Bài giảng Nghiệp vụ chiết khấu - TS. Đoàn Thanh Hà

41 1,821 2
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2014, 18:28

Bài giảng Nghiệp vụ chiết khấu - TS. Đoàn Thanh Hà NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU TS. Đoàn Thanh KHÁI NIỆM CHIẾT KHẤU Chiết khấu là một nghiệp vụ tín dụng ngắn hạn được thực hiện dưới hình thức khách hàng chuyển nhượng quyền sở hữu các giấy tờ có giá chưa đáo hạn cho ngân hàng để nhận một số tiền thấp hơn mệnh giá. Lợi ích của chiết khấu các giấy tờ có giá  Tạo tính thanh khoản cho thương phiếu -> giải quyết được nhu cầu vốn.  Thông qua chiết khấu các giấy nợ thông thường trở thành phương tiện thanh toán -> làm cho TTTC diễn ra sôi động.  Là phương thức cho vay ít rủi ro -> vì thời hạn ngắn, và khi có sự cố thì tất cả những người ký tên trên thương phiếu đều chịu trách nhiệm liên đới.  Là công cụ để ngân hàng thực hiện tái chiết khấu khi cần thiết. ĐỐI TƯỢNG CHIẾT KHẤU  Thương phiếu (Commercial bill)  Kỳ phiếu (Promissory Note)  Hối phiếu (Bill of Exchange)  Trái phiếu (Bond)  Trái phiếu Chính phủ  Trái phiếu công ty  Các giấy nợ khác  Chứng chỉ tiền gửi  Kỳ phiếu ngân hàng  Sổ tiết kiệm định mức Thương phiếu  Kỳ phiếu do người mua chịu lập để cam kết trả nợ cho người bán chịu.  Trong thực tế ít dùng công cụ này, ngân hàng ít chấp nhận chiết khấu.  Hối phiếu do người bán chịu lập để ra lệnh cho người mua chịu phải trả cho người thụ hưởng một số tiền xác định và trong thời gian nhất định.  Loại này được dùng phổ và ngân hàng thường đồng ý chiết nhận khấu. Sơ đồ phát sinh hối phiếu cho đến khi thanh toán như sau: NH chiết khấu Người hưởng lợi HP Người ký phát Người bị ký phát (4) Tiền Chiết khấu HP Hối phiếu (3) (1) Chứng từ + HP Ký phát HP Hàng hoá Chuyển nhượng quyền hưởng lợi HP Thanh toán Xuất Trình HP (2) Chấp nhận và gửi HP Phát hành và chiết khấu trái phiếu Người phát hành trái phiếu Ngân hàng chiết khấu Người mua trái phiếu (pháp nhân, thể nhân) (1) Phát hành Trái phiếu Xuất Trình HP ĐIỀU KIỆN CHIẾT KHẤU  Đối với người yêu cầu chiết khấu  Có tư cách pháp nhân  Có địa chỉ rõ ràng  Có cùng địa bàn với ngân hàng yêu cầu chiết khấu  Đối với chứng từ  Phát hành & lưu thông hợp pháp  Các yếu tố trên chứng từ rõ ràng, đầy đủ, không tẩy xoá, cạo sửa  Chứng từ còn thời hạn, hiệu lực.  Được chuyển nhượng CÁC YẾU TỐ TÍNH TIỀN CHIẾT KHẤU  Trị giá chiết khấu: là giá khi đáo hạn của chứng từ  Thời hạn chiết khấu: là thời gian để ngân hàng tính lãi chiết khấu và được xác định là thời hạn còn lại của chứng từ. Cụ thể tính từ ngày chiết khấu cho đến ngày đáo hạn thanh toán. (thực tế NH tính thời hạn chiết khấu đến ngày đáo hạn trừ 1 ngày).  Lãi suất chiết khấu: là lãi suất mà ngân hàng sử dụng để tính tiền lãi chiết khấu. Phân biệt lãi suất chiết khấu & lãi suất cho vay  Giống nhau: có cùng bản chất là giá cả cho vay, giá cả của tín dụng.  Khác nhau: lãi suất cho vay dùng để tính và thu lãi cho vay vào cuối kỳ. Lãi suất chiết khấu dùng để tính và khấu trừ vào tiền lãi đầu kỳ.  Lãi suất cho vay và lãi suất chiết khấu có mối liên hệ với nhau. Lãi suất chiết khấu được điều chỉnh từ lãi suất cho vay. Lãi suất chiết khấu = Lãi suất cho vay 1 + Lãi suất cho vay [...]... yêu cầu chiết khấu Giá trị còn lại = Trị giá chứng từ - Mức chiết khấu QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU 1 2 3 4 Người sở hữu chứng từ yêu cầu chiết khấu Thẩm định và kiểm tra chứng từ Chuyển giao chứng từ và thanh toán Xử lý chứng từ khi đến hạn thanh toán Người sở hữu chứng từ yêu cầu chiết khấu    Giấy yêu cầu chiết khấu (mẫu ngân hàng) Bảng kê các chứng từ yêu cầu chiết khấu (mẫu ngân hàng) Bản...MỨC CHIẾT KHẤU  Mức chiết khấu là số tiền ngân hàng sẽ nhận do khấu trừ vào trị giá chiết khấu ngay khi thực hiện chiết khấu Mức chiết khấu phụ thuộc vào:     Thời hạn chiết khấu Lãi suất chiết khấu Hoa hồng, lệ phí chiết khấu Mức CK = Tiền lãi CK + Hoa hồng và lệ phí CK      Tiền lãi CK: là số tiền NH thu được theo phương thức khấu trừ và được xáx định như sau:... 95.516.667 Tổng XYZ nhận: 458.393.734 Bảng phản ánh số liệu vào bảng kê chiết khấu Số Loại Số Ngư Ngư Trị thứ chứng hiệu ời ời giá tự từ chứng hưởn than chiế từ g lợi h t toán khấ u (1) (2) (3) (4) (5) Ngày Thời đến hạn hạn chiết thanh khấu toán (6) (7) (8) Tiền lãi chiết khấu Hoa hồng và chi phí chiết khấu Số tiền người chiết khấu nhận Ghi chú (9) (10) (11) (12) 1 HP 03799 XYZ /HP CT LH 180 19/7/... trước, ngày phát hành 29/4/2006, ngày đáo hạn 20/4/2007, đơn vị phát hành ngân hàng D, người mua XYZ      Sau khi kiểm tra chứng từ ngân hàng ABC xác nhận các chứng từ hợp lệ và đồng ý nhận chiết khấu với biểu lãi suất cho vay, tỷ lệ hoa hồng, phí như sau: Lãi suất cho vay ngắn hạn 1.,2%/tháng Tỷ lệ hoa hồng chiết khấu 0.5% Phí thu cố định 50.000 đồng/chứng từ Thời hạn chiết khấu 15 ngày Yêu... người yêu cầu chiết khấu đã chuyển giao chứng từ có giá cho mình    Người yêu cầu chiết khấu được nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản Các chứng từ có giá được chuyển vào kho lưu trữ của ngân hàng và được bảo quản theo chế độ chứng từ có giá Đồng thời phải mở sổ theo dõi thời hạn đến hạn thanh toán của các chứng từ có giá Xử lý chứng từ khi đến hạn thanh toán    Khi đến hạn thanh toán ngân hàng sẽ gửi... Phí thu cố định 50.000 đồng/chứng từ Thời hạn chiết khấu 15 ngày Yêu cầu:    Tính số tiền chiết khấu ngân hàng ABC được hưởng Xác định dố tiền còn lại XYZ được hưởng Phản ảnh các số liệu vào bảng kê chiết khấu Căn cứ vào số liệu trên ta xác định các yếu tố sau:  Giá trị chiết khấu:     Thời hạn chiết khấu (tính từ ngày CK đến khi đáo hạn):     HP: 180 triệu TP: 200 + 200 x 12% = 224 triệu... yêu cầu thanh toán để được thanh toán toàn bộ chứng từ Nếu chứng từ chưa đến hạn thanh toán ngân hàng có thể mang chứng từ này yêu cầu chiết khấu lại tại NHTW hoặc một ngân hàng khác Nếu đến hạn mà người trả tiền không thực hiện việc trả tiền vì các lý do khác nhau thì ngân hàng sẽ thực hiện khởi kiện trước toà để truy đòi Thứ 2 ngày 10/1/2007 công ty XYZ đưa các chứng từ dưới đây đến ngân hàng ABC... = 100 Lãi suất chiết khấu (điều chỉnh từ lãi suất cho vay):  Lãi suất CK = 12%/(1+12%) = 0.118 = 1.18%/tháng Từ các yếu tố trên, ta tính số tiền chiết khấu của ABC như sau:        HP: 180.000.000 X 190 X (1.18%/30) = 13.452.000 TP: 224.000.000 X 290 X (1.18%/30) = 25.550.933 KP: 100.000.000 X 100 X (1.18%/30) = 3.933.333 Tổng tiền lãi do chiết khấu: 42.936.266 Hoa hồng chiết khấu: (180.000.000... từ yêu cầu chiết khấu (mẫu ngân hàng) Bản gốc các chứng từ yêu cầu chiết khấu Bảng kê lập thành 2 bản Sau khi kiểm tra xong ký và trả cho khách 1 bản và hẹn 1 thời gian nhất định sẽ trả lời chính thức Số Loại Số Người Người Mệnh Giá Thời Ghi thứ chứng hiệu phát thanh giá trị gian chu tự từ chứng hành toán thanh đáo từ toán hạn khi thanh đáo toán hạn (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Thẩm định và... chiết khấu: 42.936.266 Hoa hồng chiết khấu: (180.000.000 x 0.5%) + (224.000.000 x 0.5%) + (100.000.000 x 0.5%) = 2.520.000 Phí chiết khấu: 50 + 50 + 50 = 150 Tổng số tiền chiết khấu của ABC là: 42.936.266 + 2.520.000 + 150.000 = 45.606.266 Số tiền thanh toán cho người yêu cầu chiết khấu là:     HP: 180.000.000 – (13.452 + 900.000 + 50.000) = 65.598.000 TP: 224.000.000 – (25.550 + 1.120.000 + 50.000)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Nghiệp vụ chiết khấu - TS. Đoàn Thanh Hà, Bài giảng Nghiệp vụ chiết khấu - TS. Đoàn Thanh Hà, Bài giảng Nghiệp vụ chiết khấu - TS. Đoàn Thanh Hà, Bảng kê lập thành 2 bản. Sau khi kiểm tra xong ký và trả cho khách 1 bản và hẹn 1 thời gian nhất định sẽ trả lời chính thức.

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay