ý nghĩa, chức năng, giá trị và tầm quan trọng của việc bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia tràm chim

30 3,373 13
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2014, 00:53

. Ý NGHĨA, CHỨC NĂNG, GIÁ TRỊ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM for a living planet ® Người trình bày: Nguyễn Hoàng Giang Trung tâm Du lịch Sinh. 253/1998/QĐ-TTg, 29/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Địa chỉ: Ấp 4 TT .Tràm Chim- Tam Nông- Đồng Tháp. Mục tiêu VQG Tràm Chim Bảo tồn đa dạng sinh học & khai thác hợp lý hệ sinh thái. Bảo tồn văn hóa,. sử những hình ảnh của chim hạc đã được khắc tạc lên thành, hang động và cũng được vẽ lên biểu tượng của các gia đình quí phái. Giá trị và tầm quan trọng của chim sếu Chim hạc đã được thể
- Xem thêm -

Xem thêm: ý nghĩa, chức năng, giá trị và tầm quan trọng của việc bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia tràm chim, ý nghĩa, chức năng, giá trị và tầm quan trọng của việc bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia tràm chim, ý nghĩa, chức năng, giá trị và tầm quan trọng của việc bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia tràm chim

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn