Cơ cấu chỉ thị điện từ và logomet điện từ

24 2,038 5
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2014, 11:56

1 CÁC CẤU CHỈ THỊ ĐIỆN TỪ LOGOMET ĐIỆN TỪ 2 1. Phương trình cân bằng mômen phần động cấu điện 2. cấu chỉ thị điện từ logomet điện từ NỘI DUNG CHÍNH 3 1.Phương trình cân bằng mômen phần động cấu điện 1.1 Khái niệm chung cấu chỉ thị là thiết bị biến đổi tín hiệu đo thành dạng tiện lợi cho người đo quan sát - cấu chỉ thị điện: + Góc quay của kim chỉ thị + Các đường cong , tự ghi - cấu chỉ thị số: + Các con số hiển thị bằng LED… + Màn hình máy tính 4 cấu chỉ thị điện làm nhiệm vụ biến đổi năng lượng điện từ thành năng lượng học là dịch chuyển phần quay. Đại lượng vào thường là dòng điện Đại lượng ra là góc quay Phương trình mô tả: α = f(x), x là đại lượng vào. CC CT Điện Góc quay α Dòng điện I 5 cấu chỉ thị điện bao gồm có: - phần tĩnh - phần quay Dựa theo phương pháp biến đổi năng lượng từ điện sang cơ, CCCTCĐ chia thành: - cấu chỉ thị kiểu từ điện - cấu chỉ thị kiểu điện từ - cấu chỉ thị kiểu điện động - cấu chỉ thị kiểu cảm ứng 6 * Các chi tiết khí chung của chỉ thị điện a.Trục trụ Định vị phần động, đảm bảo cho phần động quay trên một trục cố định. b. Bộ phận phản kháng: Lò xo phản kháng, dây căng, dây treo Lò xo ph n khángả Dây c ngă Dây treo Hình 2.1a M t s c c u ph n khángộ ố ơ ấ ả Tạo ra mômen cản dẫn dòng điện vào khung dây. Dây căng dây treo được sử dụng khi cần giảm mômen cản để tăng độ nhạy của cấu chỉ thị. 7 c. Kim chỉ thị góc quay α Kim chỉ thị góc quay α được gắn với trục quay. Độ di chuyển của kim trên thang chia độ tỉ lệ với góc quay α. Ngoài ra thể chỉ thị góc quay bằng ánh sáng. d. Thang chia độ Thang chia độ là mặt khắc độ thang đo, để xác định giá trị đo 8 e.Bộ phận cản dịu Làm nhiệm vụ dập tắt dao động của phần động, giúp nhanh chóng xác lập vị trí góc quay. Thông thường sử dụng hai loại cản dịu : - cản dịu kiểu không khí - cản dịu kiểu cảm ứng a) Cản dịu kiểu không khí b) Cản dịu kiểu cảm ứng Một số cấu cản dịu thường gặp 9 10 1.2. Các mômen tác động lên phần động cấu a. Mô men quay Khi cho dòng điện vào một cấu chỉ thị điện, trong sẽ tích lũy một năng lượng điện từ: dW e Do tác động của từ trường (do nam châm vĩnh cửu hoặc do dòng điện đưa vào sinh ra) lên phần động của cấu đo sẽ sinh ra mômen quay M q tỷ lệ với độ lớn của dòng điện I đưa vào cấu, thực hiện một công học: dA = M q d α dA: lượng vi phân của công học M q : mô men quay d α : lượng vi phân của góc quay [...]... việc của cuộn dây cấu cản dịu được gắn vào trục quay Kim chỉ thị cũng được gắn trên trục quay •Momen cản được tạo bởi 2 lò xo phản kháng ngược chiều nhau Khung dây Trục quay Kim chỉ thị cấu cản dịu Lò xo phản kháng cấu chỉ thị điện từ 16 b Nguyên lý làm việc Khi dòng điện chạy vào khung dây, trong lòng cuộn dây sinh ra một từ trường - Cuộn dây dẹt: từ trường này hút lá thép vào trong lòng... quán tính phần động ΣMi : Tổng các mô men tác động lên phần động của cấu bao gồm: 14 2 J d α dt 2 = M q − M p − M ms ± M cd ⇒J 2 d α dt 2 dα ±p + M p + M ms = M q dt Phương trình mô men chuyển động của cấu α(t) cấu dao động, không dao động thời gian đo 15 2 cấu đo điện từ a Cấu tạo Lá thép di động •Phần tĩnh của cấu là 1 cuộn dây phẳng •Bên trong khe hở không khí là khe hở làm... xác 0.5 1.0 Trong mạch với tần số cao hơi cao cần phải tính toán các mạch bù tần số để giảm sai số do tần số, thường là ít dùng e Logomet điện từ 1 2 dL1 M q1 = I1 2 dα 1 2 dL2 M q2 = I2 2 dα M q1 = M q 2 1 2 dL1 1 2 dL2 ⇔ I1 = I2 2 dα 2 dα   I  2  Cấu tạo của cấu α = F   2  ÷ logomet điện từ 22   I1  ÷   • Từ đó ta thấy : • - Góc lệch α tỉ lệ với bình phương của dòng điện Tỉ... 18 - Khi cho dòng điện xoay chiều vào cuộn dây Giả sử i = Imax sinωt Lúc đó Mq theo t sẽ là: 1 dL 2 Mq ( t) = I max sin 2 ωt 2 dα Mô men quay trung bình: T M qtb T 1 1 dL 1 2 1 dL 2 2 = ∫ M q (t )dt = ∫ I max sin (ωt )dt = 2 dα I T0 2 dα T 0 Với I là trị hiệu dụng của dòng hình sin Tại vị trí cân bằng Mq = Mp ⇒ Mq = Dα Vậy cấu chỉ thị điện từ có thể đo α được cả dòng một chiều dòng xoay = chiều... - Cuộn dây tròn: từ trường sẽ từ hoá hai lá thép khi đó hai lá thép cùng cực tính nên đẩy nhau Cả Hai trường hợp trên sẽ làm cho phần động quay đi một góc α Năng lượng điện từ trường tích luỹ ở cuộn dây We dWe Mq = dα 17 - Khi cho dòng điện 1 chiều chạy vào khung dây: 1 2 We = LI 2 I : cường độ dòng điện trong khung dây dWe d  LI 2  Mq = =  ÷ dα dα  2  1 2 dL Mq = I 2 dα L :điện cảm của cuộn... ta thấy : • - Góc lệch α tỉ lệ với bình phương của dòng điện Tỉ số này sẽ không thay đổi khi nguồn điện áp cung cấp cho 2 cuộn dây thay đổi, loại trừ được sai số do sự biến động của nguồn cung cấp khi cần đo các đại lượng thụ động • Logomet điện từ được sử dụng đo các đại lượng như điện trở, điện cảm, điện dung, đo tần số, góc pha,… 24 ... men cản dịu được chế tạo sao cho trị số tỷ lệ với tốc độ quay của phần động: dα M cd = p dt p: phụ thuộc vào đặc điểm cấu tạo của bộ phận cản dịu Phần động ở vị trí cân bằng : dα dt =0 mô men cản dịu không làm ảnh hưởng đến kết quả đo 13 1.3 PT cân bằng phần động của cấu đo Theo định luật học đối với một chuyển động quay Đạo hàm bậc nhất của mômen động lượng theo thời gian bằng tổng các mô men... chiều xoay chiều - Nhược điểm: + Góc quay tỷ lệ với bình phương của dòng điện thang đo chia không đều(hình dáng lá thép được chế tạo sao cho dL/dα giảm theo góc quay α để thang chia độ thể tương đối đều) + Độ chính xác thấp do tổn hao trong lõi thép 20 d.ứng dụng • - chế tạo các loại ampemet, vônmet trong mạch xoay chiều tần số công nghiệp ở các dụng cụ để bảng cấp chính xác 1.0 1.5 và. .. bộ phận phản kháng Mômen này tỷ lệ với góc quay α : Mp = Dα D là hệ số phụ thuộc vào kích thước, vật liệu chế tạo bộ phận phản kháng c Mô men ma sát Với các dụng cụ dùng trục quay ta xét đến mô men ma sát: Mms = K Gn K: hệ số tỷ lệ G: trọng lượng phần động n = (1.3 ÷ 1.5) 12 d Mô men cản dịu Do phần động quán tính lò xo bị kéo nên kim sẽ dao động rồi mới đứng yên phải bộ phận ổn định dao động . lượng từ điện sang cơ, CCCTCĐ chia thành: - cơ cấu chỉ thị kiểu từ điện - cơ cấu chỉ thị kiểu điện từ - cơ cấu chỉ thị kiểu điện động - cơ cấu chỉ thị kiểu cảm ứng 6 * Các chi tiết cơ khí. 1 CÁC CƠ CẤU CHỈ THỊ ĐIỆN TỪ VÀ LOGOMET ĐIỆN TỪ 2 1. Phương trình cân bằng mômen phần động cơ cấu cơ điện 2. Cơ cấu chỉ thị điện từ và logomet điện từ NỘI DUNG CHÍNH 3 1.Phương. thời gian đo. 16 Kim chỉ thị Khung dây Trục quay Cơ cấu cản dịu Lá thép di động Lò xo phản kháng Cơ cấu chỉ thị điện từ 2. Cơ cấu đo điện từ a. Cấu tạo • Phần tĩnh của cơ cấu là 1 cuộn dây phẳng. • Bên
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ cấu chỉ thị điện từ và logomet điện từ, Cơ cấu chỉ thị điện từ và logomet điện từ, Cơ cấu chỉ thị điện từ và logomet điện từ, Phương trình cân bằng mômen phần động cơ cấu cơ điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay