thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến quá trình di cư lao động của thanh niên xã diễn phong – huyện diễn châu – tỉnh nghệ an

75 2,185 7

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,649 tài liệu

  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2014, 14:52

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Lao động việc làm luôn là một trong những vấn đề bức xúc có tính toàn cầu, là mối quan tâm lớn của nhân loại nói chung của mỗi quốc gia nói riêng. Đối với Việt Nam, trong khi nền kinh tế đất nước đang phát triển, thu nhập quốc dân hàng năm tăng đáng kể, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, an ninh chính trị tương đối ổn định thì tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm lại diễn ra trong phạm vi rộng có xu hướng ngày càng gia tăng. Ở khu vực nông thôn, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng diễn ra mạnh mẽ. Tỷ trọng các ngành nghề phi nông nghiệp đã tăng lên rõ rệt, đóng góp nhiều vào cải thiện đa dạng hóa thu nhập của người dân. Sự gia tăng tốc độ sản xuất hàng hóa công, nông nghiệp sự thay thế vị trí, vai trò của sức lao động bằng công nghệ qua các nguồn đầu tư kinh tế lớn đã trở thành nhân tố cơ bản trong quá trình giải phóng một bộ phận lao động dư thừa ở nông thôn khuyến khích họ đi làm ăn xa nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm thu nhập tốt hơn. Đi liền với thay đổi về cơ cấu kinh tế trong nông thôn là sự biến đổi về cơ cấu của lực lượng lao động trong đó tập trung vào vấn đề di lao động từ các vùng nông thôn ra thành thị. Di lao động có ý nghĩa rất quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế lao động theo hướng CNH, HĐH, nhất là khu vực nông thôn, tham gia vào phân công lao động trong nước thị trường lao động thế giới. Do vậy di trở thành một vấn đề có tính quy luật giống như quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các quốc gia khác. Diễn Phong là một thuộc vùng đồng bằng của huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, với hoạt động sản xuất chủ yếu là trồng trọt chăn nuôi. Nơi đây, hiện tượng di lao động đã diễn ra hết sức mạnh mẽ trong những năm gần đây. Hiện nay, có trên 75% tổng số hộ trong có con em di đến các thành phố lớn các nước làm việc. Tuy nhiên, lực lượng di ở đây chủ yếulao động trẻ (16-25 tuổi), phần lớn chưa qua đào tạo nghề, trình độ văn hóa còn hạn chế, trên thực tế cho thấy lực lượng lao động di chỉ có trình độ trung học cơ sở. Di động lực tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - hội, góp phần phân bổ lại dân cư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế lao động, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, là một bộ phận của chiến lược phát triển kinh tế - hội bền vững. Tuy nhiên, chính việc di từ nông thôn ra thành 1 thị lại gây nên áp lực dân số ở thành thị, dẫn đến các vấn đề hội như thiếu việc làm, ảnh hưởng đến trật tự trị an, Bên cạnh đó, di quá mức gây hiện tương thiếu lao động ở nông thôn (nơi đi), lao động di cũng là nhóm người dễ bị tổn thương bị lạm dụng như điều kiện sống không đảm bảo, bị bóc lột sức lao động, buôn lán, lừa đảo, bị ảnh hưởng của tệ nạn hội như ma tuý, mại dâm, lây nhiễm HIV/AIDS Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi đã tiến hành đề tài : “Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quá trình di lao động của thanh niên Diễn Phong huyện Diễn Châu Tỉnh Nghệ An”. 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng của di lao động thanh niên tại điểm nghiên cứu. - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề di lao động ở địa bàn nghiên cứu. - Tác động của lao động di đến cộng đồng nơi đi. - Xác định các giải pháp để di lao động có hiệu quả hơn. 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng di lao động thanh niênDiễn Phong đang diễn ra như thế nào? - Các yếu tố nào ảnh hưởng quá trình thanh niên di của Diễn Phong? - Hiệu quả của lao động di như thế nào? - Giải pháp nào để nâng cao hiệu quả đối với lao động thanh niên di cư? 1.4 Giả thuyết nghiên cứu Di mang lại thu nhập cao hơn cho người lao động người dân Diễn Phong, nhưng nó cũng tạo ra những tác động về kinh tế hội cho bản thân người lao động di cũng như gia đình cộng đồng nơi đi. 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Lao động của Diễn Phong di rất nhiều đa dạng về đối tượng như trẻ em, phụ nữ, người trong độ tuổi lao động người ngoài độ tuổi lao động. Trong phạm vi đề tài này tôi chỉ tập trung vào đối tượng là những thanh niên di lao động trong độ tuổi 16-25 hộ có lao động di tại Diễn Phong, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. - Phạm vi về thời gian: Số liệu thứ cấp được thu thập để phục vụ cho nghiên cứu chủ yếu trong khoảng thời gian 3 năm: 2008, 2009, 2010. Số liệu sơ cấp được thu thập trong năm 2011. 2 PHẦN 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm liên quan đến lao động di 2.1.1 Khái niệm về lao động Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất tinh thần cho hội. Trong quá trình lao động con người tiếp xúc với tự nhiên, với các công cụ sản xuất các kĩ năng lao động đã tác động vào các đối tượng lao động để tạo ra các sản phẩm đáp ứng với nhu cầu của bản thân hội. 2.1.2 Khái niệm về nguồn lao động Nguồn lao động là toàn bộ số người trong độ tuổi lao động, có khả năng tham gia lao động. Nước ta quy định tuổi lao động là từ đủ 15 tuổi đến đủ 60 tuổi đối với nam đủ 15 tuổi đến 55 tuổi đối với nữ. Lực lượng lao động bao gồm những người trong độ tuổi lao động đang tham gia lao động những người chưa tham gia lao động nhưng có nhu cầu tham gia lao đông. Như vậy nguồn lao động bao gồm lực lượng lao động nguồn lao động dự trữ là những người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động nhưng không có nhu cầu tham gia lao động vì nhiều lý do khác nhau như đi học, bộ đội, nội trợ…[9] 2.1.3 Khái niệm về số lượng lao động chất lượng lao động Khái niệm về số lượng lao động Là toàn bộ những người nằm trong độ tuổi quy định (Nam từ 15 đến 60 tuổi, nữ từ 15 đến 55 tuổi), có khả năng tham gia lao động. Ngoài ra do quá trình sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, những người không nằm trong độ tuổi quy định nhưng vẫn có khả năng tham gia lao động thì vẫn được coi là bộ phận của nguồn lao động, tuy nhiên do khả năng lao động của họ hạn chế nên họ được coi là lao động phụ. Khái niệm về chất lượng lao động Chất lượng lao động chính là sức lao động của bản thân người lao động. Chất lượng lao động được đánh giá dựa trên 2 tiêu chí: Sức khoẻ trình độ người lao động. Lao động có chất lượng cao là lao động có sức khoẻ tốt trình độ cao. 3 Lao độngtrình độ là người lao độngtrình độ văn hoá, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao với công việc. Trình độ có thể chia thành 2 loại : Trình độ khoa học: Là những kiến thức thu được từ học hỏi giáo dục đào tạo chính quy tri thức truyền thống: Là những kiến thức thu được từ kinh nghiệm thay vì được học hỏi qua giáo dục chính quy.[9] 2.1.4 Các khái niệm về di Có nhiều định nghĩa về di được đưa ra, song mỗi định nghĩa đều xuất phát từ những phương diện khác nhau, do đó khó có thể lựa chọn được định nghĩa thống nhất, bao quát cho mọi tình huống bởi tính đa dạng phức tạp của hiện tượng di cư. Theo tác giả Petersen (trong phân tích thực trạng di dân tự do đến Đắc Lắk ảnh hưởng của nó tới sự phát triển kinh tế - hội, 2002), di là sự di chuyển vĩnh viễn tương đối của một người trong một khoảng cách đáng kể. Định nghĩa này về di còn thiếu cụ thể vì nghĩa “vĩnh viễn tương đối” là bao nhiêu? khoảng cách đáng kể là bao xa? chưa được xác định rõ. [12] Còn theo Smith (trong Di dân tự do đến đô thị Hà Nội ảnh hưởng kinh tế - hội của nó, 2000) ông cho rằng thuật ngữ di thường được sử dụng để đề cập đến mọi di chuyển lý học trong không gian với ngụ ý ít nhiều rõ rệt là sự thay đổi nơi trú hay nơi ở. [17] Thomlinson (trong Di dân tự do nông thôn thành thị ở thành phố Hồ Chí Minh, 1998) nêu rõ: Không phải tất cả những sự thay đổi vị trí địa lý của mình đều là những người di cư, họ cần thực hiện một cuộc di chuyển kéo theo những hậu quả nhất định. Do vậy, các nhà dân số học xác định người di là người thay đổi nơi sinh sống của mình trong khoảng thời gian đáng kể đồng thời trong quá trình thay đổi đáng kể đó phải vượt qua một ranh giới chính trị. [15] Năm 1958 Liên Hiệp Quốc đã đưa ra định nghĩa về di như sau: “Di là một hình thức di chuyển trong không gian của con người từ một đơn vị lãnh thổ này tới một đơn vị lãnh thổ khác, hoặc sự di chuyển với khoảng cách tối thiểu quy định. Sự di chuyển này diễn ra trong khoảng thời gian di xác định đặc trưng bởi sự thay đổi nơi trú thường xuyên”. Sự thay đổi nơi trú được thể hiện ở hai đặc điểm sau: 4 Nơi xuất hay gọi là nơi đưa dân đi (đầu đi): là địa phương có dân đưa đến các vùng thuộc các tỉnh khác, hoặc trong phạm vi của tỉnh, người dân đi từ địa phương này gọi là xuất cư. Nơi nhập hay gọi là nơi đón dân (đầu đến): là địa phương có dân đến định theo chương trình. Người dân định ở vùng mới gọi là dân nhập cư. Định nghĩa của Liên Hiệp Quốc đã loại ra những người đang sống lang thang, dân du mục di dân theo kiểu con lắc (đi về hàng ngày). Theo nhà kinh tế học lao động Harvey B.King: “Di thường được hiểu là chuyển đến một chỗ ở khác cách chỗ ở một khoảng đủ lớn buộc người di phải thay đổi “hộ khẩu thường trú” chuyển đến một thành phố khác, một tỉnh khác hay một nước khác”. 2.1.5 Khái niệm về di lao động Thực tế, hiện đang tồn tại nhiều khái niệm, cách hiểu khác nhau về di lao động đã có những khái niệm tương đối rõ dễ dàng được chấp thuận, nhưng cũng còn những khái niệm còn đang gây nhiều tranh cãi. Trong đó di thường được hiểu là: chuyển đến một chỗ ở khác cách chỗ ở một khoảng cách đủ lớn, buộc người di phải thay đổi hộ khẩu thường trú, chuyển đến một thành phố khác, một tỉnh khác hay một nước khác [10]. Như vậy theo khái niệm trên, hoạt động thay đổi chỗ ở của con người chỉ được gọi là di khi nó đảm bảo đuợc hai điều kiện sau: Thứ nhất, chỗ ở chỗ ở mới phải có một khoảng cách nhất định đủ lớn. Nó khác với tái định cư, tái định cũng là sự thay đổi chỗ ở nhưng chỗ ở mới đôi lúc chỉ cách nhau vài chục mét, một quả đồi hay là một thôn. Thứ hai, người thay đổi chỗ ở phải kèm theo sự thay đổi về hộ khẩu thường trú, tức là phải đăng ký để địa phương mới quản lý. Đề tài này không đi sâu phân tích nhằm đưa ra một khái niệm mới liên quan đến di lao động nông thôn mà chỉ đề cập đến khái niệm đã đang được sử dụng hiện nay để có một cách hiểu thống nhất trong toàn bộ báo cáo. Các hoạt động tại một địa phương có thể được chia thành 2 loại: (a) tại nhà (b) không ở tại nhà nhưng vẫn tại địa phương. Các hoạt động xa nhà cũng được chia thành 2 loại (a) làm tại các thành phố khác, nước khác (b) các vùng nông thôn khác. Trong nghiên cứu này lao động di được hiểu là 5 người có thời gian đi ra khỏi địa phương (tỉnh) từ 6 tháng trở lên. Lao động di có thể là di nông thôn ra thành thị, nông thôn-nông thôn. Một thực tế không rõ ràng trong cách phân loại hiện nay là lao động di ra các khu công nghiệp lớn ở ngoại ô (ví dụ lao động di từ nông thôn ở Thái Bình ra làm việc tại các khu công nghiệp ở Gia lâm Hà Nội) mặc dù là ngoại ô nhưng lại có đặc thù như những vùng đô thị nếu xem xét trên góc độ điều kiện sinh họat, chi tiêu, dịch vụ đời sống…Trong nghiên cứu này những lao động di như thế đuợc xếp vào di nông thôn thành thị. Như vậy lao động địa phương sẽ là những người còn lại, không di chuyển ra khỏi địa phương hoặc có thời gian di chuyển ít hơn 6 tháng hoặc di chuyển nhưng trong nội tỉnh. 2.1.6 Khái niệm về việc làm thất nghiệp Khái niệm về việc làm: Việc làm là một phạm trù tổng hợp liên kết các quá trình kinh tế, hội nhân khẩu, nó thuộc những vấn đề chủ yếu của toàn bộ đời sống Hội. Tuỳ theo cách tiếp cận mà người ta có những quan niệm khác nhau về việc làm. Trong từ điển kinh tế Khoa học Hội xuất bản tại Paris năm 1996 khái niệm về việc làm được nêu ra như sau: “ Việc làm là công việc mà người lao động tiến hành nhằm có thu nhập bằng tiền hoặc hiện vật”. Ở Việt Nam, trong bộ luật lao động được Quốc hội khoá IX thông qua ngày 23/6/1994 đã khẳng định “ Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập không bị pháp luật ngăn cấm đều được thừa nhận là việc làm”. Khái niệm về thất nghiệp: Không có việc làm (thất nghiệp) đang trở thành vấn đề nóng bỏng gây sức ép về kinh tế hội cho mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam. Theo quan điểm của ILO định nghĩa thất nghiệp là người không có việc làm có khả năng làm việc nhu cầu tìm việc làm. Vậy những người thất nghiệp là những người trong độ tuổi lao động có sức lao động chưa có việc làm, đang có nhu cầu làm việc nhưng chưa tìm được việc làm. Theo quy định của Bộ Lao Động Thương Binh Hội: “Người thất nghiệp là người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động, có nhu cầu tìm kiếm việc làm nhưng không có việc làm”. 6 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến di lao động Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề di lao động từ nông thôn ra thành thị, tuy nhiên các yếu tố này có thể được phân thành 2 nhóm là yếu tố tích cực yếu tố tiêu cực. Theo Muhammad (2004) trong nghiên cứu về “Rural-urban migration” đã chỉ ra rằng, các nhóm yếu tố tích cực ảnh hưởng đến di lao động từ nông thôn ra thành thị bao gồm: cơ hội nghề nghiệp tốt hơn, tiền lương cao hơn, có cơ hội thăng tiến, môi trường hội, chất lượng sống cao hơn, tương lai hơn cho con cái của những lao động di được đào tạo nghề tại những nơi làm việc. Liên quan đến nhân tố tiêu cực bao gồm: số nhân khẩu trong gia đình, mức thu nhập bình quân của hộ, không tiếp cận được các dịch vụ cơ bản, thiếu cơ hội phát triển kinh tế của gia đình[14]. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng, việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến di lao động cần xem xét cụ thể bối cảnh của từng quốc gia khu vực. Xuất phát từ lí do đó, việc xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến di lao động nông thôn làm cơ sở nghiên cứu cho đề tài này xuất phát từ thực tế của vùng nông thôn Việt Nam. Như đã đề cập, trọng tâm của nghiên cứu này là việc xem xét yếu tố tác động đến quá trình di lao động từ nông thôn ra thành thị. Mối liên kết hai khu vực ở trên, về mặt bản chất có thể cho phép đưa ra các yếu tố tác động đến dòng chuyển dịch lao động này. Ví dụ, sự phát triển của khu vực phi nông nghiệp sẽ làm gia tăng nhu cầu lao động cho khu vực này. Năng suất lao động tăng cao trong khu vực phi nông nghiệp sẽ tăng mức hấp dẫn về mặt thu nhập đối với lao động nông nghiệp chuyển sang nhưng cũng có thể làm hạn chế lao động di chuyển do nhu cầu lao động phi nông nghiệp ít đi (giả sử rằng nhu cầu sử dụng sản phẩm phi nông nghiệp là không đổi họăc thay đổi chậm hơn với tốc độ thay đổi của năng suất). Các hạn chế trong khu vực sản xuất nông nghiệp (đất đai, năng suất cây trồng vật nuôi…) sẽ làm cho lao động nông nghiệp dư thừa có nhu cầu chuyển dịch sang khu vực khác. Trong những năm gần đây, nhiều nhà nghiên cứu chú ý tới một mô hình khác về các yếu tố tác động tới quyết định sự chuyển dịch cơ cấu lao động. Mô hình này cho rằng hộ gia đình quyết định tham gia vào họat động phi nông nghiệp là do hai nhóm yếu tố khác nhau “kéo” “đẩy” lao động vào họat động phi nông nghiệp. Reardon (1997) đưa ra các nhân tố “đẩy” là: (1) 7 tăng trưởng dân số, (2) tăng sự khan hiếm của đất có thể sản xuất, (3) giảm khả năng tiếp cận với đất phì nhiêu, (4) giảm độ màu mỡ năng suất của đất, (5) giảm các nguồn lực tự nhiên cơ bản, (6) giảm doanh thu đối với nông nghiệp, (7) tăng nhu cầu tiền trong cuộc sống, (8) các sự kiện các sốc xảy ra, (9) thiếu khả năng tiếp cận đối với các thị trường đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, (10) thiếu vắng các thị trường tài chính nông thôn. Hơn nữa, ông cũng gợi ý các nhân tố “kéo” là: (1) doanh thu cao hơn của lao động phi nông nghiệp, (2) doanh thu cao hơn khi đầu tư vào lĩnh vực phi nông nghiệp, (3) rủi ro thấp hơn của khu vực phi nông nghiệp so với khu vực nông nghiệp, (4) tạo ra tiền mặt để đáp ứng các nhu cầu chi tiêu của gia đình (5) nhiều cơ hội đầu tư. Tóm lại, nhân tố “kéo” đưa ra những sự hấp dẫn của khu vực phi nông nghiệp đối với người nông dân. Nhân tố đẩy liên quan đến áp lực hoặc các hạn chế của khu vực nông nghiệp buộc nông dân tìm kiếm thu nhập khác nếu họ muốn cải thiện các điều kiện sống của mình. Quan hệ “kéo” “đẩy” đưa ra một khuôn khổ tương đối toàn diện cho việc xác định sự tham gia của hộ nông dân vào các hoạt động phi nông nghiệp. Tuy nhiên công cụ này chỉ phân tích cùng lao động của hộ. Về mặt thực tiễn, hai hộ có các điều kiện giống nhau nhưng ở hai vùng địa lý khác nhau có thể có các phản ứng khác nhau. Nói cách khác, các đặc điểm của vùng cũng ảnh hưởng đến sự tham gia hoạt động phi nông nghiệp của hộ nông dân. Thêm vào đó còn có những yếu tố của chính bản thân người lao động. Điều này giải thích tạo sao hai người có cùng điều kiện như nhau nhưng lại chọn cách phản ứng khác nhau khi tham gia vào họat động phi nông nghiệp. Cũng như mô hình về mối liên kết giữa hai khu vực, một điểm khá quan trọng trong quan hệ “kéo” “đẩy” là sự giao thoa giữa hai nhóm yếu tố. Thực tế, có những yếu tố khó có thể ghép vào quan hệ “kéo” hay “đẩy”. Bởi vì, ở một quy mô nhất định nó là yếu tố "kéo", nhưng ở một quy mô khác nó lại là yếu tố “đẩy”. 2.3 Vấn đề di lao động 2.3.1 Tình hình về số lượng lao động việc làm ở nông thôn Cho đến năm 2009, dân số của Việt Nam đã đạt tới mức hơn 86 triệu dân trong đó dân số nông thôn là 60,554 triệu người. Vì vậy về cơ bản hội Việt 8 Nam vẫn là một hội nông thôn với dân số nông thôn chiếm 70,4%. Cơ cấu dân số nông thôn của Việt Nam khá trẻ nên lực lượng lao động nông thôn tiếp tục tăng với quy mô khá lớn khoảng 0,5-0,6 triệu người/năm trong giai đoạn 2004-2009 hậu quả dẫn đến là áp lực việc làm trong nông thôn ngày càng lớn[21]. Số liệu cơ bản về dân số số lượng lao động nông thôn được trình bày ở đồ thị 1. Đồ thị 1: Tình hình dân số lao động nông thôn cả nước qua các năm Nguồn: Niên giám thống kê 2009; Số liệu thống kê lao động-việc làm ở Việt Nam Đồ thị 1 cho thấy, về giá trị tuyệt đối, dân số nông thôn thay đổi rất ít sau hơn 5 năm, tăng nhẹ từ 59,831 triệu (2004) lên 60,544 triệu năm 2009. Tỷ trọng dân số nông thôn trong tổng dân số cả nước có xu hướng giảm dần, tuy nhiên mức độ giảm cũng không lớn. Năm 2004 dân số nông thôn chiếm 73,47% dân số cả nước nhưng đã giảm xuống còn 72,34% vào năm 2007 tiếp tục giảm vào năm 2009 còn 70,4%. Nguyên nhân chủ yếu của việc giảm tỷ lệ dân nông thôn là do quá trình đô thị hóa làm cho các vùng nông thôn thu hẹp lại ở một mức độ nhất định. Ngoài ra, quá trình di nông thôn thành thị cũng góp phần làm giảm tỷ lệ dân số nông thôn trong tổng dân số mặc dù tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở nông thôn cao hơn thành thị. Tuy vậy, tỷ lệ dân số nông thôn từ 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế trong tổng dân số nông thôn lại có xu hướng tăng lên trong những năm trở lại đây. Tỷ lệ này đã tăng từ 53,11% năm 2004 lên 56,32% năm 2007 ở mức 58% năm 2009. 9 Theo địa bàn lãnh thổ, tỷ lệ dân số nông thôn trên 15 tuổi tăng hầu hết ở các vùng trừ miền núi phía Bắc Đông Nam Bộ. Tỷ lệ tăng nhanh nhất là vùng Đồng bằng Sông Hồng Tây nguyên. Điều này được thể hiện rõ ở biểu đồ 1: Biểu đồ 1: Tỷ lệ (%) dân số từ 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế ở nông thôn Nguồn : Thống kê lao động-việc làm ở Việt Nam 2004-2009 (Bộ LĐTB-XH) Biểu đồ 1 cho thấy, năm 2004 thì 7 vùng kinh tế trong cả nước đều có số dân trên 15 tuổi trở lên tham gia các hoạt động kinh tế cao hơn các năm khác đặc biệt là vùng ĐBSH là 57,1%. Sự chênh lệch tỷ lệ dân số tham gia hoạt động kinh tế có độ tuổi 15 tuổi trở lên giữa các vùng không nhiều như năm 2009 có thể thấy: tỷ lệ này ở MNPB là 53,2%, ĐBSH là 52,1%, Tây Nguyên: 52,2%, ĐBSCL là 50,5% riêng chỉ có Bắc Trung Bộ là 46,8%, Nam Trung Bộ là 48,7% ĐNB: 46,3%. Đối với miền núi phía Bắc việc giảm tỷ lệ dân số nông thôn có thể do di nông thôn thành thị; ngược lại, ở vùng Đông Nam bộ, hiện tượng này có thể giải thích là do sự phát triển của các đô thị khu công nghiệp. Di của dân số nông thôn đến Tây nguyên làm cho dân số nông thôn ở Tây nguyên tăng khá nhanh từ năm 2004 đến 2009[2]. Lực lượng lao động cả nước ta trong những năm 2004-2009 có nhiều biến chuyển cả về số lượng chung của cả nước giữa khu vực nông thôn thành thị. Những biến chuyển này được thể hiện ở bảng 1 biểu đồ 2: 10 [...]... trạng về di lao động tại Di n Phong + Tình hình di lao động trên địa bàn nghiên cứu qua các năm + Các địa bàn di đến của lao động địa phương + Nghề nghiệp của lao động + Đặc điểm của lao động di trên địa bàn nghiên cứu - Các yếu tố ảnh hưởng đến di lao động Di n Phong + Các yếu tố tích cực dẫn đến di lao động + Các yếu tố tiêu cực dẫn đến di lao - Tác động của di lao động. .. di trên địa bàn Di n Phong Nguồn: Phỏng vấn hộ, 2011 34 Biểu đồ 7 có thể thấy, quá trình di của lao động của Di n Phong đang di n ra một cách tự do Số lao động di theo người quen chiếm 49% số lao động di Lao động tự đi cũng rất lớn chiếm 47% số lao động điều tra Số lao động di tổ chức hầu hết là di qua các nước khác chỉ chiếm số lượng nhỏ là 4% tổng số lao động di của. .. động Di n Phong còn di đến nhiều tỉnh thành phố khác như: Gia Lai, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Vũng Tàu… Như vậy, lao động di của Di n Phong chủ yếu là vào các tỉnh miền Nam 4.2.3 Nghề nghiệp của lao động di Di n Phong 4.2.3.1 Nghề nghiệp trước khi di của lao động Di n Phong Như đã phân tích ở trên, với lực lượng lao động dồi dào của như vậy nhưng trước khi di thì số lượng lao động này... Tác động đến bản thân gia đình của lao động +Tác động đến cộng đồng làng - Các giải pháp nâng cao hiệu quả của lao động thanh niên di 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu: Địa điểm được chọn là Di n Phong, huyện Di n Châu, tỉnh Nghệ An Di n Phong là 1 thuộc vùng đồng bằng thuần nông Hiện tượng di trong những năm gần đây di n ra mạnh mẽ, đặc biệt là các thanh niên di. .. nữ một số thân nhân của lao động di Mục đích: trao đổi thu thập một số thông tin liên quan tới di lao động Công cụ: Sử dụng bảng câu hỏi bán cấu trúc kết hợp với nói chuyện Nội dung phỏng vấn: tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới thanh niên di lao động, khó khăn thuận lợi của lao động di Trình độ, việc làm thu 25 nhập của lao động trước sau di Nguyện vọng của người lao động. .. gian di của lao động phần lớn là ngắn hạn, lao động thường đi về với gia đình trong năm Lao động di ngắn hạn là đặc điểm chính của lao động nơi đây nó thể hiện tính chất mùa vụ của lao động Nhiều lao động chỉ di lúc nông nhàn đến khi mùa vụ thì lại trở về địa phương Thời gian di của người lao động Di n Phong được thể hiện ở biểu đồ 8: (N=112 người) Biểu đồ 8: Thời gian di của. .. số lao động di của Di n Phong trong năm 2010 là 1553 người Tuy lực lượng lao động của có nhiều lợi thế về tuổi trẻ nhưng trình độ lao động cũng là vần đề khó khăn đối với họ lo lắng cho chính quyền địa phương Chúng tôi đã khảo sát về trình độ của các lao động di ở 70 hộ có lao động di thanh niên kết quả được thể hiện ở bảng 10: 33 Bảng 10: Trình độ của lao động thanh niên di cư. .. tỷ đồng 4.2 Thực trạng về di lao động tại Di n Phong 4.2.1 Tình hình di lao động trên địa bàn nghiên cứu qua các năm Trong bất cứ hình thái kinh tế hội nào, lao động là điều kiện cần thiết không thể thiếu được, nó là nhân tố của mọi quyết định về sản xuất Nhưng hiện nay lao động của Di n Phong di đến các nơi khác để làm ăn rất nhiều Tình hình di lao động của Di n Phong được thể... Nguồn: Thống kê Di n Phong, 2010 32 Biểu đồ 6: Số lao động di của Di n Phong từ năm 2006-2010, phân theo độ tuổi Nguồn: Thống kê Di n Phong 2010 Kết quả ở biểu đồ 6 có thể thấy, số lượng lao động của Di n Phong di đi nơi khác làm ăn tăng lên qua các năm So với năm 2006, năm 2008 có 450 lao động di cư, tăng thêm 78 lao động Năm 2010 có 587 lao động di tăng lên 137 lao động so với năm... các yếu tố tác động tích cực tiêu cực đến quá trình di lao động của thanh niên Những thuận lợi khó khăn của lao động di gia đình Đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả của di lao động Công cụ sử dụng: động não tích cực, liệt kê, biểu quyết c, Phỏng vấn sâu (phỏng vấn người am hiểu): Đối tượng phỏng vấn là: một số lao động di cư, trưởng thôn, đoàn thanh niên, công an xã, . : Thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến quá trình di cư lao động của thanh niên xã Di n Phong – huyện Di n Châu – Tỉnh Nghệ An . 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng của di cư lao động. để di cư lao động có hiệu quả hơn. 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Thực trạng di cư lao động thanh niên ở Di n Phong đang di n ra như thế nào? - Các yếu tố nào ảnh hưởng quá trình thanh niên di cư của. chỉ tập trung vào đối tượng là những thanh niên di cư lao động trong độ tuổi 16-25 và hộ có lao động di cư tại xã Di n Phong, huyện Di n Châu, tỉnh Nghệ An. - Phạm vi về thời gian: Số liệu thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến quá trình di cư lao động của thanh niên xã diễn phong – huyện diễn châu – tỉnh nghệ an, thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến quá trình di cư lao động của thanh niên xã diễn phong – huyện diễn châu – tỉnh nghệ an, thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến quá trình di cư lao động của thanh niên xã diễn phong – huyện diễn châu – tỉnh nghệ an, PHẦN 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, 1 Các khái niệm liên quan đến lao động di cư, Khái niệm về việc làm:, 3 Vấn đề di cư lao động, 4 Di cư lao động ở tỉnh Nghệ An, - Các giải pháp nâng cao hiệu quả của lao động thanh niên di cư, 2 Phương pháp nghiên cứu, 1 Tình hình kinh tế xã hội của xã Diễn Phong, 3 Các yếu tố ảnh hưởng đến di cư lao động, 4 Tác động của di cư lao động tới cộng đồng nơi đi, 5 Các giải pháp nâng cao hiệu quả của lao động di cư, PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay