Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng dung môi lạnh tại TP HCM và giải pháp giảm thiểu

104 666 1
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2014, 12:38

i v vi vii 1 1.1. 1 1.2. 1 1.3. 2 1.4. 2 1.5. 2 1.6. P 3 1.6.1. Giao thông công công 4 1.6.2. – 5 1.7. 7 8 2.1. 8 2.1.1. 8 2.1.2. 8 2.1.3. 9 2.2. – 10 2.2.1. 10 2.2.2. 11 2.2.3. 12 2.2.4. – 16 ii 19 3.1. 19 3.1.1. 19 3.1.2. 19 3.1.3. 21 3.1.4. 22 3.1.5. 24 3.1.6. .HCM 27 3.2. 28 3.2.1. 28 3.2.2. 29 3.2.3. 32 3.3. 36 3.3.1. HFC-134a 36 3.3.2. 37 3.4. .HCM 38 3.4.1. 38 3.4.2. 38 3.4.3. 40 3.4.4. – siêu t 42 .HCM 43 4.1. .HCM 43 iii 4.1.1. 43 4.1.2. – 45 4.2. 48 4.2.1. 48 4.2.2. Taxi 53 4.2.3. – 57 4.3. 59 4.3.1. 59 4.3.2. – 63 .HCM 64 5.1. 64 5.1.1. 64 5.1.2. -22 65 5.1.3. 66 5.1.4. – 67 5.2. .HCM 68 5.2.1. 68 5.2.2. - 69 5.3. .HCM 69 5.3.1. 69 5.3.2. – 70 iv 5.4. 71 5.4.1. 71 5.4.2. – 72 – 73 6.1. 73 6.2. 74 76 78 85 92 v BTNMT CH 4 Mêtan ĐHKK GTVT GWP IPCC KNK MAC MDI Thuốc hen dạng hít định liều NH 3 Ammoniac ODP TP.HCM TTTM Trung tâm thương mại UNFCCC Công ước khung của Liên hợp quốc tế về Biến đổi khí hậu VTCC Vận tải công cộng vi 2002 - 2007 13 2015 - 2025 14 Bảng 2.3 Kết quả dự 16 Bảng 3.1: Các doanh nghiệp sản xuất tủ lạnh ở Việt Nam 30 Bảng 3.2: Các hệ số GWP ODP của các môi chất lạnh nhóm CFC. 34 Bảng 3.3: Thành phần chỉ số GWP của các môi chất lạnh pha trộn. 37 -12 nạp cho ô tô [2] 41 -134a nạp cho ô tô 41 Bả (E 1 ) của xe buýt từ 2008 – 2011 48 Bả (E 2 )củ ừ 2008 – 2011 50 Bả (E 1 ) của xe Taxi từ 2007 - 2011 53 Bả (E 2 ) của xe Taxi từ 2007 - 2011 55 Bả ợ ải từ TTTM – siêu thị năm 2011 57 Bảng 4.6: Số lượng các loại xe buýt từ 2015 - 2025 60 Bảng 4.7: Kết quả dự (E 2 )của xe buýt từ 2015 - 2025 61 vii 3 5 . 6 2002 – 2007 13 Hình 2.2: Biểu đổ quy hoạch lượng xe buýt năm 2015 - 2025 15 Hình 2.3: Biểu đồ tăng trưởng số lượng xe Taxi từ 2007 -2010 16 Hình 2.4: Biểu đồ so sánh số lượng trung tâm thương mại – siêu thị ở các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh 17 Hình 2.5: Biểu đồ thể hiện diện tích TTTM – siêu thị các quận huyện ở TP.HCM 18 29 32 Hình 4.1: Biểu đồ ủa xe buýt ở TP.HCM từ 2008 - 2011 49 Hình 4.2: Biểu đồ ủa xe buýt ở TP.HCM từ 2008 - 2011 51 Hình 4.3: Biểu đồ so sánh tả ủa xe buýt ở TP.HCM từ – 1 2 52 Hình 4.4: Biểu đồ (E 1 ) của Taxi ở TP.HCM từ 2007 – 2011 Hình 4.5: Biểu đồ tả (E 2 )của Taxi ở TP.HCM từ 2007 - 2011 56 Hình 4.6: Biểu đồ so sánh thả ủa xe Taxi ở TP.HCM từ – . 56 2008 - 2011 57 Hình 4.8: Biểu đồ so sánh tả ả ở các quận/huyện ở TP.HCM 59 Hình 4.9: Biểu đồ quy hoạch số lượng xe buýt từ 2015 – 2025 60 Hình 4.10: Biểu đồ dự (E 2 )của xe buýt từ 2015 – 202562 5.1: - -290 70 Hình 5.2: Sơ đồ cập nhật số liệu thống kê phát thải khí nhà kính 71 1 1.1. Với tình hình phát thải các khí nhà kính do các hoạt động của các nước trên thế giới trong nhiều năm qua đã gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu lớn hơn nữa là làm cho khí hậu trài đất thay đổi, nước biể . Trong số đó Việt Nam là một trong 5 quốc gia bị tác động nhiều nhất của hiện tượng nước biển dâng cao, là hậu quả tăng nhiệt độ làm bề mặt trái đất nóng lên do phát thải khí nhà kính. Theo cảnh báo của Uỷ ban Liên chính phủ về BĐKH (IPCC) đến năm 2100, nếu mực nước biển dâng cao 1m sẽ ảnh hưởng đến 5% đất đai của VN, 10% dân số, tác động đến 7% sản xuất nông nghiệp, giảm 10% GDP. (Nguồn: Dagupta.et.al.2007), riêng sản xuất kinh tế biển sẽ suy giảm 1/3 (nguồn UNDP). Nhận thấy được hậu quả đó đã có nhiều nghiên cứu nhằm giảm lượng phát sinh khí nhà kính tại các quốc gia cũng như ở Việt Nam nhưng trong đó một hợp chất dung môi lạnh HFC, HCFC hiện được sử dụng rộng rãi hiện nay với khối lượng không lớn nhưng có tác động rất lơn gây ra hiệu ứng nhà kính. Nắm bắt được tình hình đó đề tài “ ” cần phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay, giải quyết được phần nhỏ trong chương trình nghiên cứu ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam. 1.2. . 2 1.3. - ện trạng phát thả ị . - Xây dựng phương pháp tính toán thải lượng ất lạnh tại thành phố Hồ . - Tính toán lượng phát thả ổi CO 2 tương đương. - Đánh giá lượng phát thải khí nhà kính dựa trên kết quả tính toán. - Đưa ra các giải pháp giảm thiểu, thay thế . - . 1.4. - : - . - – . 1.5. - Thu thập dữ liệu, báo cáo thống kê các đề tài nghiên cứ , các phương pháp đã đạt được hiệu quả.(Ủy Ban Liên Chính phủ về biến đổi Khí hậu (IPCC). - - . - . - Đưa ra phương pháp tính toán phù hợp với hiện trạng sử dụng phát thải ở thành phố Hồ Chí Minh trên đ , quy đổi thành tải lượng CO 2 tương đươ hợp với yêu cầu trong nghị định Kyoto. 3 - Đưa ra nhận định tổng quan về lượng phát thải khí HFC, HCFC tại thành phố Hồ Chí Minh Từ những kết quả thống kê khảo sát: đưa ra các biện pháp khắc phục các nhược điểm trong quản lý, đề xuất các giải pháp kỹ thuật thay thế , hạn chế sinh ra khí nhà kính 1.6. ủ về biến đổi khí hậu (IPCC) năm . 2006 . : Q = AD × EF : AD . EF . . EF EF Nam IPCC EF c 2 c 1 c 3 [...]... lượng: 52,8 Tg CO2  Công nghiệp: 10 Tg CO2  Nông nghiệp: 65,1 Tg CO2  Đất dùng lâm nghiệp: 15,1 Tg CO2  Thải b : 7,9 Tg CO2 Tổng lượng khí nhà kính phát thải: trên 150,9 Tg CO2 tương đương Dự báo lượng phát thải khí nhà kính của 3 lĩnh vực chính: năng lượng, nông nghiệp, lâm nghiệp đất chuyển đổi  [1]  -  [3] :    Đ  [2] 27 -   15 năm  Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp. .. lượng, sử dụng nhiên liệu 25  Công nghiệp sử dụng khí tổng hợp  Đưa ra bảng hệ số rò rỉ khí HFCs trong các thiết bị sử dụng  Chất thải  Nông nghiệpsử dụng đất lâm nghiệp  Báo cáo kiểm kê khí nhà kính của Nam Phi năm 2009 (Greenhouse Gas Inventory South Africa 1990 – 2000 năm 2009[22] Các lĩnh vực/ ngành thực hiện kiểm kê khí nhà kính:  Năng lượng: 435.461,62 Gg CO2 tương đương  Công nghiệp. .. kê khí nhà kính  Năng lượng: 6170343,23 Gg CO2  Công nghiệp: 353779,52 Gg CO2  Dung môi sử dụng sản phẩm: 4387,15 Gg CO2  Nông nghiệp: 413064,72Gg CO2  Sử dụng đất, đất chuyển đổi mục đích sử dụng lâm nghiệp: 10151 Tg CO2  Thải b : 185587,07 Gg CO2  National greenhouse factors june-2009 của Australia[21] hướng dẫn chi tiết các công thức tính toán phát thải khí nhà kính ở 5 lĩnh vực  Năng... Công nghiệp: 410 Tg CO2 tương đương  Dung môi sử dụng sản phẩm: 12 Tg CO2 tương đương Trong đó HFCs : 70 Tg CO2 tương đương  Nông nghiệp: 472 Tg CO2 tương đương  Các mục đích sử dụng đất khác lâm nghiệp: 410 triệu tấn CO2 tương đương  Thải b : 139 triệu tấn CO2 tương đương  Báo cáo đánh giá kiểm kê khí nhà kính của Mỹ of America submitted in 2009)[14] Các lĩnh vực/ ngành thực hiện kiểm kê khí. .. nghiệp sử dụng sản phẩm: 61.469,09 Gg CO2 tương đương  Nông nghiêp, lâm nghiệp hoạt động sử dụng đất khác: 20.493,51 Gg CO2 tương đương  Thải b : 9.392,80 Gg CO2 tương đương  National Greenhouse Gas Inventory Report of Japan 2010[20] Các lĩnh vực/ ngành thực hiện kiểm kê khí nhà kính:  Năng lượng: 1.160,5 triệu tấn CO2  Công nghiệp: 75,3 triệu tấn CO2  Dung môi sử dụng sản phẩm: 0,2 triệu... kiểm kê khí nhà kính quốc gia:[16] pháp, phương pháp xác định các vấn đề, hạng mục chính.nhất quán về thời gian, đảm bảo tính chính xác về số liệu thu thập, tiền chất khí phát sinh, hướng dẫn lập bảng báo cáo Tập 2: Nhóm sử dụng năng lượng : lò đốt nhiên liệu cố định, nguồn thải di động, đốt than, giao thông Tập 3: Hoạt động công nghiệp sử dụng sản phẩm Tập 4: Nông nghiệp, lâm nghiệp đất chuyển... biến đổi khí hậu (UNFCCC) ngày 11/6/1992 phê chuẩn UNFCCC ngày 16/11/1994 - Nghị định thư Kyoto : được kí kết vào ngày 11 tháng 12 năm 1997 tại Kyoto, được các bên của UNFCCC thông qua chính thức có hiệu lực vào ngày 16 tháng 2 năm 2005 Đưa ra chỉ tiêu giảm phát thải khí nhà kính có tính ràng buộc pháp lý đối với các nước phát triển công nghiệp giảm phát thải 6 loại khí nhà kính 5% vào nằm 2012... nghiệp: 19.120 Gg CH4, 0.51 Gg N2O, 0,01 Gg NOx 26  Nông nghiệp: 3.243,84 Gt CH4, 330,73 Gg CO, 52,86 Gg N2O, 18,77 Gg NOx  Lâm nghiệp các loại đất chuyển đổi mục đích khác: 559.471 CO2, Gg CH4, 367 Gg CH4, 3.214 Gg CO2, 2,52 N2O, 91,26 NOx  Thải b : 402 Gg CO2 3.1.6 TP. HCM  Hoạt động thực hiện UNFCCC Nghị định thư Kyoto tại Việt Nam 2000 Các lĩnh vực/ ngành thực hiện kiểm kê khí nhà kính: ... các giải pháp giảm phát thải các khí gây hiệu ứng nhà kính (CO2,CH4) của một số nguồn tại TP. HCM – Trịnh Đình Huy Luận Văn Thạc Sĩ – 2005[10]  Nghiên cứu tính toán lượng CO2 phát thải từ các nguồn: dân cư, dịch vụ, công nghiệp giao thông với lượng khí CO2 là 18.782.838 tấn lượng CH4 phát thải từ bãi chôn lắp quy đổi ra CO2 bao gồm 114.553.278.100 tấn CO2 do quá trình phân hủy nhanh 2.223.780... Biến đổi khí hậu – thực trạng, thách thức, giải pháp[ 7]  Kết quả so sánh nhiệt độ, lượng mưa trung bình năm (oC) các thập kỷ 1991 2000 1931 – 1940 của Hà Nội, Đà Nẵng, HCM  Đưa ra các biện pháp giảm nhẹ cho một số ngành /lĩnh vực 3.2 3.2.1 Môi chất lạnh (còn gọi là Gas lạnh, tác nhân lạnh) là chất môi giới sử dụng trong chu trình nhiệt động ngược chiều để hấp thu nhiệt của môi trường cần làm lạnh có . thống kê phát thải khí nhà kính 71 1 1.1. Với tình hình phát thải các khí nhà kính do các hoạt động của các nước trên thế giới trong nhiều năm qua đã gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính. - ện trạng phát thả ị . - Xây dựng phương pháp tính toán thải lượng ất lạnh tại thành phố Hồ . - Tính toán lượng phát thả ổi CO 2 tương đương. - Đánh giá lượng phát thải khí nhà kính dựa. nhằm giảm lượng phát sinh khí nhà kính tại các quốc gia cũng như ở Việt Nam nhưng trong đó một hợp chất dung môi lạnh HFC, HCFC hiện được sử dụng rộng rãi hiện nay với khối lượng không lớn nhưng
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng dung môi lạnh tại TP HCM và giải pháp giảm thiểu, Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng dung môi lạnh tại TP HCM và giải pháp giảm thiểu, Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá hiện trạng phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng dung môi lạnh tại TP HCM và giải pháp giảm thiểu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay