Vật lý 8 giáo án cả năm

92 306 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2014, 15:17

. hiểu thế nào để biết vật chuyển động hay đứng yên ? - GV thông báo cho HS biết trong vật lý một vật chuyển động hay đứng yên phải dựa trên sự thay đổi vò trí của vật so với vật khác. - HS thảo. khi một vật chuyển động trược trên bề mặt của vật khác. - Ví dụ : Khi thắng xe thì bánh xe dừng quay và trượt trên Tài liệu lưu hành nội bộ -Trang 15- Thiết kế bài giảng Vật Lý lớp 8 10ph -. đối của chuyển động. Vật mốc. - Tính tương đối của chuyển động và đứng yên. - Một vật có thể là chuyển động đối với vật này nhưng là đứng yên so với vật khác. - Một vật chuyển động hay
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật lý 8 giáo án cả năm, Vật lý 8 giáo án cả năm, Vật lý 8 giáo án cả năm, Bài 2. VẬN TỐC, I. Áp lực là gì ?, Bài 9. ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN, Bài 10. LỰC ĐẨY AC-SI-MÉT, Bài 16. CƠ NĂNG, Bài 17. SỰ CHUYỂN HOÁ VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG, Bài 18. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỔNG KẾT CHƯƠNG I : CƠ HỌC, Bài 19. CÁC CHẤT ĐƯC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO ?, Bài 21. NHIỆT NĂNG, Bài 22. DẪN NHIỆT, Bài 24. CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯNG, Bài 25. PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT, Bài 26. NĂNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn