Self marketing yourself Bilingual

26 239 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2013, 16:14

Self marketing yourself Bilingual saigon • london • sydney • dubai TIẾP THỊ CHÍNH MÌNH – CON ĐƯỜNG DẪN BẠN ĐẾN THÀNH CÔNGCác kỹ thuật hiệu quả căn bản giúp bạn có được một việc làm lý tưởngCHƯƠNG TRÌNH•Mục 1- Tìm việc–Làm thế nào để tìm hiểu về chính bạn.–Làm thế nào để tìm hiểu về công việc của bạn–Làm thế nào để viết Hồ sơ xin việc và Thư Giới Thiệu.•Mục 2- Phỏng vấn–Cần chuẩn bị gì trước ngày phỏng vấn–Cần làm gì trong khi phỏng vấn–Cần làm gì sau buổi phỏng vấnTÌM VIỆC •Làm thế nào để hiểu về chính bản thân bạn- Phân tích các kỹ năng•Làm thế nào để tìm hiểu công việc của bạn - Nghiên cứu thị trườngTại sao phân tích kỹ năng lại quan trọng?•Giúp bạn nhận ra điểm mạnh của mình•Giúp bạn tự tin•Giúp bạn định hướng nghề nghiệp•Cung cấp các bằng chứng thực tế để chứng minh cho các kỹ năng của bạn•Là một phần nội dung quan trọng hồ sơ xin việc, các buổi phỏng vấn và thư giới thiệu….Làm thế nào để phân tích kỹ năng?•Liệt kê ra 8-10 thành tích mà bạn đã đạt được•Xác định ra những kỹ năng mà bạn đã sử dụng giúp bạn đạt được những thành tích đó•Biến những thành tựu thành những kỹ năng để đưa vào HSXV của bạn. Ví dụ minh họa•Minh họa không bằng chứng:–Tôi biết cách quản lý thời gian của mình rất tốt và là người có óc tổ chức.•Minh họa có bằng chứng:–Tôi biết quản lý quỹ thời gian của mình một cách hợp lý, vì thế, trong thời gian là sinh viên, tôi đã có thế sắp xếp để dạy phụ đạo cho một lớp khoảng 20 em học sinh hai buổi một tuần. –Tôi đã tổ chức thành công bữa tiệc tổng kết cuối năm cho 200 người tham dự.Bây giờ bạn hãy thử!Viết ra 2 thành tích và những kỹ năng bạn đã sử dụng để đạt được thành tích đó.•Nhận biết vai trò của bạn. •Quyết định dựa vào: ngành nghề, quy mô và hình thức đầu tư của công ty. •Mục tiêu của các công ty. •Tìm trên các website, nhận dạng các công ty cạnh tranh, tìm những thông tin mới nhất được phát hành của công ty đó. •Tìm ra những cá nhân quan trọng của công ty bạn muốn xin việc. NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNGNỘI DUNG BẢN CV (SƠ YẾU LÝ LỊCH)•Định dạng hồ sơ đồng nhất•Sử dụng gạch ngang đầu dòng•Bao gồm hồ sơ hoặc mục tiêu nghề nghiệp của bạn ngay đầu của đơn xin việc. •Liệt kê thông tin phù hợp với nhu cầu tuyển dụng. •Bằng cấp theo trật tự ngược – gồm ngày tháng và xếp loại bằng cấp. •Liệt kê các kỹ năng•Kinh nghiệm làm việc - Thành tựu và mô tả sơ lược vai trò của bạn trong những thành tựu đó•Đừng quá dài nhưng cũng đừng quá ngắn. •Kiểm tra lỗi chính tả. 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Self marketing yourself Bilingual, Self marketing yourself Bilingual, Self marketing yourself Bilingual

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn