điều khiển xe robot bằng mạch thu phát tín hiệu rf (dùng vi xử lý)

48 1,183 1

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,613 tài liệu

  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2014, 14:29

. ĐIỀU KHIỂN XE ROBOT BẰNG MẠCH THU PHÁT RF (DÙNG VI XỬ LÝ) PHAÀN A: Đồ án 1: ĐIỀU KHIỂN XE ROBOT BẰNG MẠCH THU PHÁT RF (DÙNG VI XỬ LÝ) LỜI NÓI ĐẦU Kỹ thu t vi xử lý hiện nay rất phát triển,. ĐIỀU KHIỂN XE ROBOT BẰNG MẠCH THU PHÁT RF (DÙNG VI XỬ LÝ) Đồ án 1: ĐIỀU KHIỂN XE ROBOT BẰNG MẠCH THU PHÁT RF (DÙNG VI XỬ LÝ) CHÖÔNG I: 1. Giới thiệu sơ lược về Vi điều khiển 89V51RB2/RC2/RD2. tài: ĐIỀU KHIỂN XE ROBOT BẰNG MẠCH THU PHÁT TÍN HIỆU RF (DÙNG VI XỬ LÝ) Nhận xét của giáo vi n hướng dẫn: Ngày tháng năm 2010 Giáo vi n hướng dẫn Đồ án 1: ĐIỀU KHIỂN
- Xem thêm -

Xem thêm: điều khiển xe robot bằng mạch thu phát tín hiệu rf (dùng vi xử lý), điều khiển xe robot bằng mạch thu phát tín hiệu rf (dùng vi xử lý), điều khiển xe robot bằng mạch thu phát tín hiệu rf (dùng vi xử lý), Lê Minh Khánh Vũ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn