Một số liên minh chiến lược trong kinh doanh quốc tế trên thế giới và giải pháp cho việc thành lập liên minh chiến lược ở Việt Nam

92 2,323 4
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2014, 16:39

Khóa luận tốt nghiệp: Một số liên minh chiến lược trong kinh doanh quốc tế trên thế giới và giải pháp cho việc thành lập liên minh chiến lược ở Việt Nam khái quát về liên minh chiến lược trong kinh doanh quốc tế và đề xuất một số lưu ý để có liên minh chiến lược thành công. Thông qua những dẫn chứng cụ thể về một số liên minh chiến lược trên thế giới, các doanh nghiệp Việt Nam rút ra những bài học cần thiết để việc thành lập liên minh chiến lược đạt hiệu quả cao và bền vững.
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số liên minh chiến lược trong kinh doanh quốc tế trên thế giới và giải pháp cho việc thành lập liên minh chiến lược ở Việt Nam, Một số liên minh chiến lược trong kinh doanh quốc tế trên thế giới và giải pháp cho việc thành lập liên minh chiến lược ở Việt Nam, Một số liên minh chiến lược trong kinh doanh quốc tế trên thế giới và giải pháp cho việc thành lập liên minh chiến lược ở Việt Nam, CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ, CHƯƠNG II TÌM HIỂU MỘT SỐ LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC TRONG KINH DOANH QUỐC TẾ TRÊN THẾ GIỚI, CHƯƠNG III GIẢI PHÁP CHO VIỆC THÀNH LẬP LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC Ở VIỆT NAM, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn