GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC LỚP 4

56 878 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/05/2014, 12:14

GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC 4 Ngày: Bài 1: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP Tiết: 01 & 02 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp HS biết:  Cần phải trung thực trong học tập.  Trung thực trong học tập giúp ta học tập đạt kết quả tốt hơn, được mọi người tin tưởng, yêu quý. Không trung thực trong học tập khiến cho kết quả học tập giả dối, không thực chất, gây mất niềm tin.  Trung thực trong học tập là thành thật, không dối trá, gian lận bài làm, bài thi, ktra. 2. Thái độ: Dũng cảm nhận lỗi khi mắc lỗi trong học tập & thành thật trong học tập. Đồng tình với hành vi trung thực, phản đối hành vi không trung thực. 3. Hành vi: Nhận biết được các hành vi trung thực, đâu là hành vi giả dối trong học tập. Biết được hành vi trung thực, phê phán hành vi giả dối. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh vẽ tình huống trg SGK (HĐ 1 - tiết 1). Giấy, bút cho các nhóm (HĐ1 – tiết 2). Bảng phụ, BT. Giấy màu xanh, đỏ cho mỗi HS (HĐ3 – tiết 1). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Tiết 1 1) Giới thiệu bài : - Gthiệu: Bài đạo đức hôm nay chúng ta học: Trung thực trong học tập. Dạy-học bài mới: Hoạt động 1: Xử lý tình huống. - GV treo tranh tình huống như SGK, nêu tình huống cho HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: + Nếu em là bạn Long, em sẽ làm gì? + Vì sao em làm thế? - GV: Tổ chức cho HS trao đổi cả lớp & y/c HS tr/bày ý kiến của nhóm. - Hỏi: + Theo em hành động nào là hành động thể hiện sự trung thực? + Trong ht, cta có cần phải trung thực không? - GV kluận: Trg ht, cta cần phải luôn trung thực. Khi mắc lỗi gì trg ht, ta nên thẳng thắn nhận lỗi & sửa lỗi. Hoạt động 2: Sự cần thiết phải trung thïc trg ht. - GV: Cho HS làm việc cả lớp. - Hỏi: + Trg ht vì sao phải trung thực? + Khi đi học, bản thân cta tiến bộ hay người khác tiến bộ? Nếu cta gian trá, cta có tiến bộ được khg? - GV giảng & kluận: Ht giúp cta tiến bộ. Nếu cta gian trá, giả dối, kquả ht là khg thực chất, cta sẽ khg tiến bộ được. Hoạt động 3: Trò chơi “đúng – sai”: - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm: Y/c các nhóm nhận bảng câu hỏi & giấy màu đỏ, xanh cho thành viên mỗi nhóm. - GV hdẫn cách chơi: Nhóm trưởng đọc từng câu hỏi tình huống cho cả nhóm nghe, các thành viên giơ thẻ giấy màu: đỏ nếu đúng & xanh nếu sai & gthích vì sao? Sau khi cả nhóm đã nhất trí đáp án thì thư kí ghi kquả rồi chuyển sang câu hỏi tiếp theo. - GV: Y/c các nhóm th/h chơi. - HS: Nhắc lại đề bài. - HS: Chia nhóm qsát tranh trg SGK & th/luận. - HS: Trao đổi. - Đ/diện nhóm tr/bày ý kiến - HS: Trả lời. - HS: Suy nghó & trả lời: + Trung thực để đạt được kquả htập tốt & để mọi người tin yêu. + HS: Trả lời. - HS: Làm việc theo nhóm. - HS: Chơi theo hdẫn. Nội dung: Câu 1: Trong giờ học, Minh là bạn thân của em, vì bạn không thuộc bài nên em nhắc bài cho bạn. Câu 2: Em quên chưa làm bài tập, em nghó ra lí do để quên vở ở nhà. Câu 3: Em nhắc bạn không được giở sách vở trong giờ kiểm tra. Câu 4: Giảng bài cho Minh nếu Minh không hiểu. Câu 5: Em mượn vở của Minh và chép một số bài tập khó Minh đã làm. Câu 6: Em không chép bài của bạn khi kiểm tra dù mình không làm được. Câu 7: Em đọc sai điểm kiểm tra cho thầy giáo viết vào sổ. Kế hoạch bài học: Đạo dức 4 Trang 1 Câu 8: Em chưa làm được bài khó, em báo với cô giáo để cô biết. Câu 9: Em quên chưa làm hết bài, em nhận lỗi với cô giáo. - GV: Cho HS làm việc cả lớp: + Y/c các nhóm tr/b kquả th/luận của cả nhóm. + Kh/đònh kquả: Câu 3, 4, 6, 8, 9 là đúng vì khi đó em đã trung thực trg ht; câu 1, 2, 5, 7 là sai vì đó là những hành động khg trung thực, gian trá. - Hỏi để rút ra kluận: + Cta cần làm gì để trung thực trg ht? + Trung thực trg ht nghóa là cta khg được làm gì? - GV: Khen ngợi các nhóm trả lời tốt, động viên các nhóm trả lời chưa tốt & kết thúc hđộng Hoạt động 4: Liên hệ bản thân. - Hỏi: + Hãy nêu những hành vi của bản thân em mà em cho là trung thực? + Nêu những hành vi không trung thực trg ht mà em đã từng biết? + Tại sao cần phải trung thực trong ht? Việc khg trung thực trong ht sẽ dẫn đến chuyện gì? - GV chốt lại bài học: Trung thực trg ht giúp em mau tiến bộ & được mọi người yêu quý, tôn trọng. “Không ngoan chẳng lọ thật thà Dẫu rằng vụng dại vẫn là người ngay” *Hdẫn th/hành: Y/c HS về nhà tìm 3 hành vi thể hiện sự trung thực & 3 hành vi thể hiện sự khg trung thực trg ht. - HS: Tr/bày ndung, các nhóm khác nxét, bổ sung. - HS: + Cần thành thật trg htập, dũng cảm nhận lỗi mắc phải. + Nghóa là: Khg nói dối, khg quay cóp, chép bài của bạn, khg nhắc bài cho bạn trg giờ ktra. - HS: Suy nghó, trả lời. - HS: Đọc ndung ghi nhớ SGK. Tiết 2 Hoạt động 1: Kể tên những việc làm đúng – sai - GV: Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm: Y/c các HS trg nhóm lần lượt nêu tên 3 hành động trung thực, 3 hành động khg trung thực & liệt kê: - HS: Làm việc theo nhóm, thư kí nhóm ghi lại các hành động. Trung thực (Kể tên các hành động không trung thực) Không trung thực (Kể tên các hành động không trung thực) GV: Y/c các nhóm dán kquả th/luận lên bảng & y/c đ/diện các nhóm tr/bày. - GV kluận: Trg htập, cta cần phải trung thực, thật thà để tiến bộ & được mọi người yêu quý. Hoạt động 2: Xử lí tình huống - GV: Tổ chức cho HS làm việc nhóm: + Đưa 3 tình huống (BT3-SGK) lên bảng. + Y/c các nhóm th/luận nêu cách xử lí mỗi tình huống & gthích vì sao lại chọn cách g/quyết đó. - GV: Mời đ/diện 3 nhóm trả lời 3 tình huống & y/c HS nxét, bổ sung. - Hỏi: Cách xử lí của nhóm thể hiện sự trung thực hay không? - GV: Nxét, khen ngợi các nhóm. Hoạt động 3: Đóng vai thể hiện tình huống - GV: Tổ chức cho HS làm việc nhóm: + Y/c các nhóm lựa chọn 1 trg 3 tình huống ở BT3, rồi cùng nhau đóng vai thể hiện tình huống & cách xử lí tình huống. + Chọn 5 HS làm giám khảo. + Mời từng nhóm lên thể hiện & y/c HS nxét. - Hỏi: Để trung thực trong htập ta cần phải làm gì? - GV kluận: Việc htập sẽ thực sự tiến bộ nếu em trung thực.’ Hoạt động 4: Tấm gương trung thực - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm: Hãy kể 1 tấm gương trung thực mà em biết (hoặc của chính em). Củng cố – dặn dò: - Hỏi: Thế nào là trung thực trg htập? Vì sao phải trung thực trg htập? - GV: + Dặn HS về nhà học bài, th/h trung thực trg htập & CB bài sau. + Nxét tiết học. - Các nhóm dán kquả, HS nxét, bổ sung. - HS: Nhắc lại. - Các nhóm th/luận để tìm cách ử lí cho mỗi tình huống & gthích vì sao lại g/quyết theo cách đó. - Đ/diện 3 nhóm trả lời. (T/h1: Khg chép bài của bạn, chấp nhận bò điểm kém nhg lần sau sẽ học bài tốt. T/h2: Báo lại đỉem của mình để cô ghi lại. T/h3: Động viên bạn cố gắng làm bài & nói với bạn mình khg cho bạn chép bài.) - HS: làm việc nhóm: Bàn bạc cách xử lí, phân vai, tập luyện. - HS: Đóng vai, giám khảo nxét. - HS: Trả lời. - HS: Tao đổi trg nhóm về 1 tấm gương trung thực trg htập. - HS: Nhắc lại. I. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY. Kế hoạch bài học: Đạo dức 4 Trang 2 Ngày: Bài 2: VƯT KHÓ TRONG HỌC TẬP Tiết chương trình : 03 & 04 II. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu:  Trong việc htập có rất nhiều khó khăn, ta cần biết kh/phục khó khăn, cố gắng học tốt.  Khi gặp khó khăn & biết khác phục, việc htập sẽ tốt hơn, mọi người sẽ yêu quý.Nếu chòu bó tay trước khó khăn, việc htập sẽ bò ảnh hưởng.  Trước khó khăn phải biết sắp xếp công việc, tìm cách g/quyết, khắc phục & cùng đoàn kết giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. 2. Thái độ: Luôn có ý thức khắc phục khó khăn trg việc htập của bản thân mình & giúp đỡ người khác khắc phục khó khăn. 3. Hành vi: Biết cách khắc phục một số khó khăn trg htập. III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:  Giấy ghi BT cho mỗi nhóm (HĐ3 – tiết 1).  Bảng phụ ghi 5 tình huống (HĐ 2 - tiết 2).  Giấy màu xanh, đỏ cho mỗi HS (HĐ3 – tiết 2). IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Tiết 1 1) KTBC : - GV: Y/c HS nêu ndung ghi nhớ SGK. 2) Dạy-học bài mới : * G/thiệu bài: “Vượt khó trong học tập” Hoạt động 1: Tìm hiểu câu chuyện - GV (hoặc 1HS): Đọc câu chuyện kể: “Một học sinh nghèo vượt khó”. - GV: Y/c HS th/luận nhóm đôi: + Thảo gặp những khó khăn gì? + Thảo đã khắc phục như thế nào? + Kết quả học tập của bạn ra sao? - GV kh/đònh: Thảo gặp nhiều khó khăn trg htập như nhà nghèo, bố mẹ luôn đau yếu, nhà xa trường nhg Thảo vẫn cố gắng đến trường, vừa học vừa làm giúp đỡ bố mẹ. Thảo vẫn học tốt, đạt kquả cao, làm giúp bố mẹ, giúp cô giáo dạy học cho các bạn khó khăn hơn mình. - Hỏi: + Trước những khó khăn trg htập, Thảo có chòu bó tay, bỏ học hay khg? + Nếu bạn Thảo khg khắc phục được khó khăn, chuyện gì có thể xảy ra? + Vậy, trg cuộc sống, cta đều có những khó khăn riêng, khi gặp khó khăn trg htập, cta nên làm gì? + Khắc phục khó khăn trg htập có t/dụng gì? - GV: Trg cuộc sống, mỗi người đều có những khó khăn riêng. Để học tốt, cta cần cố gắng, kiên trì vượt qua ~ khó khăn. Tục ngữ có câu: “Có chí thì nên” Hoạt động 2: Em sẽ làm gì? - GV: Cho HS th/luận theo nhóm, ndung: - HS: Nhắc lại đề bài. - HS: Lắng nghe. - HS: Th/luận nhóm đôi để TLCH. - Đ/diện nhóm trả lời CH, HS theo dõi nxét, bổ sung. - HS: Trả lời. - HS: Tìm cách khác phục khó khăn để tiếp tục học. - Giúp ta tiếp tục học cao, đạt kquả tốt. - 2-3 HS nhắc lại. - HS: Th/luận theo nhóm. Kế hoạch bài học: Đạo dức 4 Trang 3 Bài tập: Khi gặp khó khăn, theo em, cách giải quyết nào là tốt, cách giải quyết nào là chưa tốt? (Đánh dấu (+) vào cách giải quyết tốt, dấu (-) vào cách giải quyết chưa tốt). Với những cách giải quyết chưa tốt hãy giải thích. a)  Nhờ bạn giảng bài hộ em g)  Nhờ bố mẹ, cô giáo, người lớn hướng dẫn b)  Chép bài giải của bạn h)  Xem cách giải trong sách rồi tự giải bài c)  Tự tìm hiểu, đọc thêm sách tham khảo để làm i)  Để lại, chờ cô giáo chữa d)  Xem sách giải & chép bài giải k)  Dành thêm thời gian để làm e)  Nhờ người khác giải hộ - GV: Cho HS làm việc cả lớp, sau đó y/c 2HS lên bảng điều khiển các bạn trả lời: 1 em nêu từng cách g/quyết & gọi đ/diện 1nhóm trả lời, 1 em ghi lại kquả lên bảng theo 2 nhóm (+) & (-). - GV: Y/c HS nxét & bổ sung. - GV: Y/c các nhóm g/thích các cách g/quyết khg tốt. - GV: Nxét & động viên kquả làm việc của HS. - Hỏi kluận: Khi gặp khó khăn trg htập, em sẽ làm gì? Hoạt động 3: Liên hệ bản thân. - GV: Cho HS làm việc nhóm đôi: + Mỗi HS kể ra 3 khó khăn của mình & cách g/quyết cho bạn nghe. (Nếu khó khăn đó chưa tự khắc phục được thì cùng suy nghó tìm cách g/quyết). - GV: Y/c 1 vài HS nêu khó khăn & cách g/quyết, sau6 đó y/c HS khác g/ý cho cách g/quyết (nếu có). - Hỏi: Vậy, bạn đã biết khắc phục khó khăn trg htập chưa? Trước khó khăn của bạn bè, cta có thể làm gì? - GV kluận: Nếu gặp khó khăn, nếu cta biết cố gắng q/tâm thì sẽ vượt qua được. Và cta cần biết giúp đỡ các bạn bè x/quanh vượt khó khăn. *Hdẫn th/hành: Y/c HS về nhà tìm hiểu những câu chuyện, truyện kể về những tấm gương vượt khó của các bạn HS & tìm hiểu x/quanh mình những gương bạn bè vượt khó trg htập mà em biết. - HS: Th/luận, đưa ra kquả: (+) : Câu a, c, g, h, k. (-) : Câu b, d, e, i. - HS: G/thcíh. - HS: Sẽ tìm cách khắc phục hoặc nhờ sự giúp đỡ của người khác nhưng không dựa dẫm vào người khác. - HS: Th/luận nhóm đôi. - HS: Ta có thể giúp đỡ bạn, động viên bạn. - HS: Đọc ndung ghi nhớ SGK. Tiết 2 Hoạt động 1: Gương sáng vượt khó - GV: Y/c HS kể một số tấm gương vượt khó trg htập ở x/quanh hoặc những câu chuyện về gương sáng trg htập mà em biết. - Hỏi: + Khi gặp khó khăn trg htập các bạn đó đã làm gì? + Thế nào là vượt khó trg htập? + Vượt khó trg htập giúp ta điều gì? - GV: Kể câu chuyện “Bạn Lan”. - GV: Bạn Lan đã biết cách khắc phục khó khăn để htập. Còn các em, trước khó khăn các em sẽ làm gì? Ta cùng sang hđộng 2. Hoạt động 2: Xử lí tình huống - GV: Cho HS th/luận nhóm 15’ các tình huống sau: - HS: Kể những gương vượt khó mà em biết (3- 4HS). - HS: Đã kh/phục khó khăn, tiếp tục htập - HS: Biết khắc phục khó khăn tiếp tục htập & phấn đấu đạt kquả tốt. - HS: Giúp ta tự tin trg htập, tiếp tục htập & được mọi người yêu quý. 1) Bố hứa với em nếu em được điểm 10 em sẽ được đi chơi công viên. Nhưng trong bài kiểm tra có bài 5 khó quá em không thể làm được. Em sẽ làm gì? 2) Chẳng may hôm nay em đánh mất sách vở và đồ dùng học tập, em sẽ làm gì? 3) Nhà em ở xa trường, hôm nay trời mưa rất to, đường trơn, em sẽ làm gì? 4) Sáng nay em bò sốt, đau bụng, lại có giờ kiểm tra môn Toán học kì, em sẽ làm gì? 5) Sắp đến giờ hẹn đi chơi mà em vẫn chưa là xong bài tập. Em sẽ làm gì? - GV: Y/c các nhóm nxét, g/thích cách xử lí. - Đ/diện nhóm nêu cách xử lí: T/h1: Chấp nhận khg được điểm10, khg nhìn bài bạn.Về nhà sẽ đọc thêm sách vở. Kế hoạch bài học: Đạo dức 4 Trang 4 - GV chốt lại: Với mỗi khó khăn, các em có những cách khắc phục khác nhau nhưng tcả đều cố gắng để htập được duy trì & đạt kquả tốt. Điều đó rất đáng hoan nghênh. Hoạt động 3: Trò chơi “Đúng – sai” - GV: Cho HS chơi theo lớp (cách chơi như bài trước) - GV: Dán băng giấy có các tình huống lên bảng: T/h2: Báo vởi cô giáo, mượn bạn dùng tạm, về nhà sẽ mua mới. T/h3: Mặc áo mưa đến trường. T/h4: Viết giấy xin phép & làm bài ktra bù sau. T/h5: Báo bạn hoãn vì cần làm xong BT. - HS: Chơi theo hdẫn. CÁC TÌNH HUỐNG 1) Giờ học vẽ, Nam không có bút màu, Nam lây bút của Mai để dùng. 2) Không có sách tham khảo, em tranh thủ ra hiệu sách để đọc nhờ. 3) Hôm nay em xin nghỉ học để làm cho xong một số bài tập. 4) Mẹ bò ốm, em bỏ học ở nhà chăm sóc mẹ. 5) Em xem kó những bài toán khó và ghi lại cách làm hay thay cho tài liệu tham khảo mà em không mua được, 6) Em làm bài toán dễ trước, bài khó làm sau, bài khó quá thì bỏ lại không làm. 7) Em thấy trời rét, buồn ngủ quá nhưng em vẫn cố gắng dậy đi học. - GV: Y/c HS g/thích vì sao câu 1, 2, 3, 4, 6 lại là sai. (GV g/đỡ các em phân tích). - Hỏi: Các em đã bao giờ gặp phải những khó khăn giống như trg các tình huống khg? Em xử lí thế nào? - GV kluận: Vượt khó trg htập là đức tính rất quý. Mong rằng các em sẽ khắc phục được mọi khó khăn để htập tốt hơn. Hoạt động 4: Thực hành - GV: Y/c HS (hoặc GV nêu) 1 bạn HS trg lớp đang gặp nhiều khó khăn trg htập, lên k/hoạch g/đỡ bạn. - GV: Y/c HS đọc tình huống ở BT4-SGK rồi th/luận cách g/quyết. Sau đó gọi HS b/cáo kquả th/luận, các HS khác nxét, bổ sung. - GV kluận: Trước khó khăn của bạn Nam có thể phải nghỉ học, cta cần phải giúp đỡ bạn bằng nhiều cách khác nhau. Như vậy, mỗi bản thân cta cần phải cố gắng khắc phục vượt qua khó khăn trg htập, đồng thời g/đỡ các bạn khác để cùng vượt qua khó khăn. 3) Củng cố – dặn dò : - GV: Gọi 1HS nêu ghi nhớ SGK. - GV: + Dặn HS về nhà học bài, th/h trung thực trg htập & CB bài sau. + Nxét tiết học. - HS gthích: 1) Nam phải hỏi mượn Mai. 2) Phải vào thư viện đọc hoặc góp tiền cùng bạn mua sách. 3) Phải đi học đều, đến lớp sẽ làm tiếp 4) Phải xin phép cô nghỉ học 6) Phải t/cực làm bài khó. Nếu khó quá có thể nhờ người khác hdẫn cách làm. - HS: TLCH. - HS: Lên k/hoạch những việc có thể làm, th/gian làm. - HS: Th/luận nhóm để tìm cách xử lí tình huống: + Đến nhà giúp bạn: Chép hộ bài vở, giảng bài nếu bạn khg hiểu. + Đến bệnh viện trông hộ bố bạn lúc nào nghỉ ngơi. + Nấu cơm, trông nhà hộ bạn. + Cùng quyên góp tiền g/đỡ g/đình bạn. - HS: Nhắc lại. - 2-3HS nêu ghi nhớ. V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY. …………………………………………………………………………… Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu (Duyệt) Ngày: Kế hoạch bài học: Đạo dức 4 Trang 5 Bài 3 : BIẾT BÀY TỎ Ý KIẾN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức : Giúp HS hiểu : • Mọi trẻ em đều có quyền được bày tỏ ý kiến về những việc có liên quan đến trẻ em. • Việc trẻ em được bày tỏ ya kiến sẽ giúp cho những quyết đònh có liên quan đến các em phù hợp với các em hơn. Điều đó thể hiện sự tôn trọng các em, tạo điều kiện để các em phát triển tốt nhất. • Trước những việc có liên quan đến mình các em được phép nêu ý kiến, bày tỏ suy nghó và ý kiến đó phải được lắng nghe, tôn trọng. Nhưng không phải các em được phép bày tỏ ý kiến để đòi hỏi mọi thứ không phù hợp. 2. Thái độ : • Ý thức được quyền của mình, tôn trọng ý kiến của cácbạn và tôn trọng ya kiến của người lớn. 3. Hành vi : • Biết nêu ý kiến của mình đúng lúc, đúng chỗ. • Lắng nghe ý kiến của bạn bè, người lớn và biết bày tỏ quan điểm. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC • Bảng phụ ghi tình huống (HĐ1, 2 – tiết 2) (HĐ2 - tiết 2) • Giấy màu xanh – đỏ – vàng cho mỗi HS (HĐ3 – tiết 1) • Bìa 2 mặt xanh – đỏ (HĐ1 – tiết 2). III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động dạy Hoạt động học TIẾT 1 Hoạt động 1 NHẬN XÉT TÌNH HUỐNG - GV tổ chức cho HS làm việc cả lớp. + Nêu tình huống : Nhà bạn Tâm đang rất khó khăn. Bố Tâm nghiện rượu, mẹ Tâm phải đi làm xa nhà. Hôm qua bố Tâm bắt em phải nghỉ học mà không cho em nói bất kì điều gì. Theo em bố Tâm làm đúng hay sai ? Vì sao ? + Khẳng đònh : Bố bạn Tâm làm như vậy là chưa đúng. Bạn Tâm phải được phép nêu ý kiến liên quan đến việc học của mình. Bố bạn phải cho bạn biết trước khi quyết đònh và cần nghe ý kiến của Tâm. + Hỏi : Điều gì sẽ xảy ra nếu như các em không được bày tỏ ya kiến về những việc có liên quan đến em ? GV ghi lại các ý kiến – dựa trên các ý kiến tổng hợp lại và kết luận : khi không được nêu ý kiến về những việc có liên quan đến mình có thể các em sẽ phải làm những việc không đúng, không phù hợp. + Hỏi : Vậy, đối với những việc có liên quan đến mình, các em có quyền gì ? - HS lắng nghe tình huống. HS trả lời, chẳng hạn : • Như thế là sai vì việc học tập của Tâm, bạn phải được biết và tham gia ý kiến. • Sai, vì đi học là quyền của Tâm. + HS lắng nghe. + HS động não trả lời. + HS động não trả lời. + HS trả lời : Chúng em có quyền bày tỏ quan Kế hoạch bài học: Đạo dức 4 Trang 6 +Kết luận : Trẻ em có quyền bày tỏ ý kiến về những việc có liên quan đến trẻ em. điểm, ý kiến. + HS nhắc lại (2 – 3 HS). Hoạt động 2 EM SẼ LÀM GÌ ? - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm. + Yêu cầu các nhóm đọc 4 tình huống. 1. Em được phân công làm một việc không phù hợp với khả năng hoặc không phù hợp với sức khỏe của em. Em sẽ làm gì ? 2. Em bò cô giáo hiểu lầmvà phê bình. 3. Em muốn chủ nhật này được bố mẹ cho đi chơi. 4. Em muốn được tham gia vào một hoạt động của lớp, của trường. + Yêu cầu các nhóm tahỏ luận trả lời câu hỏi như sau : Nhóm 1 – 2 : câu 1; nhóm 3 – 4 : câu 2; nhóm 5 – 6 : câu 3: nhóm 7 – 8 : câu 4. - GV tổ chức cho HS làm việc cả lớp : + Yêu cầu đại diện mỗi nhóm trả lời câu hỏi tình huống của mình, các nhóm khác bổ sung và nhận xét cách giải quyết. + Hỏi : Vì sao các em chọn cách đó ? - HS đọc các câu tình huống. - HS thảo luận theo hướng dẫn. - HS làm việc cả lớp : + Đại diện các nhóm trình bày và nhận xét. - Các nhóm trả lời : Hoạt động 3 BÀY TỎ THÁI ĐỘ - GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm. + Phát cho các nhóm 3 miếng bìa màu xanh – đỏ – vàng. + Yêu cầu các nhóm thảo luận về các câu sau : 1. Trẻ em có quyền có ý kiến riêng về các vấn đề có liên quan đến trẻ em. 2. Trẻ em cần lắng nghe, tôn trọng ý kiến của người khác. 3. Người lớn cần lắng nghe ý kiến trẻ em. 4. Mọi trẻ em đều được đưa ý kiến và ý kiến đó đều phải được thực hiện. Câu nào cả nhóm tán thành thì ghi số của câu đó vào miếng bìa đỏ, phân vân thì ghi - HS làm việc nhóm. + Các nhóm thảo luận, thống nhất ý cả nhóm tán thành, không tán thành hoặc phân vân ở mỗi câu. vào miếng bìa vàng, nếu không tán thành thì ghi vào miếng bìa xanh. - GV tổ chức cho HS làm việc cả lớp : + Yêu cầu 1 HS lên bảng lần lượt đọc từng câu để các nhóm nêu ý kiến. - Các nhóm giơ bìa màu thể hiện ý kiến của nhóm đối với mỗi câu. Kế hoạch bài học: Đạo dức 4 Trang 7 + Với những câu có nhóm trả lời sai hoặc phân vân thì GV yêu cầu nhóm đó giải thích và mời nhóm trả lời đúng giải thích lại cho cả lớp cùng nghe vì sao lại chọn đáp án đó. + Lấy ví dụ về một ý muốn của trẻ em mà không thể thực hiện. + Tổng kết, khen ngợi nhóm đã trả lời chính xác. + Kết luận : Trẻ em có quyền bày tỏ ý kiến về việc có liên quan đến mình nhưng cũng phải biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. Không phải mọi ý kiến của trẻ em đều được đồng ý nếu nó không phù hợp. - Lấy ví dụ : Đòi hỏi bố mẹ nuông chiều, đòi hỏi chiều quá khả năng của bố mẹ… - 1 – 2 HS nhắc lại. Hoạt động thực hành - GV yêu cầu HS về nhà tìm hiểu những việc có liên quan đến trẻ emvà bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề đó. - HS lắng nghe, ghi nhớ. TIẾT 2 Hoạt động 1 TRÒ CHƠI : “CÓ – KHÔNG” - GV tổ chức cho HS làm việc nhóm. + Yêu cầu HS ngồi theo nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 miếng bìa 2 mặt xanh – đỏ. + GV sẽ lần lượt đọc các câu tình huống yêu cầu các nhóm nghe và thảo luận cho biết bạn nhỏ ở tình huống đó có được bày tỏ ý kiến hay không. - HS ngồi thành nhóm. Nhóm nhận miếng bìa. - Nhóm HS sau khi nghe GV đọc tình huống phải thảo luận xem câu đó là có hay không – sau hiệu lệnh sẽ giơ biển : mặt xanh : không (hoặc sai), mặt đỏ : có (hoặc đúng). CÁC TÌNH HUỐNG 1. Cô giáo nêu tình huống : Bạn Tâm lớp ta cần được giúp đỡ, chúng ta phải làm gì ? và cô giáo mời HS phát biểu (Có). 2. Anh trai của Lan muốn vứt bỏ đồ chơi của Lan đi mà Lan không được biết (Không). 3. Bố mẹ đònh mua cho An một chiếc xe đạp mới và hỏi ý kiến An (Có) 4. Bố mẹ quyết đònh cho Mai sang ở nhà bác mà Mai không biết (Không) 5. Em được tham gia vẽ tranh cổ vũ cho các bạn nhỏ bò chất độc da cam (Có) 6. Bố mẹ quyết đònh chuyển Mai sang học tập ở trường khác nhưng không cho Mai biết (Không). + GV nhận xét câu trả lời của mỗi nhóm. + Yêu cầu HS trả lời : Tại sao trẻ em cần được bày tỏ ý kiến về các vấn đề có liên quan đến trẻ em ? - Hỏi : Em cần thực hiện quyền đó như thế nào ? - HS trả lời : Để những vấn đề đó phù hợp hơn với các em, giúp các em phát triển tốt nhất – đảm bảo quyền được tham gia. - Em cần nêu ý kiến thẳng thắn, mạnh dạn, nhưng cũng tôn trọng và lắng nghe ý kiến người lớn. Không đưa ra ý kiến sai trái. Hoạt động 2 Kế hoạch bài học: Đạo dức 4 Trang 8 EM SẼ NÓI NHƯ THẾ NÀO ? - GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm. + Yêu cầu mỗi nhóm thảo luận cách giải quyết một tình huống sau : - TÌnh huống 1 : Bố mẹ em muốn chuyển em tới học ở một môi trường mới tốt hơn nhưng em không muốn đi vì không muốn xa các bạn cũ. Em sẽ nói như thế nào với bố mẹ ? Tình huống 2 : Bố mẹ muốn em chỉ tập trung vào học tập nhưng em muốn tham gia vào câu lạc bộ thể thao. Em sẽ nói với bố mẹ thế nào ? Tình huống 3 : Bố mẹ cho em tiền để mua một chiếc cặp sách mới, em muốn dùng số tiền đó để ủng hộ các bạn nạn nhân chất độc màu da cam. Em sẽ nói như thế nào ? Tình huống 4 : Em và các bạn rất muốn có sân chơi nơi em sống. Em sẽ nói như thế nào với bác tổ trưởng tổ dân phố/ bác chủ tòch/bác trưởng thôn/bác trưởng bản. - HS làm việc theo nhóm - Các nhóm tự chọn 1 trong 4 tình huống mà GV đưa ra, sau đó cùng thảo luận để đưa ra các ý kiến, ý kiến đúng là : Tình huống 1 : Em sẽ nói em không muốn xa các bạn. Có bạn thân bên cạnh, em sẽ học tốt. Tình huống 2 : Em hứa sẽ vẫn giữ vững kết quả học tập tốt, sẽ cố gắng tham gia thể thao để được khỏe mạnh. Tình huống 3 : Em rất thương mến các bạn và muốn chia sẻ với các bạn. Tình huống 4 : Em nêu lên mong muốn được vui chơi và rất muốn có sân chơi riêng. - GV tổ chức cho HS làm việc cả lớp. + Yêu cầu các nhóm lần lượt lên thể hiện. + Yêu cầu các nhóm nhận xét. + Hỏi : Khi bày tỏ ý kiến, các em phải có thái độ như thế nào ? + Hãy kể 1 tình huống trong đó em đã nêu ý kiến của mình. + Khi nêu ý kiến đó, em có thái độ như thế nào ? - Các nhóm đóng vai. Tình huống 1, 2, 3 : Vai bố mẹ và con. Tình huống 4 : Vai em HS và bác tổ trưởng/ chủ tòch/ trưởng thôn/ trưởng bản. - Phải lễ phép, nhẹ nhàng, tôn trọng người lớn. - 2 – 3 HS nêu. - Em lễ phép, nhẹ nhàng, tôn trọng người lớn. Hoạt động 3 TRÒ CHƠI : “PHỎNG VẤN” - GV tổ chức cho HS làm việc cặp đôi. + Yêu cầu HS đóng vai phóng viên phỏng vấn bạn về các vấn đề : • Tình hình vệ sinh lớp em, trường em. • Những hoạt động mà em muốn tham gia ở trường lớp. • Những công việc mà em muốn làm ở trường • Những nơi nà em muốn đi thăm. • Những dự đònh của em trong mùa hè này. - GV tổ chức cho HS làm việc cả lớp. - HS làm việc cặp đôi : lần lượt HS này là phóng viên – HS kia là người phỏng vấn (Tùy ý 2 HS chọn 1 chủ đề nào đó mà GV đưa ra). Kế hoạch bài học: Đạo dức 4 Trang 9 + Gọi một số cặp HS lên lớp thực hành phỏng vấn và trả lời cho cả lớp theo dõi. + Hỏi : Việc nêu ý kiến của em có cần thiết không ? Em cần bày tỏ ý kiến với những vấn đề có liên quan để làm gì ? + Kết luận : Trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến của mình cho người khác để trẻ em có những điều kiện tốt nhất. + 2 – 3 HS lên thực hành. Các nhóm khác theo dõi. + Có. Em bày tỏ để việc thực hiện những vấn đề đó phù hợp với các em hơn, tạo điều kiện phát triển tốt hơn. + Lắng nghe. VI. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… … Kế hoạch bài học: Đạo dức 4 Trang 10 [...]... học: Đạo dức 4 Trang 24 Ngày: Bài 7: BIẾT ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO I MỤC TIÊU 1 Kiến thức : Giúp HS hiểu : • Phải biết ơn thầy cô giáo vì thầy cô là người dạy dỗ chúng ta nên người • Biết ơn thầy cô giáo thể hiện truyền thống “tôn sư trọng đạo của dân tộc ta Biết ơn thầy cô giáo làm tình cảm thầy trò luôn gắn bó 2 Thái độ : • Kính trọng, lễ phép với thầy cô giáo Có ý thức vâng lời, giúp đỡ thầy cô giáo. .. mặc kệ vì không phải cô giáo chủ nhiệm 3 Minh và Liên đến thăm cô giáo cũ nhân ngày nghỉ 4 Nhận xét và chê cô giáo mặc quần áo xấu 5 Gặp hai thầy giáo, Nam chỉ chào thầy giáo của mình 6 Giúp đỡ con cô giáo học bài + Yêu cầu các nhóm giơ giấy màu đỏ nếu hành động + Các HS thảo luận để đưa ra kết quả đó đúng, giấy xanh nếu hành động đó sai Hành động : 3, 6 là đúng Hành động : 1, 2, 4, 5 là sai và giơ giấy... thầy cô giáo, giúp đỡ thầy cô những việc nhỏ cũng thể hiện sự biết ơn Không nên xa lánh thầy cô, không nên ngại tiếp xúc vơi thầy cô giáo Hoạt động 4 EM CÓ BIẾT ƠN THẦY CÔ GIÁO KHÔNG ? - Yêu cầu HS làm việc cá nhân : + Phát cho mỗi HS 2 tờ giấy màu xanh, vàng + Yêu cầu HS viết vào tờ giấy xanh những việc em đã làm thể hiện sự biết ơn các thầy cô giáo, viết vào tờ Kế hoạch bài học: Đạo dức 4 - HS làm... hành động 2 + Hành động 2 sai vì phải học tốt tất cả các giờ, kính trọng tất cả các thầy cô giáo dù kà giáo viên chủ nhiệm hay không + Vì HS phải tôn trọng, kính trọng giáo viên Chê các + Hỏi : Tại sao hành động 4 lại sai ? thầy giáo, cô giáo là không ngoan + Em sẽ chào cả hai thầy Không nên chỉ chào thầy dạy lớp của mình + Hỏi : Nếu em là Nam ở hành động 5, em nên làm thế nào ? Em có làm như bạn Nam... đọc và giơ giấy màu để bày tỏ thái độ : đỏ – tán thành, xanh – không tán thành, vàng – phân vân, và trả lời các câu hỏi của GV Tán thành Phân vân Không tán thành 1 Thời giờ là cái quý nhất 2 Thời giờ là thứ ai cũng có , không mất tiền mua nên không cần tiết kiệm Kế hoạch bài học: Đạo dức 4 Trang 16 3 Học suốt ngày, không làm gì khác là tiết kiệm thời giờ 4 Tiết kiệm thời giờ là sử dụng thời giờ một... màu + Lắng nghe câu hỏi của GV – thảo luận – đưa ý kiến : nếu tán thành : gắn biển xanh lên bảng; không tán thành : gắn biển đỏ; phân vân : gắn biển vàng vào bảng liệt kê lên bảng : Bảng gắn biển : Câu Đội 1 Đội 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - HS nhận xét và bổ sung ý kiến cho đúng kết quả Câu 3, 4, 5, 6, 7, 8, : tán thành Câu 1, 2, 9, 10 : không tán thành - Tiết kiệm là sử dụng đúng mục đích, hợp lí, có ích,... – 3 HS lên trước lớp nêu dự đònh của mình + HS đánh giá lẫn nhau và góp ý cho nhau Kết thúc buổi học nếu còn thời gian, GV đọc cho cả lớp nghe câu chuyện Một que diêm kể về gương tiết kiệm của Bác Hồ VII RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… … Tổ Trưởng kiểm tra Ban Giám hiệu (Duyệt) Ngày: Kế hoạch bài học: Đạo dức 4 Trang 14 Bài 5: TIẾT KIỆM... phải biết nhớ ơn thầy cô giáo + Phải tôn trọng, biết ơn - 2 – 3 HS nhắc lại - Tổ chức làm việc cả lớp Hoạt động 2 THẾ NÀO LÀ BIẾT ƠN THẦY CÔ ? Kế hoạch bài học: Đạo dức 4 - HS quan sát các bức tranh Trang 25 + Đưa ra các bức tranh thể hiện các tình huống như bài tập 1, SGK + Lần lượt hỏi : bức tranh thể hiện lòng biết ơn thầy cô giáo hay không ? + Kết luận : Tranh 1, 2, 4 thể hiện sự kính trọng,... lên giới thiệu : Bố nghề nghiệp của bố mẹ mình cho cả lớp tớ là luật sư còn mẹ tớ là cô giáo ; Bố tớ và mẹ tớ đều là bác só ;… - Nhận xét, giới thiệu : Bố mẹ của mỗi bạn - HS dưới lớp lắng nghe trong lớp chúng ta đều là những người lao động, làm các công việc ở những lónh vực khác nhau Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem bố mẹ của các bạn HS lớp 4A làm những công việc gì qua câu chuyện “Buổi học đầu... (trong 2 phút lần lượt theo từng dãy - Chia lớp thành 2 dãy - Tiến hành chơi lần lượt theo các lượt chơi Ví dụ : Dãy 1 : 1 HS lên diễn tả một một người tay cầm sách, một tay đang giả vờ cầm phấn viết lên bảng Dãy 2 : Phải đoán được đó là nghề giáo viên - HS cả lớp nhận xét nội dung chơi và hình thức thể hiện của cả đại diện hai dãy Hoạt động 4 BÀY TỎ Ý KIẾN - Chia lớp thành 6 nhóm - Tiến hành thảo luận . Kế hoạch bài học: Đạo dức 4 Trang 11 Bài 4 của co người làm ra cho nên tiết kiệm tiền của chính là tiết kiệm sức lao động. Nhân dân ta đã đúc kết nên thành câu ca dao : “Ở đây một hạt cơm. nhận khg được điểm10, khg nhìn bài bạn.Về nhà sẽ đọc thêm sách vở. Kế hoạch bài học: Đạo dức 4 Trang 4 - GV chốt lại: Với mỗi khó khăn, các em có những cách khắc phục khác nhau nhưng tcả. htập tốt hơn. Hoạt động 4: Thực hành - GV: Y/c HS (hoặc GV nêu) 1 bạn HS trg lớp đang gặp nhiều khó khăn trg htập, lên k/hoạch g/đỡ bạn. - GV: Y/c HS đọc tình huống ở BT4-SGK rồi th/luận cách
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC LỚP 4, GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC LỚP 4, GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC LỚP 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay