Khóa luận tốt nghiệp : Thiết kế nội thất khách sạn thuyền buồm

21 2,091 2
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2014, 23:36

HUTECH Tên đ tài: Thit k ni tht khách sn thuyn bum (Sailing hotel) SVTH: Lê Anh Dng GVHD: cô Võ Thi Thu Thy Lp: 07DNT02 MSSV: 107301022 TRNG H K THUT CÔNG NGH TP.HCM KHOA M THUT CÔNG NGHIP HUTECH I/ Ý tng chính: • Ly ý tng t nhng hình nh ca nhng chic thuyn bum đang lênh đênh trên bin c, ch th khai thác là hình nh chic thuyn bum. • Thuyn và bin luôn là ngun cm hng sáng tác ca nhiu tác phm ngh thut, nó còn mang li cho con ngi cm giác thoi mái nh nhõm, yên bình…nhng cánh bum còn là mt hình nh rt đp và mang lai cho con ngi nhìu cm xúc sáng tác • Bên cnh đó thì con thuyn cng chính là mt hình nh khá gn gi vi con ngi Vit Nam vì nó gn vi đi sng cua nhân dân ta t xa, canh đó thì cht liu to nên chic thuyn cung khá mc mc va đn gian nh g, vi…mang li cho ta cm giác gn gi. HUTECH 1/ Phong cách thê hin bài: Thit kê theo phong cách sang trng va mang tính cht cô đin Châu Âu thi xa. 2/ Vt liu: Cht liu s dng là gô, đá hoa cng, vi các vt liu thô mc bê mt nhám… đ to không gian sang trng nhng li có nét cô đin S dng cht liu vi cùng các vt liu có th un do nh nha tng hp đ to cm giác mm mi, th thái trong không gian resort. Dùng các vt liu kim loi sáng bóng và các kính màu đ to không gian m áp gn gi. 2/ Màu sc: S dng gam màu nâu ca g, đen, vàng, trng là nhng tông màu chính ca không gian resort. Nhng gam màu đ, cam, xanh s đc dùng đ to đim nhn cho không gian thêm phn m cúng va sang trng hn. HUTECH II/ Ý tng c thê cho tng không gian: 1/ Snh: HUTECH Các chi tit sn phm ni tht  đây đc ly ý tng t nhng bô phn ca con thuyn. Bánh lái tàu đèn trang trí Hình dáng con thuyn reception ghê đi HUTECH Li vào chính Các phi cnh không gian snh: Khu p tân HUTECH Khu đi ng hô treo tng ly ý tng t nhng chic phao cu hô HUTECH Mt bng tng thê va mb trn nha hàng: HUTECH 2/ Nha Hàng: HUTECH Khu ngi theo toa nh trên khoang tàu Các phi cnh không gian nha hàng: èn treo ly ý tng t bánh lái tàu. [...]... ch a r u a thuy n ch hàng H U TE C H M t b ng t ng thê va mb tr n nha hàng: C H : H U TE 3/ Khu bê : C H nh không gian bê H U TE Các ph i H U TE C H Chi c ghê cách ut chi c phao c u sinh Nh ng ng g p khúc trên t ng nh ng ng sóng n c : H U TE C H M t b ng t ng thê va mb tr n bê H U TE C H 4/ Phòng ngu : nh không gian phòng nghi: H U TE C H Các ph i Chi c gi trong ng v i ph n bê thuy n C H H U TE Vách... 4/ Phòng ngu : nh không gian phòng nghi: H U TE C H Các ph i Chi c gi trong ng v i ph n bê thuy n C H H U TE Vách t nh ng t m l i trong thuy n ch hàng H U TE C H M t b ng t ng thê va mb tr n phòng nghi: . HUTECH Tên đ tài: Thit k ni tht khách sn thuyn bum (Sailing hotel) SVTH: Lê Anh Dng GVHD: cô Võ Thi Thu Thy Lp: 07DNT02 MSSV:
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp : Thiết kế nội thất khách sạn thuyền buồm, Khóa luận tốt nghiệp : Thiết kế nội thất khách sạn thuyền buồm, Khóa luận tốt nghiệp : Thiết kế nội thất khách sạn thuyền buồm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay