Tiểu luận: Sáp nhập và thâu tóm (M&A) ngân hàng Việt Nam

23 2,145 9
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2014, 17:24

Đề tài Sáp nhập và thâu tóm (M&A) ngân hàng Việt Nam nêu cở sở lý thuyết trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập, hoạt động mua bán và sáp nhập các ngân hàng thương mại tại Việt Nam và trên thế giới, bài học kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động M&A giữa các ngân hàng tại Việt Nam. 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Đề tài: SÁP NHẬP THÂU TÓM (M&A) NGÂN HÀNG VIỆT NAM GIÁO VIÊN: PGS.TS. TRƯƠNG QUANG THÔNG SVTH : NHÓM 1 - NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI - LÊ NGUYỄN VĨNH HẰNG - NGUYỄN THỊ HÀO - LÊ TRUNG HIẾU - NGUYỄN THỊ DIỂM LỚP : TCDN ĐÊM 3 – K22 TPHCM, 2013 2 Phụ Lục Chương I. CỞ SỞ LÝ THUYẾT TRONG LINH VỰC MUA BÁN SÁP NHẬP 1. Khái Niệm 3 2. Phân Loại 3 3. Động Cơ Mua Bán Sáp Nhập 4 4. Các Nhóm Lợi Ích Của Thương Vụ M&A 5 Chương II. HOẠT ĐỘNG MUA BÁN SÁP NHẬP CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM TRÊN THỚI GIỚI 1. Các Thương Vụ Sáp Nhập Lớn Trên Thế Giới 6 2. Hoạt Động M&A Ngân Hàng Tại Việt Nam 6 2.1. Sơ lược về thương vụ M&A từ 2007-2012 6 2.2. Các thương vụ nổi bậc gần đây 7 3. Những Thách Thức Trong Quá Trình Sáp Nhập 18 3.1 Khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác sáp nhập 18 3.2 Thiếu hành lang pháp lý 19 3.3 Niềm tin của khách hang 19 3.4 Khó khăn trong việc tích hợp công nghệ thông tin 19 3.5 Những bất ổn về nhân sự 19 Chương III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG M&A GIỮA CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM. 1. Các Bài Học Kinh Nghiệm Được Rút Ra 20 2. Kiến Nghị Một Số Giải Pháp 21 3 Chương I. CỞ SỞ LÝ THUYẾT TRONG LĩNH VỰC MUA BÁN SÁP NHẬP 1. Khái Niệm Mua bán sáp nhập là nghĩa của cụm từ M&A (Merger and Acquisitions). Tại Việt Nam, mua bán sáp nhập doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2005 như sau: Sáp nhập doanh nghiệp: “Một hoặc một số công ty cùng loại (gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ, quyền lợi lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập” (Khoản 1 – Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2005) Hợp nhất doanh nghiệp: “Hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất” (Khoản 1 – Điều 152 Luật Doanh Nghiệp 2005) Mua lại doanh nghiệp: “là việc một doanh nghiệp mua toàn bộ hoặc một phần tài sản của doanh nghiệp khác đủ để kiểm sóat, chi phối toàn bộ hoặc một ngành nghề của doanh nghiệp bị mua lại” (Khoản 3 – Điều 17 Luật Cạnh Tranh 2004) 2. Phân Loại M&A được phân biệt thành ba loại dựa theo mối quan hệ cạnh tranh giữa các bên liên quan với nhau, cụ thể là: sáp nhập ngang, sáp nhập dọc sáp nhập tổ hợp. Sáp nhập ngang: là sự sáp nhập hoặc hợp nhất giữa hai công ty kinh doanh cạnh tranh trên cùng một dòng sản phẩm, trong cùng một thị trường. Từ đó tạo ra một hãng có sức cạnh tranh cao, giảm thiểu đối thủ cạnh tranh, tiết kiệm chi phí do quy mô. Sáp nhập dọc: Diễn ra giữa các doanh nghiệp cùng lĩnh vực kinh doanh nhưng khác nhau về giai đoạn sản xuất hay chế biến. Có thể là giữa một công ty với khách hàng hoặc nhà cung cấp của công ty đó. Sự sáp nhập này tạo ra giá trị thông qua tận dụng kinh nghiệm khả năng của các công ty trong một chuỗi nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng. Sáp nhập dọc có 2 phân nhóm nhỏ: 4  Sáp nhập tiến: 1 công ty mua lại công ty khách hàng của mình, ví dụ công ty may mặc mua lại chuỗi cửa hàng bánlẻ quần áo.  Sáp nhập lùi: 1 công ty mua lại nhà cung cấp của mình, chẳng hạn như công ty sản xuất sữa mua lại công ty chăn nuôi bò sữa Sáp nhập tổ hợp: là việc sáp nhập giữa các công ty không cùng lĩnh vực kinh doanh. Mục đích của các giao dịch sáp nhập này là nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, đa ngành nghề sau khi sáp nhập. Gồm 3 nhóm:  Sáp nhập tổ hợp thuần túy: 2 bên không có mối quan hệ nào với nhau, ví dụ công ty thiết bị y tế sáp nhập với một công ty thời trang.  Sáp nhập bành trướng về địa lý: 2 công ty sản xuất cùng 1 loại sản phẩm nhưng tiêu thụ trên 2 thị trường khác nhau về địa lý, như một tiệm ăn ở Hà Nội mua một tiệm ăn ở Hàn Quốc.  Sáp nhập đa dạng hóa sản phẩm: 2 công ty sản xuất 2 loại sản phẩm khác nhau nhưng cùng ứng dụng một công nghệ sản xuất hoặc tiếp thị gần giống nhau, ví dụ một doanh nghiệp sản xuất bột giặt mua một doanh nghiệp sản xuất thuốc tẩy vệ sinh. 3. Động Cơ Mua Bán Sáp Nhập  Động cơ chung bên mua bên bán: Giảm chi phí kinh doanh: hoạt động M&A giúp cho bên mua giảm bớt các chi phí trong quá trình kinh doanh như: chi phí tìm kiếm khách hàng mới, chi phí mở rộng thị trường, chi phí cho việc xây dựng phát triển thương hiệu,… Mở rộng kinh doanh theo chiều dọc: đó là việc công ty có thể nắm được toàn bộ hoặc một phần chuỗi cung ứng từ đó nắm được những lợi ích cho đầu ra hoặc đầu vào của sản phẩm. Nguồn lực tương hỗ (complementary resource): hoạt đông M&A sẽ góp phần tận dụng chia sẻ những nguồn lực sẵn có. Ví dụ: chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình kinh doanh, kiến thức chuyên môn, tận dụng những kết quả nghiên cứu, thậm chí có thể tận dụng hệ thống phân phối bán hàng. Ngoài ra tận dụng nguồn vốn lớn hay khai thác khả năng quản lý.v.v… 5 Đa dạng hóa khu vực địa lý lĩnh vực kinh doanh (Geographical or other diversification): động cơ này nhằm mục đích đem lại cho công ty một kết quả thu nhập ổn định, từ đó tạo sự tự tin cho nhà đầu tư khi đầu tư vào công ty. Ngoài ra, việc đa dạng hóa sẽ mở ra những cơ hội kinh doanh mới, giúp công ty có thể chuyển hướng đầu tư dễ dàng. Giảm cạnh tranh tạo vị thế trên thị trường (economic of scale): điều này xảy ra khi công ty M&A với một đối thủ trên thị trườn g, khi đó chẳng những loại bỏ một đối thủ, mà còn tạo ra một vị thế cạnh tranh lớn hơn, có thể ép giá đối với nhà cung cấp hoặc độc quyền đặt giá cho những sản phẩm của mình. Bán chéo (cross selling): các công ty có thể tận dụng khai thác các dịch vụ của nhau để tăng thêm tiện ích cho khách hàng từ đó tăng thu nhập, hoặc bảo vệ mối quan hệ với khách hàng. Động cơ về thuế (Taxes): một công ty đang kinh doanh có lời có thể mua lại một công ty thua lỗ, từ đó sẽ hưởng được khoản thuế khấu trừ.  Bên cạnh đó bên bán có thêm một số động cơ -Đối mặt với sức ép cạnh tranh trên thị trường -Đề nghị hấp dẫn từ bên mua -Tìm đối tác chiến lược 4. Các Nhóm Lợi Ích Của Thương Vụ M&A C ả i thi ệ n tình hình tài chính: *Cải thiện tình hình tài chính *Tăng thêm vốn sử dụng *Nâng cao khả năng tiếp cận vốn *Tăng cường tính minh bạch C ủ ng c ố v ị th ế th ị trư ờ ng : *Tăng thị phần *Tăng khách hàng *Tận dụng quan hệ khách hàng *Tận dụng khả năng bán chéo dịch vụ *Tận dụng kiến thức sản phẩm để tạo ra cơ hội kinh doanh mới *Nâng cao năng lực cạnh tranh 6 Gi ả m thi ể u chi phí ng ắ n h ạ n: *Giảm thiểu trùng lắp trong mạng lưới phân phối *Tiết kiệm trong chi phí hoạt động *Tiết kiệm trong chi phí hành chính quản lý T ậ n d ụ ng quy mô dài h ạ n : *Tối ưu hóa kết quả đầu tư công nghệ *Tận dụng kinh nghiệm thành công của các bên *Giảm thiểu chi phí chung cho từng đơn vị sản phẩm *Giảm chi phí khi mua số lượng lớn Chương II. HOẠT ĐỘNG MUA BÁN SÁP NHẬP CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM TRÊN THỚI GIỚI 1. Các Thương Vụ Sáp Nhập Lớn Trên Thế Giới STT Thương vụ Th ời gian Giá trị NationsBank + Bank America = Bank Of America 1998 64 tỷ USD Chase Manhattan JP Morgan 2000 36 tỷ USD HSBC Household International 2003 15,5 tỷ USD JP Morgan Chase Bank One Corp 2004 58 triệu USD UniCredit HVB 2005 18,6 tỷ USD Bank of America Merrill Lynch 2008 50 tỷ USD Commerzbank Dresdner 2008 14,4 tỷ USD 2. Hoạt Động M&A Ngân Hàng Tại Việt Nam 2.1 Sơ lược về thương vụ M&A từ 2007-2012 Giai đoạn 2007-2008 có thể coi là giai đoạn bùng nổ của hoạt động M&A ngân hàng tại Việt Nam, với hơn 10 thương vụ M&A ghi nhận được. Nhưng sau đó, khuynh hướng này lại thoái trào trong năm 2009-2010, thể hiện ở số lượng thương vụ giảm đi rõ rệt, dù cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lan ra từ Mỹ tạo khá nhiều cơ hội cho các 7 ngân hàng lớn thâu tóm ngân hàng nhỏ, cũng như cho các nhà đầu tư tiến hành mua bán doanh nghiệp. Giai đoạn 2010-2012, tuy hoạt động mua bán sáp nhập ngân hàngViệt Nam không có sự gia tăng đáng kể về mặt lượng, nhưng đã tiến một bước dài với giá trị mỗi thương vụ. 2.2 Các thương vụ nổi bậc gần đây 2.2.1.Ngân hàng TMCP nhà Hà Nội NH Sài Gòn – Hà Nội 2.2.1.1.Động lực (hoàn cảnh) A) Sơ lượt về ngân hàng SHB: A.1) Giới thiệu chung: - Tên tổ chức tín dụng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Tên viết tắt: SHB - Giấy phép thành lập: 0041-NH/GP do NHNN cấp ngày 13/11/1993 - Trụ sở chính: 77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Vốn điều lệ: 4.815.795.470.000 đồng - Lĩnh vực kinh doanh: Được hoạt động kinh doanh đầy đủ hoạt động kinh doanh ngân hàng theo Luật các tổ chức tín dụng (TCTD) do NHNN cấp phép. - Mạng lưới: 1 Hội sở chính, 1 sở giao dịch, 26 chi nhánh, 115 phòng giao dịch 10 quỹ tiết kiệm. - Công ty con: Công ty quản lý tài sản AMC – Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội do ngân hàng sở hữu 100% vốn điều lệ. A.2) Điểm mạnh điểm yếu của SHB: Điểm mạnh: - Có nền tảng mạnh mẽ có thể hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; - Có định hướng phát triển rõ ràng qua từng giai đoạn phù hợp với năng lực của Ngân hàng; - Có mạng lưới rộng khắp, đặc biệt đã mở chi nhánh tại Lào Campuchia, điều này cũng tạo nên hình ảnh ngân hàng tầm khu vực. - Đội ngũ lãnh đạo có năng lực cam kết lâu dài vì sự phát triển bền vững của Ngân hàng; 8 - Nhận diện thương hiệu tốt; Điểm yếu: - Quy mô hoạt động ở mức trung bình chưa có bề dày hoạt động; - Cơ cấu quản trị doanh nghiệp chưa bắt kịp với tốc độ phát triển của ngân hàng; - Cơ cấu bảng cân đối kế toán vẫn tập trung nhiều vào hoạt động tín dụng; - Chi phí hoạt động cao so với tổng nguồn thu của ngân hàng. B) Sơ lượt về ngân hàng Habubank: B.1) Giới thiệu chung: - Tên tổ chức tín dụng: Ngân hàng TMCP nhà Hà Nội - Tên viết tắt: HBB - Giấy phép thành lập: 00020/NH-GP do NHNN cấp ngày 06/06/1992 - Trụ sở chính: 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội - Vốn điều lệ: 4.050.000.000.000 đồng - Lĩnh vực kinh doanh: Được hoạt động kinh doanh đầy đủ hoạt động kinh doanh ngân hàng theo Luật các tổ chức tín dụng do NHNN cấp phép. - Mạng lưới: 1 Hội sở chính, 1 sở giao dịch, 19 chi nhánh, 50 phòng giao dịch dịch 10 quỹ tiết kiệm - Công ty con: Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội do ngân hàng sở hữu cổ phần chi phối B.2) Điểm mạnh của HBB: Habubank có hệ thống quy trình quy chế hoạt động tương đối hoàn thiện có đội ngũ cán bộ quản lý nòng cốt có kinh nghiệm năng lực chuyên môn; Habubank có hệ thống gọn nhẹ - linh hoạt nên dễ dàng trong việc tái cấu trúc hoạt động để vượt qua khó khăn, đặc biệt có sự đoàn kết nhất trí cao về chiến lược tái cấu trúc từ hội đồng quản trị, ban điều hành đến toàn thể cán bộ công nhân viên; Quan điểm quản trị rủi ro với chính sách quy trình quản trị rủi ro, đặc biệt là thanh khoản tín dụng đã ngày càng nhuần nhuyễn, là điểm mạnh hỗ trợ Habubank vượt qua giai đoạn khó khăn này. B.3) Tình hình tài chính của HBB trước thời điểm sáp nhập: 9 Theo báo cáo đánh giá lại tài sản các khoản dự phòng liên quan của Công ty Kiểm toán Ernst&Young thì Habubank chịu khoản lỗ lũy kế là 4.066 tỷ đồng trong năm 2011. Chất lượng tài sản của ngân hàng ngày càng đi xuống là vì: + Danh mục tính dụng kém đa dạng + Tập trung cho vay một số khách hàng lớn, 50 khách hàng lớn đã chiếm tới 65% tổng nợ của Habubank. Hai khách hàng lớn nhất góp phần làm cho HBB lỗ nặng chính là Vinashin Công ty Thủy sản Bình An (Bianfishco). Cụ thể là, Habubank đã cho Vinashin vay với số vốn lên tới 2.745 tỉ đồng, thêm 600 tỉ đồng trái phiếu do tập đoàn phát hành mà ngân hàng mua, tổng cộng 3.345 tỉ đồng, bằng 83% vốn điều lệ. Còn đối với Công ty Thủy sản Bình An, Habubank góp vốn mua 5 triệu cổ phần với giá 16.000 đồng một cổ phiếu, trị giá 80 tỷ đồng (tương đương 10% vốn điều lệ của Bianfishco). Ngoài ra, còn một khoản mua có kỳ hạn 25 triệu cổ phiếu Bianfishco, trị giá 125 tỷ đồng. Một khoản ủy thác đầu tư khác Habubank mua 9 triệu cổ phiếu Bianfishco, trị giá 62 tỷ đồng. Như vậy Habubank đã đầu tư vào Bianfishco trị giá 267 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2011, vốn chủ sở hữu giảm chỉ còn hơn 195 tỷ đồng tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của ngân hàng thời điểm 29/2/12, nếu theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) là 16,06%. Ngày 14/06/12 cổ phiếu Habubank là 5.100 đồng/CP, tương đương giảm 33,7% so với mức đỉnh 7.700 đồng/CP. 2.2.1.2.Diễn biến Giai đoạn 1: CHUẨN BỊ - Ban nghiên cứu dự thảo Phương án sáp nhập; Hợp đồng sáp nhập; điều lệ ngân hàng sau sáp nhập; Nhân sự ngân hàng sau sáp nhập - Thông qua ĐHĐCĐ các bên các hồ sơ tài liệu liên quan; - Thực hiện các công tác kiểm kê, kiểm toán các công tác phục vụ quá trình sáp nhập - Xây dựng Bộ hồ sơ Sáp nhập trình NHNN để có chấp thuận nguyên tắc về việc sáp nhập Giai đoạn 2: TRIỂN KHAI CÁC THỦ TỤC SÁP NHẬP - Hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu của NHNN 10 - Nộp hồ sơ xin phép phát hành lên UBCKNN - Nhận giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chứng - Hoàn thiện Hồ sơ sáp nhập - Nộp Bộ hồ sơ Sáp nhập trình NHNN để có chấp thuận cuối cùng về việc sáp nhập Giai đoạn 3: HOÀN TẤT GIAO DỊCH SÁP NHẬP - Chính thức Sáp nhập, đăng ký kinh doanh Ngân hàng NHSN (mạng lưới công ty con) - Chuyển giao đăng ký tài sản cho NHSN - Chấm dứt hoạt động, đóng mã số thuế HBB - Thực hiện chương trình sau sáp nhập Cụ thể như sau: 2/2012: HBB có tin đồn bị sáp nhập 13/3: HBB gửi văn bản phủ nhận 25/4: HBB công bố dự thảo đề án sáp nhập với SHB 28/4: HBB họp ĐHĐCĐ với 85% cổ đông đồng ý 5/5: SHB họp cổ đông có 99,4% đồng ý. 15/6: NHNN có văn bản chấp thuận việc sáp nhập 9/8: họp báo công bố sáp nhập 16/8: ngày giao dịch cuối cùng của HBB 17/8: hủy niêm yết giao dịch của HBB 21/8: cổ phiếu HBB hoàn toàn hết hiệu lực. 28/8: SHB hoàn tất việc sáp nhập HBB 2.2.1.3 .Kết quả A) Thông tin ngân hàng sau khi sáp nhập: - Tên tổ chức tín dụng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - Tên viết tắt: SHB - Trụ sở chính: 77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Vốn điều lệ: 8.865.795.470.000 đồng - Tổng số cp lưu hành: 886.579.547 cổ phần - Mệnh giá: 10.000 đồng [...]... kinh nghiệm được rút ra Những thương vụ sáp nhập thâu tóm (M&A) ngân hàng Việt Nam gần đây đều là do kinh doanh kém hiệu quả mà phải sáp nhập, việc sáp nhập giúp các ngân hàng tăng được tổng tài sản, nguồn vốn, khách hàng những lợi ích khác tuy nhiên lại gây mất lòng tin của nhà đầu tư Yếu kém của ngân hàng thời gian qua là do thanh khoản Nếu các ngân hàng sáp nhập mà không quản lý được tốt hơn hệ... để tiến trình sáp nhập thâu tóm diễn ra nhanh chóng cũng như hậu sáp nhập thâu tóm hoạt động hiệu quả hơn Trong trường hợp Habubank sáp nhập vào SHB, Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước có giải pháp hỗ trợ để việc chuyển đổi cổ phiếu của hai ngân hàng được thuận lợi, nhanh chóng 2.Kiến Nghị Một Số Giải Pháp Trước tiên, việc sáp nhập thâu tóm cần sự tự nguyện được lên kế... việc xây dựng một hệ thống ngân hàng an toàn Sau khi thực hiện sáp nhập thâu tóm, các ngân hàng phải nâng tầm quản trị rủi ro, năng lực khả năng cạnh tranh thì mới có thể phát triển tốt hơn ở giai đoạn hậu sáp nhập thâu tóm Thứ ba, sáp nhập thâu tóm không phải là một giải pháp duy nhất Cần suy xét đến giải pháp phá sản Những ngân hàng hoạt động quá yếu kém thì nên để họ rút lui vì nếu việc... này, thì việc sáp nhập ngân hàng yếu vào ngân hàng khỏe mới không làm ngân hàng khỏe yếu đi Nếu việc tái cấu trúc cần hiểu theo hướng một ngân hàng lớn có công nghệ, trình độ nhân lực, quy chế hoạt động chặt chẽ tốt hơn thì sẽ tiếp nhận một ngân hàng nhỏ, như vậy ngân hàng nhỏ đó cũng sẽ phải thay đổi rất lớn Do đó, phải kết hợp tái cấu trúc với việc xây dựng một hệ thống ngân hàng an toàn Sau... hậu sáp nhập vẫn có thể là một ngân hàng không khỏe mạnh Xu hướng hiện tại các ngân hàng lớn cũng muốn tiến hành sáp nhập hoặc thâu tóm để tăng sức cạnh tranh, tạo nên sự vững chắc về sức mạnh tài chính trước những biến động của nền kinh tế Việc sáp nhập hợp nhất giữa các ngân hàng cần 1 sự tự nguyện không nên ép buộc bởi đây là trong nhưng yếu tố quan trọng để quyết định thương vụ sáp nhập thâu. .. nền kinh tế Không có gì đảm bảo việc sáp nhập những ngân hàng yếu kém sẽ trở thành ngân hàng hùng mạnh.Vì cơ bản khả năng kinh doanh vị thế trước đó của những ngân hàng này đã không tốt Phương án an toàn hơn trong trường hợp này là hãy để ngân hàng lớn thâu tóm ngân hàng nhỏ như vậy do vị thế, nguồn nhân lực, công nghê, quy mô sẵn có của ngân hàng lớn sẽ giúp ngân hàng nhỏ cải thiện được tích cực hơn... doanh nghiệp có chiến lược, phương hướng, văn hóa, cách tổ chức điều hành khác nhau nay sáp nhập lại thành một là điều không đơn giản Chương III BÀI HỌC KINH NGHIỆM GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG M&A GIỮA CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 1.Các Bài Học Kinh Nghiệm Được Rút Ra Từ những thương vụ sáp nhập thâu tóm (M&A) ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua, có nhiều vấn đề cần quan tâm về thực... chung rời rạc, chính điều này làm cho việc kiểm soát các thượng vụ thâu tóm sáp nhập còn lỏng lẻo Không những thế tạo cảm giác bất an cho nhà đầu tư cũng như các ngân hàng tham gia 3.3.Niềm tin của khách hàng : Hoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng dựa vào uy tín niềm tin Mọi biến động đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của khách hàng Nếu giải pháp tài cấu trúc bằng cách sáp nhập, ... hành hoạt động M&A thay vì thành lập ngân hàng mới Từ phía BTMU, ngân hàng này đang cần tìm 1 đối tác ở Việt Nam để phát triển việc kinh doanh ở Việt Nam cũng như ăng cường dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam. Trong khi đó VietinBank là 1 trong 4 ngân hàng 15 lơn nhất Viêt Nam, tỷ lệ nợ xấu thấp cộng với mạng lưới rộng khắp Việt Nam Rõ ràng, VietinBank là một trong... tồn tại nhiều các ngân hàng có quy mô nhỏ, hoạt động cầm chừng.Mặt khác, một số ngân hàng nhỏ đã tập trung gia tăng tín dụng quá mức trong các năm trước, vượt quá khả năng huy động vốn phải lệ thuộc vào nguồn vốn trên thị trường liên ngân hàng. Theo quy định, đến ngày 31/12/2010 là 3.000 tỷ đồng.Điều này buộc các ngân hàng nhỏ sẽ tìm kiếm cơ hội sáp nhập với nhau hoặc với ngân hàng lớn hơn để có . NationsBank + Bank America = Bank Of America 1998 64 tỷ USD Chase Manhattan và JP Morgan 2000 36 tỷ USD HSBC và Household International 2003 15,5 tỷ USD JP Morgan Chase và Bank One. (Mỹ), Banque Populaire (Pháp), Commerz Bank (Đức), Mizuho (Nhật Bản),…Và khi các đối tác này chính thức trở thành cổ đông chiến lược của VietinBank sẽ nâng cao uy tín và vị thế của VietinBank. với Habubank lỗ nặng nên cả năm ngân hàng vẫn lỗ gần 95,5 tỷ đồng. Quý 4/2011, SHB lãi 220,76 tỷ và cả năm là 753,02 tỷ. 2.2.2 .Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ mua lại cổ phần của VietinBank. 2.2.2.1.Động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận: Sáp nhập và thâu tóm (M&A) ngân hàng Việt Nam, Tiểu luận: Sáp nhập và thâu tóm (M&A) ngân hàng Việt Nam, Tiểu luận: Sáp nhập và thâu tóm (M&A) ngân hàng Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay