Vật lý 7 giáo án cả năm học

132 182 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2014, 15:16

. Vật Lý 7 Chương I QUANG HỌC Bài 1: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG A. Mục tiêu - Bằng thí nghiệm khẳng đònh được ánh sáng truyền vào mắt ta. - Nhìn thấy các vật khi có ánh sáng. nó phát ra ánh sáng, vật nào phải nhờ ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó rồi hắt ánh sáng đó lại. Sau đó thông báo từ mới nguồn sáng để biểu thò các vật tự nó phát ra ánh sáng, vật sáng để biểu. được ánh sáng. Khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. II/ Nhìn thấy một vật : Kết luận : Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. -3- Tài liệu tham khảo thiết kế bài giảng Vật Lý 7 câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật lý 7 giáo án cả năm học, Vật lý 7 giáo án cả năm học, Vật lý 7 giáo án cả năm học, C. Hoaùt ủoọng daùy hoùc, D. Hoaùt ủoọng daùy hoùc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn