Vật lý 9 giáo án cả năm

158 228 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2014, 15:17

. trở. - GV theo dõi việc làm ở các nhóm để giúp đỡ và đánh giá : Yêu cầu các nhóm hoàn thành báo cáo nộp cho giáo viên. * Hoạt động 4 : Phân tích, đánh giá công việc của HS, củng cố những kiến thức. thuộc vào vật liệu làm dây dẫn. III. Điện trở suất – CT điện trở. 1/ Điện trở suất. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn được đặc trưng bằng một đại lượng là điện trở suất của vật liệu. Điện. 01 vôn kế có giới hạn đo 6V. - 01 nguồn điện 6V. - 01 công tắc. - 09 đoạn dây dẫn. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung * Hoạt động 1 : Kiểm tra bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật lý 9 giáo án cả năm, Vật lý 9 giáo án cả năm, Vật lý 9 giáo án cả năm, III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC, Bài 58. TỔNG KẾT CHƯƠNG III: QUANG HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn