đồ án thiết kế và thi công mạch thu phát fm

20 2,410 20

Fowin Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,913 tài liệu

  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2014, 11:48

. SỞ LÝ THUYẾT FM PHẦN 2: THI T KẾ VÀ THI CÔNG I. THI T KẾ: 1. Sơ đồ khối. 2. Mạch nguyên lý. 3. Tính toán thi t kế và chọn linh kiện. 4. Vẽ mạch nguyên lý hoàn chỉnh. 5. Mô phỏng và nhận. phổ biến trong các Micro không dây. Đề tài mạch thu phát FM này ,mạch phát ở một tần số trong dãy tần radio FM và mạch thu để thu lai tín hiệu đã phát ra. Rất mong nhận được sự đóng góp ý. xét kết quả. II. THI CÔNG: 1. Vẽ mạch in. 2. Hàn và ráp linh kiện. 3. Đo thông số thực tế. III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ: 1. Tổng hợp kết quả từ mô phỏng và kết quả đo thực tế. 2. So sánh và
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án thiết kế và thi công mạch thu phát fm, đồ án thiết kế và thi công mạch thu phát fm, đồ án thiết kế và thi công mạch thu phát fm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn