Giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 8 Đại não

23 2,182 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2014, 09:41

. tháp d. Tế bào hình nón và hình que 2- Diện tích bề mặt ở vỏ đại não người khoảng: a. 20 00 -22 00 cm 2 b. 23 00 -25 00 cm 2 c. 1500 -20 00 cm 2 d. Dưới 1500 cm 2 Chọn câu đúng trong các câu sau: 1-. tháp d. Tế bào hình nón và hình que 2- Diện tích bề mặt ở vỏ đại não người khoảng: a. 20 00 -22 00 cm 2 b. 23 00 -25 00 cm 2 c. 1500 -20 00 cm 2 d. Dưới 1500 cm 2 Chọn câu đúng trong các câu sau 3-. xám khe rãnh thuỳ trán thuỳ đỉnh. thuỳ thái dương chất trắng - Cấu tạo ngoài: + Vỏ não là 1 lớp chất xám dày 2- 3mm gồm 6 lớp. + Có nhiều khe rãnh tạo ra các hồi hay các khúc cuộn não làm tăng diện tích bề
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 8 Đại não, Giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 8 Đại não, Giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 8 Đại não

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn