Chuyên đề 16 sang thu -hữu thỉnh

11 1,811 14
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2014, 20:40

sang thu CHUYÊN  16: “Sang thu” – Hu Thnh Theo admin Hc vn lp 9 – CH - https://www.facebook.com/hocvanlop9 * Khái quát v tác gi, tác phm: - Hu Thnh là nhà th trng thành t trong quân đi. - Là nhà th vit nhiu, vit hay v nhng con ngi nông thôn, v mùa thu. Nhiu vn th thu ca ông mang cm xúc bâng khuâng, vn vng trc đt tri trong tro, đang bin chuyn nh nhàng. - Th Hu Thnh mang đm hn quê Vit Nam dân dã, mc mc tinh t và giàu rung cm. - “Sang thu” đc vit vào cui nm 1977, in ln đu trên báo Vn ngh, sau đó đc tác gi chn đa vào mt s tp th. Bài th cho thy nhng cm nhn tinh t ca Hu Thnh v s bin chuyn ca đt tri t h sang thu  vùng đng bng nông thôn Bc B.  bƠi: Cm nhn bƠi th “Sang thu” ca Hu Thnh Theo cô Nguyn Th Kim Lan – Chuyên viên S GD&T Hi Phòng DƠn bƠi đi cng DƠn bƠi chi tit 1.M bƠi: - Tác gi Hu Thnh - Tác phm “Sang thu” - Hu Thnh là nhà th trng thành t trong quân đi. - “Sang thu” là mt thi phm đc sc ca ông. - Vi con mt ngh s, tâm hn nhy cm và ngòi bút tài hoa, Hu Thnh đã có nhng cm nhn mi m trc s bin chuyn ca thiên nhiên đt tri lúc cui h sang đu thu. 2.Thân bài: - Ý ngha ca t “Sang thu” *Kh 1 (1) Hng i – gió - Ý ngha ca t “Bng” - “Sang thu”  đây là chm thu, là lúc thiên nhiên giao mùa. Mùa hè vn cha ht mà mùa thu ti có nhng tín hiu đu tiên. Trc nhng s thay đi tinh vi y, phi nhy cm lm mi cm nhn đc. - Vi Hu Thnh mùa thu bt đu tht gin d: Bng nhn ra hng i Ph vào trong gió se + Nu trong “ây mùa thu ti” cm nhn thu sang ca Xuân Diu là rng liu thu bun ven h “Rng liu đìu hiu đng chu tang – Tóc bun buông xung l ngàn hàng” thì Hu Thnh li cm nhn v mt mùi hng quen thuc phng pht trong “gió se” – th gió khô và se se lnh, đc trng ca mùa thu v  min Bc. ó là “hng i” – mùi hng đc sn ca dân tc, mùi hng riêng ca mùa thu làng quê  vùng đng bng Bc B Vit Nam. + Cái hng v ngt ngào, đm thm ca mùa thu, nhà th “Bng nhn ra” – mt trng thái cha h chun b, nh là vô tình, nh là sng st. Mt s bt ng mà nh đã đi sn, đi t lâu ri đ gi đây có dp là buông ra ngay. Mt ting kêu vang thích thú, mt khonh khc nhanh chóng qua đi mà đ li bit bao cm xúc. Kìa! - Ý ngha ca t “ph” - Hình nh “Sng”: sng mng, nh… Mùa h sp qua, hình nh mùa thu đn. + Mùi hng y không hòa vào quyn vào mà “ph” vào trong gió. “Ph” ngha là bc mnh và ta ra tng lung. Hu Thnh đã không t mà ch gi, đem đn cho ngi đc mt s liên tng thú v: ti vn tc quê nhà, nhng qu i chín vàng trên các cành cây k lá ta ra hng thm nc, thoang thong trong gió. Ch mt ch “ph” thôi cng đ gi hng thm nh sánh li. Sánh li bi hng đm mt phn, sánh bi ti gió se. -> Nhn ra trong gió có hng i là cm nhn tinh t ca mt ngi sng gia đng quê và nhà th đã đem đn cho ta mt tín hiu mùa thu dân dã mà thi v. Ông đã phát hin mt nét đp đáng yêu ca mùa thu vàng nông thôn vùng đng bng Bc B. -> Nhiu ngi đã bit: Thch Lam, V Bng, Nguyn Tuân, Nguyn ình Thi…đã vit tht hay v hng cm làng Vòng Hà Ni – mt v đp v hng v mùa thu ca quê hng đt nc. Vi Hu Thnh trong “Sang thu”, “hng i” là mt t th mi đm đà màu sc dân dã. -> Hng i y, cn gió đu mùa se lnh y là s gi ca mùa thu ( cng nh chim én là s gi ca mùa xuân). Nó đn rt kh khàng, “kh” đn mc ch mt chút vô tình thôi là không mt ai hay bit. - Nu hai câu đu din t cái cm giác cha hn đ tin thì đn hình nh “Sng chùng chình qua ngõ” li càng lung linh huyn o. + Không phi là màn sng dày đc, mt mù nh trong câu ca dao quen thuc miêu t cnh H Tây lúc ban mai “Mt mù khói ta ngàn sng”, hay nh nhà th Quang Dng đã vit trong bài th “Tây Tin”: “Sài Khao sng lp đoàn quân mi” mà là “Sng chùng chình qua ngõ” gi ra nhng làn sng mng, mm mi, ging màn khp đng thôn ngõ xóm làng quê. Nó làm cho khí thu mát m và cnh thu th mng, huyn o, thong th, bình yên. + Nhà th đã nhân hóa màn sng qua t “chùng chình” khin cho sng thu cha đy tâm trng. Nó nh đang ch đi ai hay lu luyn điu gì? Câu th lng đng to cm giác m h đan xen nhiu cm xúc. => Bng tt c các giác quan: khu giác, xúc giác và th giác, nhà th cm nhn nhng nét đc trng ca mùa thu đu hin din. Có “hng i”, “gió se” và “sng”. Mùa thu đã v trên quê hng. Vy mà nhà th vn còn dt: “Hình nh thu đã v”. Sao li là “Hình nh” ch không phi là “chc chn”? Mt chút nghi hoc, mt chút bâng khuâng không tht rõ ràng. úng là mt trng thái cm xúc ca thi đim chuyn giao. Thu đn nh nhàng quá, m h quá. - Hóa ra bc tranh kia không phi cm nhn bng giác quan mà bng c tâm hn na. ó là tâm hn nhy cm ca mt tình yêu thiên nhiên, yêu cuc sng. - Nhn xét kh th: * Kh 2: - Sông + Vn đy nc + Không chy xit + Dòng sông phù hp vi mùa thu. - Cánh chim tri So sánh cánh chim trong th ca - ám mây - Kh th mang cái man mác bun lng ngt ngào thi v ca mùa thu. T đây cng cho ta thy con ngi ca thi ca đn vi thiên nhiên bng s khám phá đng nét nh nht, tinh xo nht ca v tr bao la. ó cng chính là cái hay to nên s khác bit cho mùa thu mà ngay  bn câu th đu ta đã thy tip tc lan ta, m ra trong cái nhìn xa hn, rng hn. - Sau giây phút ng ngàng và khe kh vui mng, cm xúc ca thi s tip tc lan ta, m ra trong cái nhìn xa hn, rng hn: Sông đc lúc dnh dàng Chim bt đu vi vã Có đám mây mùa h Vt na mình sang thu + Cái nhìn tinh t ca Hu Thnh đã phát hin ra bao điu mi l t nhng s vt đã quá quen thuc vi tri đt vi con ngi. Tt c đu trong trng thái ngp ngng. (1) Sông: - Thu đã v, nc sng vn đy ch không cn nh mùa đông, mùa xuân. - Dòng sông trôi lng l, khoan thai ch không cun cun cun đi nh cn l mùa h. Sông nh đc lúc ngh ngi “dnh dàng”. -> Cm nhn v mt dòng sông êm đm, mm mi, thit tha rt hp vi v đp du êm ca mùa thu. (2) Chim: - Thu sang, khí tri se se lnh, trên bu tri trong xanh, cao rng, nhng cánh chim vi vã bay đi tìm ni trú ng nhng mi ch là “bt đu” mà thôi. iu này càng cho thy thi gian thu mi chm, mi sang. Không gian tr nên xôn xao, không có âm thanh nhng câu th li gi đc cái đng. - Cánh chim trong “Tràng giang” ca Huy Cn cô đn, mong manh nh đang sa xung mt đt cùng ráng chiu “Chim nghiêng cánh nh bóng chiu sa”. Còn trong “Sang thu” ca Hu Thnh, bu tri cng nh nh li, m áp hn theo nhp vn đng “vi vàng” ca cánh chim. => Hai câu th đi nhau rt nhp nhàng, dng lên hai hình nh đi lp, ngc chiu nhau: sông di mt đt, chim trên bu tri, sông “dnh dàng” chm rãi, chim “vi vã” lo lng. ó là s khác bit ca vn vt trên cao và di thp trong khonh khc giao mùa. (3) ám mây: Và tht đc bit, đám mây mang trên mình c hai mùa: Có đám mây mùa h Vt na mình sang thu. + Trong th ca Vit Nam, không ít nhng vn th nói v đám mây trên bu tri thu: _ “Tng mây l lng tri xanh ngt” (Nguyn Khuyn – “Thu điu”) * Kh 3: - Hình nh “Nng và ma”: _ “Lp lp mây cao đùn núi bc” (Huy Cn – “Tràng giang”) + Hu Thnh dùng đng t “vt” đ gi ra trong thi đim giao mùa, đám mây nh kéo dài ra, nh trôi nh tm la mm treo l lng gia bu tri trong xanh, cao rng. + Hình nh đám mây đó vn còn li mt vài tia nng m ca mùa h nên mi “Vt na mình sang thu”. ám mây vt lên cái ranh gii mng manh và ngày càng bé dn, bé dn đi ri đn mt lúc nào đó không còn na đ toàn b s sng, đ c đám mây mùa h hoàn toàn nhum màu sc thu. + Nhng trong thc t không h có đám mây nào nh th vì mt thng đâu d nhìn thy đc s phân chia rch ròi ca đám mây mùa h và thu. ó ch là mt s liên tng thú v - mt hình nh đy cht th. Thi khc giao mùa đc sáng to t mt hn th tinh t, nhy cm, đc đáo không nhng mang đn cho ngi đc…mà còn đng li nhng ni bâng khuâng trc v du dàng êm mát ca mùa thu. -> Có l đây là hai câu th hay nht trong s tìm tòi khám phá ca Hu Thnh trong khonh khc giao mùa. Nó ging nh mt bc tranh thu vnh hng tc bng ngôn ng. => Hp (1),(2),(3). - Dòng sông, cánh chim, đám mây đu đc nhân hóa khin cho bc tranh thu tr nên hu tình, cha chan thi v. - C ba hình nh trên là tín hiu ca mùa thu sang còn vng li mt chút gì ca cui h. Nhà th đã m rng tm quan sát lên chiu cao (chim), chiu rng (mây) và chiu dài(dòng sông). Phi chng có si t duyên đng cm gia con ngi vi thiên nhiên đang vào thu. - Qua cách cm nhn y, ta thy Hu Thnh có mt hn th nhy cm, yêu thiên nhiên tha thit, mt trí tng tng bay bng. - Sau nhng s vt hin tng khi chm thu, nhà th chú ý đn nhng yu t thi tit: Vn còn bao nhiêu nng  vi dn cn ma Sm cng bt bt ng Trên hàng cây đng tui”. Trong cm nhn này, nhà th luôn có s liên tng so sánh vi mùa h nhm to nên n tng rõ nét. (1) Nng – ma + Nng, ma vn là hin tng ca thiên nhiên vn hành theo quy lut riêng ca nó. Hu Thnh đã nhìn ra t cái ma nng hàng ngày mt s ht vi – du hiu ca s chuyn mùa t h sang thu. Nng lm ma nhiu là đc đim ca mùa h. + Nng vn còn vàng ti nhng nng thu trong và du hn cái nng chói chang, gay gt ca mùa h. + Ma cng vn còn nhng đã vi nhiu so vi nhng cn ma bong bóng kéo dài ca mùa h. “Vi dn” không ch là ít ma đi - Ý ngha tng trng ca hình nh “Sm” và “hàng cây” mà còn là ma ít nc đi. ây cng là du hiu ca s chuyn mùa. -> Hai ch “bao nhiêu” thng hng v mt cái gì đong đm đc nhng sc nng làm sao có th cân đo? Cng nh “vi”, dù bit vi bt nhng vi bt đn mc nào thì ai có kh nng xác đnh? Tt c ch là c lng mà thôi, không có gì là chng mc c đnh c. Cách nói m h ca ngh thut khc hn vi khoa hc  ch này. -> Phi chú ý, phi đ lòng mình bt nhp vi thiên nhiên mi cm nhn thy điu đó. (2) Sm – hàng cây + Cui h - đu thu, khi đã vi đi nhng cn ma xi x thì sm cng bt bt ng và d di. Nó không còn đt ngt, đùng đoàng rn vang cùng vi nhng tia sáng chp lòe nh xé rách bu tri trong nhng trn ma báo tháng 6 tháng 7 na. + “Hàng cây đng tui” phi chng là hàng cây đã đi qua bao cuc chuyn mùa nên không bit chính xác là bao nhiêu nhng chc cng đ tri nghim đ có th đim nhiên đng trc nhng bin đng. => Cnh vt, thi tit thay đi. Tt c vn còn nhiu du hiu ca mùa hè nhng gim dn mc đ, cng đ, đ ri lng l vào thu qua con mt quan sát và cm nhn tinh t ca tác gi. - Hai câu kt ca bài th không ch mang ngha t thc, mà còn mang ý ngha n d, gi nhng suy ngh cho ngi đc ngi nghe: Sm cng bt bt ng Trên hàng cây đng tui + “Sm” là nhng vang đng bt thng ca ngoi cnh, cuc đi. + “Hàng cây đng tui” ch nhng con ngi đng tui tng tri. => Ging th trm hn xung, câu th không đn thun ch là ging k, là s cm nhn mà còn là s suy ngh, chiêm nghim v đi ngi. Nhìn cnh vt bin chuyn khi thu mi bt đu, Hu Thnh ngh đn cuc đi khi đã “đng tui”. Phi chng, mùa thu đi ngi là s khép li ca nhng tháng ngày sôi ni vi nhng bt thng ca tui tr và m ra mt mùa thu mi, mt không gian mi, yên tnh, trm lng, bình tâm, chín chn…trc nhng chn đng ca cuc đi. => Vy là “Sang thu” đâu ch là s chuyn giao ca đt tri mà còn là s chuyn giao cuc đi mi con ngi. Hu Thnh rt đi tinh t, nhy bén trong cm nhn và liên tng. Chính vì vy nhng vn th ca ông có sc lay đng lòng ngi mãnh lit hn. 3. Kt bƠi: - Bng hình nh th t nhiên, không trau chut mà giàu sc gi cm. - Th th nm ch. - Hu Thnh đã th hin mt cách đc sc nhng cm nhn tinh t đ to ra mt bc tranh chuyn giao t cui h sang thu nh nhàng, êm du, trong sáng nên th… vùng đông bng Bc B ca đt nc. - Bài th ca Hu Thnh đánh thc tình cm ca mi ngi v tình yêu quê hng đt nc và suy ngm v cuc đi.  bƠi: Cm nhn kh th đu trong bƠi "Sang thu" ca Hu Thnh. Ngun: http://vodanhtran.blogspot.com/ Cui h, thu đn mang theo nhng cm xúc bt cht đ li trong lòng ngi nhng bi hi, xao xuyn v mt mùa thu nng nàn, êm ái. Ngày h đi đ nhng ch cho nàng thu du dàng bc ti, s chuyn mình gia hai mùa tht nh nhàng và ngp ngng nh lu luyn, vn vng mt cái gì đó ca thi đã qua. Khonh khc y tht đp, nhng không phi ai cng d dàng nhn thy. Riêng nhà th Hu Thnh thì khác, ông đã có mt cái nhìn tht tinh tng, mt cm nhn tht sc nét và mt cách sng hòa hp vi thiên nhiên nên mi có th v li bc tranh in du s chuyn mình ca đt tri qua bài th “Sang Thu” – linh hn ca c bài th ch vn vn trong hai t th thôi, song ý ngha sâu sc cht cha trong hai t ngn ngi y li không h ít. Và có l nhng ý ngha đó, li tp trung nhiu hn vào kh th đu bài th : "Bng nhn ra hng i Ph vào trong gió se Sng chùng chình qua ngõ Hình nh thu đã v". Du bit rng thi gian bn mùa luôn luân chuyn ht xuân đn h, thu sang ri đông ti, th nhng ta vn cm thy ng ngàng khi quên đi nhp sng sôi đng hàng ngày mà lng nghe ting mùa thu đi đ cm nhn thi khc đc bit bc chuyn mùa ca thiên nhiên. Sang thu ca Hu Thnh giúp ta chiêm ngng li nhng giây phút giao mùa tinh t đy ý v mà by lâu nay ta hng h. ó là lúc hn ta run lên nhng cm nhn dung d. Ch vi bn câu th ngn m đu, Hu Thnh đã đem đn cho chúng ta nhng cm nhn sâu sc v thiên nhiên. Nhng tín hiu ca mùa thu vi nhng nét phác ha tài hoa: hng i, gió se, sng chùng chình gin d mà hin lên đy gi cm.Không phi là sc “m phai” hay hình nh “con nai vàng ng ngác” mà là hng i thân quen ni vn m đã đánh thc nhng giác quan tinh t nht ca nhà th : "Bng nhn ra hng i Ph vào trong gió se" T “bng” đc gieo lên trong nim ng ngàng, ngc nhiên. T bao gi nh, thu v? Tt c đn vi tác gi nh nhàng, mà đt ngt quá, thu v vi đt tri quê hng, vi lòng ngi mà không h báo trc.  ri trong giây phút ng ngàng y, nhà th mi cht nhn ra hng i. Vì sao li là hng i mà không phi là các hng v khác? Ngi ta có th đa vào bài th v mùa thu các hng v ngt ngào ca ngô đng, cm xanh, hoa ngâu,… nhng Hu Thnh thì không. Gia tit tri cui h đu thu, ông nhn ra hng v chua chua, ngòn ngt ca nhng qu i chín vàng m. Hng i, th hng thm quê mùa, dân dã. Hng i không nng nàn. ó là th hng dìu du, nhè nh.Hng v y đn s, mc mc, đng ni, rt quen thuc ca quê hng. Th mà ít ai nhn ra s hp dn ca nó. Bng cm nhn tinh t, bng khu giác, th giác, nhà th đã cht nhn ra du hiu ca thiên nhiên khi mùa thu li v. Chúng ta tht s rung đng trc cái “bng nhn ra” y ca tác gi. Chc hn nhà th phi gn bó vi thiên nhiên, vi quê hng lm nên mi có đc s cm nhn tinh t và nhy cm nh th! Du hiu ca s chuyn mùa còn đc th hin qua ngn gió se mang theo hng i chín.Gió se là mt làn gió nh, mang chút hi lnh, còn đc gi là gió heo mây. Ngn gió se se lnh, se se thi, thi vào cnh vt. thi vào lòng ngi mt cm giác mn man, xao xuyn. T “ph” đc dùng trong câu th mi đc đáo làm sao! “Ph” là mt đng tác mnh gi mt cái gì đó đt ngt.Nó din t đc tc đ ca gió, va góp phn th hin s bt cht trong cm nhn: hng i có sn mà chng ai nhn ra, th mà Hu Thnh đã bt cht nhn ra và xao xuyn trc cái hng đng gió ni y. Câu th ngn mà có c gió c hng. Hng là hng i, gió là gió se. ây là nhng nét riêng ca mùa thu vùng đi trung du min Bc. Gi đc nh vy hn cái tình quê ca Hu Thnh phi đm đà lm. Câu th: “ Bng nhn ra hng i. Ph vào trong gió se” còn có cái cm giác ng ngàng bi ri: bng nhn ra. Nhn ra hng i ging nh mt s phát hin nhng  đây là phát hin ra mùi hng vn vng vn mà by lâu nay con ngi h hng. chính vì s phát hi ra cái gn gi xung quanh mình cho nên con ngi mi có cm giác ng ngàng đôi chút bi ri y. Không ch có “hng i’ trong “gió se” mà tit tri sang thu còn có hình nh: “Sng chùng chình qua ngõ” Mt hình nh đy n tng. Sng đc cm nhn nh mt thc th hu hình có s vn đng – mt s vn đng chm rãi. T chùng chình gi lên nhiu liên tng. Tác gi nhân hóa làn sng nhm din ta s c ý đi chm chp ca nó khi chuyn đng. Nó bay qua ngõ, ging gic và giu rào, vào hàng cây khô trc ngõ đu thôn,làm ta nh thy mt s dùng dng, gi cnh thu sng đng trong tnh lng, thong th yên bình. Nó có cái v duyên dáng, yu điu ca mt làn sng, mt hình bóng ca thiu n hay ca mt ngi con gái nào đy. âu ch có th, cái hay ca t láy “chùng chình” còn là gi tâm trng. Sng dnh dàng hay lòng ngi đang t l, hay tâm trng ca tác gi cng “chùng chình”?. Kh th th nht khép li bng câu th “Hình nh thu đã v”. T “hình nh” không có ngha là không chc chn, mà là th hin cái ng ngàng, ngc nhiên và có chút bâng khuâng. T ngn gió se mang theo hng i thm chín, vàng m đn cái duyên dáng, yu điu ca mt làn sng c chùng chình không vi vàng trc ngõ, tác gi đã nhn dn nhn ra s chuyn mình nh nhàng nhng khá rõ rt ca tit tri và thiên nhiên trong khonh khc giao mùa bng đôi mt tinh t và tâm hn nhy cm ca mt thi s yêu thiên nhiên, gn bó vi cuc sng ni làng quê. Kh th ngn mà đã đ li cho ta bit bao rung đng. Ta nh cm thy mt hn quê, mt tình quê đi v trong câu ch làm lòng ta m áp. Hình nh quê hng nh càng thêm gn gi, yêu mn. Mùa thu lng l và nh nhàng. Nhng hình nh th c vng vn mãi trong hn. có mt cái gì tht êm, du dàng toát lên t đon th y. Qu thc ta thy lòng thanh thn vô cùng mà li vô cùng nôn nao nh đn nhng min quê xa vng trong nng thu khi đc my câu th ca Hu Thnh.  bƠi: Cm nhn kh 1 vƠ 2 bƠi th “Sang thu” ca Hu Thnh BƠi ca Nguyn Th Anh Trúc, hc sinh lp 9 trng THCS Nng khiu HƠ Tnh, Gii nht, bng A, nm 1991 – 1992, kì thi hc sinh gii toƠn quc Nu mùa xuân là mùa hi t ca nhng bàn tay ngh s tài hoa, thì mùa thu bc vào th ca cng t nhiên và gn gi. Trc đây, Nguyn Khuyn ni ting vi ba bài th thu: “Thu điu”.”Thu vnh”,”Thu m”. Sau này, Xuân Diu có “ây mùa thu ti”. Nh nh, khiêm nhng, Hu Thnh cng góp vào cho mùa thu đt nc mt góc quê hng sang thu: Bng nhn ra hng i Ph vào trong gió se Sng chùng chình qua ngõ Hình nh thu đã v. Sông đc lúc dnhdàng Chim bt đu vi vã Có đám mây mùa h Vt na mình sang thu on th có cái hng v m nng ca chm thu  mt min quê nh. Tín hiu đu tiên đ tác gi nhn ra là hng i “ph vào trong gió se”. Mùi hng quê nhà mc mc đc gió đa vào trong không gian c lan ta, thoang thong bay. Cm giác bt cht đn vi nhà th “Bng nhn ra…”. Mt s bt ng mà nh đã đi sn, đi t lâu ri, đ gi đây có dp là buông ra ngay. Trong s chúng ta chc chn không ai cha mt ln nm v i: giòn ngt, chua chua ni đu li. Cái d v ca hng thm đó c vn vít vng li trong ta khi cht đc câu th ca Hu Thnh. Có hng i. Có gió. Và sng. Mùa thu li v. Mùa thu mang theo hng quê và mang theo sng m t lnh. Dng nh có thêm sng, nên thu d nhn hn “Sng chùng chình qua ngõ”. “Chùng chình” hay là đi ch gì đây? C dn nh th; c nh nhàng, mm mi nh th; thu đn, t lúc nào không hay. “Hình nh thu đã v”. Nhà th git mình, hi bi ri. T bao gi nh? Thu v? T hng i, hay t gió, hay t sng? Hu Thnh cng hi ng ngàng. Trc thoáng đi bt cht ca mùa thu. Thu v, thu li v trên quê hng, trên nhng con ngi, b đê và trên c nhng con sông, cánh chim tri. Cái b ng ban đu vt tan bin đi, nhng ch cho s rung cm mãnh lit trc mùa thu: Sông đc lúc dnhdàng Chim bt đu vi vã Có đám mây mùa h Vt na mình sang thu Con sông quê hng dnh dàng nc ch mùa thu. Nhng cánh chim bay đi vi vã. Tt c đu hi h, xôn xao khi thu v. Không còn cái gay gt ca mùa hè nóng nc, ch còn li mt bu tri không gian m t và se se lnh. Mt thoáng ri lòng, đ ri nhng li cho thu. Mùa thu va mi chm rt nh, rt du, rt êm, m h nh c đt tri đang rùng mình thay áo mi. Hu Thnh không t tri thu “xanh ngt my tng cao” nh Nguyn Khuyn, mà ch đim vào bc tranh thu mt chút mây vng li ca mùa hè va qua: Có đám mây mùa h Vt na mình sang thu Mây tri vt na mình sang thu. Li din đt ca nhà th tht đc đáo. Hình nh đám my đó còn li mt vài làn nng m mùa hè nên mi “vt na mình”. Thu v, làm cho bao cnh vt đi thay và đám mây cng tr nên khác l. Vi mt đon th ngn vn vn có hai kh, nhà th đã dng li mt bc tranh thu nng đm hi m cuc đi, hi m quê nhà. Nhng hình nh sang thu thân quen, gin d mà ti tn, sng đng. Vi nhng t láy: “chùng chình”, “dnh dàng”, “vi vã” và mt ging th va có thoáng ng ngàng, va vui sng, Hu Thnh đã đa ta v mt min quê dân dã mà m áp tình ngi. “Sang thu” – mt hình nh quê hng t nó đã tôn thêm v đp cho đt nc, cho quê nhà, cho đng quê trong mùa thu chung ca đt tri Vit Nam. Li nhn xét ca Ban Giám kho cuc thi hc sinh gii toƠn quc nm y, có đon nh sau: “c Anh Trúc, tôi nhn ra mt điu gin d: Lp tr khá “già” v kin thc, non t v cm xúc…s còn đi rt xa. Con đng tng lai rng m đang ch các em”. * BƠi tp vn dng: BƠi tp 1: Bng đon vn khong 8 câu, hãy phân tích s cm nhn tinh t ca nhà th v bin chuyn trong không gian lúc sang thu  kh th: Bng nhn ra hng i Ph vào trong gió se Sng chùng chình qua ngõ Hình nh thu đã v. (Sang thu – Hu Thnh) BƠi tp 2: Theo cách din dch (hoc qui np) vit đon vn cm nhn v đp ca đon th sau: Có đám mây mùa h Vt na mình sang thu (Sang thu – Hu Thnh) BƠi tp 3: Vit đon vn khong 6 câu trình bày cách hiu ca em v hai câu th cui bài “Sang thu” ca Hu Thnh: Sm cng bt bt ng Trên hàng cây đng tui BƠi tp 4: Vit đon vn khong 6 câu gii thích ý ngha n d ca hình nh “ting sm” trong câu th “Sm cng bt bt ng/Trên hàng cây đng tui”. * T liu tham kho: NHÀ TH HU THNH T BCH VI “SANG THU” Nhà th trm ngâm k v thi khc ông đt bút vit bài th. Nm 1977, ông tham gia tri vit vn quân đi  mt làng ngoi ô Hà Ni (nay là Khng H, Thanh Xuân, Hà Ni). t nc ta lúc này va tri qua chin tranh, cuc sng thanh bình đã tr li. Trong cái m h phng pht gió thu và lá thu đang ng màu, nhà th đã trèo lên cây i chín vàng trong c mt vn i bt ngàn  ni này. Không có gì đc hn, sánh hn cái màu, cái mùi i chín vàng nhum trong cái nng vàng ca mùa Thu Không gian cao vút, sâu thm, yên tnh. Bài th bt lên t đó, ngay khi nhà th còn ngi trên cây i, nhng vn th đc “đc làm trong đu” ch cha đng chm gì đn giy bút. “Bài th hình thành rt nhanh và chính tôi cng ly rt làm tâm đc nên thuc lòng ri “nhâm nhi” đc sut bui không chán ”. “Bng nhn ra hng i Ph vào trong gió se”. Nhà th đã đn vi mùa Thu bng cách y, bng “hng i trong gió se” ch không phi là bng hình nh quen thuc nh vòm tri cao xanh, heo may phng pht, hng cm Gii thích cho s “khác thng” này, nhà th Hu Thnh cho bit: “Mùa Thu biu hin rt nhiu hình nh khi chuyn mùa. Và tt c nhng hình nh đp cng đã đc các nhà th c khai thác ht c ri. Tôi không mun lp li na nên gia tri đt mênh mang, gia cái khong khc giao mùa k l thì điu khin cho tâm hn tôi phi lay đng, phi git mình đ nhn ra đó chính là hng i. Vi tôi, thm chí là vi nhiu ngi khác không làm th thì mùi hng đó gi nh đn tui u th, gi nh đn bui chiu vàng vi mt dòng sông thanh bình, mt con đò lng l trôi, nhng đàn trâu bò no c gin đùa nhau và nhng đa tr n hin trong trin i chín ven sông Nó ging nh mùi b bãi, mùi con tr Hng i t nó xc thng vào nhng min th u thân thit trong tâm hn chúng ta. Mùi hng đn s y li tr thành quý giá vì nó đã tr thành chic chìa khóa vàng m thng vào tâm hn mi ngi, có khi là c mt th h ”. Gi gm nhiu điu sơu lng “Bài th không ch báo cho ngi đc bit thu đã tr trong cnh sc thiên nhiên mà còn ngay trong cuc sng ca con ngi, trong tâm hn tôi và chc vi rt nhiu ngi yêu thu “Có đám mây mùa h/ Vt na mình sang thu”. Hai câu th này không hn nói v hin tng giao mùa nh mt s ngi hiu và phân tích. Khi tôi vit bài th này tôi đã liên tng đn nhng đám mây mùa H. ó là nhng đám mây tràn trn vn vào mùa Thu. Th nhng có gì ngn cm xúc ca tôi li theo chiu hng đy Mây mùa H thng cha nhiu màu sc, thm chí đy giông bão ta h nhng c m khao khát ca tui tr. Nhng c m khao khát y thng ly đi rt nhiu sc lc ca tui tr. Tuy nhiên gia m và thc là hai th gii luôn đi lp nhau và chng phi c m nào cng tr thành hin thc. Ðó ging nh là mt chân lý và con ngi phi bit ý thc đc mt điu rng không th đt đc ht nhng c vng tt đp ca mình, nht là nhng c vng đó li đc sinh ra  thi tui tr. S dang d, s mt mát là mt hin thc chúng ta buc phi chp nhn trong cuc sng ca mình. Ngay c ngi lính cng vy. Rt nhiu đng đi ca tôi đã nm li  tui còn rt tr  ngng mùa đp nht ca cuc đi. Vì th nên đám mây trong th y ch “vt na mình sang Thu” thôi. Na còn li đã tr thành ký c”. Hai câu cui cùng: Sm cng bt bt ng/ Trên hàng cây đng tui . Ch th bài th và cái kiêu hùng ca mùa Thu đã toát lên chính là  hai câu th này. ó là ct cách ca mt ngi lính không ch là trong mt bui chiu mùa Thu mà là mt bui chiu hòa bình. Có th nó có v ngang tàng “sm cng bt bt ng” nhng li mang mt v đp du dàng, sâu lng ca mùa thu hòa bình.  đây hàng cây đng tui chính là ch th tr tình trong bài . lúc cui h sang đu thu. 2.Thân bài: - Ý ngha ca t Sang thu *Kh 1 (1) Hng i – gió - Ý ngha ca t “Bng” - Sang thu  đây là chm thu, là lúc. hoa, thì mùa thu bc vào th ca cng t nhiên và gn gi. Trc đây, Nguyn Khuyn ni ting vi ba bài th thu: Thu điu”. Thu vnh”, Thu m”. Sau này, Xuân Diu có “ây mùa thu ti”. Nh. Có đám mây mùa h Vt na mình sang thu (Sang thu – Hu Thnh) BƠi tp 3: Vit đon vn khong 6 câu trình bày cách hiu ca em v hai câu th cui bài Sang thu ca Hu Thnh: Sm cng bt
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề 16 sang thu -hữu thỉnh, Chuyên đề 16 sang thu -hữu thỉnh, Chuyên đề 16 sang thu -hữu thỉnh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn