Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế chung cư chung cư bắc Mỹ An

286 465 2
  • Loading ...
1/286 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2014, 09:31

Kính thưa thầy cô, Với tất cả lòng chân thành, em xin cảm ơn Ban Giám Hiệu nhà trường, và các thầy cô trong khoa Xây Dựng, đã tạo mọi thuận lợi để em có thể học hỏi nhiều kiến thức q báu trong suốt 4 năm qua. Sau 15 tuần dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ của các Thầy, Cô trường Đại Học Kỹ Thuật Công nghệ TP.HCM, em đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô đã hết lòng dạy dỗ, chỉ dạy cho em trong thời gian làm đồ án vừa qua, mà trực tiếp là Thầy Nguyễn Khắc Mạn đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt lại kiến thức, kinh nghiệm cho em. Do khối lượng tính toán khá lớn trong một thời gian ngắn nên trong đồ án em không thể tránh được thiếu sót, rất mong quý Thầy, Cô vui lòng chỉ dạy thêm. Em xin chân thành cám ơn. TP.HCM, tháng 1/2010 Sinh viên Hồ Thành Trung Giáo viên hướng dẫn chính : ThS.Nguyễn Khắc Mạn TP.HCM, Tháng 1/ 2010 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN ĐỀ TÀI : CHUNG BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 MỤC LỤC TRANG CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC & KẾT CẤU I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 2 II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ 2 III. ĐẶC ĐIỂM - VỊ TRÍ – ĐIỀU KIỆN TƯ NHIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG 2 IV. QUY MÔ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH 3 V. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ 4 VI. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT 7 VII. CÁC GIẢI PHÁP KẾT CẤU 7 CHƯƠNG 2 : TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO HỒ NƯỚC MÁI 9 2.1 Đặc điểm và kích thước của hồ nước 10 2.2 Tính toán các cấu kiện của hồ nước mái 10 2.3 Dầm đỡ bản đáy 22 2.4 Dầm đỡ bản nắp 30 CHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CẦU THANG 35 3.1 Lựa chọn tiết diện 37 3.2 Cấu tạo bậc thang và chiếu nghỉ 37 3.3 Tính toán các bộ phận cầu thang 39 3.4 Tính toán dầm cầu thang 42 CHƯƠNG 4 : TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO SÀN 55 4.1 Xác đònh kích thước sơ bộ và các bộ phận sàn 57 4.2 Xác đònh tải trọng tác dụng lên sàn 58 4.3 Tính toán các ô sàn 61 4.4 Kiểm tra độ võng sàn 65 CHƯƠNG 5 : TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO DẦM DỌC TRỤC B 67 5.1 Mặt bằng vò trí và sơ đồ tính 68 5.2 Xác đònh tải trọng dầm B-B 69 5.3 Các sơ đồ chất tải 71 5.4 Tính toán nội lực và tổ hợp tải trọng 71 5.5 Tính toán và bố trí cốt thép 78 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN ĐỀ TÀI : CHUNG BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 CHƯƠNG 6 : TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO KHUNG TRỤC 2 82 6.1 Xác đònh sơ đồ khung 83 6.2 Xác đònh tải sơ bộ kích thước dầm & khung 84 6.3 Tải trọng tác dụng lên khung 88 6.4 Tải trọng ngang 99 6.5 Các trường tải trọng tác dụng vào khung và tổ hợp nội lực 100 6.6 Tổ hợp nội lực 110 6.7 Tính toán cốt thép 114 CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO MÓNG KHUNG TRỤC 2 123 7.1 Điều kiện đòa chất công trình 124 7.2 Lựa chọn phương án móng 126 7.3 Tải trọng truyền xuống móng 128 7.4 Tính toán và cấu tạo móng theo phương án 1 : MÓNG CỌC ÉP 129 7.5 Tính toán và cấu tạo móng theo phương án 2 : MÓNG CỌC KHOAN NHỒI 159 7.6 So sánh phương án móng 178 CHƯƠNG 8: KIỂM TRA ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH 180 8.1 Kiểm tra ổn đònh chống lật cho công trình 181 8.2 Kiểm tra ổn đònh chống trượt cho công trình 181 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN ĐỀ TÀI : CHUNG BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN ĐỀ TÀI : CHUNG BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 MỤC LỤC TRANG PHẦN 1 : KẾT QUẢ NỘI LỰC DẦM DỌC TRỤC B 2 PHẦN 2 : KẾT QUẢ NỘI LỰC CỘT KHUNG TRỤC 2 5 PHẦN 3 : KẾT QUẢ NỘI LỰC DẦM KHUNG TRỤC 2 61 PHẦN 4 : KẾT QUẢ NỘI LỰC KHUNG TRỤC 2 TRUYỀN XUỐNG MÓNG 90 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN ĐỀ TÀI : CHUNG BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 1 PHỤ LỤC THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN ĐỀ TÀI : CHUNG BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 2 Phần 1 : Kết quả nội lực dầm dọc trục B-B Lấy cái giá moment tại vi trí mặt cắt bố trí thép cho dầm dọc trục B-B TABLE: Element Forces - Frames TABLE: Element Forces - Frames Frame Station OutputCase V2 M3 Frame Station OutputCase V2 M3 Text m Text Ton Ton-m Text m Text Ton Ton-m 6 0 BAO -10.219 0.000 6 0 BAO -14.331 0.000 6 0.45 BAO -9.423 6.271 6 0.45 BAO -13.467 4.431 6 0.9 BAO -8.320 12.054 6 0.9 BAO -12.159 8.435 6 1.35 BAO -6.912 17.148 6 1.35 BAO -10.408 11.873 6 1.8 BAO -5.220 21.356 6 1.8 BAO -8.247 14.610 6 2.25 BAO -3.528 24.570 6 2.25 BAO -6.087 16.571 6 2.7 BAO -2.020 26.899 6 2.7 BAO -4.336 17.831 6 3.15 BAO -0.712 28.539 6 3.15 BAO -3.028 18.525 6 3.6 BAO 0.152 29.690 6 3.6 BAO -2.163 18.792 7 0 BAO 11.023 29.690 7 0 BAO 7.903 18.792 7 0.45 BAO 11.848 24.740 7 0.45 BAO 8.672 15.015 7 0.9 BAO 13.036 19.336 7 0.9 BAO 9.691 10.834 7 1.35 BAO 14.587 13.317 7 1.35 BAO 10.962 6.139 7 1.8 BAO 16.474 6.519 7 1.8 BAO 12.464 0.816 7 2.25 BAO 18.362 -1.146 7 2.25 BAO 13.967 -5.195 7 2.7 BAO 19.913 -9.589 7 2.7 BAO 15.238 -12.138 7 3.15 BAO 21.101 -18.119 7 3.15 BAO 16.257 -21.380 7 3.6 BAO 21.926 -25.617 7 3.6 BAO 17.026 -31.074 8 0 BAO -14.234 -25.617 8 0 BAO -17.237 -31.074 8 0.5 BAO -13.384 -17.752 8 0.5 BAO -16.342 -22.664 8 1 BAO -12.262 -10.424 8 1 BAO -15.085 -14.823 8 1.5 BAO -10.868 -3.714 8 1.5 BAO -13.468 -9.029 8 2 BAO -9.288 2.352 8 2 BAO -11.602 -3.990 8 2.5 BAO -7.895 7.531 8 2.5 BAO -9.984 0.294 8 3 BAO -6.773 11.992 8 3 BAO -8.728 3.950 8 3.5 BAO -5.922 15.915 8 3.5 BAO -7.832 7.112 9 0 BAO 3.090 15.915 9 0 BAO 1.478 7.112 9 0.5 BAO 4.978 14.255 9 0.5 BAO 3.021 5.996 9 1 BAO 7.207 11.565 9 1 BAO 4.777 4.056 9 1.5 BAO 9.778 7.676 9 1.5 BAO 6.746 1.184 9 2 BAO 12.585 2.428 9 2 BAO 8.861 -2.718 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN ĐỀ TÀI : CHUNG BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 3 9 2.5 BAO 15.156 -4.042 9 2.5 BAO 10.829 -7.650 9 3 BAO 17.385 -11.672 9 3 BAO 12.586 -15.513 9 3.5 BAO 19.273 -20.200 9 3.5 BAO 14.129 -24.692 10 0 BAO -13.149 -20.200 10 0 BAO -16.684 -24.692 10 0.4875 BAO -12.032 -12.734 10 0.4875 BAO -15.385 -16.869 10 0.975 BAO -10.814 -5.938 10 0.975 BAO -13.937 -9.716 10 1.4625 BAO -9.494 0.116 10 1.4625 BAO -12.339 -4.036 10 1.95 BAO -8.095 5.358 10 1.95 BAO -10.626 0.291 10 2.4375 BAO -6.695 9.762 10 2.4375 BAO -8.913 3.934 10 2.925 BAO -5.375 13.354 10 2.925 BAO -7.315 6.911 10 3.4125 BAO -4.157 16.204 10 3.4125 BAO -5.867 9.270 10 3.9 BAO -3.040 18.385 10 3.9 BAO -4.568 11.059 11 0 BAO 3.836 18.385 11 0 BAO 3.103 11.059 11 0.4875 BAO 5.135 16.204 11 0.4875 BAO 4.237 9.270 11 0.975 BAO 6.583 13.354 11 0.975 BAO 5.455 6.911 11 1.4625 BAO 8.180 9.762 11 1.4625 BAO 6.775 3.934 11 1.95 BAO 9.893 5.358 11 1.95 BAO 8.175 0.291 11 2.4375 BAO 11.607 0.266 11 2.4375 BAO 9.574 -4.053 11 2.925 BAO 13.204 -5.431 11 2.925 BAO 10.894 -9.085 11 3.4125 BAO 14.652 -11.869 11 3.4125 BAO 12.112 -15.060 11 3.9 BAO 15.951 -18.978 11 3.9 BAO 13.229 -22.526 12 0 BAO -13.913 -18.978 12 0 BAO -18.612 -22.526 12 0.5 BAO -12.369 -11.986 12 0.5 BAO -16.724 -13.892 12 1 BAO -10.613 -4.179 12 1 BAO -14.494 -7.650 12 1.5 BAO -8.645 2.428 12 1.5 BAO -11.923 -2.718 12 2 BAO -6.530 7.676 12 2 BAO -9.117 1.184 12 2.5 BAO -4.561 11.565 12 2.5 BAO -6.546 4.056 12 3 BAO -2.805 14.255 12 3 BAO -4.316 5.996 12 3.5 BAO -1.261 15.915 12 3.5 BAO -2.428 7.112 13 0 BAO 7.832 15.915 13 0 BAO 5.922 7.112 13 0.5 BAO 8.728 11.992 13 0.5 BAO 6.773 3.950 13 1 BAO 9.984 7.531 13 1 BAO 7.895 0.294 13 1.5 BAO 11.602 2.352 13 1.5 BAO 9.288 -3.990 13 2 BAO 13.468 -3.714 13 2 BAO 10.868 -9.029 13 2.5 BAO 15.085 -10.657 13 2.5 BAO 12.262 -14.899 13 3 BAO 16.342 -18.315 13 3 BAO 13.384 -22.664 [...]... 8.320 9.423 10.219 29.690 29.690 28.539 26.899 24.570 21.356 17.148 12.054 6.271 0.000 ĐỀ TÀI : CHUNG BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG 18.792 18.792 18.525 17.831 16.571 14.610 11.873 8.435 4.431 0.000 LỚP : 05DXD1 4 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN Phần 2: Kết quả nội lực cột khung trục 2 Từ kết quả nội lực chọn tổ hợp nội lực để chọn thép cho các tiết diện cột của các tầng Chọn 3 cặp... -152.293375 155.8655886 -153.115589 160.7170761 -157.967076 249.7594776 -12.13626368 -6.832358255 -11.92327885 -6.417002544 -12.05942445 -6.694335421 11.83493642 ĐỀ TÀI : CHUNG BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 5 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN 11 11 13 12 COMB15 COMB16 Combination -247.009478 Combination 251.7476917 7.087641241 12.05220406 11 13 COMB16 Combination -248.997692... -140.694877 Combination 144.1397692 Combination -142.104769 Combination 144.8081498 -7.653117002 -9.319756119 -7.015905289 -9.767799842 -7.404600056 -9.388391789 ĐỀ TÀI : CHUNG BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 6 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN 12 12 14 13 COMB13 COMB14 Combination Combination -142.77315 149.271369 -7.500180961 -9.65694834 12 14 COMB14 Combination -147.236369... Combination -127.668524 Combination 131.8281196 Combination -129.79312 Combination 130.4591902 8.082847331 -6.735008303 -5.715369627 -7.10885411 -5.321770754 -6.635995549 ĐỀ TÀI : CHUNG BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 7 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN 13 13 15 14 COMB11 COMB12 Combination -128.42419 Combination 132.3117361 -5.506255979 -6.579443667 13 15 COMB12 Combination -130.276736... Combination -91.030715 Combination 134.6322835 Combination -132.597284 Combination 115.683212 1.064623909 -6.564854438 -5.011134647 7.543966769 6.564025382 -5.693123641 ĐỀ TÀI : CHUNG BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 8 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN 14 14 16 15 COMB9 COMB10 Combination -113.648212 Combination 117.6014961 -3.771024964 -5.439571196 14 16 COMB10 Combination -115.566496... Combination -115.704403 Combination 120.0721821 Combination -118.647682 Combination 81.83561952 1.113295107 1.002897911 1.039008292 0.968078909 1.201924915 -5.758213697 ĐỀ TÀI : CHUNG BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 9 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN 15 15 17 16 COMB7 COMB8 Combination -80.4111195 Combination 107.8135944 -3.99036187 6.815642205 15 17 COMB8 Combination -106.389094... -90.3409167 Combination 94.54922133 Combination -93.1247213 Combination 95.08999804 1.386703364 1.626080178 1.637852099 1.601705695 1.986396875 1.149943573 ĐỀ TÀI : CHUNG BẮC MỸ AN 102.52459 SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 10 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN 16 16 18 17 COMB5 COMB6 Combination -93.665498 Combination 97.25777641 1.548432116 1.380250371 16 18 COMB6 Combination -95.8332764... Combination -66.8729319 Combination 71.18737373 Combination -69.7628737 Combination 68.76944834 4.89779571 2.064387573 1.928732438 1.643230878 2.187386094 1.821960936 ĐỀ TÀI : CHUNG BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 11 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN 17 17 19 18 COMB3 COMB4 Combination -67.3449483 Combination 71.16870714 2.177757682 2.076964555 17 19 COMB4 Combination -69.7442071... Combination -71.9600907 Combination 74.40516245 Combination -72.9806625 Combination 45.03020673 4.131209537 5.184779298 4.544352109 4.988569213 4.245842183 1.993766156 ĐỀ TÀI : CHUNG BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 12 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN 18 18 20 19 COMB1 COMB2 Combination -43.6057067 Combination 47.38194182 2.392762425 2.246528187 18 20 COMB2 Combination -45.9574418... Combination -43.172405 Combination 46.78570441 Combination -45.3612044 Combination 47.50732876 2.661677302 4.430339989 3.48095642 3.797868594 2.834585033 4.103384534 ĐỀ TÀI : CHUNG BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 13 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN 18 18 20 19 COMB19 COMB20 Combination Combination -46.0828288 48.2750366 2.753037047 4.029198572 18 20 COMB20 Combination -46.8505366 . ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP :. NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 MỤC LỤC TRANG CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC & KẾT CẤU I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI. trí cốt thép 78 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD GVHD: ThS.NGUYỄN KHẮC MẠN ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ BẮC MỸ AN SV: HỒ THÀNH TRUNG LỚP : 05DXD1 CHƯƠNG 6 : TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO KHUNG TRỤC 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế chung cư chung cư bắc Mỹ An, Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế chung cư chung cư bắc Mỹ An, Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế chung cư chung cư bắc Mỹ An

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay