Tiểu luận tác động của chính sách lãi suất đến tăng trưởng kinh tế 1986 đến nay

50 407 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2014, 15:54

Trong cơ chế điều hành lãi suất, Ngân hàng nhà nước có thể sử dụng các biện pháp mang tính hành chính như quy định trực tiếp các mức lãi suất huy động và cho vay, quy định lãi suất trần-sàn, quy định mức chênh lệch lãi suất, quy định lãi suất cơ bản cộng biên độ khống chế hoặc các công cụ mang tính kinh tế tác động đến cung–cầu vốn trên thị trường tiền tệ để định hướng lãi suất thị trường biến động phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ . TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ QTKD BÀI TIỂU LUẬN THỰC TRẠNG LÃI SUẤT TÁC ĐỘNG ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY. Nhóm thực. cao 17-18%) và xu hướng tăng lãi suất mới chớm xuất hiện này cho thấy NHTM còn phải giải quyết bài toán tương phản giữa tăng thanh khoản và suy giảm lợi nhận từ hoạt động tín dụng. Đối chiếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tác động của chính sách lãi suất đến tăng trưởng kinh tế 1986 đến nay, Tiểu luận tác động của chính sách lãi suất đến tăng trưởng kinh tế 1986 đến nay, Tiểu luận tác động của chính sách lãi suất đến tăng trưởng kinh tế 1986 đến nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay