bài tập lớn :Thiết kế công trình thủy lợi và tính toán ứng suất trong đập bê tông.

42 694 1
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2014, 17:53

bài tập lớn :Thiết kế công trình thủy lợi và tính toán ứng suất trong đập bê tông.MỞ ĐẦU1. Sự cần thiết và mục đích tìm hiểu nội dung các bước thiết kế công trình thủy lợi và tính toán ứng suất trong đập bê tôngNước là nguồn tài nguyên quý giá, nuôi dưỡng sự sống. Nước ta có lượng nước dồi dào nhưng phân bố không đồng đều theo thời gian, phần lớn lượng nước tập trung vào mùa lũ, đồng thời cũng không phân bố đều theo không gian. Các dòng sông đã tạo nên những vùng châu thổ màu mỡ như đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, mang lại những vụ mùa bội thu, góp phần to lớn vào phát triển kinh tế. Song hằng năm, nước ta vẫn chịu nhiều trận lũ, lụt, lốc xoáy, hạn hán…xảy ra ở tất cả các khu vực, gây ra thiệt hại về người và của. Cùng với sự phát triển của kinh tế, nhu cầu dùng nước cũng gia tăng và yêu cầu cao hơn về chất lượng nước. Mỗi biện pháp thủy lợi có thể sử dụng nguồn nước vào các mục đích khác nhau. Ví dụ: có thể sử dụng nguồn nước để phát điện đồng thời để tưới trong nông nghiệp, có thể sử dụng nguồn nước cung cấp cho thành phố và khu công nghiệp đồng thời cho giao thông thủy, nuôi cá…Vì thế lợi dụng tổng hợp nguồn nước, bảo vệ, phát triển bền vững lưu vực là nguyên tắc cơ bản trong việc nghiên cứu khai thác, sử dụng, trị thủy dòng sông.Để ra đời một công trình thủy lợi là quá trình nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, tính toán, phân tích kỹ lưỡng.Tùy vào quy mô công trình mà các bước tiến hành thiết kế có sự khác nhau. Nhiệm vụ, khối lượng công việc trong từng bước thiết kế là những kiến thức cần thiết cho một người kỹ sư thủy lợi, những người đảm nhận trọng trách chủ nhiệm công trình, do vậy cần tìm và hiểu về nội dung này.Trong các loại công trình thủy lợi thì đập ngăn nước tạo thành hồ chứa có vị trí quan trọng trong việc điều tiết dòng chảy. Các đập xây dựng ở nước ta chủ yếu là đập đất. Trong những năm gần đây, xu thế xây đập bê tông đã và đang phát triển, có thể kể đến một số đập bê tông như: đập Tân Giang (Ninh Thuận) đã hoàn thành năm 2001, đập Lòng Sông (Bình Thuận), đập Định Bình, đập Sơn La đang xây dựng. Loại đập này có ưu điểm là kết cấu và phương pháp thi công đơn giản, độ ổn định cao có thể dùng tràn nước hoặc không tràn nước. Một trong những vần đề trong thiết kế đập bê tông là vấn đề ứng suất trong đập. Tính toán ứng suất trong đập bê tông để kiểm tra khả năng chịu lực của vật liệu, phân vùng đập để định các số hiệu bê tông khác nhau, phù hợp với điều kiện chịu lực từng vùng, bố trí, cấu tạo các bộ phận công trình thích ứng với điều kiện làm việc của chúng. Trong đợt thực tập tốt nghiệp này, tìm hiểu về nội dung các bước thiết kế công trình thủy lợi và tính toán ứng suất trong đập bê tông là hai nhiệm vụ cần đạt được.2. Nội dung tìm hiểu vể các bước thiết kế công trình thủy lợi và tính toán ứng suất trong đập bê tônga, Các bước thiết kế công trình thủy lợi:Một công trình thủy lợi muốn ra đời phải theo một quy trình chung sau: Mở đầu 1. Sự cần thiết mục đích tìm hiểu nội dung các b ớc thiết kế công trình thủy lợi tính toán ứng suất trong đập tông Nớc là nguồn tài nguyên quý giá, nuôi dỡng sự sống. Nớc ta có lợng nớc dồi dào nhng phân bố không đồng đều theo thời gian, phần lớn lợng nớc tập trung vào mùa lũ, đồng thời cũng không phân bố đều theo không gian. Các dòng sông đã tạo nên những vùng châu thổ màu mỡ nh đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long, mang lại những vụ mùa bội thu, góp phần to lớn vào phát triển kinh tế. Song hằng năm, nớc ta vẫn chịu nhiều trận lũ, lụt, lốc xoáy, hạn hán xảy ra ở tất cả các khu vực, gây ra thiệt hại về ngời của. Cùng với sự phát triển của kinh tế, nhu cầu dùng nớc cũng gia tăng yêu cầu cao hơn về chất lợng nớc. Mỗi biện pháp thủy lợi có thể sử dụng nguồn nớc vào các mục đích khác nhau. Ví dụ: có thể sử dụng nguồn nớc để phát điện đồng thời để tới trong nông nghiệp, có thể sử dụng nguồn nớc cung cấp cho thành phố khu công nghiệp đồng thời cho giao thông thủy, nuôi cá Vì thế lợi dụng tổng hợp nguồn nớc, bảo vệ, phát triển bền vững lu vực là nguyên tắc cơ bản trong việc nghiên cứu khai thác, sử dụng, trị thủy dòng sông. Để ra đời một công trình thủy lợi là quá trình nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, tính toán, phân tích kỹ lỡng.Tùy vào quy mô công trình mà các bớc tiến hành thiết kế có sự khác nhau. Nhiệm vụ, khối lợng công việc trong từng bớc thiết kế là những kiến thức cần thiết cho một ngời kỹ s thủy lợi, những ngời đảm nhận trọng trách chủ nhiệm công trình, do vậy cần tìm hiểu về nội dung này. Trong các loại công trình thủy lợi thì đập ngăn nớc tạo thành hồ chứa có vị trí quan trọng trong việc điều tiết dòng chảy. Các đập xây dựng ở nớc ta chủ yếu là đập đất. Trong những năm gần đây, xu thế xây đập tông đã đang phát triển, có thể kể đến một số đập tông nh: đập Tân Giang (Ninh Thuận) đã hoàn thành năm 2001, đập Lòng Sông (Bình Thuận), đập Định Bình, đập Sơn La đang xây dựng. Loại đập này có - u điểm là kết cấu phơng pháp thi công đơn giản, độ ổn định cao có thể dùng tràn n- ớc hoặc không tràn nớc. Một trong những vần đề trong thiết kế đập tông là vấn đề ứng suất trong đập. Tính toán ứng suất trong đập tông để kiểm tra khả năng chịu lực của vật liệu, phân vùng đập để định các số hiệu tông khác nhau, phù hợp với điều kiện chịu lực từng vùng, bố trí, cấu tạo các bộ phận công trình thích ứng với điều kiện làm việc của chúng. Trong đợt thực tập tốt nghiệp này, tìm hiểu về nội dung các bớc thiết kế công trình thủy lợi tính toán ứng suất trong đập tông là hai nhiệm vụ cần đạt đợc. 2. Nội dung tìm hiểu vể các b ớc thiết kế công trình thủy lợi tính toán ứng suất trong đập tông a, Các bớc thiết kế công trình thủy lợi: Một công trình thủy lợi muốn ra đời phải theo một quy trình chung sau: 1 Mỗi giai đoạn đòi hỏi mức độ chi tiết của tài liệu là khác nhau.Tài liệu nói chung nhất để việc thiết kế có thể tiến hành gồm tài liệu tự nhiên, tài liệu kinh tế - xã hội, tài liệu về dân sinh. Với từng loại tài liệu cần thu thập những số liệu gì? lấy đợc ở đâu? xử lý tài liệu đó trong thiết kế ra sao? là nội dung của Phần I: Nội dung các bớc thiết kế công trình thủy lợi. Do còn là một sinh viên ít những kiến thức thực tế, với nội dung mang tính tổng quát, thực tế kinh nghiệm cao nên em đã tìm đọc tài liệu, các quy định, hồ sơ thiết kế, để rút ra những điểm chính trong từng nội dung thiết kế. b, Tính toán ứng suất trong đập tông: Với một công trình đập tông, việc tính toán ứng suất trong thân đập có nhiều ph- ơng pháp tính nh phơng pháp sức bền vật liệu, phơng pháp lý thuyết đàn hồi, phơng pháp phần tử hữu hạn Mỗi ph ơng pháp có những u nhợc điểm riêng. Nội dung tính toán này em đã dùng chơng trình tính toán kết cấu Sap2000 để tính ứng suất. Chơng trình này dựa trên cơ sở là phơng pháp phần tử hữu hạn. Mặt cắt ngang của đập đợc chia nhỏ thành các phần tử hình tam giác, tứ giác đợc nối với nhau ở các nút. Sự làm việc của đập có ảnh hởng đến nền nên cần xác định phạm vi chịu ảnh hởng của nền. Bằng việc gán liên kết các lực vào các phần tử tạo nên mô hình bài toán phẳng để tính ứng suất. Để đảm bảo ổn định cho đập, trong tính toán cần xét với nhiều mặt cắt đập làm việc trong các trờng hợp khác nhau nh mực nớc thợng lu là mực nớc kiểm tra; mực nớc thợng lu là mực nớc dâng bình thờng, thiết bị chống thấm, thoát nớc làm việc bình thờng hoặc không bình thờng; có động đất; thi công xong, hồ cha có nớc Nội dung tính toán ứng suất ở Phần II: Tính toán ứng suất trong đập tông Cạn Thợng. 3. Kết quả thu hoạch Nội dung các bớc thiết kế công trình thủy lợi đa ra những yêu cầu cho các giai đoạn thiết kế. Sự khác nhau cơ bản giữa các giai đoạn, không nhầm lẫn về nội dung của các giai đoạn, có đợc cái nhìn tổng quan về vấn đề thiết kế. Kết quả tính toán ứng suất là cơ sở đánh giá, nhận định về tình hình ứng suất trong thân đập tông, từ đó có đề xuất những biện pháp kỹ thuật xử lý đảm bảo công trình đợc ổn định, thực hiện đợc nhiệm vụ của công trình. Những nội dung đợc viết trong báo cáo thực tập tốt nghiệp này là những suy nghĩ, lập luận, tính toán, nhận xét của bản thân ngời làm báo cáo. Trong báo cáo chắc chắn còn những điểm sai sót, khiếm khuyết em rất mong nhận đợc những đóng góp của các thầy cô giáo, những ngời làm thủy lợi để em có thêm những hiểu biết kinh nghiệm cho bản thân trong việc thiết kế công trình sau này. 2 (1) Quy hoạch (3) Lập dự án đầu t (4) Thiết kế kỹ thuật (5) Thiết kế bản vẽ thi công (2)Báo cáo đầu t Phần I: nội dung thiết kế một công trình thủy lợi Một công trình thủy lợi muốn ra đời phải theo một quy trình chung sau: Theo quy định của Nghị định 16/2005/NĐ-CP, ngoài Thiết kế cơ sở nằm trong giai đoạn Lập dự án đầu t xây dựng, thì giai đoạn thiết kế thờng có hai bớc: Thiết kế kỹ thuật Thiết kế bản vẽ thi công hay còn gọi là thiết kế chi tiết. Đối với các dự án nhóm A thì cần lập Báo cáo đầu t trớc khi Lập dự án đầu t. i. Giai đoạn báo cáo đầu t I.1. Yêu cầu chung của giai đoạn Báo cáo đầu t : - Báo cáo đầu t là một giai đoạn của bớc chuẩn bị đầu t đối với các dự án thuộc nhóm A, nhằm bớc đầu nghiên cứu các luận cứ về kinh tế - kỹ thuật xã hội môi trờng trong vùng có liên quan đến dự án để xem xét sơ bộ về: Sự cần thiết phải đầu t. Quy mô, tổng mức đầu t. Sơ bộ xác định tính khả thi của dự án. Dự kiến hình thức đầu t biện pháp huy động vốn để đầu t. - Báo cáo đầu t xem xét các vấn đề quan trọng nhất, cần thiết nhất về kinh tế kỹ thuật xã hội của dự án. Báo cáo đầu t đợc thực hiện cần đảm bảo những yêu cầu nh: a) Đúng với đờng lối, chính sách phát triển kinh tế xã hội của Đảng Nhà nớc. b) Phù hợp với: Quy hoạch hoặc hớng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của vùng lãnh thổ có liên quan đã đợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch hoặc hớng quy hoạch tổng thể phát triển ngành có liên quan đã đợc cấp có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm các lĩnh vực có liên quan sau: Tài nguyên nớc của lu vực. Tài nguyên đất. Tài nguyên rừng. Nông nghiệp nông thôn. Công nghiệp. Năng lợng. Giao thông vận tải. Nuôi trồng thủy sản. Các ngành liên quan khác. 3 (1) Quy hoạch (2)Báo cáo đầu t (3) Lập dự án đầu t (4) Thiết kế kỹ thuật (5) Thiết kế bản vẽ thi công Khai thác sử dụng tổng hợp, bảo vệ bền vững tài nguyên nớc, phòng tránh có hiệu quả lũ lụt tác hại do nớc gây ra. Gắn thủy lợi với giao thông, với xây dựng nông thôn đô thị. Gắn tài nguyên nớc với tài nguyên rừng, tài nguyên đất, khoáng sản, khí hậu, nhu cầu khả năng phát triển cây trồng vật nuôi. Đáp ứng nhu cầu bền vững mỹ quan. Bảo vệ môi trờng sinh thái. áp dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến. Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy phạm, các định mức kinh tế, kỹ thuật. Sử dụng vốn đầu t có hiệu quả nhất. I.2. Thành phần Báo cáo đầu t bao gồm: 1. Điều tra, khảo sát, thu thập những căn cứ để xác định sơ bộ sự cần thiết phải đầu t, các điều kiện thuận lợi khó khăn khi lập thực hiện dự án. 2. Thu thập, nghiên cứu giới thiệu tóm tắt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, Quy hoạch lu vực sông, các Quy hoạch phát triển ngành có liên quan đến dự án đầu t. 3. Nghiên cứu lập Báo cáo đầu t. 4. Lập hồ sơ Báo cáo đầu t. I.3. Nội dung khối l ợng chủ yếu: I.3.1. Nội dung khối lợng điều tra, khảo sát thu thập những căn cứ để xác lập sự cần thiết phải đầu t, các điều kiện thuận lợi, khó khăn khi lập Báo cáo đầu t khi thực hiện dự án. 1. Những căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu t - Thu thập, nghiên cứu giới thiệu tóm tắt những nội dung chủ yếu quan trọng về các chủ trơng, chính sách, kế hoạch của Đảng Nhà nớc có liên quan đến dự án. - Thu thập, nghiên cứu giới thiệu tóm tắt những nội dung chủ yếu quan trọng của các Quy hoạch có liên quan đến dự án. - Thu thập, nghiên cứu liệt cụ thể tên các luật, các quy chế, các tiêu chuẩn có liên quan làm căn cứ để lập Báo cáo đầu t. 2. Điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu về điều kiện tự nhiên của vùng dự án các vùng có liên quan a. Địa hình, địa mạo: Tài liệu địa hình cần thiết bao gồm các bản đồ, bình đồ địa hình (trong đó có thể hiện các hệ thống mốc, cao độ khống chế mặt bằng, cao độ các điểm đo định vị tim, tuyến công trình), các mặt cắt dọc, mặt cắt ngang. Trong giai đoạn Lập dự án đầu t, thờng cần sử dụng các bản đồ địa hình khu vực tỷ lệ 1:50 000, 1:25 000 để nghiên cứu tổng thể hoặc cần dùng các bình đồ tỷ lệ 1:10 000, 1:5 000, 1:1000 để nghiên cứu tính toán lòng hồ các khu tới; bình đồ tỷ lệ 1:2 000, 1:1 000, 1:500 để bố trí công trình đầu mối 4 công trình. Từ các tài liệu về địa hình, địa mạo, có những đánh giá chung nhất về khu vực thực hiện đầu t xây dựng công trình. Tùy theo từng dạng, loại công trình mà đánh giá những đặc điểm yếu tố ảnh hởng đến việc bố trí, quy mô công trình, những thuận lợi, khó khăn về điạ hình, địa mạo của lu vực thực hiện dự án, nhận định loại công trình sắp thực hiện có phù hợp đáp ứng đợc nhu cầu dùng nớc hay không. b. Địa chất, khoáng sản: Tài liệu địa chất cần thiết bao gồm bản đồ địa chất công trình, mặt cắt địa chất công trình, hình trụ hố khoan, hố đào, kết quả thí nghiệm hiện trờng về ép nớc hoặc sức chịu tải của nền, kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý lực học của các mẫu đất đá Các ph ơng pháp khảo sát địa chất thờng dùng gồm: mô tả các điểm lộ tự nhiên, đào hố, khoan địa tầng lấy mẫu, thăm dò địa vật lý bằng từ trờng, thí nghiệm hiện trờng, thí nghiệm trong phòng, chụp ảnh Khi khảo sát địa chất cần đặc biệt chú ý đến phân bố cấu trúc của các tầng đất đá, các hiện tợng uốn nếp, đoạn tầng, khe nứt, tầng phong hóa, các hiện tợng sạt lở, lún, thấm mất nớc qua nền. Những đặc điểm về địa chất sẽ ảnh hởng đến hình thức công trình, đa ra nhận định nên hay không nên xây dựng công trình tại khu vực đó. Tình hình khoáng sản trong vùng cần thu thập tài liệu về loại khoáng sản, gía trị, sự phân bố, trữ lợng khoáng sản trong vùng. Sử dụng tỷ lệ bản đồ từ 1/100.000 1/25.000 tùy theo quy mô của dự án. c. Địa chất thủy văn, động đất hoạt động địa động lực hiện đại: Tài liệu địa chất thủy văn bao gồm nớc mặt, nớc ngầm về tình hình phân bố, trữ lợng nớc trong mùa khô, mùa ma, chất lợng nớc, cần chú ý đến phân bố của các tầng đất đá thấm nớc mạnh, tầng đất ít thấm, xác định hệ số thấm của các tầng đất đá, sự thay đổi mực nớc ngầm, thành phần hóa học của nớc ngầm Các tài liệu này phục vụ cho thiết kế thoát n ớc hố móng, xử lý chống thấm, chống ăn mòn hóa học vật liệu, cũng nh đánh giá tác động của môi tr- ờng đến công trình. Trong quá trình khảo sát địa chất, cần tìm hiểu lịch sử vận động địa chất trong vùng thực hiện dự án. Trong vùng đã xảy ra động đất hay cha, xảy ra khi nào, mức độ thiệt hại do động đất là bao nhiêu Đây là cơ sở để đánh giá đợc hình thức, quy mô công trình. d. Khí tợng, thủy văn công trình, thủy lực hệ thống kênh rạch, sông ngòi: Các tài liệu về khí tợng cần thu thập gồm: nhiệt độ, độ ẩm, ma, bốc hơi, tốc độ gió, hớng gió, thời gian nắng, các mực nớc trên sông, các trận lũ xảy ra trong vùng Tài liệu thủy văn cần thiết bao gồm các liệt số, bảng biểu, biểu đồ quan trắc tính toán về lu lợng, mực nớc, lu tốc, hàm lợng bùn cát Ngoài các trạm khí tợng, thủy văn cố định, khi cần thiết có thể phải lập các trạm đo đạc tại vị trí tuyến công trình để thu thập thêm các số liệu cần thiết, đồng thời điều tra thu thập các tài liệu về lũ quét, lũ lịch sử, động đất, mực 5 nớc kiệt nhất Với các tài liệu này, tính toán đ ợc những tần suất xuất hiện của lũ, hạn hán, tổng lợng nớc, đỉnh lũ, lợng bùn cát lắng đọng Từ đó có những đánh giá sơ bộ về điều kiện khí hậu, thời tiết, khí tợng thủy văn của lu vực vùng dự án. e. Vật liệu xây dựng: Cần xác định phân bố, trữ lợng, tính chất cơ lý phẩm chất của các loại vật liệu địa phơng phục vụ cho xây dựng công trình. Trong nhiều trờng hợp, trữ lợng chất lợng của các loại vật liệu tại chỗ quyết định đến hình thức, kết cấu giá thành công trình. Thông thờng, công tác khảo sát vật liệu địa ph- ơng đợc kết hợp thực hiện trong quá trình khảo sát địa chất công trình. 3. Điều tra, thu thập tài liệu về tài nguyên thiên nhiên có liên quan đến dự án a. Tài nguyên đất thổ nhỡng: Sử dụng bản đồ tỷ lệ 1/100.000 1/25.000 tùy theo quy mô của dự án, thu thập bản đồ tài nguyên đất thổ nhỡng của vùng dự án. Đánh giá sơ bộ hiện trạng sử dụng đất trong vùng dự án. Phơng hớng quy hoạch sử dụng phát triển đất của vùng. b. Tài nguyên rừng: Thu thập tài liệu bản đồ tài nguyên rừng tỷ lệ từ 1/100.000 1/25.000 tùy theo quy mô của dự án. Trong vùng có diện tích rừng chiếm bao nhiêu phần trăm tổng diện tích vùng, rừng nguyên sinh hay rừng tái sinh, hiện trạng sử dụng tài nguyên rừng ra sao Từ đó có những đánh giá sơ bộ ph - ơng hớng quy hoạch phát triển tài nguyên rừng trong lu vực có liên quan đến dự án. c. Tài nguyên nớc: Đánh giá sơ bộ hiện trạng tài nguyên nớc trong vùng dự án trên các phơng diện: phát triển, bảo vệ khai thác tài nguyên nớc. Nghiên cứu để đề ra hoặc rà xoát lại (nếu đã có) phơng hớng phát triển, bảo vệ khai thác tài nguyên nớc trong vùng dự án với yêu cầu gắn nớc với đất, rừng, cây trồng vật nuôi. Gắn thủy lợi với xây dựng nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết vấn đề nớc thải trong vùng dự án, nớc thải công nghiệp, làng nghề 4. Hiện trạng thủy lợi trong vùng dự án: Trong vùng đã có những công trình thủy lợi thì cần tóm tắt nhiệm vụ, quy mô, năng lực thiết kế của các công trình đã xây dựng. Điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu đánh giá sơ bộ hiện trạng của dự án về các mặt: chất lợng, mức độ an toàn, bền vững của công trình, năng lực hiệu qủa của công trình. Nghiên cứu đề xuất có cần thiết phải xây dựng thêm công trình nữa hay không. 5. Điều tra, thu thập số liệu nghiên cứu về dân sinh kinh tế xã hội môi trờng của vùng dự án các vùng có liên quan đến dự án. a. Dân số xã hội: Điều tra đánh giá sơ bộ về thực trạng dân số xã hội trong vùng dự án các vùng có liên quan về các mặt nh: số dân, tỷ lệ tăng dân số, mật độ dân 6 c, giới tính, độ tuổi, tôn giáo, ngành nghề, trình độ học vấn, trình độ sản xuất Nghiên cứu về định hớng kế hoạch phát triển dân số xã hội trong vùng dự án các vùng có liên quan b. Nông nghiệp nông thôn: Khảo sát đánh giá sơ bộ về hiện trạng nông nghiệp nông thôn về các mặt: cơ cấu cây trồng, chăn nuôi, mức độ sử dụng nớc, mùa vụ Tóm tắt phơng hớng phát triển nông nghiệp, nông thôn trong vùng dự án các vùng có liên quan. c. Công nghiệp: Thu thập đánh giá sơ bộ về hiện trạng công nghiệp: trong vùng có những ngành công nghiệp nào, trình độ kỹ thuật cao hay thấp, sử dụng nguyên liệu ở đâu, mức độ dùng nớc bao nhiêu, nớc thải công nghiệp đã đợc xử lý hay cha Đánh giá ph ơng hớng phát triển công nghiệp trong vùng các vùng có liên quan đến dự án. d. Giao thông vận tải: Tình hình giao thông vận tải gồm các mặt nh hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ; chất lợng đờng giao thông; hệ thống giao thông thủy; lu lợng qua lại trên các loại hình giao thông Đánh giá ph ơng hớng phát triển giao thông vận tải trong vùng dự án các vùng có liên quan. e. Năng lợng: Điều tra đánh giá khái quát về tình hình hệ thống năng lợng, trình độ sử dụng năng lợng của vùng dự án. Đánh giá phơng hớng phát triển hệ thống năng lợng vùng dự án các vùng có liên quan. f. Cung cấp nớc sinh hoạt, công nghiệp nông nghiệp: Điều tra, khảo sát về tình hình cung cấp nớc trong vùng cho sinh hoạt của ngời dân, cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, quan tâm đến vấn đề nguồn nớc lấy ở đâu, chất lợng nớc nh thế nào, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các thiết bị cung cấp nớc, mức độ sử dụng nớc theo các mùa trong năm nh thế nào Tóm tắt ph ơng hớng phát triển hệ thống cung cấp nớc cho sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp trong vùng dự án. g. Điều kiện vệ sinh, sức khỏe cộng đồng: Xem xét vấn đề vệ sinh môi trờng, sức khỏe của ngời dân trong vùng trên các mặt: có thờng xảy ra các dịch bệnh không, đặc biệt là các bệnh có nguyên nhân từ nớc, ý thức về bảo vệ sức khỏe của ngời dân, hệ thống trạm y tế chăm sóc sức khỏe nh thế nào Từ đó dánh giá khái quát tình hình vệ sinh, sức khỏe cộng đồng trong vùng dự án. h. Môi trờng sinh thái: Khảo sát về tình hình môi trờng, sinh thái, hệ động thực vật, các khu bảo tồn thiên nhiên trong vùng dự án. i. Tình hình lũ lụt, úng ngập, chua phèn, cạn kiệt trong vùng dự án. 7 j. Các lĩnh vực khác có liên quan đến dự án. 6. Tổng nhu cầu dùng nớc tổng cân bằng nớc cho dự án. Tính toán sơ bộ tổng nhu cầu nớc cho các ngành trong vùng dự án các vùng có liên quan theo các thời kỳ phát triển kinh tế xã hội. Tính toán sơ bộ tổng cân bằng nớc cho vùng dự án các vùng có liên quan. 7. Phân tích đánh giá sự cần thiết phải đầu t. Đánh giá sơ bộ về sự cần thiết phải đầu t đối với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu về an ninh quốc phòng các mặt khác. 8. Những thuận lợi, khó khăn khi lập Báo cáo đầu t khi thực hiện dự án. Khảo sát, điều tra, phân tích cụ thể những thuận lợi, khó khăn khi lập Báo cáo đầu t thực hiện đầu t về các mặt: kỹ thuật, kinh tế xã hội, các mặt khác có liên quan. I.3.2. Nghiên cứu quy hoạch tài nguyên nớc của lu vực có liên quan đến dự án. Tùy theo yêu cầu của dự án, cần thu thập, nghiên cứu trình bày tóm tắt những nét cơ bản của quy hoạch chuyên ngành tơng ứng về tài nguyên nớc sau đây: - Quy hoạch thủy nông cải tạo đất. - Quy hoạch cấp thoát nớc cho dân sinh, công nghiệp. - Quy hoạch thủy điện. - Quy hoạch giao thông thủy. - Quy hoạch nuôi trồng thủy sản. - Quy hoạch an dỡng, du lịch, giải trí. - Quy hoạch phòng tránh lũ lụt, quy hoạch đê điều. - Quy hoạch phòng tránh nớc biển dâng. - Quy hoạch phòng tránh bồi xói bờ lòng dẫn. - Quy hoạch phòng tránh cạn kiệt nguồn nớc. - Quy hoạch lu vực sông. Trong trờng hợp không có quy hoạch thì phải có phơng hớng quy hoạch đã đợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. I.3.3. Nội dung khối lợng nghiên cứu tính toán phục vụ cho thiết kế. 1. Mục tiêu, nhiệm vụ quy mô dự án - Mục tiêu của dự án: Đề ra mục tiêu về thủy lợi của dự án nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội vùng dự án các vùng có liên quan. - Nhiệm vụ quy mô của dự án: Dự kiến nhiệm vụ, quy mô công suất hợp lý của dự án, trong khuôn khổ khung phân định của quy hoạch. 2. Lựa chọn biện pháp công trình, địa điểm xây dựng công trình chính nhu cầu diện tích sử dụng đất - Biện pháp công trình: Phân tích để lựa chọn biện pháp công trình đạt yêu cầu khả thi trong khuôn khổ kết luận của quy hoạch tài nguyên nớc của lu vực. Số biện pháp công trình cần nghiên cứu không ít hơn 2. Trong trờng hợp biện pháp công trình đề xuất khác với kết luận của Quy hoạch thì cần phải đa ra các luận cứ kinh tế kỹ thuật. 8 - Địa điểm xây dựng công trình: Công trình đầu mối: Phân tích, lựa chọn vùng tuyến hợp lý của công trình đầu mối. Số lợng vùng tuyến cần đợc xem xét không ít hơn 2. Đờng dẫn chính: Phân tích, lựa chọn vùng tuyến hợp lý của đờng dẫn chính. Số lợng vùng tuyến cần đợc xem xét không ít hơn 2. Các công trình chính (công trình chủ yếu): Phân tích, lựa chọn vùng tuyến hợp lý của công trình chính (thuộc công trình đầu mối đờng dẫn chính). Số lợng vùng tuyến cần đợc xem xét không ít hơn 2. Các công trình thứ yếu: Trong giai đoạn lập Báo cáo đầu t, không cần phải lựa chọn địa điểm của các công trình thứ yếu. - Nhu cầu diện tích đất sử dụng: Đất sử dụng lâu dài: Dự kiến nhu cầu hợp lý về diện tích đất sử dụng lâu dài để xây dựng dự án gồm: hồ chứa, công trình đầu mối toàn bộ hệ thống đờng dẫn, các bãi vật liệu xây dựng thiên nhiên trên cơ sở giảm tới mức tối đa việc sử dụng đất những ảnh hởng về môi tr- ờng xã hội tái định c. Cần phải phân tích đánh giá cụ thể. Đất sử dụng tạm thời: Dự kiến nhu cầu hợp lý về diện tích đất sử dụng tạm thời trong thời gian xây dựng dự án gồm: mặt bằng công trờng, đờng thi công, các bãi vật liệu xây dựng 3. Phân tích, lựa chọn phơng án kỹ thuật. a. Công trình chính (Công trình chủ yếu) Loại công trình: Lựa chọn loại công trình hợp lý cho các công trình chính của công trình đầu mối hệ thống đờng dẫn chính. Số lợng loại công trình cần nghiên cứu không ít hơn 2. Quy mô công trình: Xác định hợp lý quy mô công trình cho các công trình chính của công trình đầu mối hệ thống đờng dẫn chính. Số l- ợng phơng án quy mô công trình cần nghiên cứu không ít hơn 2. Kết cấu công trình: Lựa chọn kết cấu hợp lý cho các công trình chính của công trình đầu mối hệ thống đờng dẫn chính. Những biện pháp xử lý nền móng đặc biệt: Lựa chọn biện pháp hợp lý về xử lý nền móng đặc biệt cho các công trình chính của công trình đầu mối hệ thống đờng dẫn chính. b. Hồ chứa: Quy mô của hồ: Lựa chọn phơng án quy mô hợp lý của hồ chứa xác định các thông số kỹ thuật chủ yếu của hồ chứa nh tính chiều cao sóng để xác định cao trình đỉnh đập, giới hạn, kích thớc của kết cấu gia cố mái thợng hạ lu; tính thấm để xác định hệ thống tiêu nớc trong thân đập nền đập; tính toán ổn định mái để lựa chọn hệ số mái th- ợng lu, hạ lu của đập Số l ợng phơng án cần nghiên cứu không ít hơn 2. 9 Các biện pháp khai thác tổng hợp vùng hồ: Dự kiến sơ bộ các biện pháp chính để khai thác tổng hợp vùng hồ. c. Các công trình thứ yếu: Trong giai đoạn lập Báo cáo đầu t, không yêu cầu phải nghiên cứu cụ thể các công trình thứ yếu của dự án. Tổng số, loại hình khối lợng tổng hợp các công trình này đợc phép dùng các chỉ tiêu mở rộng của các dự án tơng tự về kỹ thuật, quy mô hoặc tham khảo các dự án tơng tự. I.4.Nội dung Báo cáo đầu t - Nghiên cứu về sự cần thiết phải đầu t - Các điều kiện khó khăn, thuận lợi - Dự kiến quy mô hình thức đầu t. - Vị trí xây dựng công trình, diện tích sử dụng đất - Phân tích, lựa chọn phơng án xây dựng phơng án quản lý sử dụng nguồn nớc. - Sơ bộ tính tổng mức đầu t, phơng án huy động vốn, khả năng hoàn vốn, trả nợ, thu lãi. - Tính toán sơ bộ hiệu quả đầu t về mặt kinh tế, xã hội của dự án. II. giai đoạn lập dự án đầu t II.1.Yêu cầu chung: - Lập dự án đầu t là Căn cứ cho việc ra quyết định tiến hành công tác chuẩn bị thực hiện đầu t. Căn cứ pháp lý về kinh tế kỹ thuật đối với việc lập Thiết kế kỹ thuật tổng dự toán hoặc thiết kế kỹ thuật thiết kế bản vẽ thi công. Cơ sở để lập hồ sơ mời thầu dự thầu công tác t vấn thiết kế. Cơ sở để lập kế hoạch đấu thầu xây lắp. - Khi lập dự án đầu t cần phải nghiên cứu các luận cứ về kinh tế kỹ thuật xã hội môi trờng để làm cơ sở cho việc lựa chọn quyết định chủ trơng đầu t, thể hiện trên các mặt chủ yếu sau: Sự cần thiết phải đầu t. Lựa chọn hình thức đầu t. Lựa chọn địa điểm xây dựng dự án. Lựa chọn phơng án kỹ thuật công nghệ. Xác định nguồn vốn, khả năng tài chính, tổng mức đầu t, phơng án hoàn trả vốn đầu t nếu có. Xác định tính khả thi về kinh tế - kỹ thuật xã hội của dự án. Xác định hiệu quả của dự án. - Nội dung của Lập dự án đầu t cần xem xét các vấn đề quan trọng cần thiết nhất về kinh tế kỹ thuật - xã hội của dự án trên cơ sở kế thừa cụ thể hóa dự án quy hoạch hoặc Báo cáo đầu t (nếu có) để đảm bảo dự án khả thi thống nhất với các vấn đề sau: a. Quy hoạch hoặc phơng hớng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội của vùng lãnh thổ đã đợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 10 [...]... trong thân đập cũng nh ở các biên mà không thỏa mãn thì cần tính toán bố trí cốt thép để đảm bảo ổn định cho đập VIII Vẽ đờng đẳng ứng suất quỹ đạo ứng suất trong thân đập Tính toán ứng suất trong đập tông để có thể vẽ đợc các đờng đẳng ứng suất đờng quỹ đạo ứng suất trong thân đập Đờng đẳng ứng suất pháp lớn nhất N1 để kiểm tra khả năng chịu nén phân vùng vật liệu đập Đờng đẳng ứng suất nhỏ... loại, quy mô, kết cấu của công trình thứ yếu Tính toán tổng dự toán - Giai đoạn Thiết kế bản vẽ thi công: Các phơng án kỹ thuật công trình của các công trình chính, công trình đầu mối không xét lại về loại công 26 trình, chi tiết chính xác đối với công trình chính, công trình đầu mối tối u chi tiết về quy mô, kết cấu của công trình thứ yếuLập dự toán chi tiết cho từng hạng mục công trình Phần II:... thuật 1 Công trình chính: - Loại công trình: Nghiên cứu để lựa chọn loại công trình tối u cho các công trình chính thuộc công trình đầu mối hệ thống đờng dẫn chính 12 - Quy mô công trình: Nghiên cứu để lựa chọn quy mô công trình tối u cho các công trình chính thuộc công trình đầu mối hệ thống đờng dẫn chính - Kết cấu công trình: Lựa chọn kết cấu hợp lý cho các công trình chính thuộc công trình. .. sau: - Cấp công trình đã đợc duyệt trong Lập dự án đầu t, những điều chỉnh (nếu có) trong giai đoạn Thiết kế kỹ thuật - Căn cứ vào cấp công trình đã chọn kết quả tính toán xác định quy mô công trình, tình hình địa chất nền móng công trình các yếu tố liên quan khác, chính xác hóa cấp các hạng mục công trình - Dựa vào cấp công trình đã chọn các đặc điểm khác của từng hạng mục công trình, xem... các cụm công trình đầu mối - Các hạng mục công trình chính: đập, tràn, cống, trạm thuỷ điện, trạm bơm - Các hạng mục công trình lớn trên kênh - Các hạng mục phục vụ quản lý, khai thác, các công trìnhtính chất lu niệm, bảo tồn, bảo tàng (nếu có) 4 Tính toán kết cấu các công trình cấu kiện công trình chính phơng án chọn Tính toán kết cấu các bộ phận chịu lực chính của công trình, lập bản vẽ bảng... chuyển vị lớn nhất tại nút 23 (đỉnh đập) có Ux = 0.0012m 34 - Khu vực tập trung ứng suất kéo lớn nhất ở chân thợng lu của đập ,ứng suất kéo lớn nhất tại phần tử 42: 647 (T/m2) - Khu tập trung ứng suất nén lớn nhất ở chân hạ lu đập, ứng suất nén lớn nhất tại phần tử: -2228.4(T/m2) Các điểm tập trung ứng suất lớn cần kiểm tra theo các điều kiện (32), (33), (35) của tiêu chuẩn 14TCN 56-88 ở những điểm trong. .. trình: ứng suất kéo (+), ứng suất nén (-) Kết quả phân tích ứng suất trong thân đập đợc thể hiện bằng độ đậm nhạt khác nhau trên hình vẽ VIII.Phân tích, lựa chọn kết quả tính toán: Với kết quả tính bằng phần mềm kết cấu Sap 2000, ta thấy một số điểm sau: Trờng hợp tính toán ứng suất trong thân đập là tổ hợp tải trọng đặc biệt MNKT(p=0.2%) = +286.00m với mặt cắt phần không tràn của đập cao 36.6m - Đập. .. dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị - Bảo vệ môi trờng, phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành iv giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công IV.1.Yêu cầu chung: a Thiết kế bản vẽ thi công cần phải nghiên cứu tính toán để cụ thể chi tiết các giải pháp công trình kết cấu công trình đã đợc phê duyệt trong giai đoạn Thiết kế kỹ thuật Tổng dự toán, lập dự toán chế tạo, lắp đặt xây dựng công trình b... cứu chi tiết trong Thiết kế kỹ thuật Tổng dự toán IV.3.3 Các yêu cầu lựa chọn phơng án kỹ thuật công trình 1 Hồ chứa: - Quy mô: không xét lại - Công trình bảo vệ hồ chứa: chi tiết chính xác - Công trình khai thác tổng hợp hồ chứa: chi tiết chính xác 2 Công trình chính: - Loại công trình: không xét lại - Quy mô công trình: không xét lại - Kết cấu công trình: chi tiết chính xác các kết cấu - Biện... thiết kế sơ bộ đối với công trình đầu mối: - Nghiên cứu để lựa chọn ra phơng án loại công trình tối u - Nghiên cứu để lựa chọn đợc phơng án quy mô công trình tối u - Nghiên cứu để lựa chọn đợc phơng án kết cấu công trình tối u - Xác định các kích thớc hợp lý của công trình trên cơ sở kết qủa tính toán ổn định tính toán thủy lực 13 - Nghiên cứu để lựa chọn đợc phơng án bố trí hợp lý cụm công trình . lựa chọn hệ số mái th- ợng lu, hạ lu của đập Số l ợng phơng án cần nghiên cứu không ít hơn 2. 9 Các biện pháp khai thác tổng hợp vùng hồ: Dự kiến sơ bộ các biện pháp chính để khai thác tổng. các hạng mục công trình, xử lý nền móng. III.3.5. Tính toán thiết kế các hạng muc công trình 19 1. Các căn cứ để thiết kế Ngoài các căn cứ đã nêu ở phần III.3.1, cần xác định chính xác các
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập lớn :Thiết kế công trình thủy lợi và tính toán ứng suất trong đập bê tông., bài tập lớn :Thiết kế công trình thủy lợi và tính toán ứng suất trong đập bê tông., bài tập lớn :Thiết kế công trình thủy lợi và tính toán ứng suất trong đập bê tông.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay