Giáo án địa lý 4

46 807 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2013, 10:25

Giáo án địa lý 4 . GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN PHÚ NHUẬNTRƯỜNG TIỂU HỌC CỔ LOA Khởi động A – ĐẤT CHUAB – ĐẤT PHÈNC – ĐẤT PHÙ SAD – ĐẤT BA DAN ĐỊA. A – ĐẤT CHUAB – ĐẤT PHÈNC – ĐẤT PHÙ SAD – ĐẤT BA DAN ĐỊA LÝ HĐ1 : KHAI THÁC SỨC NƯỚCHĐ2 : RỪNG VÀ VIỆC KHAI THÁC RỪNG Ở TÂY NGUYÊNHĐ3
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 4, Giáo án địa lý 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn