Thất nghiệp là gì? Thất nghiệp tác động như thế nào đến tăng trưởng và phát triển kinhtế?

10 28,312 186
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2014, 16:37

Thất nghiệp là gì? Thất nghiệp tác động như thế nào đến tăng trưởng và phát triển kinhtế? Hãy nêu và phân tích một số giải pháp cơ bản nhằm hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
- Xem thêm -

Xem thêm: Thất nghiệp là gì? Thất nghiệp tác động như thế nào đến tăng trưởng và phát triển kinhtế?, Thất nghiệp là gì? Thất nghiệp tác động như thế nào đến tăng trưởng và phát triển kinhtế?, Thất nghiệp là gì? Thất nghiệp tác động như thế nào đến tăng trưởng và phát triển kinhtế?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn