Thái độ của cha mẹđối với việc học của con và định hướng nghề nghiệp cho con ở gia đình ngoại thành Hà Nộix

119 945 2
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2013, 09:41

Luận Văn: Thái độ của cha mẹđối với việc học của con và định hướng nghề nghiệp cho con ở gia đình ngoại thành Hà Nội 1KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI CẢM ƠNQua khố luận tốt nghiệp này, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới cơ giáo Ths.Lê Thái Thị Băng Tâm các thầy, cơ giáo trong khoa xã hội học. Những người đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn em trong suốt thời gian làm khố luận tốt nghiệp.Trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cơ giáo Ths. Lê Thái Thị Băng Tâm - người đã hướng dẫn, cung cấp cho em những tri thức kinh nghiệp q báu trong q trình nghiên cứu đề tài để giúp em có thể hồn thành khố luận này.Em xin chân thành cảm ơn các thầy cơ giáo trong ngồi trường Đại học Cơng đồn đã tạo điều kiện giúp đỡ cho em trong khi đang học tập tại trường cũng như trong thời gian viết khố luận.Em cũng xin chân thành cảm ơn các cơ chú trong ban lãnh đạo xã Kim Chung - Huyện Đơng Anh - TP Nội đã tạo điều kiện , giúp đỡ em hồn thành khố luận này. Cảm ơn các bạn sinh viên các bạn đồng nghiệp đã cùng trao đổi động viên giúp đỡ tơi trong q trình học tập làm khố luận.Mặc dù bản thân đã hết sức cố gắng song trình độ còn có hạn, đề tài khó tránh khỏi những hạn chế thiếu sót. Tơi rất mong nhận được sự chỉ bảo của thầy cơ cùng với những ý kiến đóng góp của các bạn.Hà Nội, ngày 15/5/2006 Sinh viênLê Ngun Long1Lớp XH5B - ĐHCĐ12KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP MỤC LỤCMỞ ĐẦU .41. Tính cấp thiết của đề tài: .42. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu: 53. Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn: .93.1. Ý nghĩa khoa học: .93.2. Ý nghĩa thực tiễn: .94. Mục tiêu, đối tượng, khách thể phạm vi nghiên cứu: .94.1 Mục đích nghiên cứu: .94.2. Đối tượng nghiên cứu: .102Lớp XH5B - ĐHCĐ23KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 4.3. Khách thể nghiên cứu: .104.4. Phạm vi nghiên cứu: .105. Phương pháp nghiên cứu: 105.1. Phương pháp luận: .105.2. Phương pháp nghiên cứu: .115.2.1. Phương pháp trưng cầu ý kiến: .115.2.2. Phương pháp phỏng vấn sâu: .125.2.3. Phương pháp phân tích tài liệu: .135.2.4. Đặc điểm của mẫu khảo sát: .143Lớp XH5B - ĐHCĐ34KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 6. Giả thuyết nghiên cứu khung lý thuyết: .156.1. Giả thuyềt nghiên cứu: .156.2. Khung lý thuyết: .16CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN .171.1. Các lý thuyết có liên quan: 171.1.1. Lý thuyết vai trò: 171.1.2. Lý thuyết trao đổi xã hội: .181.2. Các khái niệm công cụ: 201.2.1. Khái niệm gía trị 201.2.2. Khái niệm định hướng giá trị 201.2.3. Khái niệm thái độ 214Lớp XH5B - ĐHCĐ45KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 1.2.4. Khái niệm nghề nghiệp .221.2.5. Khái niệm gia đình 231.2.6. Khái niệm ngoại thành .23CHƯƠNG 2: THÁI ĐỘ CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI VIỆC HỌC CỦA CON ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO CON GIA ĐÌNH NGOẠI THÀNH NỘI 252.1. Điều kiện kinh tế xã hội của địa bàn khảo sát: .252.2. Kết quả nghiên cứu: 272.2.1. Thực trạng xu hướng phát triển lao động việc làm Việt Nam: .272.2.2. Thái độ của cha mẹ đối với việc học của con .30 2.2.2.1. Nhận thức của các bậc cha mẹ về giá trị học vấn .315Lớp XH5B - ĐHCĐ56KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 2.2.2.2. Thái độ của cha mẹ đối với việc dự định bậc học cho con .34 2.2.2.3. Thái độ của cha mẹ đối với việc đầu tư về thời gian cho con học .36 2.2.2.4. Thái độ của cha mẹ đối với việc đầu tư về vật chất cho con học .39 2.2.2.5. Mức độ quan tâm của các bậc cha mẹ đến việc hoc của con: .412.2.3. Định hướng nghề nghiệp cho con của các bậc cha mẹ: .442.2.3.1. Mong muốn, dự định của cha mẹ về nghề cho con: 442.2.3.2. Một số nhân tố ảnh hưởng đến việc hướng nghiệp cho con: .492.2.3.3. Những khó khăn gặp phải khi cha mẹ định hướng nghề cho con cái: .61 KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 646Lớp XH5B - ĐHCĐ67KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP 1. Kết luận: 642. Khuyến nghị: .66MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tài:Thế kỉ XXI với những tiến bộ vượt bậc về khoa học kĩ thuật cơng nghệ, mà đặc điểm nổi bật là tri thức trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp sự tồn cầu hố về kinh tế, đang kéo theo nhiều biến đổi quan trọng trong đời sống xã hội, sinh hoạt văn hố tinh thần. Con người được giải phóng vai trò cá nhân được đề cao. Trước những biến đổi mạnh mẽ về kinh tế - xã hội như vậy, tri thức được xem như là nhân tố nội tại của sự phát triển đất nước.Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhà nước, nước ta đang trong thời kì đẩy mạnh CNH - HĐH để đi lên với tốc độ nhanh bền vững theo định hướng XHCN. Với đường lối phát triển kinh tế của Đảng ta:"Đẩy mạnh CNH - HĐH, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước cơng nghiệp; ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với định hướng XHCN; phát huy cao độ nội lực đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngồi chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả bền vững; tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hố, từng bước cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, thực hiện tiến bộ cơng bằng xã hội, bảo vệ cải thiện mơi trường; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh"[7].7Lớp XH5B - ĐHCĐ78KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Trên con đường đi lên CNXH ấy nếu không có tri thức, không có nhân tài thì không thể đưa đất nước vào CNH - HĐH. Vì "Nhân tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì quốc gia mạnh" đây là câu danh ngôn được ghi trong tấm bia trước của điện Đại Bái trong khu văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội),năm 1942. Rõ rãng không phải bây giờ mà từ rất sớm ông cha ta đã nhận ra rằng, để phát triển đất nước thì chú trọng phát triển nhân tài là điều cốt yếu. Vì thế việc chăm lo phát triển bồi dưỡng con người nguồn nhân lực là nhân tố quyết định của công cuộc CNH - HĐH đất nước. Do vậy, giáo dục là phương tiện để phát triển nguồn nhân lực cho xã hội công nghiệp. Đặc biệt là vấn đề giáo dục hướng nghiệp cho thế hệ trẻ. Lao động việc làm nước ta hiện nay đang là một vấn đề nan giải nhiều tranh cãi. Việc đào tạo đội ngũ lao động còn nhiều bất cập "thừa thầy, thiếu thợ". Do đó, để làm sao cân đối giữa đào tạo việc làm là một việc hết sức cần thiết cho một đất nước đang phát triển như nước ta hiện nay. Đứng trước vấn đề này, gia đình, nhà trường xã hội cần phải quan tâm hơn nữa trong việc giáo dục hướng nghiệp cho lớp trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước. Làm thế nào để họ chọn những ngành nghề, bậc học sao cho phù hợp với khả năng trình độ của bản thân để có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển của xã hội. Để làm được điều này thì gia đình hay cụ thể hơn là các bậc làm cha, làm mẹ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giúp con học tập hướng nghiệp cho con cái sao cho phù hợp với khả năng của con điều kiện phát triển xã hội. Người làm cha, làm mẹ cần phải có nhận thức đúng đắn, đồng thời phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho việc học tập của con. Song liệu trên thực tế các bậc cha mẹ ngoại thành Nội đã quan tâm đến vấn đề này hay chưa; khi mà họ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. nếu đã quan tâm thì họ đã quan tâm như thế nào? Những định hướng cho con họ chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào là chủ yếu? 8Lớp XH5B - ĐHCĐ89KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Do đó, việc tìm hiểu định hướng bậc học nghề nghiệp của cha mẹ cho con gia đình ngoại thành Nội hiện nay là một vấn đề quan trọng mang tình cấp thiết trong xã hội hiện nay. Chính vì vậy, tôi đã chọn đề tài: "Thái độ của cha mẹ đối với việc học của con định hướng nghề nghiệp cho con gia đình ngoại thành Nội." để nghiên cứu viết khóa luận.2.Tổng quan về vấn đề nghiên cứu:Gia đình là môi trường ban đầu tạo điều kiện cho sự phát triển của mỗi con người, là nơi định hướng giá trị cho mỗi cá nhân. Do đó, nghiên cứu về gia đình là một trong những đề tài thu hút được sự quan tâm của nhiều ngành khoa học như: Tâm lý học, Giáo dục học, Đạo đức học. Bên cạnh những ngành khoa học đó thì Xã hội học cũng khẳng định được vị trí, vai trò của mình với tư cách là ngành khoa học độc lập trong hệ thống khoa học xã hội nhân văn.Đất nước ta đang trong quá trình phát triển, sự đan xen giữa các chuẩn mực giá trị cũ những chuẩn mực giá trị mới đã có ảnh hưởng tới những định hướng giá trị trong gia đình, đặc biệt là định hướng nghề nghiệp cho con trong nhiều gia đình hiện nay. Khi nghiên cứu về định hướng giá trị nghề nghiệp của người Việt Nam, PGS.PTS. Nguyễn Quang Uẩn, PGS.PTS. Nguyễn Thạc, PGS.PTS. Mạc Văn Trang đã đưa ra 25 thang giá trị nghề nghiệp trong nghiên cứu của mình. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi được yêu cầu chọn 10 giá trị thì 9 giá trị nghề nghiệp đã được nhiều người đề cập đến đó là:- Nghề có thu nhập cao(77,0%)- Nghề phù hợp với sức khỏe, trình độ (67,2%)- Nghề phù hợp với hứng thú, sở thích (66,3%)- Nghề có điều kiện chăm lo gia đình (64,2%)9Lớp XH5B - ĐHCĐ910KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP - Nghề có điều kiện phát triển năng lực (62,8%)- Nghề được xã hội coi trọng (62,7%)- Nghề đảm bảo yêu cầu suốt đời (60,0%)- Nghề có thể giúp ích cho nhiều người (57,8%)- Nghề có thể tiếp tục học lên (56,8%).Sự định hướng nghề nghiệp này cho thấy sự thích ứng của người Việt Nam đối với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay [14].Cho đến nay, việc nghiên cứu về định hướng bậc học nghề nghiệp cho con cũng đã có một số tác giả đề cập đến như:- Trong bài viết "Người phụ nữ gia đình nông thôn với việc giáo dục tri thức định hướng nghề nghiệp cho con" cuả Nguyễn Thị Kim Hoa - Tạp chí Khoa học phụ nữ, số 2/2000 đã đề cập đến một số nguyên nhân ảnh hưởng đến việc giáo dục định hướng nghề nghiệp cho con cái của người phụ nữ nông thôn. Một số nguyên nhân được tác giả đề cập đến trong bài viết là: trình độ học vấn, tôn giáo điều kiện kinh tế gia đình của phụ nữ có ảnh hưởng nhất định đến định hướng bậc học nghề nghiệp cho con. Chẳng hạn như việc người mẹ có trình độ học vấn thấp nên không thể giúp con trong việc học tập, hay khi gia đình khó khăn các bậc cha mẹ thường nghĩ đến việc cho con nghỉ học nhà đi làm thêm. Nguyễn Thị Kim Hoa cũng đã chỉ ra " khi điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, cha mẹ thường lúng túng trong việc giúp con học tập" [2].- Nghiên cứu "Định hướng giá trị nghề nghiệp của học sinh lớp 12 trung học phổ thông một số tỉnh miền núi phái bắc" của Trần Quốc Thành - Tạp chí Tâm lý học, số 8/2002, nói đến tầm quan trọng của việc định hướng nghề nghiệp, nhận thức về nghề nghiệp, xu hướng chọn nghề những nhân tố ảnh hưởng tới sự định hướng giá trị nghề nghiệp của học sinh lớp 12 THPT một 10Lớp XH5B - ĐHCĐ10[...]... sung cho cơ sở lí luận thực tiễn về vấn đề nghiên cứu Góp phần làm rõ nội dung về thái độ của cha mẹ đối với việc học của con định hướng nghề nghiệp cho con các khái niệm liên quan dưới góc độ khoa học 3.2 Ý nghĩa thực tiễn: Cung cấp cái nhìn khái quát về thái độ của cha mẹ đối với việc học của con định hướng nghề nghiệp cho con gia đình ngoại thành Nội Trên cơ sở đó giúp các bậc cha. .. cha mẹ đối với việc học của con định hướng nghề nghiệp cho con các gia đình ngoại thành Nội Định hướng bậc học của cha mẹ cho con Thái độ của cha mẹ trong việc đầu tư về thời gian vật chất cho con học 20 Lớp XH5B - ĐHCĐ Mong muốn, dự định nghề của cha mẹ cho con Những khó khăn gặp phải khi cha mẹ định hướng nghề cho con 21 21 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Các lý thuyết liên... nói chung giáo dục hướng nghiệp nói riêng hiện nay đối với việc định hướng bậc học nghề cho con của các bậc cha mẹ *Quan điểm hệ thống: Nghiên cứu thái độ của cha mẹ đối với việc học của con định hướng nghề nghiệp cho con, từ đấy thấy được hành động của cha mẹ trong việc thực hiện chức năng giáo dục của gia đình Do đó, chúng có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau với các hoạt động khác như:... nghề cho con trong giai đoạn hiện nay 4 Mục đích, đối tượng, khách thể phạm vi nghiên cứu: 4.1 Mục đích nghiên cứu: Khoá luận tập trung tìm hiểu thái độ của cha mẹ đối với việc học của con định hướng nghề nghiệp cho con gia đình ngoại thành Nội Cụ thể khoá luận sẽ tập trung nghiên cứu những vấn đề sau: - Tìm hiểu thái độ của các bậc cha mẹ đối với việc học tập của con - Tìm hiểu mong muốn của. .. tượng nghiên cứu: Thái độ của cha mẹ đối với việc học của con định hướng nghề nghiệp cho con các gia đình ngoại thành Nội 4.3 Khách thể nghiên cứu: Các gia đình ngoại thành Nội, có con đang trong độ tuổi đi học 4.4 Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu 100 hộ gia đình tại Xã Kim Chung – Huyện Đông Anh - Nội 5 Phương pháp nghiên cứu: 13 Lớp XH5B - ĐHCĐ 14 14 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 5.1 Phương... nghiên cứu: - Các bậc cha mẹ đều có thái độ tích cực trong việc đầu tư về thời gian đầu tư về vật chất cho con học - Định hướng bậc học lựa chọn nghề nghiệp cho con cái hiện nay là một trong những mối quan tâm hàng đầu của hầu hết các bậc cha mẹ các gia đình thuộc ngoại thành Nội - Khu vực nhà nước được các bậc cha mẹ coi như một giá trị của nghề nghiệp để định hướng cho con 18 Lớp XH5B - ĐHCĐ... NGHIỆP - Các yếu tố giới tính, tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn của bố mẹ cũng như điều kiện kinh tế của gia đình có ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng nghề nghiệp cho con sau này 19 Lớp XH5B - ĐHCĐ 20 20 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 6.2 Khung lý thuyết: Điều kiện Kinh tề - Văn hóa Xã hội Đặc điểm của cha mẹ gia đình - Học vấn - Tuổi - Nghề nghiệp - Giới tính Thái độ của cha mẹ đối với việc học của con. .. nghiên cứu đi trước để phác họa lên bức tranh về thái độ của cha mẹ đối với việc học của con định hướng nghề nghiệp cho con trong các gia đình ngoại thành Nội, cũng như xem xét những nhân tố ảnh hưởng đến việc định hướng nghề nghiệp cho con 3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn: 3.1 Ý nghĩa khoa học: Bằng phương pháp nghiên cứu xã hội học, đề tài nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ một số luận điểm... cực lớn, ranh giới phía trong tiếp giáp với nội thành phía ngoài là ranh giới của vùng ảnh hưởng Ngoại thành thường có ba vành đai chính: kề với nội thànhngoại thành trực tiếp (còn gọi là ven ngoại trong sự đối lập với một vành đai hẹp nằm kề ranh giới nội thành ven nội), kế đến là ngoại thị ngoài cùng là ngoại vi Dân cư ngoại thành hàng ngày đi vào trung tâm thành phố, đô thị làm việc. .. cứu của đề tài được giải thích chứng minh dựa trên cơ sở của một số quan điểm sau: * Quan điểm lịch sử: Đề tài đựơc nghiên cứu trong điều kiện lịch sử cụ thể hiện nay, đó là trong hoàn cảnh nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nhằm nghiên cứu thái độ của cha mẹ đối với việc học của con định hướng nghề nghiệp cho con các gia đình ngoại thành Nội với thời gian không gian, . đối với việc học của con và định hướng nghề nghiệp cho con ở các gia đình ngoại thành Hà Nội.4.3. Khách thể nghiên cứu:Các gia đình ở ngoại thành Hà Nội,. trường định hướng XHCN nhằm nghiên cứu thái độ của cha mẹ đối với việc học của con và định hướng nghề nghiệp cho con ở các gia đình ngoại thành Hà Nội với
- Xem thêm -

Xem thêm: Thái độ của cha mẹđối với việc học của con và định hướng nghề nghiệp cho con ở gia đình ngoại thành Hà Nộix, Thái độ của cha mẹđối với việc học của con và định hướng nghề nghiệp cho con ở gia đình ngoại thành Hà Nộix, Thái độ của cha mẹđối với việc học của con và định hướng nghề nghiệp cho con ở gia đình ngoại thành Hà Nộix, Ý nghĩa thực tiễn: Đối tượng nghiên cứu:, Phương pháp trưng cầu ý kiến: Phương pháp phỏng vấn sâu: Phương pháp phân tích tài liệu:, Lý thuyết vai trò:, Lý thuyết trao đổi xã hội:, Khái niệm định hướng giá trị: Khái niệm thái độ:, Khái niệm nghề nghiệp: Khái niệm gia đình:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay