Lập ngân sách một cách linh hoạt và dễ dàng

33 413 1
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/01/2013, 09:43

Lập ngân sách một cách linh hoạt và dễ dàng A joint program brought to you by:Bank’s LogoLập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ DàngTên người trình bàyTên cuộc họpThành phố, Việt NamNGÀY 2011Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ DàngBank’s LogoVisa Công CộngNGÀY 2011Các nghiên cứu trường hợp, thống kê, nghiên cứu khuyến nghị được cung cấp "ĐÚNG NHƯ THỰC TÊ" chỉ dành cho các mục đích thông tin không nên được dựa vào để phục vụ cho việc tư vấn hoạt động, tiếp thị, pháp lý, tư vấn kỹ thuật, thuế, tài chính hoặc tư vấn khác. Khi thực hiện các chiến lược hoặc thực hành mới, bạn nên tham khảo ý kiến với các cố vấn pháp lý để xác định những luật lệ quy định nào có thể áp ​​dụng cho trường hợp cụ thể của bạn. Các chi phí thực tế, tiết kiệm lợi ích của các đề nghị hoặc các chương trình có thể thay đổi tùy theo nhu cầu kinh doanh cụ thể của bạn các yêu cầu của chương trình. Do bản chất của chúng, các đề xuất không phải là các đảm bảo về hiệu suất trong tương lai hoặc kết quả phải chịu các rủi ro, bất trắc những giả thiết mà rất khó dự đoán hoặc định lượng. Các giả định đã được chúng tôi thực hiện theo kinh nghiệm nhận thức của chúng tôi về các xu hướng lịch sử, điều kiện hiện tại các phát triển tương lai theo dự kiến các yếu tố khác mà chúng tôi cho là thích hợp trong trường hợp này. Các đề xuất tuỳ thuộc vào các rủi ro bất trắc, có thể tạo ra các kết quả thực tế tương lai các xu hướng khác biệt về vật chất từ các giả định hoặc kiến nghị. Visa không chịu trách nhiệm về việc bạn sử dụng ​​ ​​các thông tin trong tài liệu này (bao gồm cả các lỗi, bỏ sót, sự không chính xác hoặc sự không kịp thời thuộc các loại) hoặc bất kỳ các giả định hoặc kết luận bạn có thể rút ra từ việc sử dụng nó. Visa không bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, từ chối một cách rõ ràng các bảo đảm về tính thương mại phù hợp cho một mục đích cụ thể, bất cứ bảo đảm nào không vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào, bất cứ bảo đảm mà các thông tin sẽ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, hoặc bất cứ bảo đảm nào mà thông tin được cập nhật sẽ không có lỗi. Trong phạm vi cho phép của các luật áp dụng, Visa sẽ không chịu trách nhiệm trước khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về các thiệt hại theo bất kỳ lý luận nào về pháp luật, trong đó có bất kỳ các thiệt hại đặc biệt, hệ quả, ngẫu nhiên hay tiền bồi thường thiệt hại có tính trừng phạt, cũng như những thiệt hại do tổn thất lợi nhuận kinh doanh, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh, hoặc mất mát tiền tệ khác, ngay cả khi được thông báo về khả năng thiệt hại như vậy.Thông Báo Khước Từ Trách NhiệmLập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ DàngBank’s LogoVisa Công CộngNGÀY 2011• Tạo ngân sách không khó• Khởi đầu• Lập ngân sách• Mẫu ngân sách hàng tháng• Vì sao phải đặt mục tiêu hàng ngày?• Chi tiêu quá mức?• Sắp xếp các khoản chi phí một cách linh hoạt• Các lời khuyên để quản lý chi tiêu hợp lýNội dungLập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ DàngBank’s LogoVisa Công CộngNGÀY 2011Tạo ngân sách không khóMỗi người cần theo dõi chi tiêu của mình. Việc lập ngân sách là bước đầu tiên để đạt được thành công về tài chính. Sau đây là một số lợi ích của việc lập ngân sách:Thanh toán hoá đơn đúng hạnLập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ DàngBank’s LogoVisa Công CộngNGÀY 2011Tạo ngân sách không khóMỗi người cần theo dõi chi tiêu của mình. Việc lập ngân sách là bước đầu tiên để đạt được thành công về tài chính. Sau đây là một số lợi ích của việc lập ngân sách:Chuẩn bị sẵn sàng trong các trường hợp khẩn cấp ngoài mong muốnLập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ DàngBank’s LogoVisa Công CộngNGÀY 2011Tạo ngân sách không khóMỗi người cần theo dõi chi tiêu của mình. Việc lập ngân sách là bước đầu tiên để đạt được thành công về tài chính. Sau đây là một số lợi ích của việc lập ngân sách:Giúp bạn đạt các mục tiêu tài chínhLập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ DàngBank’s LogoVisa Công CộngNGÀY 2011Khởi ĐầuCÁC CHI PHÍlà những danh mục bạn cần chi tiêuLập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ DàngBank’s LogoVisa Công CộngNGÀY 2011Khởi ĐầuTIẾT KIỆMlà những khoản bạn cần để dành để đạt được các mục tiêu tài chínhLập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ DàngBank’s LogoVisa Công CộngNGÀY 2011Lập Một Ngân SáchMột số thuật ngữ bạn cần làm quen:Thu nhập ròng hàng thángLập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ DàngBank’s LogoVisa Công CộngNGÀY 2011Lập Một Ngân SáchMột số thuật ngữ bạn cần làm quen:Các chi phí hàng tháng[...]...Bank’s Logo Lập Một Ngân Sách Một số thuật ngữ bạn cần làm quen: Tiền chi tiêu hàng tháng Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng Visa Công Cộng NGÀY 2011 Bank’s Logo Lập Một Ngân Sách Một số thuật ngữ bạn cần làm quen: Mục tiêu chi tiêu hàng ngày Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng Visa Công Cộng NGÀY 2011 Bank’s Logo Mẫu Ngân Sách Hàng Tháng Thu Nhập Ròng Hàng Tháng... Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng Visa Công Cộng NGÀY 2011 Bank’s Logo Chi Tiêu Quá Mức? Làm theo các bước sau để kiểm soát tình hình tài chính của bạn: #3 Theo dõi, giản lược chi phí xác định mục tiêu Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng Visa Công Cộng NGÀY 2011 Bank’s Logo Sắp xếp chi phí một cách linh hoạt SMART Có thể đo lường Cụ thể Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng Phù... Sắp xếp chi phí một cách linh hoạt SMART Có thể đo lường Cụ thể Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng Phù hợp Có thể đo lường Visa Công Cộng Thời gian NGÀY 2011 Bank’s Logo Sắp xếp chi phí một cách linh hoạt SMART Có thể đo lường Cụ thể Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng Phù hợp Có thể đo lường Visa Công Cộng Thời gian NGÀY 2011 Bank’s Logo Sắp xếp chi phí một cách linh hoạt SMART Có thể... mua Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng Visa Công Cộng NGÀY 2011 Bank’s Logo Các lời khuyên để quản lý chi tiêu hợp lý Lời khuyên #8 Lập kế hoạch cho các bữa ăn từ trước - hạn chế việc ăn nhà hàng Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng Visa Công Cộng NGÀY 2011 Bank’s Logo Các lời khuyên để quản lý chi tiêu hợp lý Lời khuyên #9 Trả nợ càng sớm càng tốt Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt. .. lường Cụ thể Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng Phù hợp Có thể đo lường Visa Công Cộng Thời gian NGÀY 2011 Bank’s Logo Sắp xếp chi phí một cách linh hoạt SMART Có thể đo lường Cụ thể Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng Phù hợp Có thể đo lường Visa Công Cộng Thời gian NGÀY 2011 Bank’s Logo Các lời khuyên để quản lý chi tiêu hợp lý Lời khuyên #1 Thiết lập để tiền lương gửi thẳng vào tài... thống ngân hàng của bạn để tránh phải trả thêm phí Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng Visa Công Cộng NGÀY 2011 Bank’s Logo Các lời khuyên để quản lý chi tiêu hợp lý Lời khuyên #6 Cân nhắc việc đi bộ hoặc đi xe đạp cho những việc lặt vặt Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng Visa Công Cộng NGÀY 2011 Bank’s Logo Các lời khuyên để quản lý chi tiêu hợp lý Lời khuyên #7 Mược sách phim... ngày bạn sẽ có: 1095 VND trong một năm Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng Visa Công Cộng NGÀY 2011 Bank’s Logo Chi Tiêu Quá Mức? Làm theo các bước sau để kiểm soát tình hình tài chính của bạn: #1 Đánh giá Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng Visa Công Cộng NGÀY 2011 Bank’s Logo Chi Tiêu Quá Mức? Làm theo các bước sau để kiểm soát tình hình tài chính của bạn: #2 Đặt ra nguyên tắc Lập Ngân. .. thậm chí một khoản tiết kiệm nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng Visa Công Cộng NGÀY 2011 Bank’s Logo Các lời khuyên để quản lý chi tiêu hợp lý Lời khuyên #4 Lập danh mục những thứ cần mua khi đi shopping để tránh mua những thứ không cần thiết Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng Visa Công Cộng NGÀY 2011 Bank’s Logo Các lời khuyên để quản lý chi... để tránh phí rút tiền mặt từ séc Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng Visa Công Cộng NGÀY 2011 Bank’s Logo Các lời khuyên để quản lý chi tiêu hợp lý Lời khuyên #2 Mở tài khoản tiết kiệm – thậm chí một khoản tiết kiệm nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng Visa Công Cộng NGÀY 2011 Bank’s Logo Các lời khuyên để quản lý chi tiêu hợp lý Lời khuyên #3... Tổng Chi Phí Hàng Tháng Tổng Tiết Kiệm Hàng Tháng) Mục Tiêu Tiền Chi Tiêu Hàng Tháng (Chia Tiền Chi Tiêu Hàng Tháng cho 30*) Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ Dàng Visa Công Cộng 4.250.000 141.667 NGÀY 2011 Bank’s Logo Vì sao phải đặt mục tiêu hàng ngày Mỗi ngày chúng ta phải quyết định tiêu bao nhiêu tiết kiệm bao nhiêu Tiết kiệm mỗi ngày một ít có thể gộp lại thành một khoản tiết kiệm lớn . LogoLập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ DàngTên người trình bàyTên cuộc họpThành phố, Việt NamNGÀY 2011 Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ DàngBank’s. Nhiệm Lập Ngân Sách Một Cách Linh Hoạt & Dễ DàngBank’s LogoVisa Công CộngNGÀY 2011• Tạo ngân sách không khó• Khởi đầu• Lập ngân sách Mẫu ngân sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập ngân sách một cách linh hoạt và dễ dàng, Lập ngân sách một cách linh hoạt và dễ dàng, Lập ngân sách một cách linh hoạt và dễ dàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay