Đồ án tốt nghiệp : THIẾT KẾ CHUNG CƯ HIÊP BÌNH 3 QUẬN THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

215 615 0
  • Loading ...
1/215 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2014, 11:04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ TP.HCM KHOA XÂY DỰNG ………….… GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP PHẦN KIẾN TRÚC (0%) PHẦN KẾT CẤU (70%) PHẦN NỀN MÓNG (30%) Thầy Nguyễn Ngọc tú Thầy Nguyễn Ngọc tú SINH VIÊN: Lê Xuân Hiền LỜI CẢM ƠN …    … Đồ án Tốt Nghiệpthành quả mà sinh viên đ ạt được trong suốt quá trình học tập tại Trường Đại học. Đây là quá trình tổng hợp và hệ thống lại tất cả những kiến thức đã được học trong những thời gian qua và bổ sung thêm những tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày nay. Em xin chân thành cảm ơn đến quý Thầy Cô của Trường, Khoa đã tận tình dạy bảo, giúp đỡ em trong những năm học tại Trường Đại Học K ỹ Thuật Cơng Nghệ Tp.Hồ Chí Minh. Đặc biệt là Thầy Nguyễn Ngọc Tú đã trực tiếp hướng dẫn, theo dõi và giúp đỡ em trong suốt quá trình hoàn thành đồ án Tốt Nghiệp. Mặc dù Đồ n đã hoàn thành với sự cố gắng, phấn đấu nổ lực của bản thân. Nhưng vì kiến thức và thời gian có hạn nên đồ án không tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong quý Thầy Cô, quý anh chò và các bạn góp ý kiến cho những sai sót của đồ án để em có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện hơn . Em xin chân thành biết ơn ! Sinh viên Lê Xuân Hiền ĐA TỐT NGHIỆP KỸ SƯ, KHÓA 2008-2010 GVHD: Th.S NGUYỄN NGỌC TÚ ĐT: CHUNG HIỆP BÌNH 3 SVTH: LÊ XUÂN HIỀN PHAÀN I KIEÁN TRUÙC ĐA TỐT NGHIỆP KỸ SƯ, KHÓA 2008-2010 GVHD: Th.S NGUYỄN NGỌC TÚ ĐT: CHUNG HIỆP BÌNH 3 SVTH: LÊ XUÂN HIỀN PHAÀN II KEÁT CAÁU (70%) ĐA TỐT NGHIỆP KỸ SƯ, KHÓA 2008-2010 GVHD: Th.S NGUYỄN NGỌC TÚ ĐT: CHUNG HIỆP BÌNH 3 SVTH: LÊ XUÂN HIỀN PHAÀN III NEÀN MOÙNG (30%) ĐA TỐT NGHIỆP KỸ SƯ, KHÓA 2008-2010 GVHD:Ths.NGUYỄN NGỌC TÚ CHUNG HIỆP BÌNH 3 -Q.THỦ ĐỨC TP.HCM SVTH: L Ê XUÂN HI ỀN trang5 CHNG 1 KT CU B NC . SỐ LIỆU TÍNH TOÁN: A. KIẾN TRÚC:  Trong công trình gốm 2 loại bể nước: - Bể nước ngầm dùng để chứa nước được lấy từ hệ thống nước thành phố và bơm lên mái và dự trữ nước cứu hỏa. - Bể nước mái: cung cấp nước cho sinh hoạt của các bộ phận trong công trình và lượng nước cho cứu hỏa. - Chọn bể nước mái để tính toán. Bể nước mái được đặt trên hệ cột phụ, cột chính, đáy bể cao hơn cao trình sàn tầng thượng 80cm. - Bể nước được đặt giữa các khung trục 10,11,12 và khung trục D,E có kích thước mặt bằng:   L B 5,0 10,5 (m)  Tính dung tích bể: - Nước dung cho sinh hoạt xem gần đúng số người trong cả tòa nhà là 384 người. - Trang thiết bị ngôi nhà: loại IV (nhà có hệ thống cấp thoát nước, có dụng cụ vệ sinh và có thiết bị tắm thông thường, tra bảng 1.1 sách Cấp thoát nước) ta đựơc: - Tiêu chuẩn dùng nước trung bình:  tb sh q 170 (l/người.ngđ) - Hệ số điều hòa ngày:  ng K 1,35 - Hệ số điều hòa giờ:  giôø K 1,4 - Với số đám cháy đồng thời: 1 đám cháy trong 10ph, nhà 3 tầng trở lên, tra bảng phụ lục:  cc q 10 (l/s) - Dung lượng sử dụng nước sinh hoạt trong ngày đêm:     tb sh Max,ngñ ng q .N 170xx1,35 Q K 88,13 1000 1000 (m 3 /ngđ) - Dung lượng chữa cháy:   cc 10x60x10 Q 60 1000 (m 3 /ngđ) - Dung lượng tổng cộng:      tt cc Max,ngñ Q Q Q 88,13 60 148,13 (m 3 /ngđ) - Như vậy ta chọn 1 hồ nước và mỗi ngày bơm 3 lần, dung tích hồ nước chọn:    tt Q 148,13 V 49,4 3 3 (m 3 ) B. KÍCH THƯỚC SƠ BỘ: Hồ nước đặt tại giữa khung trục 10,11,12 và khung trục D,E; có kích thước mặt bằng là: 5,0x10,5 (m) Chiều cao đài:   ñaøi 49,4 H 0,94 5,0 *10,5 (m)   ñaøi H 1,0 (m) ĐA TỐT NGHIỆP KỸ SƯ, KHÓA 2008-2010 GVHD:Ths.NGUYỄN NGỌC TÚ CHUNG HIỆP BÌNH 3 -Q.THỦ ĐỨC TP.HCM SVTH: L Ê XUÂN HI ỀN trang6 3.1 TÍNH BẢN : 3.1.1 Bản đáy hồ nước : Chọn chiều dày bản đáy là 15 cm để thiết kế . 3.1.1.1 Tải trọng : Bảng 4.1 Tĩnh tải tác dụng STT Vật liệu Chiều dày (m)  (KG /cm 2 ) n Tĩnh tải tính toán (KG /m 2 ) 1 Lớp gạch men 0.01 2000 (KG /m 3 ) 1.2 24 2 Lớp vữa lót 0.02 1800 (KG /m 3 ) 1.2 43.2 3 Lớp chống thấm 0.01 2000 (KG /m 3 ) 1.1 22 4 Bản đáy BTCT 0.15 2500 (KG /m 3 ) 1.1 412.5 5 Lớp vữa trát 0.015 1800 (KG /m 3 ) 1.2 32.4 Tổng cộng g tt = 534.1 * Hoạt tải : tải trọng nước đầy ( cao 1,5 m ) p tt = n    h = 1.1 1000  1.5 = 1650 (KG /m 2 ). * Tổng tải trọng tác dụng lên bản đáy : q t t = p tt + g tt =1650 + 534.1 = 2184(KG /m 2 ). 3.1.1.2 Sơ đồ tính: 5 Bản làm việc theo 2 phương 2 1 l l = 5.5 5.0 = 1.1 < 2 Tính toán theo sơ đồ dàn hồi với bản đơn .Tra bảng các hệ số ứng với sơ đồ 9 ( bản ngàm 4 cạnh ). ĐA TỐT NGHIỆP KỸ SƯ, KHÓA 2008-2010 GVHD:Ths.NGUYỄN NGỌC TÚ CHUNG HIỆP BÌNH 3 -Q.THỦ ĐỨC TP.HCM SVTH: L Ê XUÂN HI ỀN trang7 L1 9 L 2 Hình 4.1. Sơ đồ ô bản số 9 3.1.1.1 Nội lực: Tính toán các ô bản theo sơ đồ đàn hồi ; tra bảng các hệ số m 91 ;m 92 ; k 91 ; k 92 M 1 = m 91  q s  l 1  l 2 ; M 2 = m 92  q s  l 1  l 2 (4.1) M I = k 91  q s  l 1  l 2 ; M II = k 92  q s  l 1  l 2 (4.2) 91 92 0.0197m m  91 92 0.0417k k  3.1.1.2 Tính toán cốt thép: Giả thiết : a =2 cm ;  h o = h s -a=15-2=13cm . Với bê tông cấp độ bền B20 R b = 115 (KG/cm2) cốt thép AII co R a = 2250-2800 (KG/cm2) Tra bảng có được 0 0.412 x  Các công thức tính toán : 2 0 m b M R bh a  z = ( m a 211  ) (4.3) Kiểm tra điều kiện hạn chế : R xx   = 0.5x( m a 211  ) (4.4) Diện tích cốt thép được xác định bằng công thức : 0 s S M A R h   (4.5) 0 % bh A s  m (4.6) Kiểm tra hàm lượng cốt thép : µ min < µ ≤ µ max Trong đó : µ min = 0.1% < µ = 0 bh A S < µ max S bR R R a ĐA TỐT NGHIỆP KỸ SƯ, KHÓA 2008-2010 GVHD:Ths.NGUYỄN NGỌC TÚ CHUNG HIỆP BÌNH 3 -Q.THỦ ĐỨC TP.HCM SVTH: L Ê XUÂN HI ỀN trang8 BẢNG TÍNH và BỐ TRÍ THÉP SÀN Ghi chú: - Hàm lượng m min = 0.1% - Hàm lượng m max = 1.5% - Cấp độ bền BT B 20 R b = 11.5 MPa - Có thể toàn bộ sàn có thép thuộc nhóm CI (AI) hoặc có cả CI (AI) lẩn CII (AII) Ký hiệu L2 L1L2/L1 m91 k91 p tt g tt MomenGiá trị M h o b R b R s a m z A s Chọn thép A s m% ô sàn m92 k92 daN/m 2 daN/m 2 (daN.cm) (cm) (cm) (MPa) (MPa) (cm 2 )  a (m.m) chọn 1 2 3 4 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 S1 5,0 5,0 1,0 0.0179 0.0417 1650 534.1 M 1 97738 13.0 100 11.5 225 0.050 0.974 3.43 10 200 3.93 0.30 0.0179 0.0417 M 2 97738 13.0 100 11.5 225 0.050 0.974 3.43 10 200 3.93 0.30 M I 227692 13.0 100 11.5 280 0.117 0.938 6.67 12 150 7.54 0.58 M II 227692 13.0 100 11.5 280 0.117 0.938 6.67 12 150 7.54 0.58 ĐA TỐT NGHIỆP KỸ SƯ, KHĨA 2008-2010 GVHD:Ths.NGUYỄN NGỌC TÚ CHUNG HIỆP BÌNH 3 -Q.THỦ ĐỨC TP.HCM SVTH: L Ê XN HI ỀN trang9 3.1.2 Kiểm tra nứt đáy bể: - Theo TCVN 5574 – 1991: + Cấp chống nứt cấp 2: a gh = 0,10 mm. + Khi tính với tải trọng dài hạn giảm đi 0,05mm nên a gh = 0,05mm. + Kiểm tra nứt theo điều kiện: a n  a gh Với: a n = K  C    a a E  ( 70 – 20P ) 3 d Trong đó: * K: hệ số phụ thuộc loại cấu kiện; cấu kiện uốn K = 1. * C: hệ số kể đến tác dụng của tải trọng dài hạn C = 1,5 * : phụ thuộc tính chất bề mặt của cốt thép, thép thanh tròn trơn =1,3; thép có gân  = 1. * E a : 2,110 6 (KG/cm 2 ). *  a = 1 tc M Fa Z =; 0,87 tc tt M M ; Z 1 = x  h 0 * P = 100m. * d : đường kính cốt thép chòu lực . Vậy : a n = 3 6 1 1,5 1 (70 20 100 ) 2,1 10 a d  m      . BẢN KẾT QUẢ TÍNH NỨT ĐÁY BỂ NƯỚC Vò trí M tc h o Fa m a x Z 1 a  m 100 a n kN.m (cm) (cm 2 ) (cm) kN/cm 2 (mm) Gối (cạnh ngắn) 337,692 13 6,67 0,117 0,938 9,38 53,975 0,58 0,0011 Gối (cạnh dài) 337,692 13 6,67 0,117 0,938 9,38 53,975 0,58 0,0011 Nhòp (cạnh ngắn) 97,378 13 3,43 0,05 0,974 0,5 56,780 0,3 0,0012 Nhòp (cạnh dài) 97,378 13 3,43 0,05 0,974 0,5 56,780 0,3 0,0012  Tất cả đều thỏa mãn theo điều kiện: a n  a gh . [...]... 1245 0. 033 5 S3 38 9 895 0.0190 809.7 240 30 861 586 0.0167 0.0442 5.6 3. 2 1.75 136 5 0. 038 5 S5 515 1189 0.0197 448.7 195 11 535 227 0.0064 74 0.0 431 497 0.0141 1 63 CHUNG HIỆP BÌNH 3- Q.THỦ ĐỨC TP.HCM SVTH: LÊ XN HIỀN trang34 ĐA TỐT NGHIỆP KỸ SƯ, KHĨA 2008-2010 S6 4.6 4.1 1.12 0.0196 448.7 GVHD: NGUYỄN NGỌC TÚ 195 12140 238 0.0157 0.0454 4.6 3. 4 1 .35 552 0. 036 3 S7 190 440 0.0210 735 .2 240 15252 32 0 0.0115... hàm lượng cốt thép: µmin < µ ≤ µmax Trong đó : µmin = 0.1% < µ = AS a R < µmax R b bh0 RS CHUNG HIỆP BÌNH 3 -Q.THỦ ĐỨC TP.HCM SVTH: L Ê XN HI ỀN trang 13 ĐA TỐT NGHIỆP KỸ SƯ, KHĨA 2008-2010 CHUNG HIỆP BÌNH 3 -Q.THỦ ĐỨC TP.HCM GVHD:Ths.NGUYỄN NGỌC TÚ SVTH: L Ê XN HI ỀN trang14 ĐA TỐT NGHIỆP KỸ SƯ, KHĨA 2008-2010 GVHD:Ths.NGUYỄN NGỌC TÚ 3. 2 Bố trí thép tăng ng tại lỗ thăm b : Ta chọn kích thước... nước lên thành hồ , ta thấy trường hợp nguy hiểm nhất cho thành hồ: Hồ đầy nước + gió hút 3. 1 .3. 3 Nội lực : Mg =  2  1100 1.0 2 97 1.02 qn  h 2 q g  h     15 8 15 8     85, 46 ( KG.m)  2 qg  h 1100 1.02 q  h2 97 1.02 Mnh= n  9   9  39 ,5 (KG.m) 33 .6 128 33 .6 128 CHUNG HIỆP BÌNH 3 -Q.THỦ ĐỨC TP.HCM SVTH: L Ê XN HI ỀN trang10 ĐA TỐT NGHIỆP KỸ SƯ, KHĨA 2008-2010 GVHD:Ths.NGUYỄN... chữa Tránh hiện tượng nứt ở các mép góc lỗ thăm cũng như tăng ng thép do ứng suất cục bộ Tăng tăng ng thép trên miệng thăm bể là 3 phi 8 cho mỗi bên 3. 3 TÍNH HỆ DẦM ĐỠ HỒ NƯỚC : 3. 3.1 Tính hệ dầm đáy :đồ bố trí hệ dầm đáy : 3. 3.1.1 Nội lực: * Chọn sơ bộ kích thước tiết diện các dầm đáy hồ :  DD1, DD 2: hd =(1/12 -1/16)L=(1/12 -1/16)=0 .31 - 0.41  bd = (1 /3 – 2 /3) .h d =(1 /3 – 2 /3) *0.4 =0. 13- 0.26... 195 5 17.92 150 195 6 18.86 150 195 CHUNG HIỆP BÌNH 3- Q.THỦ ĐỨC TP.HCM SVTH: LÊ XN HIỀN trang32 ĐA TỐT NGHIỆP KỸ SƯ, KHĨA 2008-2010 GVHD: NGUYỄN NGỌC TÚ 7 15.64 200 240 8 17.94 150 195 9 10 .35 150 195 10 9.18 30 0 36 0 11 10. 53 300 36 0 12 30 0 12.82 13 300 17.82 2.I.2 .3 Kết quả tổng tải trọng tác dụng lên sàn : 36 0 36 0 Bảng 2.4.Tải trọng sàn Sàn Tónh tải tính toán (KG/m2) Gttsàn Pttsàn Tổng tải sàn TLBT... 43. 2 + 32 .4 + 97.5= 39 3.1 (KG /m2) 3. 1.5 .3 Sơ đồ tính : Xem bản nắp là hệ dầm sàn đổ tồn khối Bản làm việc theo 2 phương ( l2 / l1 < 2 );sử dụng sơ đồ số 9, liên kết ngàm 4 cạnh và tải phân bố đều CHUNG HIỆP BÌNH 3 -Q.THỦ ĐỨC TP.HCM SVTH: L Ê XN HI ỀN trang12 ĐA TỐT NGHIỆP KỸ SƯ, KHĨA 2008-2010 GVHD:Ths.NGUYỄN NGỌC TÚ Hình 4 .3 Sơ đồ ơ bản số 1 3. 1.5.4 Nội lực: Tính tốn các ơ bản theo sơ đồ đàn hồi;...ĐA TỐT NGHIỆP KỸ SƯ, KHĨA 2008-2010 GVHD:Ths.NGUYỄN NGỌC TÚ 3. 1 .3 Tính bản thành hồ : Chọn chiều dày thành bản hồ là 12 cm để thiết kế 3. 1 .3. 1 Tải trọng : Áp lực nước phân bố hình tam giác Áp lực nước lớn nhất ở đáy hồ : qntt = nh = 1.11000 1.0 = 1100 (KG /m) Tải trọng gió : xem gió tác dụng phân bố đều lên thành hồ Gió hút qhúttt = wcnkc’b = 83 1.21.40.6 1 = 97 (KG /m) 3. 1 .3. 2 Sơ đồ. .. 8 0 3 9 1 8 8 (c ) m 2 A s 0 2 4 9 0 2 6 3 3 3 3 n 1 8 1 8 1 8  C ọ th p hn é 7 3 6 7 3 6 7 3 6 hn  cọ A s 0 1 7 0 1 7 0 1 7 m % ĐA TỐT NGHIỆP KỸ SƯ, KHĨA 2008-2010 GVHD:Ths.NGUYỄN NGỌC TÚ SVTH: L Ê XN HI ỀN trang17 ĐA TỐT NGHIỆP KỸ SƯ, KHĨA 2008-2010 Chọn 3 18 ( Aa = 7. 63 cm2) với m %  GVHD:Ths.NGUYỄN NGỌC TÚ As 7. 63 = 0.71% < m %max =2.56%  bh0 30  36 Tính lại ho : ho = 40– ( 3 +1.8/2 ) = 36 .5... 0.0115 0.0474 4.6 3. 9 1.18 7 23 0.0262 S8 175 400 0.0202 6 63. 9 195 15409 31 2 0.0145 0.0465 3. 4 2.7 1.26 717 0. 033 5 S10 224 516 0.0207 448.7 36 0 7424 154 0.0 131 0.04 73 3.9 2.7 1.44 35 1 0.0299 S11 97 222 0.0209 448.7 36 0 8516 178 0.0101 0.0450 4.8 2.7 1.76 38 3 0.0226 S12 86 1 93 0.0197 448.7 36 0 1 037 2 204 0.00 63 66 0.0429 445 0.0 139 144 2.I .3. 2 Tính tốn cốt thép các ơ loại bản làm việc 1 phương: l2 Tỉ số =... h0 cm2 CHUNG HIỆP BÌNH 3 -Q.THỦ ĐỨC TP.HCM SVTH: L Ê XN HI ỀN trang16 CHUNG HIỆP BÌNH 3 -Q.THỦ ĐỨC TP.HCM D1 D dm ầ Đạ on 4 9 ,9 8 2 5 15 1 8 ,9 6 N ịp h GiB ố 4 4 15 1 8 ,9 6 GiA ố a (c ) m G trị M iá 4 0 4 0 4 0 (c ) m h 3 0 6 3 0 6 3 0 6 (c ) m h o - H mlư n mm =x * b/R = à ợ g ax R R s (d N m a c ) V trí ị B - H mlư n mm =0 % à ợ g in 1 - N ó th p hm é - C pđ b nB : ấ ộ ề T 3 0 3 0 3 0 (c . ngắn) 33 7,692 13 6,67 0,117 0, 938 9 ,38 53, 975 0,58 0,0011 Gối (cạnh dài) 33 7,692 13 6,67 0,117 0, 938 9 ,38 53, 975 0,58 0,0011 Nhòp (cạnh ngắn) 97 ,37 8 13 3, 43 0,05 0,974 0,5 56,780 0 ,3 0,0012. (m.m) chọn 1 2 3 4 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 S1 5,0 5,0 1,0 0.0179 0.0417 1650 534 .1 M 1 97 738 13. 0 100 11.5 225 0.050 0.974 3. 43 10 200 3. 93 0 .30 0.0179 0.0417 M 2 97 738 13. 0 100 11.5. 4 40 36 .0 30 11.5 280 0.042 0.979 1.88 3 18 7. 63 0.71 DD1 Nhịp 92,958 4 40 36 .0 30 11.5 280 0.021 0.989 0. 93 3 18 7. 63 0.71 Gối B 185,916 4 40 36 .0 30 11.5 280 0.042 0.979 1.88 3 18 7. 63 0.71
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp : THIẾT KẾ CHUNG CƯ HIÊP BÌNH 3 QUẬN THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Đồ án tốt nghiệp : THIẾT KẾ CHUNG CƯ HIÊP BÌNH 3 QUẬN THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Đồ án tốt nghiệp : THIẾT KẾ CHUNG CƯ HIÊP BÌNH 3 QUẬN THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay