Đồ án xử lý nước cấp 2500m3ng đ

30 801 2
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2014, 10:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG    GV hướng dẫn: ThS.KS. Phạm Trung Kiên Nhóm 05 1. Lương Ngọc Trung Hậu 2. Nguyễn Thò Thu Hoàn 3. Nguyễn Đoàn Đăng Quang TP. Hồ Chí Minh, 1/2006 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG    NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN MÔN HỌC Môn học: XỬ NƯỚC CẤP Lớp: DHMT03 – Niên khoá:2005 – 2006 Nhóm: 05 Họ tên sinh viên: 1. Lương Ngọc Trung Hậu 2. Nguyễn Thò Thu Hoàn 3. Nguyễn Đoàn Đăng Quang Giáo viên hướng dẫn: Phạm Trung Kiên Ngày giao đồ án: 1/11/2005 Ngày hoàn thành đồn án: 10/1/2005 Nhiệm vụ thiết kế đồ án Thiết kế trạm xử nước cấp công suất: 2500 m 3 /ngđ - Nguồn nước: ngầm - Vò trí: Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Niên hạn thiết kế: t = 20 năm - Tiêu chuẩn cấp nước: 1329/02/BYT, ăn uống, sinh hoạt Nội dung thực hiện - Lựa chọn sơ đồ công nghệ - Tính toán các công trình đơn vò - Quy hoạch mặt bằng trạm xử - Thiết kế chi tiết một công trình đơn vò do cán bộ hướng dẫn quy đònh 2 Số liệu thiết kế Tính chất nguồn nước ngầm như sau: - SS mg/l - Độ kiềm, mg CaCO 3 /l 25 - PH 5,1 - Fe 2+ , mg/l 9 - CO 2 , mg/l 120 - Độ đục, FTU - Độ màu, PI-Co - TDS, mg/l 60 - Mn 2+ 0,1 Thuyết minh tính toán bao gồm - Phân tích nhiệm vụ thiết kế - Tính toán các công trình đơn vò Bản vẽ thể hiện (A1) - Mặt bằng bố trí trạm xử - Mặt cắt dọc dây chuyền công nghệ xử - Bản vẽ chi tiết một công trình đơn vò quan trọng nhất 3 Chương I: PHÂN TÍCH NHIỆM VỤ THIẾT KẾ ĐỒ ÁN I. PHÂN TÍCH NHIỆM VỤ Cuộc sống con người điều kiện thiết yếu nhất là ăn và uống, kế đến là các sinh hoạt cá nhân như chùi rữa tấm giặt. Vì vậy nước đặc biệt là nước sạch là rất cần thiết. Với điều kiện môi trường hiện nay chất lượng các nguồn nước cấp không còn đảm bảo, chính vì vậy việc xử nước an toàn và đạt các tiêu chuẩn cho phép để cấp cho sinh hoạt là yếu tố tiên quyết. Đồ án này chúng tôi trình bày quá trình kó thuật và vận hành một công trình xử nước cấp từ nguồn nước ngầm với công suất vận hành là 2500 m 3 / ngày đêm Xin chân thành cám ơn ThS.KS. Phạm Trung Kiên và các thầy cô đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành đồ án này. II. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ Thiết kế công trình xử nước cấp tiêu chuẩn 1329/02/BYT với công suất 2500m 3 /ngđ. Tính chất nguồn nước ngầm như sau: - SS mg/l - Độ kiềm, mg CaCO 3 /l 25 - PH 5,1 - Fe 2+ , mg/l 9 - CO 2 , mg/l 120 - Độ đục, FTU - Độ màu, PI-Co - TDS, mg/l 60 - Mn 2+ 0,1 Chất lượng nước đầu ra - SS mg/l ≤ 3 - PH 8,5 – 9,5 - Fe 2+ mg/l < 0,5 - Mn 2+ mg/l < 0,2 Thời gian phục vụ công trình là 20 năm 4 Thiết kế kó thuật từ quá trình xử nước đến bể chứa gồm:  Phương án 1 - Bể trộn vôi - Giàn mưa - Bể lắng đứng tiếp xúc - Bể lọc nhanh sắt - Bể chứa  Phương án 2 - Bể trộn - Giàn mưa - Bể lọc áp lực - Bể chứa 5 Chương II: LỰA CHỌN SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ PHƯƠNG ÁN 1 ` PHƯƠNG ÁN 2 Bể pha trộn vôi Bể trộn đứng Giàn mưa Bể lắng đứng tiếp xúc Bể lọc nhanh sắt Bể chứa nước sạch Giếng khoan Bơm cấp 1 Bể lắng nước rửa lọc Bể pha trộn vôi Bể trộn đứng Giàn mưa Bể chứa trung gian Bể lọc áp lực sắt Bể chứa nước sạch Giếng khoan Bơm cấp 1 Bể lắng nước rửa lọc 6 Chương III: TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ I. PHƯƠNG ÁN 1 1. Tính toán lượng vôi Để nâng độ kiềm của nước ta dùng CaO để kiềm hoá nước. Độ kiềm ban đầu của nguồn nước là 25 mg/l CaCO 3 = 0.5 mgđl/l. Độ kiềm sau khi chỉnh pH lên 8,5 là 5,5 mgđl/l. Vậy phải tăng độ kiềm lên một lượng: = 5,5 – 0,5= 5 mgđl/l. Liều lượng vôi kiềm hoá L v = ∆K. M Cao = 5 . 28 = 140mg/l ∑ v L = 140.1000.2500 = 350.10 6 mg/ngđ = 350 kg/ngđ Chọn độ tinh khiết của vôi là 50%: ∑ v L thực tế = 50 100.350 = 700 kg/ngđ Khi cho CaO vào nước ta có phản ứng CaO + H 2 O → Ca 2+ + 2OH - 56 40 140 100 Vậy lượng Ca 2+ sinh ra là a = 50 140.40 = 100mg/l Lượng vôi phản ứng với CO 2 : Ca 2+ + 2OH - + 2CO 2 → Ca 2+ + 2HCO 3 - 40 44 112 100 110 250 ⇒ lượng CO 2 dư sau phản ứng. Vậy lượng Ca 2+ không còn sau khi kiềm hoá nên không cần xử lượng Ca 2+ này Lượng CO 2 dư sau phản ứng: 120 – 110 = 10 mg/l Lượng HCO 3 - sinh ra = 40 122.100 = 305,0 mg/l 7 2. Tính toán thiết bò pha trộn vôi Dung tích bể pha trộn vôi: W v = γ 10000 h ptt b PnQ Q tt : lưu lượng nước xử lý. Q tt = 2500 m 3 /ngđ = 104,2 m 3 /h = 0.029 m 3 /s n: thời gian giữa 2 lần hoàn tan. n = 12h P v : lượng vôi tính toán. P v = 140 mg/l b h : nồng độ dung dòch vôi trong thùng hoà trộn. b h = 5% γ: khối lượng riêng của dung dòch γ= 1 tấn/m 3 . W v = 1.5.10000 140.12.2,104 = 3,5 m 3 Bể thiết kế theo dạng hình trụ tròn; đường kính đáy bể phải lấy bằng chiều cao công tác của bể: d = h . π W v = 4 2 hd π = 4 . 3 d π ⇒ d = 3 .4 π h W = 3 5,3.4 π = 1,6458 (m) Chọn số vòng quay của cánh quạt là: 40 vòng/phút. Chiều dài cánh quạt lấy bằng 0,4 đường kính bể. L cq = 0,4 . d = 0,65832 ≈ 0,66m ⇒ Chiều dài toàn phần của cánh quạt là: 1,32m Diện tích mỗi cánh quạt chọn 0,2m 2 /cánh quạt / 1m 3 vôi sữa F cq = 0,2 . 3,5 = 0,7 m Chiều rộng mỗi cánh quạt là: b cq = 32,1 7,0 . 2 1 = 0,265 m 3. Tính toán bể trộn Q tt = 2500 m 3 /ngđ = 104,2 m 3 /h = 0.029 m 3 /s Vận tốc nước dâng v = 25mm/s = 0,025 m/s Diện tích tiết diện ngang ở phần tràn của bể trộn là: f t = d v Q = 025,0 02893,0 = 1,1572 ≈ 1,16 m 2 8 Nếu mặt bằng phần trên của bể trộn có hình vuông thì chiều dài mỗi cạnh là: b t = t f = 1,077m Với Q tt = 28,93 l/s. Chọn đường kính ống bằng thép dẫn nước nguồn vào bể là D = 150mm, ứng với v = 1,48 m/s (v ∈ 5,11÷ m/s) Đường kính ngoài của ống dẫn nước vào bễ sẽ là: 170mm Do đó diện tích đáy bể chỗ nối ống sẽ là: f đ = 0,170 2 = 0,0289 m 2 Chọn góc nón α = 40 0 thì chiều cao phần hình tháp (phần dưới bể) sẽ là h đ = 2 40 cot) ( 2 1 0 agbb dt − = 747,2).17,0077,1.( 2 1 − = 1,245 Thể tích phần hình tháp của bể trộn bằng W đ = ).(. 3 1 dtdtd ffffh ++ = )0289,0.16,10289,016,1(245,1. 3 1 ++ = 0,569m 3 Thể tích toàn phần của bể với thời gian lưu nước là 1,5 phút: W = 60 .tQ = 60 5,1.Q = 60 5,1.2,104 = 2,605 m 3 Thể tích phần trên (hình hộp) của bể sẽ là: W t = W - W đ = 2,605 – 0,569 = 2,036 m 3 Chiều cao phần trên của bể là: h t = t t f W = 16,1 036,2 = 1,755 m Chiều cao toàn phần của bể: h = h t + h d = 1,755 + 1,245 = 3 m Dự kiến thu nước bằng máng vòng có lổ ngập nước. Nước chảy trong máng đến chổ ống nước ra khỏi bể theo 2 hướng ngược chiều nhau, vì vậy lưu lượng nước tính toán của máng sẽ là: q m = 2 Q = 2 2,104 = 52,1 m 3 /h Diện tích tiết diện máng với tốc độ chảy nước trong máng v m = 0,6 m/s là: f m = m m v q = 3600.6,0 1,52 = 0,024 m 2 Chọn chiều rộng máng là b m = 0,2 m thì chiều cao lớp nước tính toán trong máng sẽ là: H m = m m b f = 2,0 024,0 = 0,12 m 9 Độ dốc của máng về phía ống tháo nước ra lấy bằng 0,02 tổng diện tích các lỗ ngập thu nước ở thành máng với tốc độ nước chảy qua lổ: v l = 1 m/s ∑ l f = l v Q = 3600.1 2,104 = 0,0289 m 2 Chọn đường kính lổ d l = 20 mm thì diện tích mỗi lỗ πR 2 = 0,000315 m 2 → Tổng số lổ trên thanh máng sẽ là: n = l l f f ∑ = 000314,0 0289,0 = 92,038 ≈ 93 lỗ Các lỗ được bố trí ngập trong nước 70 mm (tính đến tâm lỗ) chu vi phía trong của máng là P m = 4.b t = 4.1,077 = 4,308 m Khoảng cách giữa các tâm lỗ: n P m = 93 308,4 = 0,046 m Q = 28,93 l/s chọn ống dẫn sang bể phản ứng d = 225 mm với v = 0,93 m/s (v ∈ 18,0 ÷ m/s) 4. Bể chứa trung gian  Thiết kế bể chứa trung gian Bể chứa trung gian nhằm chứa cho bơm hoạt động an toàn. Bơm nước xử từ bể trộn lên trên giàn mưa. Bể chứa nước đảm bảo cho bơm hoạt động trong 30 phút nếu không có nước cung cấp. Q giàn mưa = 104.2 m 3 /h Vậy thể tích bể chứa là 52 m 3 . Bể chứa thiết kế: 3m x 4,5m x 4m  Chọn bơm đưa nước lên giàn mưa Chọn máy bơm 1 bơm lên giàn mưa, và 1 máy dự phòng. Lưu lượng Q = 104,2 m 3 /h, chiều cao cột áp h = 10m. Chọn bơm CM 100-250: 1450 vòng/ phút, công suất P = 7 KW 5. Tính toán giàn mưa Diện tích giàn mưa: F = m q Q Q = 104,2 m 3 /h. Chọn q m = 10 m 3 /m 2 .h 10 [...]... 0,12 = 0,045 m 2.32 (0,12 đ ờng kính ngoài của ống gió chính) Đ ờng ống nhánh đ ợc đ t 2 hàng so le và nghiêng 1 góc 45 0 so với trục thẳng đ ng của ống  Tính toán máng phân phối và thu nước rửa lọc Bể có chiều dài là 3 m Chọn mỗi bể bố trí 2 máng thu nước rửa lọc có đ y hìanh tam giác Khoảng cách giữa các máng là d = 3/2 = 1,5 m (≤ 2,2m) Lượng nước rửa thu vào mỗi máng xác đ nh thao công thức: qm =... quản vận hành STT Tên Số lượng Đ n giá Thành tiền 26 1 2 3 Vôi Điện Nhân công 25,55 tấn/năm 50 người Tổng 1 000 000 tấn 1 000 000 ng/tháng 25 550 000 5 000 000 600 000 000 630 550 000 4 Các chi phí khác Tổng chi phí chuẩn bò thiết bò và vận hành 1 002 750 000 đ ng Lập dự án từ tiền khả thi đ n khả thi: 15 041 250 đ ng Đ o tạo, hướng dẫn, vận hành: 10 027 500 đ ng 1 027 719 750 đ ng  Tổng phương án. .. án 2 năm đ u tiên 1 086 141 250 đ ng 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Xử nước cấp cho sinh hoạt và công nghiệp, TS Trònh Xuân Lai, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội 2004 2 Xử nước cấp, TS Nguyễn Ngọc Dung, Nhà xuất bản xây dựng, hà Nội 2005 3 Sổ tay máy bơm, ThS Lê Dung, Nhà xuất bản Xây dựng 29 MỤC LỤC Nhiệm vụ thiết kế đ án môn học 1 Chương I: PHÂN TÍCH NHIỆM VỤ THIẾT KẾ Đ ÁN 3 I Phân tích nhiệm vụ 3 II... LỰA CHỌN SƠ Đ CÔNG NGHỆ 5 Chương III: TÍNH TOÁN CÔNG TRÌNH Đ N VỊ 6 I Phương án 1 6 1 Tính toán lượng vôi 6 2 Tính toán thiết bò pha trộn vôi 7 3 Tính toán bể trộn 7 4 Tính toán giàn mưa 9 5 Bể lắng đ ng tiếp xúc 11 6 Bể lọc nhanh Fe 11 7 Bể lắng nước rửa lọc 18 8 Bể chứa 18 II Phương án 2 19 1 Tính toán lượng vôi 19 2 Tính toán thiết bò pha trộn vôi 19 3 Tính toán bể trộn 19 4 Tính toán giàn mưa... phí quản vận hành STT 1 2 3 Tên Vôi Điện Nhân công Số lượng 25,55 tấn/năm 50 người Tổng Đ n giá 1 000 000 tấn 1 000 000 ng/tháng Thành tiền 25 550 000 5 000 000 600 000 000 630 550 000 3 Các chi phí khác Tổng chi phí chuẩn bò thiết bò và vận hành 1 059 650 000 đ ng 27 Lập dự án từ tiền khả thi đ n khả thi: 15 894 750 đ ng Đ o tạo, hướng dẫn, vận hành: 10 596 500 đ ng  Tổng phương án 2 năm đ u tiên... 0,22308 m 2 2 2 Vậy chiều cao máng thu nước là h cn = 0,22308 lấy chiều cao của đ y tam giác hd = 0,1 m Đ dốc của máng lấy về phía máng nước tập trung là i = 0,01 chiều dài thành máng là δm = 0,08 m Chiều cao toàn phần của máng thu nước rửa là: 16 Hm = hcn + hd + δm = 0,223 + 0,1 + 0,08 = 0,403 m Khoảng cách từ bề mặt lớp vật liệu lọc đ n mép trên máng thu nước xác đ nh L.e theo công thức: ∆Hm = +... + hđ + hvl + hbm + hch Ta có ht = hp + hvl + hđ + hbm = 6,4562 m hhh: đ cao hình học từ cốt mực nước thấp nhất trong bể chứa đ n mép máng thu nước rửa (m) hhh = 4 + 3,5 – 2 + 0,61 = 6,11 m 4: chiều sâu mực nước trong bể chứa (m) 3,5: đ chênh lệch mực nước giữa bể lọc và bể chứa (m) 2: chiều cao lớp nước trong bể lọc (m) 0,435: khoảng cách từ lớp vật liệu lọc đ n mép máng (m) ho: tổn thất áp lực đ ờng... d = 24 mm theo biểu đ 5-8 xác đ nh đ ớc K = 0,079 ứng với t = 200C G lượng CO2 cần khử: G = Cl Q 1000 Cl lượng CO2 tự do cần khử đ tăng pH lên 8 Cl = 1,64.Fe2+ + (Cđ – Ct) Fe2+ hàm lượng sắt ban đ u = 9 mg/l Cđ hàm lượng CO2 tự do còn: Cđ = 120 mg/l Ct = Cbđ.β.γ = 10 1 1,05 = 10,5 (mg/l) ng với pH = 8, K = 5,5 mgđl/l ⇒ Cđb = 10 mg/l Lượng muối hoà tan là 60 ⇒ β = 1,05 Nhiệt đ t = 200C ⇒ γ = 1,0... Lượng nước trong bể trung gian đ đ m bảo nước cho bể áp lực là W = 104,2 m3/h 8 h = 55,6 m3 15 Vậy thiết kế bể chứa trung gian: 4,5m x 5m x 2,5m 6 Tính toán bể lọc áp lực Chọn bể áp lực, đ giãn nỡ là 50%, quy trình rữa lọc bằng nước, cường đ rửa lọc là 15 l/s.m2 Thời gian rửa lọc là 6 phút Diện tích các bể lọc của trạm xử F= Q T vbt − 36.W t1 − a.t 2 vbt Q: công suất trạm (m3/ngđ) Q = 2500 m3/ngđ... bảo vệ 0,5 m Vậy tổng chiều cao của bể H = 5,5 m 20 II PHƯƠNG ÁN 2 1 Tính toán lượng vôi Tính tương tự như Phương án 1 2 Tính toán thiết bò pha trộn vôi Tính tương tự như Phương án 1 3 Tính toán bể trộn Tính tương tự như Phương án 1 4 Tính toán giàn mưa Tính tương tự như Phương án 1 5 Tính toán bể chứa trung gian Lưu lượng nùc từ giàn mưa đ n bể áp lực là q = 104,2 m3/h Với 4 bể lọc áp lực, thời gian . Đoàn Đ ng Quang Giáo viên hướng dẫn: Phạm Trung Kiên Ngày giao đ án: 1/11/2005 Ngày hoàn thành đ n án: 10/1/2005 Nhiệm vụ thiết kế đ án Thiết kế trạm xử lý nước cấp công suất: 2500 m 3 /ngđ -. nay chất lượng các nguồn nước cấp không còn đ m bảo, chính vì vậy việc xử lý nước an toàn và đ t các tiêu chuẩn cho phép đ cấp cho sinh hoạt là yếu tố tiên quyết. Đ án này chúng tôi trình bày. vôi Đ nâng đ kiềm của nước ta dùng CaO đ kiềm hoá nước. Đ kiềm ban đ u của nguồn nước là 25 mg/l CaCO 3 = 0.5 mgđl/l. Đ kiềm sau khi chỉnh pH lên 8,5 là 5,5 mgđl/l. Vậy phải tăng đ kiềm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án xử lý nước cấp 2500m3ng đ, Đồ án xử lý nước cấp 2500m3ng đ, Đồ án xử lý nước cấp 2500m3ng đ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay