Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu cơ chế phá hoại đê biển trong bão và triều cường

88 367 0
  • Loading ...
1/88 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn