Tiểu luận: Hệ thống tiền tệ thế giới sau chiến tranh thế giới II và hiện tượng đô la hóa tại Việt Nam

51 701 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2014, 07:51

Tiểu luận: Hệ thống tiền tệ thế giới sau chiến tranh thế giới II và hiện tượng đô la hóa tại Việt Nam NHÓM II – CH 19Z  HỆ THỐNG TIỀN TỆ THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI II HIỆN TƯỢNG ĐÔ LA HÓA TẠI VIỆT NAM • Khái quát về hệ thống tiền tệ Thế giới sau Chiến tranh Thế giới II Phần 1 • Vị thế đồng đô la Hiện tượng đô la hóa Phần 2 • Thực trạng giải pháp khắc phục tình trạng đô la hóaViệt Nam hiện nay Phần 3 [...]... kinh tế Nguồn gốc của đô la hóa Tác đồng của đô la hóa đến nền kinh Quá trình hình thành phát triển của đồng USD  1.Trước Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất Cả thế giới sử dụng chế độ bản vị vàng USD mới xuất hiện như đồng tiền của một quốc gia 2 Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, chế độ bản vị vàng sụp đổ Đến khi Chiến tranh Thế giới lần thứ hai kết thúc,... sang trao đổi bằng vàng trong thương mại thế giới không hiện thực 1.Tình trạng đô- la hóaViệt Nam hiện nay 2 Tác động của đô la hóa đến nền kinh tế Việt Nam 3 Một số giải pháp khắc phục đẩy lùi tình trạng đô la hóa ở nước ta  Mức độ đ la hoá của Việt Nam khá cao luôn nằm ở mức độ trên 20%  Hiện tượng nền kinh tế Việt Nam sử dụng rộng rãi đồng đô la Mỹ trong giao dịch buôn bán bắt đầu... có Hội đồng Thống đốc, Ban Giám đốc Điều hành, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc các cán bộ Quỹ Ngoài ra, IMF có hơn 60 Văn phòng đại diện tại nhiều nước thế giới có trách nhiệm báo cáo cho các Vụ khu vực tương ứng Phần 2: Vị thế đồng đô laHiện tượng đô la hóa Vị thế đồng đô la Đô la hóa Quá trình hình thành phát triển của đồng đô la Khái niệm về đô la hóa Vai trò của đồng đô la với nền... liên tục mất giá sau cuộc khủng bố nhắm vào nước Mỹ tiếp tục giảm mạnh sau cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng hiện nay đang có xu hướng tăng trở lại VAI TRÒ CỦA ĐỒNG USD ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI 1.1 Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất Trước Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, nền kinh tế thế giới vận hành theo hệ thống bản vị vàng (tiền tệ của mỗi nước được qui đổi ra vàng theo một tỷ... lệ được định rõ) Dưới hệ thống bản vị vàng, các nước có thể không kiểm soát được các mức cung tiền của chính mình Chính sách tiền tệ ở tất cả các nước bị ảnh hưởng mạnh bởi nhịp độ sản xuất vàng Trong giai đoạn này đồng USD chỉ đơn thuần đóng vai trò 1 đồng tiền quốc gia VAI TRÒ CỦA ĐỒNG USD ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI 1.2 Sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai Chế độ tiền tệ Bretton-woodsvới nội... quốc ít buôn bán tại Hoa Kỳ, như Airpus, liệt kê bán sản phẩm của họ bằng đô la VỊ THẾ CỦA ĐỒNG USD TRONG TƯƠNG LAI Đồng USD sẽ bị thay thế bởi một danh mục các loại tiền tệ trong 25 năm tới Có hay không? Dự báo đồng Euro – đối trọng của đồng USD Dự báo đồng NDT – một trong những đồng tiền dự trữ của thế giới trong tương lai VỊ THẾ CỦA ĐỒNG USD TRONG TƯƠNG LAI Lý do đồng USD mất vị thế: - Đồng USD... tiền chuẩn, làm trụ cột cho chế độ tiền tệ này Nó được coi phương tiện dự trữ thanh toán quốc tế, đóng vai trò chủ chốt trong cácquan hệ tiền tệ, thanh toán tính dụng quốc tế Việc sử dụng USD trong thanh toán quốc tế các quan hệ đối ngoại kháckhông hạn chế, các đồng tiền của các nước khác phải liên hệ chặt chẽ với USD theochế độ tỷ giá cố định VAI TRÒ CỦA ĐỒNG USD ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ THẾ... điểm hiện tại chưa thể nói đồng USD đang mất vị thếdo không phải vì đồng đô la mạnh, mà vì không có một ngoại tệ nào khác, chưa có một ngoại tệ nào khác hay phương tiện giao hoán nào khác có thể thay thế được - Còn vàng thì không thể đẩy được các đồng tiền mạnh ra khỏi lưu thông hàng hóa, bởi nó không đủ các chức năng thanh toán không thuận lợi trong trao đổi Việc chuyển sang trao đổi bằng vàng... ĐỒNG USD ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ THẾ GiỚI 1.6 Vai trò của đồng USD so với đồng tiền khác Một số quốc gia ngoài Hoa Kỳsử dụng đồng đô la Mỹ làm đơn vị tiền tệ chính thức như Ecuador El Salvador Đông Timor , các cựu thành viên trong nhóm lãnh thổ các đảo tín nhiệm Thái Bình Dương Đồng đô la còn được dùng làm đơn vị tiêu chuẩn trong các thị trường quốc tế cho các mặt hàng như vàng dầu hỏa Ngay cả các công... đang mất dần vị thế trong các giao dich quốc tế nhất ở các quốc gia lớn Nước nắm dự trữ USD lớn, đáng kể nhất phải nói đến Trung Quốc, cho đến nay đã đa dạng ra khỏi đồng tiền này -Đồng USD đang mất giá không thể giữ được vị thế đồng tiền dự trữ chủ yếu của thế giới, một số NHTW đang chuyển sang đồng tiền khác làm dự trữ thay thế, nhất vàng VỊ THẾ CỦA ĐỒNG USD TRONG TƯƠNG LAI Thực tế ra . hệ thống tiền tệ thế giới trước Chiến tranh Thế giới lần thứ II II • Hệ thống tiền tệ thế giới sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II III • Quỹ tiền tệ thế giới (The International Monetary Fund. NHÓM II – CH 19Z  HỆ THỐNG TIỀN TỆ THẾ GIỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI II VÀ HIỆN TƯỢNG ĐÔ LA HÓA TẠI VIỆT NAM • Khái quát về hệ thống tiền tệ Thế giới sau Chiến tranh Thế giới II Phần 1 •. được xem xét trên ba khía cạnh  Tiêu biểu là hệ thống bản vị vàng  Sau chiến tranh Thế giới lần II, chế độ tiền tệ Giê – nơ sụp đổ, đồng USD trở thành đồng tiền chủ chốt trên Thế giới do: Sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận: Hệ thống tiền tệ thế giới sau chiến tranh thế giới II và hiện tượng đô la hóa tại Việt Nam, Tiểu luận: Hệ thống tiền tệ thế giới sau chiến tranh thế giới II và hiện tượng đô la hóa tại Việt Nam, Tiểu luận: Hệ thống tiền tệ thế giới sau chiến tranh thế giới II và hiện tượng đô la hóa tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay