Tiểu luận tác động của chính sách lãi suất đến tăng trưởng kinh tế 1986 đến nay

50 421 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2014, 15:54

Trong cơ chế điều hành lãi suất, Ngân hàng nhà nước có thể sử dụng các biện pháp mang tính hành chính như quy định trực tiếp các mức lãi suất huy động và cho vay, quy định lãi suất trần-sàn, quy định mức chênh lệch lãi suất, quy định lãi suất cơ bản cộng biên độ khống chế hoặc các công cụ mang tính kinh tế tác động đến cung–cầu vốn trên thị trường tiền tệ để định hướng lãi suất thị trường biến động phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ QTKD BÀI TIỂU LUẬN THỰC TRẠNG LÃI SUẤT TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY. Nhóm thực hiện : Nhóm 2 Thành viên thực hiện : Phạm Thị Diệu Ánh. Nguyễn Thị Ngọc Bích. Cao Tiến Dũng. Nông Thị Hân. Nguyễn Ngọc Hoa. Vũ Thị Hường. Đoàn Kim Ngân. Nguyễn Thị Mai Phương. Quyền Thị Lan Phương. Lê Thị Hồng Vân. Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Yến. năm 2013 1 CHƯƠNG 1 : LÃI SUẤTTÁC ĐỘNG CỦA LÃI SUẤT ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1986 ĐẾN NAY 1.1. Một số nét cơ bản về cơ chế điều hành lãi suất Trong cơ chế điều hành lãi suất, Ngân hàng nhà nước có thể sử dụng các biện pháp mang tính hành chính như quy định trực tiếp các mức lãi suất huy động và cho vay, quy định lãi suất trần-sàn, quy định mức chênh lệch lãi suất, quy định lãi suất cơ bản cộng biên độ khống chế hoặc các công cụ mang tính kinh tế tác động đến cung–cầu vốn trên thị trường tiền tệ để định hướng lãi suất thị trường biến động phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ. Từ những năm cuối thập kỉ 80–đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX, Việt Nam đã bắt đầu “cuộc thử nghiệm” chuyển đổi nền kinh tế từ vận hành theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang vận hành theo cơ chế thị trường. Cùng với quá trình chuyển đổi, thể chế kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước từng bước được thiết lập, theo đó mối quan hệ giữa Nhà nước-Thị trường cũng từng bước được định hình và dần rõ nét. Hiện tại, dù đã trải qua hơn 20 năm chuyển đổi, giá cả một số hàng hóa và dịch vụ (đặc biệt những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống dân sinh) vẫn còn chịu sự kiểm soát trực tiếp bằng các quy định hành chính. Cơ chế điều hành chính sách tiền tệ nói chung và điều hành lãi suất nói riêng nằm trong tình trạng chung là có sự đan xen giữa các biện pháp thị trường và biện pháp hành chính, có thời điểm biện pháp thị trường được sử dụng trội hơn, có thời điểm biện pháp hành chính được chú trọng hơn tạo nên hình ảnh thiếu nhất quán. Quy luật cạnh tranh chưa phát huy hiệu quả cho sự phát triển bền vững của hệ thống tài chính– Ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung. Dù vậy, hơn 20 năm chuyển đổi vừa qua dường như cơ chế điều hành lãi suất đã được triển khai theo một lộ trình đơn thuần bằng các biện pháp mang tính hành chính, từng bước nới lỏng tiến tới tự do hóa hoàn toàn, phù hợp với từng giai đoạn của công cuộc chuyển đổi nền kinh tế nói chung, quá trình thành lậpvà phát triển thị trường tài chính – tiền tệ nói riêng. Và có lẽ đó cũng được xem như một trường hợp cụ thể, điển hình phản ánh chiều hướng và thực chất mối quan hệ Nhà nước–Thị trường trong suốt thời kì chuyển đổi. 1.2. Chính sách lãi suất giai đoạn đầu đổi mới (năm 1986 đến 1990) 2 1.2.1. Thực trạng và tính hình quản lý lãi suất giai đoạn này Chúng ta hãy nhìn nhận lại sự ra đời của Ngân hàng từ trước năm 1986, trong thời kỳ này chỉ có sự hoạt động duy nhất của Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam hay Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam. Ngân hàng Quốc gia ra đời thực hiện nhiệm vụ chủ yếu cung cấp tín dụng cho các tổ chức kinh tế quốc doanh và hợp tác xã theo sự chỉ đạo trực tiếp của Nhà nước. Ngân hàng thực hiện nhiệm vụ phân bổ Ngân sách Nhà nước chủ yếu là cho các doanh nghiệp Quốc doanh, chưa có khái niệm kinh doanh và chủ động theo nguyên tắc thị trường. Vai trò công cụ lãi suất trong giai đoạn này là không có. Từ 1986, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ra khỏi chức năng tiền tệ, tín dụng, chuyển hoạt động Ngân hàng sang hạch toán. Do những nguyên nhân như chiến tranh kéo dài tàn phá để lại những hậu quả nặng nề cho nền kinh tế. Xét trên khía cạnh tài chính, giai đoạn này hệ thống tài chính không phát triển do chưa nhìn nhận được vai trò của chính sách lãi suất theo tín hiệu thị trường dẫn đến nền kinh tế đã trì trệ lại càng trì trệ hơn. Nhận thấy tình hình trên, Đại hội Đảng VI tháng 12-1986 quyết định đổi mới nền kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường, trong đó đổi mới quản lý đối với hoạt động Ngân hàng. Nhìn chung, hoạt động của Ngân hàng vẫn nằm trong sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước về cung cấp tín dụng cho tổ chức kinh tế Quốc doanh và hợp tác xã. Tuy nhiên, với nhiệm vụ cấp phát, quản lý vốn kiến thiết cơ bản thuộc Ngân sách cho vay với các dự án, cho vay với mức lãi suất do Nhà nước quản lý chặt chẽ đã có tác động tới việc nâng cao trách nhiệm cho các ngành trong việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. Cũng trong giai đoạn này, lạm phát rất cao. Đỉnh điểm là năm 1986, chỉ số lạm phát lên tới 774,7%, sản xuất đình trệ nền kinh tế rơi vào tình trạng khủng hoảng, đời sống nhân dân hết sức khó khăn. Việc tăng lãi suất không đáng kể với mức lạm phát quá cao lúc bấy giờ. Thời kỳ lãi suất thực âm kéo dài tự 1986 đến 1989, có thể nói trước 1989 do chưa áp dụng triệt để chính sách lãi suất theo cơ chế thị trường, cùng với mức lạm phát phi mã khiến cho lãi suất thực tế ở mức âm. Trước tình hình trên, đến năm 1988, cùng với quá trình chuyển đổi của nền kinh tế, hệ thống Ngân hàng Việt Nam bắt đầu chuyển đổi từ hệ thống Ngân hàng 1 cấp sang hệ thống Ngân hàng 2 cấp bao gồm có 4 Ngân hàng quốc doanh. Lãi suất tiền gửi và cho vay của các Ngân hàng do Ngân hàng nhà nước quy định, mức lãi suất được áp dụng khác nhau tùy theo đối tượng. Bên cạnh đó, Chính phủ áp dụng chính sách lãi suất mới nâng dần mức lãi suất lên theo 3 kịp chỉ số lạm phát, đối phó với tình hình lạm phát cao lúc bấy giờ. Tuy nhiên, mức lãi suất huy động thực tế vẫn âm, thể hiện năm 1982, lãi suất huy động là 1,5%/năm kỳ hạn 3 tháng với mức lạm phát 7,95%/năm dẫn đến lãi suất thực âm 5,45%/năm. 1.2.2.Đánh giá những tác động của chính sách lãi suất đến nền kinh tế Trong giai đoạn đầu đổi mới, nền kinh tế nhìn chung đang trong giai đoạn khủng hoảng, sản xuất còn trì trệ, đời sống nhân dân còn khó khăn. Xét trên khía cạnh chính sách tiền tệ nói chung và chính sách lãi suất nói chung cũng có những bước đổi mới lớn. Nhìn chung, trong giai đoạn này, Chính phủ duy trì chính sách lãi suất cố định. Tuy đây là chính sách chưa mang tính chất tự do hoạt động theo tín hiệu thị trường nhưng với nền kinh tế còn nhiều yếu kém thì nó đã đem lại hiệu quả nhất định. Việc Ngân hàng Nhà nước đã chỉ định mức lãi suấttác dụng ổn định thị trường vốn, bảo vệ nhiều ngành kinh tế còn non yếu mới ra đời trong thời kỳ này. Việc nâng mức lãi suất huy động được thực hiện nhưng chưa theo kịp được lạm phát, mức lãi suất thực âm còn kéo dài từ những trước năm 1986 cho đến đầu những năm 1992. Tuy nhiên, chính sách này cũng đã có những ảnh hưởng tới đời sống nhân dân trước tình trạng lạm phát lúc bấy giờ. Nhờ tăng lãi suất mà việc huy động vốn trở nên có hiệu quả hơn, lạm phát từng bước được đẩy lùi. Cũng trong thời gian này, hoạt động huy động vốn cũng diễn ra hết sức sôi động làm cho lãi suất tăng nhanh, các quý tín dụng đua nhau mọc lên nhưng do thiếu sự kiểm soát nghiêm ngặt nên nhanh chóng đổ bể. Đến năm 1990, nhiều quỹ tín dụng huy động vốn với lãi suất cao đồng loạt đổ bể, hậu quả đánh mất lòng tin của dân chúng. 1.3. Cơ chế lãi suất tín dụng giai đoạn từ 1991 đến 1995 1.3.1 Diễn biến quản lý lãi suất thời kỳ này Đại hội Đảng VII tháng 6/1991 đã đề ra chiến lược: ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000 đồng thời đề ra phương hướng cho kế hoạch 5 năm 1991 - 1995. Khó khăn lớn lúc này là nền kinh tế vẫn bị bao vây, cấm vận trong bối cảnh các nước Đông Âu và các nước thuộc Liên Xô (cũ) rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Song thuận lợi lúc này là đổi mới đã phát huy tác dụng, các cơ sở kinh tế thích nghi dần với cơ chế quản lý mới. Tháng 6/1992 được coi là mốc quan trọng đánh dấu một bước chuyển quan trọng nhất về chất trong cơ chế lãi suất tín dụng. NHNN đã chuyển từ cơ chế lãi suất thực âm sang cơ chế lãi suất thực dương và được quản lý theo khung lãi suất. Những điểm cơ bản của chính sách lãi suất mới là như sau: 4 • Một là, NHNN quy định khung lãi suất của NHTM đối với nền kinh tế (lãi suất tối thiểu đối với tiền gửi và lãi suất tối đa đối với tiền cho vay). • Hai là, lãi suất cho vay bình quân phải lớn hơn lãi suất huy động bình quân, chấm dứt sự bao cấp về vốn qua kênh tín dụng ngân hàng. • Ba là, đối với lãi suất ngoại tệ, NHNN quy định lãi suất cho vay tối đa bằng ngoại tệ. Lãi suất huy động bằng ngoại tệ do các NHTM quyết định trên cơ sở lãi suất thị trường tiền tệ quốc tế và cung - cầu vốn ngoại tệ trong nước. Từ thág 6/1992 đến cuối năm 1993, NHNN đã 5 lần điều chỉnh giảm lãi suất cho phù hợp với chỉ số lạm phát và hiệu quả sản xuất kinh doanh của nền kinh tế. Lãi suất cho vay tối đa bằng ngoại tệ được điều chỉnh tăng từ 6,5%/năm lên 7,5%/năm, phù hợp với lãi suất trên thị trường quốc tế. Kết quả là vốn huy động hàng năm tăng hơn 20%, tín dụng đối với nền kinh tế tăng gần 50%. Trong 2 năm 1994 - 1995, cơ chế lãi suất tiếp tục được điều chỉnh theo hướng thích ứng với cơ chế thị trường, phù hợp với quan hệ cung - cầu vốn, đồng thời hạn chế sự can thiệp trực tiếp của NHNN vào hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng. NHNN chỉ khống chế mức lãi suất cho vay tối đa của các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế. Các mức lãi suất tiền gửi và cho vay cụ thể do tổ chức tín dụng ấn định. Cho phép các tổ chức tín dụng điều chỉnh lãi suất tiền gửi của các tổ chức kinh tế lên gần sát với mức lãi suất tiền gửi dân cư. Tăng lãi suất cho vay trung và dài hạn lên 1,7%/tháng. Lãi suất ngoại tệ được điều chỉnh 3 lần từ 7,5%/năm lên 9,5%/năm phù hợp với sự biến động của lãi suất thị trường quốc tế. Các mức lãi suất tiền gửi và cho vay của các tổ chức tín dụng được thể hiện ở bảng sau: Diễn biến lãi suất cho vay và tiền gửi bình quân các năm Đơn vị: %/ tháng Thời điểm 1986- 1990 1991 1992 1993 1994 1995 5 Lãi xuất Cho vay bình quân tháng 4,3 2,5 2,5 1,8 1,6 1,7 Tiền gửi bình quân tháng 6,0 2,9 1,9 1,4 1,3 1,4 Chênh lệch -1,7 -0,4 0,6 0,4 0,3 0,3 Nguồn: Quỹ tiền tệ quốc tế, NHNN. 1.3.2. Đánh giá những tác động của chính sách lãi suất tới nền kinh tế a) Như vậy, điểm nổi bật của cơ chế điều hành lãi suất tín dụng thời kỳ 1992 - 1995 so với thời kỳ trước 1992 có thể được nhìn nhận dưới các mặt sau: • Cơ chế lãi suất thực dương, lãi suất cho vay bình quân lớn hơn lãi suất tiền gửi, lãi suất tiền gửi lớn hơn tỷ lệ lạm phát. NHNN chỉ quy định khung lãi suất tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng linh hoạt hơn. Mặt khác, NHNN còn cho phép các TCTD huy động và cho vay theo lãi suất thoả thuận đối với các dự án có hiệu quả, chủ yếu là đối với các Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hộ nông dân. Đây là bước khởi đầu đánh dấu tiến trình tự do hoá lãi suất trong các lần điều chỉnh cơ chế lãi suất sau này. • Xoá bỏ quy định lãi suất phân biệt giữa các thành phần kinh tế, các ngành kinh tế, đưa lãi suất biến động tiến sát với lãi suất thị trường phù hợp với quan hệ cung - cầu về vốn; rút ngắn khoảng cách chênh lệch bất hợp lý giữa lãi suất cho vay ngắn hạn với lãi suất cho vay trung và dài hạn, giữa lãi suất nội tệ với lãi suất ngoại tệ. • Bỏ bao cấp qua lãi suất, thúc đẩy các TCTD chuyển sang hạch toán kinh doanh, hạn chế việc ngân sách phải cấp bù lỗ lãi suất cho ngân hàng, đồng thời giúp các doanh nghiệp có cơ sở xác định thực chất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. b) Tuy nhiên, cơ chế lãi suất tín dụng thời kỳ này cũng bộc lộ những tồn tại chủ yếu sau: 6 • Quá trình điều hành cơ chế lãi suất còn thiếu linh hoạt, chưa điều chỉnh kịp thời khung lãi suất để phù hợp với tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Tăng trưởng kinh tế thời kỳ này bình quân hơn 8%, lạm phát được kiềm chế ở mức 2 con số, riêng năm 1993 ở mức 1 con số (5,2%) nhưng lãi suất vẫn giữ nguyên ở mức quá cao. • Lãi suất cho vay còn cao so với hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Điều này được dễ ràng nhận thấy khi tỷ suất lợi nhuận bình quân của các ngành Công - Nông nghiệp và Dịch vụ từ 1992 - 1995 chỉ ở mức 5,15 - 12%, trong khi lãi suất cho vay bình quân ở mức 12 - 21%/năm. • Lãi suất cho vay trung và dài hạn còn thấp hơn lãi suất cho vay ngắn hạn, tổ chức tín dụng không mạnh dạn mở rộng cho vay trung và dài hạn do lo rủi ro. Điều này không phù hợp với cơ chế thị trường. • Lãi suất đồng Việt Nam và ngoại tệ còn khoảng cách chênh lệch khá lớn. Điều này gây bất lợi đối với các doanh nghiệp xuất khẩu vì họ phải vay đồng Việt Nam với mức lãi suất cao trong khi lãi suất tiền gửi ngoại tệ thấp, xuất hiện tình trạng vay vốn ngoại tệ lòng vòng giữa các doanh nghiệp, NHTM với nhau để hưởng chênh lệch lãi suất, đẩy cầu ngoại tệ tăng cao. • Bên cạnh cơ chế khung lãi suất là cơ chế cho vay theo lãi suất thoả thuận bằng nguồn vốn huy động kỳ phiếu, trái phiếu của NHTM. Do vậy, nhiều tổ chức tín dụng, nhất là các NHTMCP cho vay bằng các nguồn vốn khác cũng áp dụng cơ chế lãi suất thoả thuận, do đó đẩy mặt bằng lãi suất lên cao vượt quá khung lãi suất cho vay quy định của NHNN 1.4.Chính sách lãi suất giai đoạn từ 1996 đến 2000 1.4.1 Thực trạng chính sách lãi suất thời kỳ này Trong giai đoạn này, Ngân Hàng Nhà Nước đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng về lãi suất, nhằm từng bước tự do hóa lãi suất theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, Nhà nước vẫn đóng vai trò rất quan trọng. Chính sách lãi suất trần và chính sách lãi suất sàn từng bước được đổi mới để thích ứng với sự phát triển kinh tế. Năm 1996, chính sách lãi suất có sự thay đổi lớn, mức lãi suất đã được hạ xuống còn 2,1% - 1,75% tháng, kèm theo quy định mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi tối đa không vượt quá 0,35%. 7 Năm 1997-1998, Ngân Hàng Nhà Nước đã không siết chặt kiểm soát lãi suấtlại có vẻ nới lỏng chính sách lãi suất, trần lãi suất được nâng lên, các Ngân hàng Thương mại có thể tăng lãi suất tiền gửi để huy động vốn và quy định giới hạn chênh lệch kais suất cho vay và lãi suất tiền gửi ở mức 0,35%/tháng. Giảm lãi suất cho vay bình quân tối thiểu là 0,35%/tháng để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay vốn mở rộng sản xuất, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thực hiện chủ trương của Quốc hội, theo chỉ đạo của chính phủ ngày 28/12/1997 Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước đã ký quyết định số 381/QĐ-NH1 về việc điều chỉnh lãi suất tín dụng với nội dung bắt đầu được thực hiện từ ngày 1/1/1998, theo đó quy định trần lãi suất cho vay ngắn hạn là 1,75%/tháng, và trần lãi suất cho vay chung dài hạn là 1,7%/tháng, lãi suất huy dộng của các ngân hàng thương mại quy định trên cơ sở chênh lệch lãi suất huy động bình quân và lãi suất cho vay bình quân không quá 0,35%/tháng. Quyết định này đạt được một bước tiến quan trọng về quản lý lãi suất, giao quyền chủ động cho các ngân hàng thương mại trong việc điều hành lãi suất theo tín hiệu của thị trường, theo quan hệ cung cầu về vốn trên thị trường, hoàn cảnh riêng của từng ngân hàng thương mại, từng khu vực kinh tế. Qua việc thực hiện quyết đinh số 381/QĐ-NH, hầu hết Ngân hàng Thương mại đã thực hiện tốt trần lãi suất cho vay là 1,75%/tháng, nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng tiếp tục tăng lên, đáp ứng nhu cầu về vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy một điều rằng, nguồn vốn của các ngân hàng thương mại tăng mạnh, chủ yếu là gia tăng nguồn vốn ngắn hạn và dẫn đến một hiện tượng là một số ngân hàng thương mại quốc doanh thừa vốn ngắn hạn trong khi vốn trung và dài hạn lại bị thiếu một cách nghiêm trọng. Năm 1998, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ba lần điều chỉnh giảm mức lãi suất trần. Quyết định số 191/QĐ-NH ban hành ngày 15/7/1998 theo đó trần lãi suất cho vay ngắn hạn giảm xuống còn 1,65%/tháng, trung dài hạn xuống 1,65%/tháng. Quyết định số 225/QĐ-NH ban hành ngày 27/8/1998 hạ trần lãi suất cho vay ngắn hạn xuoogs còn 1,5%/tháng, trung dài hạn 1,55%/tháng. Quyết đinh số 226/QĐ-NH1 ban hành ngày 27/9/1998 giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn xuống 1,25%/tháng, trung dài hạn là 1,35%/tháng. Như vậy, chúng ta thấy trần lãi suất cho vay ngắn hạn của các tổ chức tín dụng không ngừng điều chỉnh giảm cùng với sự giảm xuống của tỷ lệ lạm phát lãi suất cho vay chung dài hạn giảm nhưng tăng trưởng đới với lãi suất ngắn hạn, điều này là hoàn toàn phù hợp với 8 thông lệ quốc tế và nguyên lý chung. Các quyết định đảm bảo được cả ba lợi ích: lợi ích của nền kinh tế quốc dân nói chung, quy định gửi tiền và các tổ chức tín dụng. Đặc biệt, đáng chú ý là lần đầu tiên việc quy định chênh lệch lãi suất đã thúc đẩy các tổ chức tín dụng đi vào cạnh tranh trong kinh doanh tiền tệ, thay vì quy định từng lãi suất cụ thể đối với từng nguồn cụ thể như trước đây, Ngân hàng Nhà nước chỉ khống chế chênh lệch lái suất giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất huy động bình quân, các tổ chức tín dụng được tự chủ ấn định các mức lãi suất huy động cụ thể. Chính sách này đã khuyến khích hoạt động tín dụng phát triển tăng trưởng kinh tế cao, tạo việc làm và kiềm chế lạm phát ở mức thấp. Cho đến tháng 1 năm 2000 Ngân hàng Nhà nước có thêm hai lần điều chỉnh lãi suất đó là: - Quyết định số 179/QĐ-NH ban hành ngày 28/5/1999 hạ trần lãi suất xuống 1%/tháng, trung dài hạn là 1,1%/tháng. - Quyết đinh số 39/QĐ-NH ban hành ngày 17/1/2000 tăng trần lãi suất cho vay ngắn hạn lên 1,2%/tháng, trung và dài hạn là 1,25%/tháng. Cùng với Quyết định trên, Ngân hàng Nhà nước còn quy định các mức lãi suất ưu đãi cho vay phục vụ người nghèo (0,8%/tháng) cho vay với các tổ chức kinh tế và dân cư thuộc vùng núi cao 0,5-0,6%/tháng, cho vay học sinh, sinh viên 0,7%/tháng, lãi suất nợ quá hạn 150% mức lãi suất trần cho vay cùng loại. Quy định ;ái suất tiền gửi tối đa của các tổ chức kinh tế tại các tổ chức tín dụng không thời hạn là 1,5%/năm, kỳ hạn 6 tháng là 4%/năm, kỳ hạn trên 6 tháng là 3,5%/năm. Mặt khác do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trong khu vực, nền kinh tế tăng trưởng thấp. Nhưng về chính sách lãi suất chưa áp dụng hoàn toàn theo cơ chế thị trường nên lãi suất VNĐ vẫn cao hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát. Năm 2000 do có thiểu phát nên lãi suất đã được điều chỉnh giảm chút ít, nhưng xem xét lãi suất thực dương thì lại không phải giảm mà tăng lên. Tỷ lệ lãi suất dương chia cho tỷ lệ lạm phát năm 1996 là 120%, năm 1997 là 175%, năm 1998 là 11,6%, năm 1999 là 5350% và năm 2000 thì quá cao trên 6000%. Điều này lý giải vì sao giai đoạn này thiểu phát. 1.4.2 Đánh giá những tác động của chính sách lãi suất tới nền kinh tế a. Những mặt tích cực - Đảm bảo sự phù hợp, ổn định giữa lãi suất huy động và chỉ số lạm phát giữa lãi suất dầu ra với lãi suất huy động do đó, lãi suất thực dương đảm bảo lợi ích cho người gửi tiền. 9 - Trần lãi suất cho vay tối đa liên tục được điều chỉnh giảm kết hợp với từng bước nới lỏng các điều kiện vay vốn (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, công chứng ) nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giảm chi phái kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả kinh tế và nền kinh tes tăng trưởng cao. Đồng thời, lãi suất phù hợp hơn với chỉ suất lợi nhuận của doanh nghiệp. - Chính sách lãi suất kết hợp với nhiều biện pháp nhanh tăng nhanh khối lượng vốn huy động và cho vay, để tạo ra vốn đầu tư phát triển kinh tế, xã hội. - Điều chỉnh các mức lãi suất ưu đãi phù hợp để ưu tiên phát triển kinh tế những vùng khó khăn như: vùng núi, hải đảo, tầng lớp khó khăn như nông dân, học sinh đi học. - Chính sách lãi suất tiếp tục được điều chỉnh theo hướng tự do hóa, quyền chủ động các ngân hàng thương mại ngày càng được nới lỏng. Nhà nước giảm dần sự can thiệp quá sâu tạo điều kiện ban đầu cho việc lãi suất được hình thành theo quy luy luật cung cầu trên thị trường. b. Những mặt hạn chế - Lãi suất thực thường xuyên biến đổi do lạm phát thay đổi thường xuyên. Nhưng lãi suất huy động lại không được điều chỉnh kịp thời. Do đó, thu nhập thực tế của người gửi tiền thường bấp bênh, không ổn định. - Chính sách lãi suất vẫn còn mang tính chính sách xã hội nên ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng thương mại, chưa xem xét đến mức độ rủi ro của các tổ chức tín dụng khi gặp phải trong hoạt động kinh doanh tiền tệ. - Trong suốt thời gian dài vẫn tồn tại chênh lệch giữa lãi suất nội tệlãi suất ngoại tệ và gây khó khăn trong việc thu hút vốn ngoại tệ từ lưu thông về, tạo trục trặc cho người vay vốn ngoại tệ từ ngân hàng. 1.5. Giai đoạn chính sách lãi suất có nhiều đổi mới theo hướng tự do hóa (Năm 2000- đến nay) 1.5.1. Cơ chế lãi suất trần – sàn Lãi suất trần (sàn) là mức lãi suất cao nhất (thấp nhất) trong một khung lãi suất nào đó mà Ngân hàng trung ương quy định để can thiệp vào hoạt động tín dụng nhằm bảo vệ quyền của người cho vay và người đi vay. 1.5.1.1 Cơ chế điều hành lãi suất trần–sàn Đến tháng 5-2001, Ngân hàng nhà nước từng bước chuyển sang áp dụng hình thức cho vay bằng ngoại tệ. Và kể từ sau tháng 5-2002, cơ chế lãi suất thỏa thuận được áp dụng trong các hoạt động tín dụng. Trước sự vận động bất lợi của thị trường chứng khoán và lạm phát 10 [...]... dẫn đến những ngộ nhận nguy hiểm về tác dụng của công cụ này Với điều kiện kinh tế vĩ mô hiện nay đã đến lúc NHNN nên bỏ trần lãi suất *Nên bỏ trần lãi suất và tiếp tục giảm lãi suất chính sách Quyết định hạ trần lãi suất ngắn hạn mới đây của NHNN mang ý nghĩa tích cực không chỉ đáp ứng kỳ vọng về việc hạ nhiệt mặt bằng lãi suất chung của thị trường, mà còn được xem là bước đi thận trọng nhằm hướng đến. .. Việt Nam 1.5.3 Lãi suất cơ bản 19 1.5.3.1 Chính sách lãi suất cơ bản của NHNN trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay: a) Chính sách lãi suất cơ bản trong giai đoạn từ năm 2000 – 2007 : - Sau khủng hoảng tài chính Châu Á 1997, nền kinh tế Việt Nam bắt đầu phục hồi nhưng chưa bền vững + Năm 2001,tốc độ tăng trưởng cao : 6,75% + Từ 2002 – 2004 tăng trưởng trên 7% + Năm 2005 và 2006, tăng trưởng trên 8,2%... để tác động đến lãi suất kinh doanh của các tổ chức tín dụng phù hợp với lãi suất chủ đạo nhằm đạt được mục tiêu của chính sách thỏa thuận - Lý do chọn lãi suất trần cho vay thay lãi suất cơ bản : + LSCB đã mất dần ý nghĩa và không phù hợp với thời kỳ kinh tế phục hồi trong giai đoạn tới, đặc biệt là quy định lãi suất trần cho vay không vượt quá 150% LSCB đã đưa nước ta quay trở lại cơ chế trần lãi suất. .. định lãi suất thị trường, hạn chế tác động tăng lãi suất cho vay và cộng hưởng làm tăng CPSX kiềm chế lạm phát - Trước động thái này, LS HDV của NHTM với khách hàng có biến động tăng Tuy có giảm nhẹ ở một số thời điểm do tác động yếu tố cung – cầu, nhưng mặt bằng lãi suất năm 2007 vẫn ổn định so với năm 2006 - Về mặt lý thuyết với thị trường tiền tệ: Lãi suất huy động ngắn hạn của NHTM phải thấp hơn lãi. .. lãi suất sẽ có tác động như thế nào đến huy động vốn của các ngân hàng thương mại, tác động như thế nào đến hoạt động cạnh tranh giữa các ngân hàng, liệu có ảnh hưởng đến tiến trình cơ cấu lại hệ thống ngân hàng khi đánh giá được những điểm này thì có thể tính đến việc bỏ trần lãi suất huy động 1.5.2 Cơ chế lãi suất thỏa thuận 1.5.2.1 Cơ chế điều hành lãi suất : a) Định nghĩa : - Lãi suất thỏa thuận... tốc độ tăng trưởng huy động vốn: + Năm 2000, tăng trưởng tín dụng là 31,8% + Năm 2001, tăng trưởng tín dụng là 21,4% + Năm 2002, tăng trưởng tín dụng là 22,2% - Lãi suất huy động vốn của NHTM quốc doanh đã cao hơn lãi suất vay cơ bản 0,62% - Mức 0,625%/tháng được giữ nguyên trong 2 năm Đến tháng 1/2005, NHNN không thay đổi lãi suất chủ đạo trong việc thực thi CSTT Tuy nhiên vì theo nguyên tắc lãi suất. .. có thể là kết quả của những khoản tín dụng chất lượng thấp đã cung cấp trong thời gian trước, với tỷ lệ không nhỏ dành cho các dự án bất động sản và đầu tư tài chính 1.5.2.2 Tác động của cơ chế điều hành lãi suất trần-sàn a) Chính sách lãi suất trần tác động đến các NHTM * Tích cực: - Việc tổ chức quản lý lãi suất trần cho phép các tổ chức tín dụng được tự do ổn định các mức lãi suất cho vay và tiền... thấy lãi suất trên thị trường liên ngân hàng không phải ánh đúng thực chất về thanh khoản hiện nay của hệ thống ngân hàng Thực tếlãi suất liên ngân hàng giảm, lãi suất huy động vốn từ dân cư và các tổ chức kinh tế vẫn khá cao, các ngân hàng vẫn liên tục triển khai các chương trình khuyến mãi huy đọng vốn với giá trị khuyến mãi ngày càng tăng 1.2.4.5 Những biến động của lãi suất liên ngân hàng Lãi suất. .. thanh khoản nàylãi suất huy động ngắn hạn bằng, thậm chí cao hơn lãi suất huy động dài hạn Năm 2008 chứng kiến sự biến động mạnh của lãi suất với sự điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt và uyển chuyển của Ngân hàng nông nghiệp Nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện theo cả hai hướng mở rộng và thắt chặt tiền tệ đã không tạo tác động đáng kể nào tới lãi suất Trong tuần thứ ba của tháng 2-2008,... đến 8,25% tháng 12/2005 21 - Việc tăng lãi suất cho thấy tín hiệu tăng lãi suất trên thị trường tiền tệ Mặc dù, LS HDV và LSCV của NHTM vẫn liên tục biến động Cụ thể là: Tổng huy động năm 2005 chỉ tăng 22,8% so với năm trước Trong khi dư nợ cho vay tăng 24,6% -> làm cho thị trường tiền tệ thường xuyên tăng trưởng nóng - Việc tăng lãi suất giữa các NHTM là do tốc độ tăng trưởng tín dụng trong thời gian . TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ QTKD BÀI TIỂU LUẬN THỰC TRẠNG LÃI SUẤT TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY. Nhóm thực. cao 17-18%) và xu hướng tăng lãi suất mới chớm xuất hiện này cho thấy NHTM còn phải giải quyết bài toán tương phản giữa tăng thanh khoản và suy giảm lợi nhận từ hoạt động tín dụng. Đối chiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tác động của chính sách lãi suất đến tăng trưởng kinh tế 1986 đến nay, Tiểu luận tác động của chính sách lãi suất đến tăng trưởng kinh tế 1986 đến nay, Tiểu luận tác động của chính sách lãi suất đến tăng trưởng kinh tế 1986 đến nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay