nghiên cứu hình dạng, kích thước hạt sản phẩm bằng phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (tem)

60 544 0

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,619 tài liệu

  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2014, 14:47

. canxicacbonat có kích thước nano. • Biến tính vật liệu bằng axit stearic dưới dạng muối natri stearat. • Xây dựng phương trình Langmuir tính toán bề mặt riêng và kích thước của. chân thành và sâu sắc tới Ths. Trần Vi nh Hoàng, người đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo cho em trong suốt qua trình làm đồ án vừa qua. Qua đây, em cũng xin gửi lời cảm ơn. khác với lưới tinh thể của canxit, kết qua là hình dạng tinh thể khác hẳn, đó là 1 hệ thống hình thoi trực tâm với các tinh thể hình kim. Aragonit sẽ chuyển thành canxit
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu hình dạng, kích thước hạt sản phẩm bằng phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (tem), nghiên cứu hình dạng, kích thước hạt sản phẩm bằng phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (tem), nghiên cứu hình dạng, kích thước hạt sản phẩm bằng phương pháp hiển vi điện tử truyền qua (tem)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn