Các phương pháp phân tích polyphenols trong nước ép trái cây, trong bia và rượu

31 1,434 18
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2014, 23:06

Bài trình bày "Các phương pháp phân tích polyphenols trong nước ép trái cây, trong bia và rượu" ĐẠI HỌ C BÁCH KHOA TP H KHOA K TI Ể CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÔNG C ĐỀ TÀI: Các phương pháp phân tích polyphenols trong nướ c ép trái cây, trong bia r GVHD: H ọ Lê Hà Thành ph C BÁCH KHOA TP H Ồ CHÍ MINH KHOA K Ỹ THUẬT HÓA HỌC Ể U LUẬN MÔN HỌC ƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÔNG C ương pháp phân tích polyphenols c ép trái cây, trong bia rư GVHD: TS. HUỲNH KHÁNH DUY ọ c viên thực hiện: Lê Hà Việt Luân MSHV 13053072 Thành ph ố Hồ Chí Minh, 12/ 2013 NG PHÁP PHÂN TÍCH CÔNG C Ụ ng pháp phân tích polyphenols c ép trái cây, trong bia rư ợu 13053072 Tiểu luận Các phương pháp phân tích công cụ Lê Hà Việt Luân Trang 2 MỤC LỤC 1. Tổng quan 3 2. Cấu trúc của các polyphenol chính trong quả nho rượu vang 4 3. Chiết tách phenolics từ quả nho 8 3.1. Phương pháp chiết lỏng-rắn 8 3.2. Tinh chế dịch chiết 10 4 . Phân tích thành phần rượu vang chiết xuất 11 4.1. Xác định tổng lượng hợp chất phenolics 11 4.2. Chiết tách phân tích các hợp chất phenolics (kỹ thuật sắc ký) 17 4.2.3. Phân tích, xác định các hợp chất phenolic 20 5. Kỹ thuật tách mới 26 6. Kỹ thuật để Thiết lập cấu trúc Tannin (Xác định mức độ trùng hợp) 28 7. Kết luận 30 Tiểu luận Các phương pháp phân tích công cụ Lê Hà Việt Luân Trang 3 1. Tổng quan Các hợp chất phenolic là những chất chuyển hóa trung gian phổ biến nhất trong giới thực vật. Các hợp chất này có cấu trúc chung bao gồm một vòng benzen thơm với một hoặc nhiều nhóm thế hydroxyl. Cấu trúc này đại diện cho một nhóm lớn đa dạng của các phân tử khác nhau được chia làm hai họ chính: flavonoids dựa trên cấu trúc C6- C3-C6 trên bộ khung carbon nhóm non-flavonoids. Trong cơ thể thực vật, phenolics đóng một vai trò trong sự phát triển, sinh sản trong các phản ứng phòng vệ khác nhau của thực vật nhằm bảo vệ chống lại các tác động bên ngoài như tia UV hoặc đe dọa sinh học như động vật ăn thịt các tác nhân gây bệnh tấn công. Chúng cũng cấu thành các thành phần cơ bản của các hợp chất sắc tố, tinh chất hương vị trong thực vật. Đa số các hợp chất phenolic (như resveratrol , quercetin , rutin , catechin , proanthocyanidins) đã được công bố có nhiều hoạt tính sinh học, bao gồm cả khả năng bảo vệ tim mạch , chống viêm , chống ung thư , kháng virus kháng khuẩn do các hợp chất này chủ yếu đóng vai trò là chất chống oxy hóa ức chế sự hoạt hóa của gốc tự do. Các hợp chất phenolic đóng vai trò rất quan trọng cho chất lượng của sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc từ cây trồng nhờ vào đặc tính của chúng giúp cho sự ổn định của sản phẩm không bị oxy hóa tạo nên các đặc tính cảm quan. Thật vậy, tính chất cảm quan rượu chủ yếu liên quan đến các hợp chất phenolic được chiết xuất từ nho trong quá trình sản xuất rượu vang . Trong số các hợp chất thuộc nhóm phenolics, flavonoid, bao gồm anthocyanins flavan-3-ols, đóng góp quan trọng nhất cho chất lượng của rượu. Anthocyanins là các hợp chất sắc tố tạo nền màu đặc trưng của rượu vang đỏ các chất này chủ yếu nằm trong vỏ quả nho. Flavan -3- ols tồn tại không chỉ ở dạng đơn phân tử mà còn ở dạng đa cao phân tử, được gọi là tannin hoặc proanthocyanidins. Tannin là các hợp chất có nguồn gốc từ quả nho đóng vai trò quan trọng đối với chất lượng rượu vang đỏ do đặc tính làm se, tạo vị cay, đắng vai trò của chúng trong sự ổn định màu sắc lâu dài của sản phẩm. Cảm giác se vị đắng là hai đặc điểm chính của nho là yếu tố cảm quan xác định chất lượng tốt của sản phẩm rượu. Se là một cảm giác xúc giác, trong khi cay, đắng là một cảm giác vị giác. Kích thước phân tử của các Tiểu luận Các phương pháp phân tích công cụ Lê Hà Việt Luân Trang 4 proanthocyanidins ảnh hưởng đến tính cay, đắng tương đối của chúng mức độ se. Nhìn chung, hợp chất đơn phân tử tạo cảm giác cay, đắng nhiều hơn là cảm giác làm se, trong khi tính chất đó ngược lại đối với trường hợp của các chất dẫn xuất khối lượng phân tử lớn. Đối với các hợp chất tanin của hạt nho, giảm mức độ galloylation làm giảm cảm giác se. Việc định danh định lượng các thành phần cũng như nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thành phần của các chất có hoạt tính sinh học bằng cách sử dụng các phương pháp phân tích có độ nhạy cao độ chính xác đáng tin cậy đang được ưu tiên phát triển hàng đầu. Một số cấu trúc chung của các hợp chất phenolics (catechin, proanthocyanidin, anthocyanin, ) đã được xác định định lượng trong rượu vang nhưng những hợp chất khác như phenol khối lượng phân tử cao hoặc các hợp chất mới được hình thành trong quá trình lão hóa rượu vang vẫn còn đang được nghiên cứu. Nhiều phương pháp khác nhau đã được cải thiện qua thời gian. Nhìn chung, các phương pháp cho phép xác định một chỉ số tổng (ví dụ , "tổng số polyphenol") chủ yếu được thực hiện bằng cách phân tích quang phổ, sau đó tiếp tục thực hiện các phép phân tích chi tiết hơn dựa trên phương pháp phân tách từng hợp chất polyphenolic khác nhau được thực hiện bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao hoặc điện di mao quản các cấu trúc này được xác định bởi máy dò khác nhau, UV -vis phổ khối lượng. 2. Cấu trúc của các polyphenol chính trong quả nho rượu vang Thành phần các hợp chất phenolics trong rượu vang phụ thuộc vào nguồn gốc loại nho được sử dụng quy trình sản xuất rượu. Cấu trúc của các hợp chất phenolics bao gồm các vòng thơm đơn giản với trọng lượng phân tử thấp đến các tannin trọng lượng phân tử cao với cấu trúc phức tạp. Hai nhóm các hợp chất phenolic được chia làm hai họ chính: flavonoids dựa trên cấu trúc C6-C3-C6 trên bộ khung carbon nhóm non- flavonoids. Trong số các chất non-flavonoids, hợp chất chính là axit phenolic (axit hydroxybenzoic), axit hydroxycinnamic stilbens. Axit hydroxybenzoic có cấu trúc C6- Tiểu luận Các phương pháp phân tích công cụ Lê Hà Việt Luân Trang 5 C1, bao gồm một vòng benzen với một nhóm thế -COOH trên vòng. Các dẫn chất acid khác được phân biệt bởi các nhóm thế R1-R4 lần lượt trên vòng benzen tương ứng của chúng. Vanillic, syringic gallic acids là các hợp chất chính từ cấu trúc cơ bản này (cấu trúc của chúng được minh họa trong hình 1). Một số axit hydroxycinnamic (C6-C3) có mặt trong nho rượu vang . Chúng được xác định tồn tại ở dạng tự do với lượng nhỏ, chủ yếu là tồn tại ở dạng ester hóa, đặc biệt là với axit tartaric. Các hợp chất này cũng có thể tồn tại ở dạng ester glycosides đơn giản của glucose. Một họ polyphenol cấu trúc phức tạp hơn cũng có mặt trong nho, gỗ sồi rượu đó là Stilbenes, các phân tử này có hai vòng benzen, được liên kết bởi phân tử ethane, hoặc có thể là chuỗi ethylene. Trong số các hợp chất đồng phân dạng trans, resveratrol, hoặc 3,5,4 - trihydroxystilben ( Hình 1 ), được cho là được sản xuất bởi dây nho như một phản ứng tự nhiên khi cây bị nhiễm nấm. Tiểu luận Các phương pháp phân tích công cụ Lê Hà Việt Luân Trang 6 Hình 1 - Cấu trúc của một số phenolics đơn phân tử quan trọng trong nho rượu vang Flavonoids, các thành phần phenolics chính trong nho các loại rượu vang, có một cấu trúc khung carbon chung, bao gồm ba vòng (A, B, C). Họ phenolics này được phân chia thành các phân nhóm thứ cấp khác nhau bao gồm, flavones , flavonols , flavanones , flavanols anthocyanins phân biệt trong cấu trúc bởi độ chưa bão hòa của vòng carbon các nhóm thế khác nhau tương ứng ( Hình 1 ). Anthocyanins là hợp chất đặc trưng phân bố ở vỏ của các loại nho có sắc đỏ. Cấu trúc của chúng là phân tử flavylium cation, bao gồm hai vòng benzen được liên kết bởi một dị vòng có oxy chưa bão hòa ở dạng cationic, dẫn xuất từ phân tử 2-phenyl- benzopyrylium (Hình 1) . Chúng là các dẫn xuất glucosylate hóa của năm aglycones hoặc anthocyanidins bao gồm: cyanidin , peonidin , petunidin , delphinidin malvidin. Tiểu luận Các phương pháp phân tích công cụ Lê Hà Việt Luân Trang 7 Flavan-3-ols hình thành các phân nhóm flavonoid thứ cấp có cấu trúc phức tạp hơn ( Hình 1 ). Các hợp chất này bao gồm đơn phân tử đơn giản như (+)-catechin (-)-epicatechin nhưng cũng có thể ở dạng đa phân tử hoặc các polymer cao phân tử gọi là proanthocyanidins vì chúng bị phân hủy giải phóng anthocyanidins khi bị nung nóng trong dung dịch có tính axit ( Hình 2 ). Cấu trúc của các proanthocyanin khác nhau về bản chất của các tiểu phân cấu tạo của chúng, mức độ trùng hợp ( mDP ) trung bình vị trí liên kết. Hình 2 - Cấu trúc của proanthocyanidins: flavan-3-ol được liên kết tại vị trí C4-C8 / C4-C6 Các hợp chất này phân bố trong tất cả các phần của quả nho nhưng phần vỏ có chứa một lượng proanthocyanidins thấp hơn trong hạt đặc điểm cấu trúc của chúng cũng khác nhau. Proanthocyanidins trong hạt nho chỉ bao gồm procyanidin (tiểu phân được cấu thành từ (+)-catechin (C) (-)-epicatechin (EC)), trong khi proanthocyanidins ở phần vỏ nho bao gồm cả prodelphinidins procyanidinsand [tiểu phân cấu thành từ (- )-epigallocatechin (EGC)]. Proanthocyanidins ở phần vỏ quả nho có mDP cao hơn có tỷ lệ của tiểu phân galloylated thấp hơn ở trong hạt. Tannin là các hợp chất có nguồn gốc từ quả nho đóng vai trò quan trọng đối với chất lượng rượu vang đỏ do đặc tính làm se, tạo vị cay, đắng vai trò của chúng trong sự ổn định màu sắc lâu dài của sản phẩm. Tiểu luận Các phương pháp phân tích công cụ Lê Hà Việt Luân Trang 8 3. Chiết tách phenolics từ quả nho Để phân tích cấu trúc đặc trưng của các hợp chất phenolics, các thành phần anthocyanins hoặc tannin trước tiên cần được chiết tách từ mẫu nho. Trong trường hợp sản phẩm rượu vang, một số tác giả đề nghị rằng mẫu rượu không cần qua bất kỳ xử lý đặc biệt nào trước mà có thể được bơm trực tiếp vào thiết bị phân tích trong khi những tác giả khác cho rằng việc chiết tách, định lượng định danh sẽ cho kết quả tốt hơn nếu thực hiện một số bước tinh chế mẫu trước khi phân tích (điểm này sẽ được trình bày kỹ hơn trong phần phương pháp phân tích). 3.1. Phương pháp chiết lỏng-rắn Hạt nho phần vỏ được tách riêng trước khi được chiết bằng các dung môi như acetone trong dung môi nước đôi khi được tiếp tục chiết tách với dung dịch methanol. Anthocyanins anthocyanidins thường được chiết từ phần vỏ hoặc phần pomaces với dung môi hữu cơ được axit hóa, thường là methanol. Hiện nay, những phương pháp chiết tách rắn - lỏng trên được thay thế bằng các kỹ thuật mới như chiết bằng chất lỏng được nén ở áp suất cao, phương pháp siêu âm, điện hỗ trợ vi sóng. Những kỹ thuật này giúp rút ngắn thời gian chiết, giảm lượng dung môi tiêu thụ, làm tăng hiệu quả quá trình chiết tách. Phương pháp chiết bằng chất lỏng được nén áp ở suất cao (PLE) trong thương mại được gọi là phương pháp chiết dung môi tăng tốc (ASE). Mô hình của hệ thống này được mô tả trong Hình 3 . Phương pháp này cho phép chiết tách nhanh chóng hợp chất cần phân tích trong một môi trường kín trơ dưới áp lực cao (3,3-20,3 MPa) nhiệt độ từ 40- 200 °C. Ưu điểm chính của kỹ thuật này là dung môi vẫn còn trong trạng thái lỏng ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ sôi của chúng, điều này cho phép việc chiết tách thực hiện ở nhiệt độ cao làm tăng khả năng hòa tan chất cần phân tích trong dung môi giải hấp động học nhanh hơn từ hỗn hợp nền ban đầu. Tiểu luận Các phương pháp phân tích công cụ Lê Hà Việt Luân Trang 9 Hình 3 - Mô hình hệ thống thiết bị PLE Do đó, các dung môi chiết tách bao gồm cả nước (ít hiệu quả khi sử dụng trong chiết tách chất thực vật ở nhiệt độ thấp) có thể hiệu quả hơn nhiều khi áp dụng phương pháp PLE. Trong nghiên cứu của mình, Ju Howard cho thấy phương pháp PLE: ở nhiệt độ cao (80-100 °C) sử dụng nước axit hóa mang lại hiệu quả chiết tách tương đương khi sử dụng methanol 60 % axit hóa trong chiết tách anthocyanin từ vỏ trái nho. Trong các nghiên cứu khác, hiệu suất chiết tổng lượng polyphenol flavonoid từ vỏ trái nho Pinot thu được khi tiến hành tại 150 °C rất cao mặc dù các hợp chất flavonoids có xu hướng phân hủy khi thời gian chiết kéo dài (hơn 210 phút). Bên cạnh đó, Pineiro đồng nghiệp cho thấy thí nghiệm chiết tách hạt nho bằng PLE sử dụng methanol như dung môi cho kết quả về độ thu hồi của catechin epicatechin đặc biệt cao hơn so với những trường hợp thu được bằng phương pháp khuấy từ hoặc chiết tách dưới sự hỗ trợ của sóng siêu. Một phương pháp chiết khác là kỹ thuật hỗ trợ điện áp trong quá trình chiết tách. Boussetta đồng nghiệp nhận thấy rằng quá trình chiết tách vỏ trái nho Chardonnay với sự hỗ trợ bằng xung điện trường (PEF) điện áp cao (HVED) giúp tăng tốc quá trình chiết tách các chất tan polyphenol trong nước ở 20 °C về mặt độc học. Kỹ thuật HVED được giải thích do có khả năng tạo ra các sóng xung kích giúp hỗ trợ sự phá vỡ Tiểu luận Các phương pháp phân tích công cụ Lê Hà Việt Luân Trang 10 mô vách các tế bào trong trái nho, phóng thích polyphenols làm tăng tốc quá trình khuếch tán polyphenols. Tuy nhiện, một số thông số quan trọng phải được tối ưu hóa vì phương pháp chiết tách hỗ trợ điện áp tiến hành quá lâu có thể ảnh hưởng làm phân hủy polyphenols dẫn đến giảm nồng độ của chúng trong dịch chiết. Hơn nữa, các nghiên cứu này được thực hiện chủ yếu trên catechin hoặc tổng lượng phenols chứ chưa áp dụng cho việc chiết tách các hợp chất dễ bị oxy hóa như anthocyanins. Cuối cùng, phương pháp chiết tách có hỗ trợ vi sóng giúp thúc đẩy quá trình truyền năng lượng trong toàn bộ môi trường chiết (dung môi chất nền) một cách hiệu quả đồng đều. Ứng dụng các điều kiện tối ưu để chiết hạt nho Cabernet-Sauvignon, Shiraz, Sauvignon blanc Chardonnay công bố rằng khoảng 92 % trong tổng số polyphenol được chiết tách, kết quả thu được tốt hơn so với các phương pháp chiết khác (siêu âm, ). 3.2. Tinh chế dịch chiết Sản phẩm thu được từ các phương pháp chiết tách rắn - lỏng trình bày ở trên là một hỗn hợp thô mà độ tinh khiết vẫn có thể được nâng cao bằng các phương pháp tinh chế. Vì vậy, các phương pháp chiết lỏng/ lỏng ở các phân đoạn khác nhau có thể sử dụng nhằm làm tinh khiết tách các phân đoạn procyanidin khác nhau về khối lượng phân tử. Như vậy, sau khi loại bỏ các chất ưa dầu bằng chloroform, Lorrain đồng nghiệp sử dụng ethyl acetate để phân tách các phần proanthocyanidin đơn đa phân tử trong pha hữu cơ với các phần proanthocyanidin cao phân tử trong pha nước. Các phân đoạn tinh hơn (bảy phần từ DPM 3-12) có thể thu được bằng cách tiếp tục thực hiện chiết lỏng / lỏng với tỷ lệ tăng dần của chloroform trong methanol. Ngoài ra, có thể làm giàu chiết tách phần dịch chiết thô bởi phương pháp sắc ký lỏng pha thuận (C18) hoặc bằng phương pháp tách chiết pha rắn sử dụng chất hấp thụ đa dạng như C18 , XAD hoặc PVPP. [...]...Tiểu luận Các phương pháp phân tích công cụ 4 Phân tích thành phần rượu vang chiết xuất Hiện nay, hai phương pháp tiếp cận chung để phân tích xác định tổng hàm lượng polyphenolic trong dịch chiết trong rượu vang được sử dụng Một là phương pháp xác định chỉ số polyphenol tổng bằng các phép phân tích quang phổ, hai là việc chiết tách các thành phần hợp chất phenolics riêng biệt phân tích từng... phân tích nho các hợp chất phenolic trong rượu đã xuất hiện trong bốn thập kỷ qua Kỹ thuật phân tích mới đã làm sáng tỏ một số cấu trúc có nguồn gốc từ tannin anthocyanin trong rượu vang xác định cách thức chúng được hình thành Như vậy, sự đa dạng của các phương pháp quy trình tiến hành thực nghiệm phản ánh sự phức tạp của chất phân tích phenolic trong nho trong rượu vang Các phương pháp. .. đã được ứng dụng trong phân tích các polyphenol trong các loại thực phẩm cho đến khi Seruga đồng nghiệp cố gắng áp dụng phương pháp này cho phấn tích các loại rượu vang Họ thực hiện một nghiên cứu đầy đủ bởi phương pháp DPV, HPLC phương pháp quang phổ trong 11 loại rượu vang đỏ Croatia Trong phương pháp DPV, họ nhận thấy ba đỉnh tính hiệu anốt oxy hóa lớn trên voltammograms rượu (P1, P2, P3)... có tích điện, kết quả thu được thường nhanh hơn hiệu quả hơn so với ly HPLC tương ứng CE cho phép phân tích đồng thời chất phân tích với tính chất khác nhau trong một Lê Hà Việt Luân Trang 26 Tiểu luận Các phương pháp phân tích công cụ lần hoạt động duy nhất Trong các loại rượu vang, các hợp chất đại diện nhất là các hợp chất phenolic, amino axit, protein, các loài nguyên tố, độc tố nấm mốc các. .. có chứa các họ khác nhau của hợp chất phenolics Phương pháp LC pha đảo có thể cung cấp thông tin cụ thể về các nhóm chất khác nhau của các chất phenolics trong rượu vang đỏ nhưng giới hạn khả năng của phương pháp này đối với phân tích các hợp chất có khối lượng phân tử cao Kennedy Waterhouse đã đề nghị sử dụng phương pháp sắc ký pha thuận (NP-LC) cho phép phân tích các proanthocyanidins cao phân tử... trình hóa học sạch, phương pháp mới cho mẫu thực phẩm được dựa trên các phương pháp hòa tan Vinas đồng nghiệp tập trung nghiên cứu cho sự phát triển của một chiết microextraction pha rắn (SPME) GCMS phương pháp để phân tích một số polyphenol trong rượu vang nho Ngâm SPME trực tiếp được sử dụng để hấp phụ các polyphenol các chất xơ đã được đặt trong các khoảng trống của các chất phản ứng dẫn... phân tích Lê Hà Việt Luân Trang 19 Tiểu luận Các phương pháp phân tích công cụ 4.2.3 Phân tích, xác định các hợp chất phenolic Các phương pháp phát hiện khác nhau đã được áp dụng song song kết hợp cùng với HPLC cho hợp chất phenolic Phenolics trong rượu thường được phát hiện bằng phổ UV-vis (tia cực tím có thể nhìn thấy), mảng photodiode (DAD), huỳnh quang phân tích khối lượng nhưng phương pháp. .. đặc biệt các khía cạnh khác cần phải được suy nghĩ trước khi phân tích Lựa chọn một phương pháp phân tích phenolic thích hợp phụ thuộc vào những thông tin được yêu cầu Tùy thuộc vào nhu cầu của một thử nghiệm, sử dụng một số sự kết hợp của các phương pháp hiện nay là cách tiếp cận tốt nhất để mô tả đúng thành phần phenolic của một mẫu Lê Hà Việt Luân Trang 30 Tiểu luận Các phương pháp phân tích công... Tiểu luận Các phương pháp phân tích công cụ Định lượng Vanillin DMACH dựa trên sự hình thành của các sản phẩm màu từ phản ứng giữa tannin các chất phản ứng họ aldehyde trong khi phương pháp BateSmith dựa trên sự depolymerization của proanthocyanidin qua sự phân hủy của các liên kết flavonol nội phân tử trong môi trường có tính axit khi được gia nhiệt Sự phân hủy này dẫn đến sự hình thành các carbon... rất nhỏ quá nhiều hợp chất không xác định, đặc biệt là với các phần polyme hóa Xem xét các vấn đề môi trường, một số kỹ thuật phân tích đã được phát triển để thay thế cho phương pháp thông thường, có ưu thế về thời gian phân tích với, tiêu thụ dung môi, hiệu quả phân tích độ lặp lại của kết quả Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều chưa kchuẩn hóa các bước chuẩn bị mẫu phân tích Mỗi phương pháp cung . ph ố Hồ Chí Minh, 12/ 2013 NG PHÁP PHÂN TÍCH CÔNG C Ụ ng pháp phân tích polyphenols c ép trái cây, trong bia và rư ợu 13053072 Tiểu luận Các phương pháp phân tích công cụ Lê Hà Việt Luân. ĐẠI HỌ C BÁCH KHOA TP H KHOA K TI Ể CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÔNG C ĐỀ TÀI: Các phương pháp phân tích polyphenols trong nướ c ép trái cây, trong bia và r GVHD: H ọ Lê. bằng các phương pháp tinh chế. Vì vậy, các phương pháp chiết lỏng/ lỏng ở các phân đoạn khác nhau có thể sử dụng nhằm làm tinh khiết và tách các phân đoạn procyanidin khác nhau về khối lượng phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phương pháp phân tích polyphenols trong nước ép trái cây, trong bia và rượu, Các phương pháp phân tích polyphenols trong nước ép trái cây, trong bia và rượu, Các phương pháp phân tích polyphenols trong nước ép trái cây, trong bia và rượu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay