Nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học từ nấm linh chi đa niên, nấm đa niên góp phần phòng chống và điều trị một số bệnh ung thư, tim mạch và tiết niệu

34 830 3
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2014, 05:57

. tài: " Nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học từ nấm Linh chi đa niên, nấm đa niên góp phần phòng chống và điều trị một số bệnh ung th, tim mạch và tiết niệu& quot; Mã số: KHDA . định tên khoa học của nấm Linh chi đa niên và nấm đa niên có khả năng dùng làm dợc liệu. - Xác định một số nhóm chất có hoạt tính sinh học chính của nấm Linh chi đa niên và nấm đa niên dự kiến. dục và đào tạo đại học quốc gia hà nội báo cáo tổng kết đề tài kh&cn cấp nhà nớc Nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học từ nấm Linh chi đa niên, nấm đa niên góp phần phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học từ nấm linh chi đa niên, nấm đa niên góp phần phòng chống và điều trị một số bệnh ung thư, tim mạch và tiết niệu, Nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học từ nấm linh chi đa niên, nấm đa niên góp phần phòng chống và điều trị một số bệnh ung thư, tim mạch và tiết niệu, Nghiên cứu các chất có hoạt tính sinh học từ nấm linh chi đa niên, nấm đa niên góp phần phòng chống và điều trị một số bệnh ung thư, tim mạch và tiết niệu, III. Ket qua nghiem cuu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay