Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, đánh giá khuyết tật cáp thép bằng phương pháp từ tính

102 678 2
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2014, 16:35

BỘ CÔNG THƯƠNG Đề án “Phát triển ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp đến năm 2020” BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI Tên đề tài: NGHIÊN CỨNG XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KHUYẾT TẬT CỦA CÁP THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỪ TÍNH Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Văn Lượng Đơn vị chủ trì: Trung tâm Kiểm địng Công nghiệp II 9124 Hà nội, 2012 1 PHẦN MỞ ĐẦU I. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài Ngoài nước: - Kiểm tra cáp thép bằng phương pháp từ tính đã được nghiên cứu, phát triển từ những năm đầu của thế kỷ 20 nhưng chỉ có một số rất ít lĩnh vực có thể sử dụng phương pháp này một cách hiệu quả. Trong những năm gần đây, với sự phát triển vượ t bậc của khoa học công nghệ, các thiết bị kiểm tra cáp thép theo phương pháp này đã đáp ứng và sử dụng hiệu quả trong rất nhiều lĩnh vực. Nó đã giải quyết được yếu điểm căn bản của các phương pháp kiểm tra trước là phát hiện, định vị được khuyết tật nằm bên trong cáp. - Nhờ tích hợp công nghệ vi xử lý, các thiết bị này không chỉ cho kết quả kiểm tra tức thời mà còn ghi lại, xử lý các dữ liệu và đưa ra các giải đoán chính xác, nhanh chóng. Trong nước: - Việc nghiên cứu, ứng dụng nguyên lý điện từ đã được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều ngành nghề và đạt hiệu quả cao, đặc biệt trong công nghiệp. Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp từ tính để kiểm tra cáp thép chưa có tại Việt Nam. - Thực trạng tại Việt Nam, khi tiế n hành kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị nâng theo quy định của Nhà nước, việc kiểm tra cáp thép (một bước bắt buộc trong quy trình kiểm định ) vẫn được tiến hành theo phương pháp trực quan và một số phương pháp thủ công khác, không xác định được các khuyết tật bên trong nên không đánh giá được chính xác tình trạng kỹ thuật của cáp thép. - Hàng năm chỉ riêng Trung tâm Kiểm định Công nghiệp II thực hiện kiểm định hơn 2000 thiết b ị nâng các loại (tại Việt Nam hiện có hơn 12 đơn vị thực hiện công tác này). II. Mục tiêu và những nội dung cần nghiên cứu của Đề tài Cáp thép là một trong những bộ phận quan trọng của thiết bị nâng. Sự hoạt động an toàn của cáp thép luôn là sự quan tâm đặc biệt của người sử dụng và nó luôn được xem là điểm “đen” hoặc “mù” trong quản lý vì không có được hệ thống kiểm tra, đ ánh giá tin cậy. Sự hoạt động an toàn của thiết bị chỉ được đánh giá qua việc kiểm tra trực quan hoặc thay thế định kỳ. Kiểm tra trực quan chỉ có thể phát hiện các khuyết tật trên bề mặt, không thể phát hiện các mối nguy hiểm tiềm ẩn bên trong như ăn mòn, mài mòn và đặc biệt là đứt gãy bên trong. Thay thế định kỳ gây nên sự lãng phí rất lớn và làm tăng chi phí sản xuất. Quan trọng hơn, vi ệc thay thế định kỳ vẫn không đảm bảo cho thiết bị hoạt động an toàn. Đã có rất nhiều tai nạn đứt cáp nghiêm trọng xảy ra ngay trước khi đến thời hạn thay cáp, một số trường hợp lại xảy ra đứt cáp chỉ trong thời gian ngắn sau khi thay cáp mới. Do đó việc nghiên cứu, tiếp thu công nghệ, ứng dụngxây dựng hoàn chỉnh quy trình kiểm tra đánh giá cáp thép theo phương pháp từ tính, đưa phương pháp này b ổ sung, hỗ trợ cho phương pháp truyền thống là một yêu 2 cầu cấp thiết trong việc sử dụng an toàn và hiệu quả cáp thép, đáp ứng yêu cầu kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị. Hơn nữa phương pháp này còn giúp dự báo tuổi thọ còn lại của cáp thép, rất cần thiết cho công tác chuẩn bị vật thay thế đúng thời hạn, chủ động trong công tác, tránh lãng phí khi thay thế cáp không cần thiết. III. Khả năng về thị trường Áp dụng phương pháp từ tính để kiểm tra cáp ở Việt Nam sẽ đem lại một số ưu thế rõ rệt sau: Đạt độ tin cậy cao nhờ khả năng phát hiện và định vị các khuyết tật cả bên trong và trên bề mặt của cáp, đảm bảo an toàn cho người và máy móc. Nâng cao hiệu quả kinh tế của quá trính sản xuất. Tránh tình trạng lãng phí rất lớn do sự thay thế định kỳ cáp của máy móc, thiế t bị mà không đánh giá đúng được tình trạng của cáp trước khi thay thế. Tiết kiệm rất nhiều về thời gian, công sức và nâng cao hiệu quả của việc kiểm tra so với phương pháp kiểm tra bằng trực quan và thủ công. Với khả năng lưu trữ và xử lý thông tin tốc độ cao, thiết bị sẽ cung cấp cho người sử dụng các thông tin chi tiết về sợi cáp thép và dự báo các kỳ kiểm tra thay thế hợp lý trong tương lai. Với những lợi ích rõ rệt cả về mặt kinh tế, xã hội như trên, chắc rằng việc triển khai, ứng dụng phương pháp này tại Việt Nam sẽ nhanh chóng được người sử dụng chấp nhận và ủng hộ. IV. Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh Kết quả nghiên cứu sẽ được ứng d ụng ngay trong thực tiễn để xác định tình trạng an toàn và làm việc tin cậy của các loại cáp thép được sử dụng cho các thiết bị nâng trong ngành Dầu Khí, Cầu cảng, Khai thác mỏ, v.v V. Sự cần thiết của đề tài: Việc kiểm tra đánh giá cáp thép của thiết bị nâng là thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động chiếm một vị trí rất quan trọng trong công việc đảm bảo an toàn cho quá hoạt động củ a thiết bị. Chính vì vậy mà việc xây dựng đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, đánh giá khuyết tật của cáp thép bằng phương pháp từ tính” đã được Bộ Công thương, Vụ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Kiểm định Công nghiệp II đưa ra để xây dựng nhằm hỗ trợ cho công tác kiểm định và đánh giá hiện trạng cáp thép một cách có cơ sở giúp cho việc sử dụng cáp thép của các thiết bị nâng trong các ngành, lĩnh v ực một cách an toàn và hiệu quả. - Căn cứ Quyết định số 4373/ QĐ-BCT Ký ngày 19/8/2010 - Căn cứ Hợp đồng số 03/ HĐ-ĐT 2010/PVPX Ký ngày 20/9/2010 giữa Bộ Công Thương đại diện là Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công Nghệ với Trung tâm Kiểm định Công nghiệp II về việc thực hiện công việc “Nghiên cứu Xây dựng Quy trình kiểm tra, đánh giá khuyết tật của cáp thép bằng phương pháp từ tính”. - Quy trình được xây dựng trên cơ sở sử dụng hệ thống thiết bị: + Tên thiết bị: LRM ® - XXI STEEL ROPE DIAGNOSTIC SYSTEM + Bộ thiết bị bao gồm: Recorder LRM ® - XXI No. 138/2010 ( ghi nhận tín hiệu ) 3 Measuring Head LRM® - NH80 No. 138/2010 ( đầu dò ) + Nước sản xuất: Ba lan (Poland) + Năm sản xuất: 2010 + Số chế tạo: LRM ® - XXI No. 138/2010 + Nhà chế tạo: LRM Laboratory of dr. Roman Martyna (Non-destructive * Wirerope &Tube - MagnecticInspection & Instruments) Add: 32 083 Kraków – SZCZyglice ul. Bazància 28, Poland + Mẫu chuẩn: LRM ® - Test Rope No. 19/14/2010 Kết cấu cáp: W7x25 Đường kính cáp: d n=12 mm Diện tích mặt cắt ngang: F n=100,3 mm2. + Mẫu chuẩn: LRM ® - Test Rope No. 20/24/2010 Kết cấu cáp: WS 6x36 + IWRC Đường kính cáp: d n=24 mm Diện tích mặt cắt ngang: F n=298,8 mm2. Khả năng kiểm tra của thiết bị: + Cáp thép có đường kính từ d26 đến d60 + Ống thép thẳng có đường kính đến d60 + Khả năng mở rộng kiểm tra đường kính từ d24 đến d90. Ghi chú : Khi thay đầu dò thích hợp sẽ mở rộng khả năng kiểm tra không giới hạn đường kính cáp, ngoài ra còn có thể kiểm tra ống thép, băng tải, ống lò hơi v.v . 4 T T T Ổ Ổ Ổ N N N G G G Q Q Q U U U A A A N N N V V V Ề Ề Ề K K K I I I Ể Ể Ể M M M T T T R R R A A A C C C Á Á Á P P P T T T H H H É É É P P P B B B Ằ Ằ Ằ N N N G G G P P P H H H Ư Ư Ư Ơ Ơ Ơ N N N G G G P P P H H H Á Á Á P P P T T T H H H É É É P P P B B B Ằ Ằ Ằ N N N G G G T T T Ừ Ừ Ừ T T T Í Í Í N N N H H H 5 1.1. Tổng quan một số phương pháp kiểm tra cáp thép: 1.1.1 Phương pháp trực quan: Hiện nay việc kiểm tra đánh giá tình trạng cáp thép sử dụng trong thiết bị nâng ở các lĩnh vực, ngành đều dùng phương pháp trực quan và thử tải, kiểm tra độ mòn, sợi đứt đánh giá loại bỏ đều theo quy định tại phụ lục 10 TCVN 4244:2005, chỉ khác nhau ở tầng xuất kiểm tra từ 10ngày/lần đến 1 năm/lần ph ụ thuộc vào điều kiện và chế độ làm việc của cáp. Riêng ngành khai thác than do đặc điểm ngành làm việc trong điều kiện an toàn yêu cầu nghiêm ngặt cao nên mới đây Bộ Công thương đã ra Thông số 03/2011/TT-BCT ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành “QCVN 01:2011/BCT” về an toàn khai thác trong hầm mỏ. Kiểm tra cáp thép bằng phương pháp trực quan: Phương pháp truyền thống nầy hiện nay vẫn đáp ứng được những yêu cầu tối thiểu về độ an toàn của cáp thép, với các công cụ thủ công hỗ trợ chủ yếu là thước cặp, panme để đo đường kính cáp và quan sát bằng mắt nên đòi hỏi cáp phải được vệ sinh bề mặt tương đối tốt. Do thước cặp hay panme khi đo chỉ cặp kiểm tra được từng vị trí trên suốt chiều dài cáp, nên quá trình kiểm tra không liên tục và mất nhiều thờ i gian, hơn nữa Phương pháp nầy không xác định được các khuyết tật bên trong dây cáp, kết quả phụ thuộc vào trình độ (kinh nghiệm) của người kiểm tra cho nên khả năng đánh giá tình trạng làm việc an toàn của cáp không cao, chỉ đạt khoảng 30%. 1.1.2 Kiểm tra đánh giá tình trạng cáp thép bằng phương pháp từ tính: như đã trình bài ở phần mở đầu, phương pháp nầy được đưa ra ứng dụng nhằm mục đ ích khắc phục những thiếu sót của phương pháp kiểm tra trực quan, nó giúp cho việc kiểm tra trực quan có được kết quả tin cậy hơn. Dựa trên cấu tạo, đặc tính, nguyên lý làm việc của của hệ thống thiết bị kiểm tra cáp bằng từ tính được phân ra làm 2 phương pháp:  Phương pháp Từ trường yếu (Weak-Magnetic Inspection) Phương pháp nầy dựa vào kết quả tính toán vec tơ tổng hợp cường độ từ trường tại những vị trí đầu dò đi qua cáp thép kiểm tra. Từ trường của đầu dò được tạo bởi từ trường dòng điện chạy trong cuộn dây quấn quanh đầu dò. Cấu tạo nhỏ gọn, phù hợp cho việc di chuyển, thao tác trên cao, giá thành thấp dễ đầu tư. Nhược điểm độ ổn định phụ thuộc vào nguồn cấp, hiển thị xung trên màn hình không rõ, khó xử lý, dải đo h ẹp. 6  Phương pháp Từ thông rò (Magnetic Flux Leakage-MFL) Dựa vào kết quả từ thông rò tại những tiết diện, vị trí dây cáp thép bị khuyết tật. Từ trường của đầu dò được tạo bởi nam châm vĩnh cửu nên độ ổn định tốt hơn, dải đo rộng, màn hình lớn hiển thị xung rõ dễ xử lý. Nhược điểm: trọng lượng nặng hơn, gặp khó khăn trong di chuyển thao tác trên cao. Qua kh ảo sát nghiên cứu Trung tâm đã chọn loại thiết bị hoạt động theo phương pháp Từ thông rò rỉ (Magnetic Flux Leakage-MFL), nhà cung cấp là LRM - Laboratory of dr.Roman Martyna (cũng là nhãn hiệu máy) sản suất tại Ba Lan, là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh nầy với hình thức chuyển giao công nghệ. Thiết bị kiểm tra chất lượng cáp thép làm từ vật liệu sắt từ của dựa trên nguyên lý sử dụng nam châm vĩnh cửu làm bão hòa từ vùng cáp thép cần kiể m tra và ghi nhận được sự hao tổn tiết diện của phần kim loại do ăn mòn, mài mòn (LMA) và các hư hại như đứt sợi trong cáp (LF). 1.2. Giới thiệu về cáp thép 1.2.1. Cấu tạo : Cáp thép gồm 3 thành phần chính là : sợi cáp, tao cáp và lõi cáp. - Cáp thép được chế tạo từ những sợi thép cacbon tốt (ít lưu huỳnh, phốt pho). Các sợi thép được chế tạo bằng công nghệ kéo nguội có đường kính từ 0,5 đến 3mm và có độ bền kéo cao từ 1400 đến 2000 N/m 2 . - Tao cáp : nhiều sợi cáp bện lại với nhau tạo thành tao cáp, nhiều tao cáp bện lại với nhau tạo thành cáp thép. Tao cáp gồm các loại sau : 7 Hình 1 Hình 2 Hình 3 y Cáp 6x19 FC, tao cáp có các sợi đường kính giống nhau, đây là loại có cấu tạo bình thường và thông dụng (hình 1). y Cáp 6x19 IWRC, tao cáp có sợi vòng ngoài cùng đường kính lớn hơn để chống lại sự mài mòn, và các sợi có đường kính nhỏ hơn nằm ở vòng trong nhằm tăng khả năng linh động cho cáp thép (hình 2). y Tao cáp cáp được bện từ các sợi cáp có đường kính khác nhau nằm xen kẻ, nhằm tăng khả năng linh động và chống mài mòn của cáp thép (hình 2, 3). y Cáp 6x19 FC Tao cáp có các sợi cáp thép có đường kính nhỏ sẽ được điền đầy vào các khe hở giữa các tao bên ngoài và bên trong của cáp thép để tăng cao khả năng chống mài mòn và sức bền mỏi (hình 3). - Lõi cáp : có 03 kiểu lõi cáp y Lõi cáp dạng sợi mềm : được làm từ các vật liệu như : nhựa, giấy, sợi sisal Lõi cáp dạng sợi mềm làm tăng khả năng linh hoạt, giảm các ảnh hưởng do sự biến dạng đột ngột, và là nơi thấm dầu để bôi trơn cáp thép. y Lõi cáp sợi thép: tăng khả năng chịu tác động của nhiệt độ và tăng khoảng 15% lực bền so với cáp thép lõi sợi mềm. Cáp thép lõi sợi thép thì độ uốn cong kém linh hoạt bằng lõi sợi mềm. y Lõi cáp dạng IWRC : tăng khả năng va đập và chịu nhiệt của cáp thép. 1.2.2. Phân loại cáp thép - Phân loại cáp theo chiều bện 8 Hình minh họa cách bện cá p thé p y Cáp thép bện phải (RHRL) : chiều bện các tao của cáp thép được bện theo chiều kim đồng hồ, các sợi cáp trong tao được bện song song với trục của cáp thép ( hình 1). (hình 1) y Cáp thép bện trái (LHRL) : chiều bện các tao của cáp thép được bện theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, các sợi cáp trong tao được bện song song với trục của cáp thép (hình 2). (hình 2) y Cáp bện chéo phải (RHLL) : chiều bện các tao của cáp thép và các sợi cáp trong một tao được bện theo chiều kim đồng hồ, các sợi cáp trong tao được bện tạo một góc với trục của cáp thép. (hình 3) y Cáp bện chéo trái (LHLL) : chiều bện các tao của cáp thép và các sợi cáp trong một tao được bện theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, các sợi cáp trong tao được bện tạo một góc với trục của cáp thép (hình 4). (hình 4) 9 y Cáp bện hỗn hợp ( bện xen kẽ , xem hình 5) (hình 5) - Số sợi cáp trong một tao thông thường là 6, 7, 12, 19, 24 và 37 sợi. Trong đó loại cáp thép được sử dụng phổ biến là 6x19 (6 tao,19 sợi cáp/tao) và 6x37 (6 tao, 37 sợi cáp/tao) y Cáp loại 6x19 : có đặc tính cứng, độ bền cao nên thường dùng trong các tời nâng, cáp neo. y Cáp loại 6x37 : mềm, tính linh hoạt cao nên thường được sử dụng cho cầu trục, cổng trục, pa lăng điện … 1.2.3. Cách xác định các thông số cơ bản của cáp thép - Xác định bước bện của cáp thép 6x19 (cáp có 6 dánh mỗi dánh có 19 sợi) y Đo đường kính cáp thép bằng thước cặp Cách đo đúng Cách đo sai Đường kính dây cáp [...]... trúc cáp thép Do đó việc tìm ra các phương pháp đánh giá tình trạng làm việc an toàn của cáp thép là rất quan trọng đối với an toàn của thiết bị, con người và lợi nhuận của doanh nghiệp khi sử dụng các thiết bị nâng, hạ 1.3 Kiểm tra cáp thép bằng phương pháp xác định từ thông rò Để khắc phục các khuyết điểm của phương pháp kiểm tra cáp thép bằng trực quan thì từ những năm 1930 người ta đã phát triển phương. .. hợp với các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định hiện hành tại Việt Nam 24 KHẢO SÁT TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG KHẢO SÁT TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG KIỂM TRA CÁP THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỪ KIỂM TRA CÁP THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỪ TRONG LĨNH VỰC TRONG LĨNH VỰC CẦU CẢNG,, NGÀNH THAN VÀ DẦU KHÍ CẦU CẢNG NGÀNH THAN VÀ DẦU KHÍ 25 KHẢO SÁT- ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA TỪ TÍNH CÁP THÉP THIẾT BỊ NÂNG TRONG LĨNH VỰC... nhưng hiệu quả không cao Do đó việc kết hợp với phương pháp kiểm tra bằng từ tính cũng là việc hết sức cần thiết cho đơn vị 29 Khảo sát tình hình sử dụng cáp thép, kiểm tra, đánh giá tình trạng cáp thép tại Cảng Khánh Hội (Cảng Sài Gòn) HOẠT ĐỘNG BỐC XẾP HÀNG HÓA TẠI CẢNG SÀI GÒN 30 KHẢO SÁT- ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA TỪ TÍNH CÁP THÉP THIẾT BỊ NÂNG TRONG NGÀNH THAN I- GIỚI THIỆU:... IV-ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỪ TÍNH TRONG VIỆC KIỂM TRA CÁC THÉP - Chu kì kiểm tra, thay thế cáp Do điều kiện làm việc với cường độ cao, điều kiện làm việc ngoài trời Nên việc kiểm tra đánh giá tình trạng thiết bị cũng như Cáp thép sử dụng rất được quan tâm Việc kiểm tra đánh giá loại bỏ cáp thép sử dụng cho thiết bị nâng tuân thủ theo TCVN 4244-2005 và tuân thủ theo chu kỳ: • Chu kì kiểm. .. cảng… Đây là những ngành, lĩnh vực có nhu cầu sử dụng cáp thép lớn và đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật an toàn cao nên phương pháp kiểm tra, đánh giá, dự báo hư hỏng cáp thép là rất cần thiết và đóng vai tò quan trọng trong hoạt động sản xuất Với các ưu điểm nổi trội so với phương pháp trực quan, Phương pháp từ tính để kiểm tra đánh giá tình trạng cáp thép sử dụng cho các thiết bị nâng chuyển, bốc dỡ, hoàn... phát triển phương pháp kiểm tra cáp thép bằng phương pháp xác định từ thông rò, với từ trường không đổi được tạo ra bởi nam châm vĩnh cửu 17 Phương pháp nầy dựa vào sự bão hòa từ trường do nam châm vĩnh cửu tạo ra và dựa vào sự thay đổi của cường độ từ trường xung quanh cáp thép và sự thay đổi của từ thông thay đổi trong tiết diện cáp thép Khi cáp thép di chuyển qua đầu dò của thiết bị kiểm tra nếu có... khí 15 Cáp treo Cáp treo   Cáp Giăng - Cầu Bắc Mỹ Thuận 16 1.2.7 Kiểm tra an toàn cáp thép Các thiết bị sử dụng cáp thép đều có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn về thiết bị và người sử dụng Vấn đề đặt ra là làm sao sử dụng cáp thép cho an toàn và hiệu quả Do đó việc kiểm tra, đánh giá được tình trạng làm việc an toàn của cáp thép là hết sức cần thiết Cáp thép có tuổi thọ sử dụng nhất định Cáp thép sau... việc • Thời gian thay cáp 4000 6000 h hoạt động của cẩu, tương đương 2 năm • Phương pháp kiểm tra bằng mắt, thử tải, xem xét điều kiện lại bỏ cáp tuân theo phụ lục10 TCVN4244:2005 về việc hướng dẫn kiểm tra loại bỏ cáp thép - Hiện nay việc kiểm tra tình trạng cáp thép tại toàn đơn vị vẫn là phương pháp trực quan Như ta đã phân tích ở trên ( các phương pháp kiểm tra ), Phương pháp nầy còn nhiều mặt... theo chiều dài của cáp thép 22 Một số dạng xung cơ bản phụ thuộc và chiều rộng và chiều dài của khuyết tật Bề rộng khuyết tật giảm dần Tiết diện ngang của cáp thép Xung của khuyết tật LF Bề rộng khuyết tật giảm dần Tiết diện ngang của cáp thép Xung của khuyết tật LMA Kiểm tra vùng phát hiện cáp có sợi đứt, gãy bên trong Dùng dụng cụ như hình vẽ tách 2 tao phía trên và xoay nâng lên để kiểm tra sợi đứt... của lõi bị đứt không thể kiểm tra bằng mắt từ bên ngoài 23 1.4 Ưu, khuyết của phương pháp kiểm tra cáp thép bằng từ tính với từ trường không đổi và tiềm năng ứng dụng 1.4.1 Ưu điểm : - Thời gian kiểm tra nhanh, liên tục, dễ thao tác khi kiểm tra ở các điều kiện khác nhau: nhà xưởng, hầm mỏ, công trường, ở mặt đất hay trên cao; - Xác định được khuyết tật bên trong và các vị trí cáp bị suy giảm tiết diện; . nghiệp II về việc thực hiện công việc Nghiên cứu Xây dựng Quy trình kiểm tra, đánh giá khuyết tật của cáp thép bằng phương pháp từ tính . - Quy trình được xây dựng trên cơ sở sử dụng hệ thống thiết. việc xây dựng đề tài Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, đánh giá khuyết tật của cáp thép bằng phương pháp từ tính đã được Bộ Công thương, Vụ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Kiểm định. Tên đề tài: NGHIÊN CỨNG XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KHUYẾT TẬT CỦA CÁP THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP TỪ TÍNH Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Văn Lượng Đơn vị chủ trì: Trung tâm Kiểm địng Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, đánh giá khuyết tật cáp thép bằng phương pháp từ tính, Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, đánh giá khuyết tật cáp thép bằng phương pháp từ tính, Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra, đánh giá khuyết tật cáp thép bằng phương pháp từ tính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay