TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN HOÁ KIM LOẠI LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC

165 446 0
  • Loading ...
1/165 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2014, 21:33

MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: PHÂN PHỐI TẦN SUẤT TẦN SUẤT LŨY TÍCH 102 Bảng 3.2 : PHÂN PHỐI TẦN SUẤT TẦN SUẤT LŨY TÍCH 103 Bảng 3.3: PHÂN PHỐI TẦN SUẤT TẦN SUẤT LŨY TÍCH 104 Bảng 3.4: PHÂN PHỐI TẦN SUẤT TẦN SUẤT LŨY TÍCH 105 Bảng 3.5: PHÂN PHỐI TẦN SUẤT TẦN SUẤT LŨY TÍCH 106 Bảng 3.6: PHÂN PHỐI TẦN SUẤT TẦN SUẤT LŨY TÍCH 107 Bảng 3.7: PHÂN PHỐI TẦN SUẤT TẦN SUẤT LŨY TÍCH 108 Bảng 3 .8 : PHÂN PHỐI TẦN SUẤT TẦN SUẤT LŨY TÍCH 109 Bảng 3.9 : TỔNG HỢP PHÂN LOẠI HỌC SINH THEO KẾT QUẢ ĐIỂM: 110 Bảng 3.10 : TỔNG HỢP CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG 111 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 : Đồ thị đường lũy tích 103 Hình 3.2: Đồ thị đường lũy tích 104 Hình 3.3: Đồ thị đường lũy tích 105 Hình 3.4: Đồ thị đường lũy tích 106 Hình 3.5: Đồ thị đường lũy tích 107 Hình 3.6: Đồ thị đường lũy tích 108 Hình 37: Đồ thị đường lũy tích 109 Hình 3.8: Đồ thị đường lũy tích 110 Hình 3.9 : Biểu đồ phân loại học sinh theo kết quả điểm. 111 PHẦN I: MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Sự phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế được đặc trưng bởi xã hội tri thức toàn cầu hoá đặt ra những yêu cầu mới cho giáo dục Việt Nam. Ngành giáo dục nước ta cần đào tạo nguồn nhân lực có khả năng đáp ứng được những đòi hỏi mới của xã hội phát triển thị trường lao động trong thế giới hội nhập. Người lao động cần có năng lực hành động ,tính năng động sáng tạo, tính tự lực trách nhiệm cũng như năng lực cộng tác làm việc, năng lực giải quyết những vấn đề phức hợp trong những tình huống thay đổi. Với yêu cầu đó ngành giáo dục nước ta đã đang tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện về nội dung, phương pháp phương tiện dạy học theo định hướng dạy học tích cực. Định hướng này đã được pháp chế hóa trong luật Giáo dục điều 24.2, trong quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của HS; phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng học sinh, điều kiện của từng lớp học; bồi dưỡng cho HS phương pháp tự học, khả năng hợp tác; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú trách nhiệm học tập cho học sinh”. Các công trình nghiên cứu về thực trạng giáo dục cho thấy việc dạy phương pháp học, phương pháp nhận thức tư duy cho học sinh (HS) còn ít được quan tâm. Đặc biệt là việc phát huy tính tích cực học tập, năng lực tư duy,năng lực giải quyết vấn đề khả năng tự học cho HS các tỉnh miền núi, học sinh dân tộc vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu của đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) trong giáo dục đề ra. Từ thực tế đó nhiệm vụ cấp thiết đặt ra là phải tiếp tục đổi mới PPDH, áp dụng linh hoạt các PPDH hiện đại để bồi dưỡng năng lực nhận thức, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề cho HS nhất là HS của các tỉnh miền núi. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện của ngành giáo dục nước ta đòi hỏi giáo viên (GV) phải luôn luôn tự nghiên cứu nắm vững nội dung dạy học theo 1 chuẩn kiến thức kĩ năng, nghiên cứu sử dụng các PPDH hiện đại trong dạy học bộ môn theo hướng dạy học tích cực. GV cố gắng tạo môi trường học tập thân thiện, cởi mở, tổ chức các hoạt động đa dạng kích thích hoạt động tư duy để HS tích cực tham gia các hoạt động tìm tòi, khám phá tự thu nhận kiến thức. Với HS dân tộc lại càng phải chú ý hơn để giúp các em tự tin, cởi mở, hợp tác trong học tập. Trong dạy học Hóa học, việc nâng cao chất lượng dạy học phát triển năng lực nhận thức, bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh có thể thực hiện bằng nhiều biện pháp phương pháp khác nhau, trong đó việc sử dụng BTHH theo hướng dạy học tích cực là một trong những hướng đang được nhiều GV quan tâm nghiên cứu. Trong dạy học hóa học, BTHH không những cung cấp cho học sinh kiến thức, phương tiện để rèn luyện kỹ năng, vận dụng, đào sâu kiến thức đã học mà còn có tác dụng phát huy tính tích cực, tự lực, trí thông minh, sáng tạo của HS. Sự phát hiện tìm ra đáp số, lời giải của bài toán đã mang lại niềm vui sướng, gây hứng thú trong học tập cho học sinh. Là một giáo viên hóa ở trường THPT qua nhiều năm công tác tại ĐăkLăk tôi nhận thấy trong quá trình học tập HS rất lo sợ đối với bộ môn hóa học. Trong việc giải BTHH, các em tỏ ra rất lúng túng khi tiếp xúc với từng dạng bài tập khác nhau không biết phải làm thế nào để giải quyết chúng một cách mau chóng để đi đến kết quả chính xác khoa học. Việc nghiên cứu các vấn đề về BTHH đã có nhiều tác giả quan tâm và cũng có nhiều công trình được áp dụng ở các mức độ khác nhau .Tuy nhiên việc xây dựng sử dụng hệ thống các BTHH cho phù hợp với từng dạng, từng chương, từng kiểu bài lên lớp theo hướng phát huy tính tích cực cho học sinh tỉnh Đăk Lăk đang là một vấn đề được nhiều giáo viên trong tỉnh quan tâm. Đâyhướng nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn thiết thực góp phần tích cực vào việc đổi mới PPDH ở trường phổ thông tỉnh Đăk Lăk. Với các lí do trên, tôi đã chọn đề tài “ Tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần hoá kim loại lớp 12 THPT theo hướng dạy học tích cực ”. 2 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu xây dựng sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 cơ bản theo hướng dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học hóa học cho các trường phổ thông tỉnh Đăk lăk. 3. KHÁCH THỂ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.1. Khách thể nghiên cứu . Quá trình dạy học hóa học ở trường THPT 3.2. Đối tượng nghiên cứu Hệ thống bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 cơ bản phương pháp sử dụng BTHH theo hướng dạy học tích cực. 4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Xây dựng sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 THPT theo hướng dạy học tích cực - Địa bàn nghiên cứu: Một số trường THPT ở Huyện Cư kuin (Tỉnh Đăk Lăk ) - Thời gian nghiên cứu: Tháng 10 / 2010 – 10/ 2012 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1 Nghiên cứu cơ sở lí luận có liên quan đến đề tài về dạy học tích cực BTHH trong dạy học hoá học. 5.2 Tìm hiểu thực trạng việc sử dụng BTHH trong dạy học theo hướng dạy học tích cực của một số trường THPT huyện Cư kuin tỉnh Đăk Lăk. 5.3. Nghiên cứu xây dựng, lựa chọn hệ thống các bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 cơ bản 5.3. Nghiên cứu phương pháp sử dụng hệ thống BTHH đã xây dựng theo hướng dạy học tích cực 5.4. Tiến hành thực nghiệm phạm đánh giá chất lượng của hệ thống bài tập tính hiệu quả của phương pháp sử dụng chúng. 6. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Việc tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh sẽ đạt được hiệu quả cao khi 3 giáo viên biết lựa chọn xây dựng được một hệ thống bài tập đa dạng, mang tính đặc thù của hóa học, khai thác được mọi khía cạnh của kiến thức cơ bản ở các mức độ nhận thức khác nhau.Đồng thời có phương pháp sử dụng BTHH một cách hợp lí, hiệu quả trong việc tổ chức, điều khiển các hoạt động học tập tích cực của HS ở các khâu trong quá trình dạy học hoá học. 7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi đã sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu sau: 7.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết. - Nghiên cứu phân tích các tài liệu lí luận có liên quan đến đề tài - Nghiên cứu nội dung cấu trúc chương trình, SGK, sách tham khảo hóa học THPT đi sâu vào nội dung phần kim loại lớp 12 cơ bản . 7.2.Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Tìm hiểu về thực trạng việc sử dụng BTHH trong dạy học của một số trường THPT huyện Cư kuin tỉnh Đăk Lăk. - Thực hiện quá trình quan sát, thăm dò, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm. - Tiến hành thực nghiệm phạm nhằm xác nhận tính đúng đắn của giả thuyết khoa học tính hiệu quả của các đề xuất. 7.3. Phương pháp xử lí thông tin: Sử dụng phương pháp thống kê toán học trong khoa học giáo dục để xử lí, đánh giá kết quả thực nghiệm phạm. 8 .ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI 8.1. Xây dựng lựa chọn hệ thống BTHH đa dạng phong phú cho phần kim loại lớp 12 THPT theo xu hướng phát triển của BTHH hiện nay phù hợp với HS tỉnh Đăk Lăk . 8.2. Đề xuất các phương pháp sử dụng BTHH theo hướng dạy học tích cực và vận dụng trong việc xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng dạy học tích cực. 4 PHẦN II : NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Hoạt động nhận thức của học sinh trong quá trình dạy học [19] ,[20] 1.1.1 Khái niệm nhận thức Nhận thức là một trong ba mặt cơ bản của đời sống tâm lí con người (nhận thức, tình cảm, hành động), nó là tiền đề của hai mặt kia, đồng thời có quan hệ chặt chẽ với các hiện tượng tâm lí khác. Hoạt động nhận thức bao gồm nhiều quá trình khác nhau, có thể chia hoạt động nhận thức thành hai giai đoạn chính là nhận thức cảm tính nhận thức lí tính. 1.1.1.1 Nhận thức cảm tính (cảm giác, tri giác) Là một quá trình tâm lí, phản ánh những thuộc tính bên ngoài của sự vật hiện tượng thông qua sự tri giác của các giác quan. Cảm giác là hình thức khởi đầu trong sự phát triển của hoạt động nhận thức, nó chỉ phản ánh từng thuộc tính riêng lẻ của sự vật hiện tượng .Tri giác phản ánh sự vật hiện tượng một cách trọn vẹn theo một cấu trúc nhất định. Cảm giác tri giác có vai trò quan trọng trong quá trình nhận thức. Nếu như cảm giác là hình thức nhận thức đầu tiên của con người thì tri giác là một điều kiện quan trọng cho sự định hướng hành vi hoạt động của con người trong môi trường xung quanh. Sự nhận thức cảm tính được thực hiện thông qua hình thức tri giác cao nhất có tính chủ động tích cực, có mục đích, đó là sự quan sát. Sự quan sát là phản ánh sự vật, hiện tượng bằng nhận thức cảm tính. Đây chỉ là sự phản ánh thuộc tính bên ngoài của sự vật chứ chưa phản ánh được bản chất thuộc tính bên trong của sự vật hiện tượng. 1.1.1.2 Nhận thức lí tính ( tư duy tưởng tượng ) Tư duy là một quá trình tâm lí phản ánh những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ bên trong có tính quy luật của sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan mà trước đó ta chưa biết .Tư duy có đặc điểm quan trọng là tính có vấn đề, tức 5 là trong hoàn cảnh có vấn đề thì tư duy mới được nảy sinh. Tư duy được biểu hiện trong ngôn ngữ của con người có quan hệ chặt chẽ với ngôn ngữ. Tư duy là mức độ cao nhất của sự nhận thức lí tính, nhưng có quan hệ chăt chẽ với quá trình nhận thức cảm tính. Nó có khả năng phản ánh những thuộc tính bản chất của sự vật hiện tượng trên cơ sở những dấu hiệu bên ngoài của sự vật hiện tượng qua cảm giác, tri giác. Hai giai đoạn trên có quan hệ chặt chẽ tác động lẫn nhau. Sự phát triển tư duy nói chung được đặc trưng bởi sự tích lũy các thao tác tư duy thành thạo vững chắc của con người. Một trong những hình thức quan trọng của tri thức khoa học hóa học là những khái niệm khoa học. Việc hình thành vận dụng các khái niệm, cũng như việc thiết lập mối quan hệ giữa chúng được thực hiện trong quá trình thực hiện các thao tác trí tuệ như phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, trừu tượng hóa, cụ thể hóa, kết hợp các phương pháp hình thành phán đoán mới là quy nạp, suy diễn loại suy. Từ những đặc điểm trên ta có thể rút ra những kết luận cần thiết cho công tác giáo dục của người giáo viên là: + Cần phải coi trọng phát triển tư duy cho học sinh không thể tách rời việc trau dồi ngôn ngữ. + Việc phát triển tư duy không thể thay thế được việc rèn luyện cảm giác, tri giác, năng lực quan sát trí nhớ cho học sinh. + Muốn thúc đẩy học sinh tư duy thì người giáo viên phải biết đưa học sinh vào các “tình huống có vấn đề ”trong quá trình dạy học. 1.1.2. Phát triển năng lực nhận thức của học sinh trong dạy học 1.1.2.1. Năng lực nhận thức biểu hiện của năng lực nhận thức Quá trình nhận thức liên quan chặt chẽ với tư duy, năng lực nhận thức được xác định là năng lực trí tuệ của con người. Nó được biểu hiện dưới nhiều góc độ khác nhau. Các nhà tâm lí học xem trí tuệ là sự nhận thức của con người bao gồm nhiều năng lực riêng rẽ được xác định thông qua hệ số IQ. Năng lực nhận thức được biểu hiện cụ thể ở các mặt: 6 - Về mặt nhận thức: nhanh biết, nhanh hiểu, nhanh nhớ, biết suy xét tìm ra quy luật tổng quát các hiện tượng một cách nhanh chóng. - Về khả năng tưởng tượng: có trí tưởng tượng phong phú, hình dung ra được những hình ảnh, nội dung theo đúng điều người khác mô tả. - Về hành động: hành động nhanh thể hiện sự tháo vát, linh hoạt sáng tạo. - Về phẩm chất: Có trí tò mò, lòng say mê. hứng thú làm việc. - Trí thông minh : được coi là sự tổng hợp các năng lực trí tuệ của con người (quan sát, ghi nhớ, tưởng tượng , tư duy) mà đặc trưng cơ bản là tư duy độc lập sáng tạo nhằm ứng phó với những tình huống mới. Trí thông minh được biểu hiện qua các chức năng tâm lí như: + Nhận thức được đặc điểm, bản chất tình huống do người khác nêu ra hoặc tự mình đưa ra được vấn đề cần giải quyết. + Sáng tạo ra công cụ mới, phương pháp mới phù hợp với hoàn cảnh mới (trên cơ sở tri thức, kĩ năng đã có). Vì vậy, trí thông minh không chỉ bộc lộ qua nhận thức mà qua cả hành động (lí luận thực tiễn). 1.1.2.2. Sự phát triển năng lực nhận thức của học sinh trong dạy học Khi nghiên cứu về quá trình nhận thức sự phát triển năng lực nhận thức ta có một số nhận xét sau: - Việc phát triển năng lực nhận thức thực chất là hình thành phát triển năng lực tư duy linh hoạt, sáng tạo mà bước đầu là giải các “bài toán” nhận thức, vận dụng kiến thức vào bài toán thực tiễn một cách chủ động độc lập ở các mức độ nhận thức khác nhau. - Hình thành phát triển năng lực nhận thức phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, có tính thống nhất hệ thống trong môn học. Đây là điều đặc biệt quan trọng đối với HS. - Hình thành phát triển năng lực nhận thức được thực hiện từ việc rèn luyện năng lực quan sát, phát triển trí nhớ óc tưởng tượng, trau dồi ngôn ngữ, phương pháp nhận thức, nắm vững kiến thức, kĩ năng cả phẩm chất của nhân cách . Những yếu tố này ảnh hưởng lớn đến sự phát triển năng lực nhận thức.Năng lực 7 nhận thức tư duy của HS không hoàn toàn do bẩm sinh mà nó được hình thành trong hoạt động học tập, nghiên cứu.Vì vậy muốn hình thành phát triển năng lực nhận thức, tư duy cho học sinh cần phải chuẩn bị những điều kiện như : + Hình thành cho học sinh ý chí quyết tâm cao trong hoc tập . + Lựa chọn nội dung kiến thức phù hợp với học sinh, kết hợp với phương pháp dạy học hợp lí, khoa học . + Tạo hứng thú trong học tập bộ môn, thông qua viêc tạo ra các mâu thuẫn nhận thức kích thích lòng hăng say nghiên cứu giải quyết mâu thuẫn đó. + Thường xuyên rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, đổi mới phương pháp học tập. + Kiểm tra, đánh giá kịp thời thường xuyên để động viên khuyến khích học sinh. - Trong quá trình tổ chức học tập cần chú ý đến các hướng cơ bản sau: + Sử dụng PPDH mang tính chất nghiên cứu, kích thích được hoạt động nhận thức, rèn luyện tính độc lập trong tư duy của học sinh. + Hình thành phát triển ở học sinh năng lực giải quyết vấn đề, tăng cường tính độc lập trong hoạt động học tập. Như vậy giáo viên cần dạy cho học sinh biết cách lập kế hoạch làm việc của mình, lựa chọn một kế hoạch làm việc , phân phối sử dụng thời gian hợp lí thông qua việc giải quyết các nhiệm vụ học tập, bài tập cụ thể trong môn học cụ thể. + Cần chú ý đến việc tổ chức các hình thức hoạt động học hợp tác theo nhóm . Trong hoạt động này, mỗi học sinh sẽ thể hiện cách nhìn nhận của mình khi giải quyết vấn đề học tập nhận xét đánh giá được cách giải quyết vấn đề của mình. Điều đó sẽ thúc đẩy sự mở rộng, phát triển tư duy ,các quan hệ xã hội, tình bạn trách nhiệm của mình với tập thể trong mỗi học sinh . Như vậy, hoạt động nhận thức của học sinh trong quá trình dạy học cũng là quá trình nhận thức khách quan thông qua quá trình nhận thức cảm tính lí tính . 1.1.3. Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học 1.1.3.1. Tính tích cực nhận thức Việc phát huy tính tích cực, chủ động, độc lập sáng tạo trong nhận thức người học là một trong những mục tiêu của sự đổi mới PPDH hóa học cũng như các môn khoa học khác. 8 [...]... dạng hoá các phương pháp dạy học phù hợp với các cấp học, bậc học, các loại hình trường các môn học 1.2.3 Đổi mới PPDH hoá học ở trường phổ thông Hiện nay việc dạy học hóa học đang được đổi mới theo hướng sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực phương tiện kĩ thuật dạy học để nâng cao tính chủ động ,tích cực sáng tạo của học sinh trong dạy học hóa học 13 - Khai thác đặc thù môn hóa học. .. đến dạy học tích cực - Bài tập hóa học: phương pháp tổ chức hoạt động tích cực cho HS Một số phương pháp giải bài tập được sử dụng trong việc rèn luyện phương pháp tư duy nhanh Những nội dung lí luận này là cơ sở phương pháp luận cho các nghiên cứu của chúng tôi được trình bày ở chương sau 27 Chương 2 : LỰA CHỌN , XÂY DỰNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HOÁ HỌC KIM LOẠI LỚP 12 THPT THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH... dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực , chủ động sáng tạo của người học Vì vậy,PPDH tích cực thực chất là PPDH hướng tới việc giúp HS học tập chủ động, tích cực sáng tạo chống lại thói quen học tập thụ động phương pháp dạy học tích cực, chú trọng đến hoạt động học, vai trò của người học trong quá trình dạy học theo các quan điểm , tiếp cận mới về PPDH như: Dạy học lấy người học làm trung. .. nhiệm vụ học tập cũng là những dấu hiệu của sự tích cực học tập. GV cần chú ý khuyến khích, động viên HS thể hiện tính tích cực học tập trong giờ học 1.1.3.3 Các mức độ của tính tích cực Tính tích cực học tập được các nhà lí luận đánh giá theo cấp độ từ thấp đến cao Có ba cấp độ biểu hiện tính tích cực học tập : - Tính tích cực tái hiện bắt chước : hoạt động học tập chủ yếu dựa vào trí nhớ tư duy... nội dung PPDH Nội dung vị trí của phần kim loại trong chương trình hoá học phổ thông tạo điều kiện cho giáo viên sử dụng rộng rãi phương pháp suy diễn trong dạy học Giáo viên có thể tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh thông qua việc tạo ra các tình huống có vấn đề, phát triển kỹ năng xây dựng giả thuyết Khi giảng dạy phần kim loại cần chú ý: a Cấu tạo kim loại Nghiên cứu các kim loại khác... hai loại: + Bài tập trắc nghiệm khách quan là loại bài tập hay câu hỏi có kèm theo câu trả lời sẵn yêu cầu HS suy nghĩ rồi dùng một kí hiệu đơn giản đã quy ước để trả lời Các dạng bài tập trắc nghiệm khách quan gồm : bài tập điền khuyết, bài tập đúng sai, bài tập ghép đôi, bài tập nhiều lựa chọn + Bài tập tự luận: là dạng bài tập yêu cầu HS phải kết hợp cả kiến thức hoá học, ngôn ngữ hoá học và. .. nhiều bài tập thực tiễn giúp HS giải quyết các vấn đề thực tiễn có liên quan đến hoá học 17 + Bài tập định lượng: là loại bài tập cần dùng các kỹ năng toán học kết hợp với kĩ năng hoá học để giải + Bài tập thực nghiệm: là dạng bài tập có liên quan đến kĩ năng thực hành + Bài tập tổng hợp: là dạng bài tập có ba tính chất của các dạng trên - Dựa vào hình thức thể hiện có thể phân bài tập hoá học thành... tích cực của từng PPDH đồng thời phối hợp sử dụng các phương tiện trực quan, phương tiện kĩ thuật nét đặc thù của quá trình dạy học hóa học để nâng cao hiệu quả của quá trình đổi mới PPDH hóa học 1.4 Bài tập hóa học- Phương pháp tổ chức hoạt động học tập tích cực cho học sinh ([8] , [32], [33] , [34] ,[42] ) 1.4.1 Khái niệm bài tập hóa học Bài tập hoá học là khái niệm bao hàm tất cả (những bài toán,... tương ứng được trình bày trong phần phụ lục Sau đây hệ thống bài tập cụ thể cho từng chương 2.3.2 Hệ thống bài tập hóa học chương Đại cương về kim loại 2.3.2.1 Hệ thống bài tập TNKQ: *Hệ thống bài tập TNKQ dùng để đánh giá mức độ biết hiểu các kiến thức trong chương 31 Câu 1: Ion M2+ có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 3s 23p6 Vị trí M trong bảng hệ thống tuần hoàn là * A ô 20, chu kì... thực lòng say mê khoa học hoá học Bài tập thực nghiệm còn có tác dụng rèn luyện văn hoá lao động (lao động có tổ chức, có kế hoạch, gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ nơi làm việc) 1.4.3 Phân loại bài tập hóa học Trên thực tế, khó có thể có được một tiêu chuẩn thống nhất nào về vấn đề phân loại bài tập hoá học Nói cách khác, sự phân loại bài tập hoá học bao giờ cũng mang tính tương đối, vì trong bất kỳ loại . MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: PHÂN PHỐI TẦN SUẤT VÀ TẦN SUẤT LŨY TÍCH 102 Bảng 3.2 : PHÂN PHỐI TẦN SUẤT. TỔNG HỢP PHÂN LOẠI HỌC SINH THEO KẾT QUẢ ĐIỂM: 110 Bảng 3.10 : TỔNG HỢP CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG 111 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 : Đồ thị đường lũy tích 103 Hình 3.2: Đồ thị đường lũy tích 104 Hình 3.3:
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN HOÁ KIM LOẠI LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC, TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN HOÁ KIM LOẠI LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC, TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHẦN HOÁ KIM LOẠI LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay