Chương trình đào tạo nhận thức hệ thống quản lý TNXH theo tiêu chuẩn SA 8000:2008

53 1,416 8
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2013, 16:14

Chương trình đào tạo nhận thức hệ thống quản lý TNXH theo tiêu chuẩn SA 8000:2008 You think, we think to do togetherISO 9001:2008 ISO 14001:2009OHSAS 18001:2007ISO 22000:2005/HACCPSA 8000:2008 / ISO 26000/BSCIFSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP… Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHẬN THỨC HỆ THỐNG QUẢN TNXH THEO TIÊU CHUẨN SA 8000:2008TẠI CÔNG TY TNHH Quốc tế Việt an Trình bày: Nguyễn Tấn Vàng-: infor@tindatcorp.com - www.tuvanquanly.tindatcorp.com You think, we think to do togetherISO 9001:2008 ISO 14001:2009OHSAS 18001:2007ISO 22000:2005/HACCPSA 8000:2008 / ISO 26000/BSCIFSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP… Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000Các điều khoản cam kết, thỏa thuậnYêu cầu:- Các thành viên tham dự đầy đủ và đúng giờ- Tham gia thảo luận và trao đổi.- Vui lòng để Điện thoại di động ở chế độ rung để không làm ảnh hưởng đến lớp họcĐiều kiện cấp chứng chỉ khóa học:- Chuyên cần- Bài tập-Điểm thi: thuyết(trắc nghiệm và thực hành tình huống)You think, we think to do togetherISO 9001:2008 ISO 14001:2009OHSAS 18001:2007ISO 22000:2005/HACCPSA 8000:2008 / ISO 26000/BSCIFSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP… u cầu tiêu chuẩn SA 8000Suy nghĩ của doanh nghiệpPhú quý sinh lễ nghóa Giới thiệuSA 8000 LÀ GÌ?SOCIAL ACCOUNTABILITYTRÁCH NHIỆM XÃ HỘIYou think, we think to do togetherISO 9001:2008 ISO 14001:2009OHSAS 18001:2007ISO 22000:2005/HACCPSA 8000:2008 / ISO 26000/BSCIFSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP… Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000Vấn đề lợi ích Vì sao chúng ta phải áp dụng SA ?•Cải thiện môi trường làm việc•Cải thiện đời sống, sức khỏe•Cải thiện hình ảnh doanh nghiệp•Cải thiện mqh với chính quyền•Bị ép buộc (rào cản phi thuế quan)You think, we think to do togetherISO 9001:2008 ISO 14001:2009OHSAS 18001:2007ISO 22000:2005/HACCPSA 8000:2008 / ISO 26000/BSCIFSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP… Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000Soan thao Tai LieuDao tao danh gia noi boLap ban SADao taoTiep tuc ap dungKhac phucKhac phucDanh gia noi bo lan 2Danh gia noi bo lan 1Khac phucNhan giay chung nhanDanh gia chung nhanDuy triBan hanh tai lieuQUA TRINH TRIEN KHAIYou think, we think to do togetherISO 9001:2008 ISO 14001:2009OHSAS 18001:2007ISO 22000:2005/HACCPSA 8000:2008 / ISO 26000/BSCIFSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP… Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000•Quyền lao động trong công ước ILO•Luật lao động của nước sở tại•Tuyên ngôn phổ quát về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc.•Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em.Cơ sở của SA You think, we think to do togetherISO 9001:2008 ISO 14001:2009OHSAS 18001:2007ISO 22000:2005/HACCPSA 8000:2008 / ISO 26000/BSCIFSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP… Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000CÁC TÀI LIỆU QUỐC TẾ THAM KHẢO•Công ước ILO 29 và 105 (Lao động cưỡng bức và nô lệ)•Công ước ILO 87 (Tự do hiệp hội)•Công ước ILO 98 (Quyền thương lượng tập thể)•Công ước ILO 100 và 111 (Trả công công bằng đối với lao động nam và nữ cho công việc bằng nhau; Sự phân biệt)•Công ước ILO 135 (Công ước người đại diện công nhân).•Công ước ILO 138 và Khuyến cáo 146 (Tuổi thấp nhất và sự khuyến cáo)•Công ước ILO 155 và Khuyến cáo 164 (An toàn và sức khoẻ nghề nghiệp)Cơ sở của SA You think, we think to do togetherISO 9001:2008 ISO 14001:2009OHSAS 18001:2007ISO 22000:2005/HACCPSA 8000:2008 / ISO 26000/BSCIFSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP… Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000CÁC TÀI LIỆU QUỐC TẾ THAM KHẢO•Công ước ILO 159 (Phục hồi nghề nghiệp và việc làm/ những người khuyết tật).•Công ước ILO 177( Công việc tại nhà hay lao động gia đình).•Công ước ILO 182 (Những hình thức tệ hại nhất đối với lao động trẻ em)•Công bố toàn cầu về nhân quyền•Công ước của Hợp chủng quốc Hoa kỳ về quyền trẻ em.•Công ước của Hợp chủng quốc Hoa kỳ về loai trừ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ.Cơ sở của SA You think, we think to do togetherISO 9001:2008 ISO 14001:2009OHSAS 18001:2007ISO 22000:2005/HACCPSA 8000:2008 / ISO 26000/BSCIFSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP… Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000CÁC TÀI LIỆU TRONG NƯỚC•Bộ luật lao động của nước CHXHCN Việt nam (sửa đổi) và các qui định liên quan(Bộ Luật lao động năm 1994, các lần sửa đổi 2002, 2005, 2006 và 2007. Dự kiến hết năm 2011 sẽ thông qua Bộ luật lao động mới).•Điều lệ công đoàn Việt Nam và thông tư hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn Việt nam.•Luật doanh nghiệp Việt nam.•Luật giáo dục Việt nam.•Hiến pháp Việt nam (sửa đổi)Cơ sở của SA You think, we think to do togetherISO 9001:2008 ISO 14001:2009OHSAS 18001:2007ISO 22000:2005/HACCPSA 8000:2008 / ISO 26000/BSCIFSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP… Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000Lợi ích khi áp dụng SA•Nâng cao hình ảnh công ty•Cải thiện mqh với chính quyền•Nâng cao tinh thần đạo đức, kích thích tinh thần làm việc, tăng năng suất•Thoả mãn yêu cầu khách hàng•Tạo ra lợi thế cạnh tranh. . .[...]... OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000 ISO 14001:2009 FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP… Các yêu cầu của tiêu chuẩn SA 8000:2008 You think, we think to do together SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI ISO 22000:2005/HACCP OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 ISO 14001:2009 FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP… Tài liệu SA Tên tài liệu Sổ tay SA Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000 Chính sách trách nhiệm xã hội Thủ tục xử lý. .. xử (Khoản 1, 2, điều 5, LLĐVN) Các hình thức kỷ luật (Chương 8, LLĐVN) Giờ làm việc (Chương 7, LLĐVN) Trả công (Chương 6, LLĐVN) Hệ thống quản You think, we think to do together SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI ISO 22000:2005/HACCP OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 ISO 14001:2009 FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP… 1 Lao động trẻ em (Điều 119-122, LLĐVN) Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000 - Trẻ em: < 15 tuổi (14 tuổi đối... together SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI ISO 22000:2005/HACCP OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 ISO 14001:2009 FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP… 9 Hệ thống quản • Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000 Chính sách SA • Xem xét của lãnh đạo • Đại diện lãnh đạo • Hoạch định thực hiện • Kiểm soát NCC/ NTP và người cung cấp phụ • Xử các mối quan tâm và HĐKP • Thông tin bên ngoài • Việc tiếp cận để kiểm tra xác nhận • Hồ... GAP… 6 Các hình thức kỷ luật (Điều 82 - 95, Chương 8, LLĐVN) Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000 - Không dùng nhục hình, lăng mạ, đàn áp - Không đánh đập - Không cắt lương vô cớ - Đe dọa đuổi việc You think, we think to do together SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI ISO 22000:2005/HACCP OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 ISO 14001:2009 FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP… 7 Chương 7, LLĐVN) Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000 - Tối đa... TY Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000 • Đại diện SA (BGĐ): chịu trách nhiệm triển khai đáp ứng SA 8000 • Đại diện công nhân (không thuộc BGĐ): trao đổi với BGĐ về những vấn đề liên quan đến SA 8000 You think, we think to do together SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI ISO 22000:2005/HACCP OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 ISO 14001:2009 FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP… 9.4 HOẠCH ĐỊNH VÀ ÁP DỤNG Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000 •Đảm... think to do together SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI ISO 22000:2005/HACCP OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 ISO 14001:2009 FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP… 9.2 Xem xét của lãnh đạo Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000 • Định kỳ xem xét tính: • Thoả đáng • Thích hợp • Hiệu lực • Bổ sung và cải tiến HT khi có yêu cầu You think, we think to do together SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI ISO 22000:2005/HACCP OHSAS 18001:2007 ISO... bao hàm trong SA 8000 4 Hành động khắc phục • Sự thực hiện thay đổi chung (có hệ thống) hay giải pháp đảm bảo việc sửa chữa tức thì hay liên tục cho sự không phù hợp You think, we think to do together SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI ISO 22000:2005/HACCP OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 ISO 14001:2009 FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP… Định nghĩa (tiếp) 5 Người làm việc tại nhà? Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000 • Người... đến NCC You think, we think to do together SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI ISO 22000:2005/HACCP OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 ISO 14001:2009 FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP… 9.6 XỬ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUANTHỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG SỬA CHỮA Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000 • Phải ghi nhận, điều tra và trả lời đầy đủ những thắc mắc của người lao động • Không được kỷ luật, sa thải, phân biệt đối xử đối với những người... think to do together SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI ISO 22000:2005/HACCP OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 ISO 14001:2009 FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP… 2 Lao động cưỡng bức (Khoản 2, điều 5, LLĐVN) Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000 - Không thế chấp tiền đặt cọc - Không giữ giấy tờ tuỳ thân (bản gốc) - Không ủng hộ việc sử dụng lao động cưỡng bức, ràng buộc You think, we think to do together SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI... ngoài • Việc tiếp cận để kiểm tra xác nhận • Hồ sơ You think, we think to do together SA 8000:2008 / ISO 26000/BSCI ISO 22000:2005/HACCP OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008 ISO 14001:2009 FSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP… 9.1 Chính sách SA • Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000 CS về Trách Nhiệm XH và ĐK lao động: • Cam kết phù hợp với TC SA8 000 • Cam kết tuân thủ pháp luật hiện hành • Cam kết cải tiến liên tục • Lập bằng . 14001:2009OHSAS 18001:2007ISO 22000:2005/HACCPSA 8000:2008 / ISO 26000/BSCIFSC, BRC, IS, GLOBAL, GAP…..Yêu cầu tiêu chuẩn SA 8000CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHẬN THỨC HỆ. 8000CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHẬN THỨC HỆ THỐNG QUẢN LÝ TNXH THEO TIÊU CHUẨN SA 8000:2008TẠI CÔNG TY TNHH Quốc tế Việt an Trình bày: Nguyễn Tấn Vàng-:
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình đào tạo nhận thức hệ thống quản lý TNXH theo tiêu chuẩn SA 8000:2008, Chương trình đào tạo nhận thức hệ thống quản lý TNXH theo tiêu chuẩn SA 8000:2008, Chương trình đào tạo nhận thức hệ thống quản lý TNXH theo tiêu chuẩn SA 8000:2008, XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN VÀ THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG SỬA CHỮA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay