luận văn thạc sĩ Hoàn thiện pháp luật về thừa kế ở Việt Nam hiện nay.

96 1,181 1
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2014, 12:47

MỤC LỤC TrangMỞ ĐẦU 1Chơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ Ở VIỆT NAM 61.1. Khái niệm đặc điểm và nguyên tắc pháp luật về thừa kế ở Việt Nam 61.2. Vai trò và tiêu chí hoàn thiện pháp luật về thừa kế ở Việt Nam 171.3. Pháp luật về thừa kế một số nớc trên thế giới và kinh nghiệm có thể vận dụng26Chơng 2: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ Ở VIỆT NAM 392.1. Khái quát quá trình phát triển của pháp luật về thừa kế ở Việt Nam 392.2. Thực trạng pháp luật về thừa kế ở Việt Nam hiện nay59Chơng 3: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ Ở VIỆT NAM 803.1. Yêu cầu khách quan và những quan điểm hoàn thiện pháp luật về thừa kế803.2. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về thừa kế ở Việt Nam hiện nay91KẾT LUẬN 107DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO109DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂNBLDS: Bộ luật Dân sựHVLL: Hoàng việt luật lệPLVTK: Pháp luật về thừa kếQTHL: Quốc triều hình luậtXHCN : Xã hội chủ nghĩa XHCNVN: Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ Hoàn thiện pháp luật về thừa kế ở Việt Nam hiện nay., luận văn thạc sĩ Hoàn thiện pháp luật về thừa kế ở Việt Nam hiện nay., luận văn thạc sĩ Hoàn thiện pháp luật về thừa kế ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn