BÀI THUYẾT TRÌNH TỔNG QUAN VỀ BÃI CHÔN LẤP RÁC THẢI

52 3,755 9
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/05/2014, 07:05

BÀI THUYẾT TRÌNH TỔNG QUAN VỀ BÃI CHÔN LẤP RÁC THẢI Thế giới Tên nước Phương pháp xử lý (%) Compost Đốt Chôn lấp khác Bỉ 11 23 50 16 Đan Mạch 2 50 11 7 Đức 2 28 69 Hy Lạp 100 Tây Ban Nha 16 6 78 Pháp 8 36 74 9 Irelands 100 Italia 6 19 35 34 Bồ Đào Nha 16 57 58 Anh 6 23 Hà Lan 4 36 37 Bãi chôn lấp hở Vi sinh vật gây bệnh. Ô nhiễm nguồn nước Ô nhiễm không khí Mất mỹ quan [...]... hệ thống thu gom nước rỉ rác Kỹ thuật chôn lấp hợp vệ sinh Kỹ thuật chôn lấp hợp vệ sinh Cấu tạo lớp lót đáy Kỹ thuật chôn lấp hợp vệ sinh Nước thải trong BCL gồm: Nước thải sinh hoạt, nước thải rửa các phương tiện vận chuyển, thí nghiệm, nước rỉ rác Hệ thống thu gom nước rỉ rác bao gồm: tầng thu nước rác, hệ thống ống thu gom nước rác và hố thu nước rỉ rác Kỹ thuật chôn lấp hợp vệ sinh • Lớp dưới:... thuật chôn lấp hợp vệ sinh Quy hoạch mặt bằng bãi chôn lấp Kỹ thuật chôn lấp hợp vệ sinh 1 2 Tỷ lệ diện tích sử Chỉ số bề mặt gia dụng hữu ích cố chống thấm, phải lớn nhất chịu lực nhỏ nhất 3 Đảm bảo vệ sinh môi trường Kỹ thuật chôn lấp hợp vệ sinh Công trình chính • Ô chôn lấp • Đường vào BCL • HT lót đáy và lớp mặt • HT thoát nước mưa • HT thu gom -xử lý rác • HT thu gom - xử lý khí thải Các công trình. ..Theo kết cấu Bãi chôn lấp kết hợp chìm nổi Theo kết cấu Bãi chôn lấp nổi Theo kết cấu Bãi ở khe núi Dân số, lượng chất thải hiện tại; tỷ lệ tăng dân số, lượng chất thải rắn trong thời gian vận hành Tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị Tỷ lệ diện tích công trình phụ trợ chiếm khoảng 20% tổng diện tích Cơ sở xác định STT Loại bãi Dân số hiện tại ( người) Lượng rác (tấn/ năm) Diện tích bãi (ha) 1 Nhỏ... thu nước rác Hệ thống thu gom Nằm dưới lớp CTR và trên lớp chống thấm, bên trong tầng thu gom nước rác HT ống thu gom Hố thu Kết cấu vững nước rác chắc, chống thấm nước rác, sử dụng lâu dài Kỹ thuật chôn lấp hợp vệ sinh Sơ đồ bố trí ống thu gom nước rác Kỹ thuật chôn lấp hợp vệ sinh Tuần hoàn nước rỉ rác Ứng dụng quá trình sinh học Ứng dụng quá trình hóa lý Ứng dụng quá trình hóa học Nước rỉ rác nguyên... đất • Cần đặt bãi ở nơi chôn lấp > 5 năm Quy định cần tuân thủ • Khả năng chống thấm tốt • Đất sét có bề dày tối thiểu 0,6 – 6m Tầng đất làm đáy Quy định tầng đất làm đáy bãi chôn lấp Quy định độ dày lớp đất sét chống thấm ở đáy bãi chôn lấp STT Khoảng cách từ đáy đến mực nước ngầm (m) Độ dày lớp sét lót đáy bãi (m) 1 . sinh vật gây bệnh. Ô nhiễm nguồn nước Ô nhiễm không khí Mất mỹ quan
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THUYẾT TRÌNH TỔNG QUAN VỀ BÃI CHÔN LẤP RÁC THẢI, BÀI THUYẾT TRÌNH TỔNG QUAN VỀ BÃI CHÔN LẤP RÁC THẢI, BÀI THUYẾT TRÌNH TỔNG QUAN VỀ BÃI CHÔN LẤP RÁC THẢI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn