của bộ phận SME IP PANORAMA) 22 SMEs Division (4) Tiên phong • • • • • Nội dung nguyên gốc Các liên kết Ví dụ thực tiễn... Công nghiệp (ICC) Hiệp hội doanh nghiệp SME (INSME); các tổ chức hợp tác Các vườn ươm Công viên khoa học, công viên công nghệ Các trường đại học; các tổ chức R&D Các nhà tư vấn ở khu vực tư nhân Các tổ chức hỗ trợ tài chính cho SME (gồm người cấp vốn kinh doanh các nhà tư bản kinh doanh) • Các tổ chức khác của Liên hợp quốc (ITC, ILO, UNIDO, AfDB) • OECD, Quỹ đầu tư đa phương của IADB 25 SMEs Division... tài chính cho SME; Phòng thương mại công nghiệp; hiệp hội doanh nghiệp SME; các viện nghiên cứu của SME; các tổ chức thuộc khu vực tư nhân, các trường đại học; v.v 21 SMEs Division (3) Lĩnh vực mới • • • • • • • • • SHTT tài chính (người cấp vốn kinh doanh, các nhà tư bản kinh doanh, cổ phần hóa): Sự sẵn sàng của nguồn tài sản trí tuệ Hạch toán kế toán định giá tài sản trí tuệ; báo cáo SHTT... tình huống của quốc gia 23 SMEs Division (5) Các dịch vụ điện tử • • • • • Nội dung trang Web Mail của các doanh nghiệp SME Bản tin điện tử qua mail hàng tháng Học từ xa (IP PANORAMA) Các thực tiễn điển hình về các dịch vụ hỗ trợ quyền SHTT 24 SMEs Division (6) Hợp tác với… • • • • • • • • Các cơ quan SHTT khu vực quốc gia Các trọng điểm SME quốc gia, khu vực tư nhân Phòng Thương mại Công nghiệp. .. hành bằng 6 thứ tiếng của Liên hợp quốc (miễn phí) • Nội dung bao gồm các bài viết, thông tin cập nhật, các kết nối các tài liệu • Khai trương vào tháng 8/2001 • Tổng số lượt truy cập: >26.000 18 SMEs Division (1) Làm sáng tỏ (CD-ROM) • 50.000 bản sao đĩa CD của Bộ phận SME được phân phối cho cơ quan hỗ trợ SME, các cơ quan SHTT các tổ chức khác trên toàn thế giới • Tiếp thị chăm sóc khách hàng... toán kế toán định giá tài sản trí tuệ; báo cáo SHTT Quản lý tài sản trí tuệ, IP Due Diligence kiểm toán TSTT) Chính sách tài khóa SHTT (động cơ thuế cho các hoạt động R&D, bảo hộ sáng chế, li-xăng, v.v.) Các dịch vụ SHTT các chủ vườn ươm, nhu cầu SHTT của các SME trong ngành kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, công nghệ sinh học, thủ công mỹ nghệ, phần mềm, may mặc, du lịch, v.v Vấn đề SHTT trong... tỏ (các bài báo) • Một số bài báo được xuất bản gần đây :  Bí mật kinh doanh Lòng trung thành của người lao động  Giới thiệu những thay đổi của hệ thống Lahay về đăng ký quốc tế đối với kiểu dáng công nghiệp  Tập hợp sáng kiến khoa học thường thức  Li-xăng nhãn hiệu của các trường đại học: Tạo giá trị thông qua hợp đồng “cùng có lợi (Win-Win)"  Sự tồn tại độc lập hoặc đồng tồn tại của các. .. viên của OAPI (phiên bản kết hợp trong một) 13 SMEs Division (1) Làm sáng tỏ (Những hướng dẫn mới; đang chuẩn bị) • SHTT trong nhượng quyền thương mại • Định giá tài sản trí tuệ • Sáng kiến mở • Bí mật kinh doanh • Nhiếp ảnh gia • Thông tin patent • Li-xăng nhãn hiệu 14 SMEs Division (1) Làm sáng tỏ (các sự kiện) • Các chương trình, hội thảo do Bộ phận SME tại Giơnevơ phối hợp với các hiệp hội tổ . SMEs DivisionCác hoạt động của Bộ phận doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) Tháng 3-2008Tiến sĩ. Guriqbal Singh JaiyaGiám đốcBộ phận doanh nghiệp vừa và nhỏTổ chức. “một chương trình hoạt động mới có ý nghĩa quan trọng, tập trung vào các nhu cầu liên quan đến sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn thế
- Xem thêm -

Xem thêm: Các hoạt động của bộ phận doanh nghiệp vừa và nhỏ, Các hoạt động của bộ phận doanh nghiệp vừa và nhỏ, Các hoạt động của bộ phận doanh nghiệp vừa và nhỏ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay