TIỂU LUẬN MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ I & II :CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT & ỨNG DỤNG

74 701 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2014, 14:48

CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT & ỨNG DỤNG . MINH NGÀNH NGÂN HÀNG NHÓM 7 DANH SÁCH NHÓM 7 1. LÝ THỊ MỸ CHI (Trưởng Nhóm) 2. PHẠM THỊ HỒNG HẠNH 3. NGUYỄN THỊ KIM TRÚC 4. LÊ THỊ BÍCH NGỌC 5. TRẦN ĐỨC HOÀNG LY 6. ĐINH THỊ MAI 7. PHAN KHÁNH TRANG 8 sau: 1. Đường trung bình đơn giản - Simple Moving Average (SMA). 2. Đường trung bình theo số mũ - Exponential Moving Average (EMA). 3. Đường trung bình theo trọng lực - Weighted Moving Average (WMA). 4 trị 5 ngày giao dịch gần nhất lần lượt là 27, 26,26,28,25. SMA(5) = ( 27+ 26+26+28+25)/5 = 26.4, (giá trị SMA thấp hơn giá đóng cửa gần nhất là 27. Vì thế SMA đóng vai trò là mức giá hỗ trợ
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ I & II :CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT & ỨNG DỤNG, TIỂU LUẬN MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ I & II :CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT & ỨNG DỤNG, TIỂU LUẬN MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ I & II :CÁC CHỈ BÁO KỸ THUẬT & ỨNG DỤNG, MA – ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG Khái niệm: Trung bình động tại một thời điểm là giá trị trung bình của giá trong một giai đoạn tính đến thời điểm đó. Đường trung bình động là đường gồm tập hợp những điểm như vậy, Đường trung bình SMA đóng vai trò như đường kháng cự - Tín hiệu bán: Tại những lúc đường giá có xu hướng giảm giá thì SMA cũng có khuynh hướng giảm. Khi đường giá đã nhiều lần cố vượt lên trên đường SMA nhưng đều thất bại thì ta xác định được xu hướng chu, EMA mang lại cho chúng ta nhiều thông tin hơn về những chu kỳ gần nhất. Điều mà EMA làm là ôm sát hơn vào những hành động của các trader đang làm hiện tại.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn