nghiên cứu cơ sở khoa học phòng trừ rầy xanh empoasca flavescens fabr và bọ trĩ pphisothrips setriventris bagn hại chè vùng phú thọ

175 675 2
  • Loading ...
1/175 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2014, 22:46

1 2 Phần mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Cây chè ở n-ớc ta ý nghĩa quan trọng cả về mặt kinh tế cũng nh- xã hội môi tr-ờng. Sản phẩm chè đảm bảo đủ nhu cầu tiêu dùng trong n-ớc là một mặt hàng xuất khẩu giá trị. kim ngạch xuất khẩu chè đạt 20 - 25 triệu USD mỗi năm [2,5]. Hiện nay cả n-ớc khoảng 7 vạn ha chè, đ-ợc trồng chủ yếu ở 14 tỉnh trung du miền núi. Phát triển cây chè ở các vùng đó đã góp phần điều hoà sự phân bố dân c- giữa đồng bằng miền núi. Đồng thời góp phần phủ xanh đất trống đồi trọc, bảo vệ môi tr-ờng sinh thái. Theo kế hoạch phát triển đến năm 2000 [2,2], diện tích chè n-ớc ta sẽ lên đến 7,5 vạn ha năm 2010 là 9 vạn ha. Năng suất chè bình quân của cả n-ớc ta hiện nay là 3,41 tấn búp t-ơi / ha / năm, thấp hơn nhiều so với các n-ớc trong khu vực châu á nh- Malaysia (10,3 tấn / ha), Indonesia (8,8 tấn / ha), ấn Độ (7,8 tấn / ha) Sri Lanka (5,4 tấn / ha). Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến cho năng suất chè của ta thấp là vì sâu bệnh phá hại. Do khí hậu thích hợp, cây chè sinh tr-ởng hầu nh- quanh năm, nên sâu bệnh phát triển rất đa dạng liên tục, gây khó khăn cho công tác phòng trừ. Theo Đỗ Ngọc Qũy (1990) [35] hàng năm sâu bệnh gây thiệt hại từ 20 - 30 % sản l-ợng chè. Trong số các loài sâu hại chè phổ biến ở n-ớc ta thì rầy xanh (Empoasca flavescens), bọ trĩ (Physothrips setiventris) là những loài hại búp quan trọng, chúng th-ờng phát sinh thành dịch trên diện rộng gây nhiều thiệt hại . Rầy xanh hại làm cho những phần non bị tổn th-ơng, gặp điều kiện khô nóng sẽ bị khô đầu lá mép lá. Tác hại của chúng không những đã làm giảm năng suất mà còn ảnh h-ởng đến phẩm chất búp chè. Theo Nguyễn Khắc Tiến (1969) [ 47, 21-24 ], rầy xanh đang xu h-ớng tăng dần nh- là loài sâu hại búp chè chủ yếu ở n-ớc ta. Cũng Nguyễn Khắc Tiến (1986) [50, 3 41] cho rằng rầy làm giảm 15 - 20 % sản l-ợng chè cả năm, khi làm mất tới 70 % sản l-ợng vụ chè xuân gây ảnh h-ởng xấu đến các đợt sinh tr-ởng búp trong năm. ở Phú Hộ, năm 1987 [39] rầy đã làm thiệt hại 50 % sản l-ợng vụ chè xuân. Hiện nay rầy xanh gây nhiều thiệt hại ở hầu hết các vùng chè miền Bắc miền Trung Việt Nam. Bọ trĩ hại làm cho búp chè chùn lại, thô cứng, lá non bị biến dạng không phát triển đ-ợc. Bọ trĩ gây ảnh h-ởng xấu đến sự phát triển của chè con. ở nông tr-ờng Tam Đảo (Vĩnh Phúc) tháng 7 - 8 / 1962 trên 60 ha chè con đã bị bọ trĩ hại nặng [45,11] [51,184-185]. Để giảm thiệt hại do sâu bệnh, đặc biệt do rầy xanh bọ trĩ, biện pháp phòng trừ bằng hoá học đã đ-ợc áp dụng rộng rãi ở các vùng chè trong suốt mấy thập kỷ qua. Nh-ng thực tế đã cho thấy, sự can thiệp mạnh mẽ của biện pháp hoá học đã không đạt đ-ợc hiệu quả mong muốn. Rầy xanh, bọ trĩ chỉ giảm tạm thời, sau một thời gian ngắn, số l-ợng của chúng lại tăng lên rất nhanh lại phải dùng thuốc tiếp theo. Nh- vậy, l-ợng thuốc sử dụng cho chè ngày càng nhiều đã làm ô nhiễm môi tr-ờng ở hầu khắp các vùng trồng chè, đặc biệt là những vùng đầu nguồn các dòng chảy sản phẩm không an toàn cho ng-ời tiêu dùng. Vì vậy, nghiên cứu để tìm ra các biện pháp phòng chống lại các loại sâu này một cách hữu hiệu đang là yêu cầu bức thiết của sản xuất hiện nay. Trên cở đó, đề tài "Nghiên cứu sở khoa học phòng trừ rầy xanh, bọ trĩ hại chè vùng Phú Thọ" đã đ-ợc tiến hành. Đề tài nhằm góp phần giải quyết những khó khăn nêu trên, đáp ứng yêu cầu của ng-ời sản xuất chè. 2. ý nghĩa khoa học thực tiễn của đề tài : - đ-ợc những tài liệu chi tiết hệ thống về đặc điểm sinh học của rầy xanh bọ trĩ, nh- vòng đời, các pha phát dục, khả năng sinh sản 4 - Theo dõi tổng kết đ-ợc tài liệu trong nhiều năm về biến động số l-ợng ảnh h-ởng của các yếu tố sinh thái đối với rầy xanh, bọ trĩ hại chèvùng Phú Thọ, làm sở cho việc xây dựng các biện pháp phòng trừ rầy xanh bọ trĩ hại chè hiệu quả. - Đề tài xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trong phòng trừ rầy xanh, bọ trĩ của sản xuất chèvùng Phú Thọ. Bằng việc nghiên cứu khả năng hạn chế số l-ợng sâu hại của các biện pháp kỹ thuật canh tác hoá học, đề ra hệ thống các biện pháp phòng trừ sâu hại chè, góp phần nâng cao năng suất chè , đảm bảo an toàn cho môi tr-ờng sinh thái vệ sinh thực phẩm. 3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: - Nắm đ-ợc các đặc điểm hình thái đặc điểm sinh học của rầy xanh, bọ trĩ hại chè. - Nắm đ-ợc qui luật phát sinh phát triển của rầy xanh, bọ trĩ các yếu tố sinh thái ảnh h-ởng đến qui luật phát sinh phát triển đó. - Đề xuất biện pháp phòng trừ sâu hại chè, trong đó chủ yếu là rầy xanh bọ trĩ trên sở phòng trừ tổng hợp. 4. Đối t-ợng phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu rầy xanh, bọ trĩ trên chè sản xuất kinh doanh chè kiến thiết bản. Các giống nghiên cứu là các giống đã đ-ợc mở rộng ở điều kiện sản xuất một số giống trong các thí nghiệm giám định. Cây che bóng là muồng lá nhọn Indigofera teysmanni Miq. . Trên sở kế thừa một số kết quả nghiên cứu về rầy xanh, bọ trĩ của Trại thí nghiệm chè Phú Hộ, đề tài tiếp tục nghiên cứu đặc điểm sinh học, qui luật phát sinh phát triển một số yếu tố ảnh h-ởng đến rầy xanh, bọ trĩ, trong đó ảnh h-ởng của thuốc hoá học. Từ đó, đề ra hệ thống các biện pháp phòng trừ thích hợp để áp dụng vào sản xuất. 5 Ch-ơng 1 Tổng quan tài liệu sở khoa học của đề tài. 1.1. sở khoa học của đề tài: 1.1.1. Nguồn gốc cây chè : Cây chè nguồn gốc hoang dại, tên khoa học là Camellia sinensis (L.) O. Kuntze. Khi nghiên cứu về nguồn gốc cây chè, các tác giả nh- Muraleedharan [111,1-2], Trang Vãn Ph-ơng (theo Đỗ Ngọc Quỹ, Nguyễn Kim Phong,1997 [36,149- 150]) đều cho rằng cây chè xuất xứ ở vùng núi cao của tỉnh Vân Nam - Trung Quốc các vùng phụ cận. Djemukhatze (1976) [9, 73], dựa vào sự tiến hóa hóa sinh cây chè dại ở vùng Hà Giang, Nghĩa Lộ, Lao Cai, Tam Đảo đã cho rằng cây chè nguồn gốc ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. sự di chuyển về vùng thấp phát triển rộng rãi ở những nơi mà điều kiện sinh thái khác với vùng xuất xứ, đã dẫn đến sự thay đổi về sinh tr-ởng của cây chè sự phát triển của sâu hại. Tìm hiểu nguồn gốc cây chè sẽ giúp cho việc nhìn nhận đúng đắn môi tr-ờng xuất xứ của chúng, từ đó tìm hiểu điều kiện sống đối với các loài sâu hại chè nói chung rầy xanh, bọ trĩ nói riêng trong thời gian hiện nay. 1.1.2. Tình hình sản xuất tiêu thụ chè trên thế giới trong n-ớc: Chè đ-ợc sử dụng đầu tiên ở Trung Quốc nh- một thứ thuốc uống, sau trở thành thứ đồ uống thông dụng cho mọi ng-ời. Ngày nay, thứ đồ uống này rất quen thuộc thể coi là phổ biến nhất trên thế giới. Các n-ớc châu Âu, châu Mỹ ít sản xuất chè, nh-ng lại nhu cầu về chè rất cao. N-ớc Anh bình quân một năm mỗi ng-ời tiêu thụ 4,4 kg; Canada 0,75 kg; Mỹ 0,35 kg; australia 2,7 kg ; iran 2,4 kg ; Thổ Nhĩ Kỳ 2,14 kg . Còn tiêu thụ chè ở Việt Nam là 0,2 kg [43,10 ] [70, 3]. Theo Chen Zongmao (1995) [70, 3-6], sản xuất chè thế giới năm 1994 6 đ-ợc khoảng 2487 ngàn tấn, trong đó châu á sản xuất 83,2%, châu Phi 14,4%. Các n-ớc ấn Độ, Trung Quốc Kenya chiếm 71,4 % tổng sản l-ợng chè. Sản xuất chè trên thế giới từ năm 1980 đến 1994 tăng 2,55 % hàng năm. Từ năm 1963 đến 1995 diện tích chè tăng 95 %. (Năm 1995 diện tích chè thế giới là 2,565 triệu ha), tổng sản l-ợng chè tăng 156 % (Năm 1995 tổng sản l-ợng chè thế giới đạt 2,59 triệu tấn) . ở Việt Nam, theo Đỗ Ngọc Quỹ Nguyễn Kim Phong (1997) [36,18 - 137], do điều kiện xã hội, quá trình sản xuất phát triển cây chè ở Việt Nam không đều đặn. Thời kỳ từ 1890 - 1945, sản xuất chè rất phát triển, năm 1939 sản l-ợng chè Việt Nam đứng hàng thứ 6 trên thế giới. Thời kỳ từ 1945 - 1954 diện tích sản l-ợng đều giảm sút. Thời kỳ từ 1954 về sau, sản xuất chè đ-ợc mở rộng phát triển mạnh. Hiện nay chè đ-ợc trồng nhiều ở 30 tỉnh, trong đó 14 tỉnh miền núi trung du phía Bắc là 42.273 ha, chiếm 63,4 %. Nền sản xuất chè của n-ớc ta tăng dần cả về diện tích sản l-ợng. Dự kiến đến năm 2000, diện tích chè sẽ là 75.000 ha, năng suất trung bình là 4,5 tấn / ha. Đến năm 2010, diện tích chè sẽ là 90.000 ha, năng suất trung bình 6,5 tấn / ha, sản l-ợng sẽ đạt 500.000 tấn búp t-ơi t-ơng đ-ơng 100.000 tấn chè khô [2, 2 - 8]. 1.1.3. Tình hình sâu hại chè tác hại của chúng đối với cây chè trên thế giới ở Việt Nam Những nghiên cứu về sâu hại chè đã đ-ợc nhiều tác giả trên thế giới quan tâm. Theo Rattan, 1992 [133, 331-352 ] tới trên 200 loài côn trùng nhện đã đ-ợc biết trên chè ở Châu Phi, nh-ng chỉ một số ít loài quan trọng. Sâu hại lá là quan trọng nhất, tác hại của chúng làm suy yếu cây chè trực tiếp làm giảm năng suất. Trong số các loài hại lá, búp, các loài quan trọng nh- bọ xít muỗi (Helopeltis schoutedeni Rent. H. orophila Ghesq.) , bọ trĩ (Thrips spp.), rệp muội (Aphidae), một số loài sâu cánh vảy nhện hại. 7 Theo Muraleedharan (1992) [112, 375 - 408] côn trùng, nhện tuyến trùng là những nhóm động vật hại chè chủ yếu ở Châu á. Cây chè là đối t-ợng tấn công của trên 300 loài dịch hại, các loài quan trọng nhất thuộc các bộ theo thứ tự là: Acarina, isoptera, Hemiptera, thysanoptera, Lepidoptera, Coleoptera ngành tuyến trùng (Nematoda) . Theo Eden (1958) [84,118 - 135], sâu hại chè quan trọng nhất các loài sau đây: - Sâu cuốn búp (Homona coffearia) : Hại mạnh nhất ở Sri Lanka. - Bọ xít muỗi (Helopeltis sp.): hại nặng ở ấn Độ, Sri Lanka. ở châu Phi cũng bọ xít muỗi nh-ng không th-ờng xuyên nh- ở ấn Độ Sri Lanka. - Nhện đỏ (Oligonychus coffeae): Rất phổ biến, ở hầu hết khắp các nơi trồng chè. Nó đ-ợc tìm thấy trên 16 loại cây trồng nhiệt đới á nhiệt đới. ở Đông Bắc ấn Độ, loài sâu này gây hại rất nghiêm trọng. Chúng phát triển mạnh mẽ trong điều kiện thời tiết khô. - Rầy xanh (Empoasca flavescens): Gây nhiều thiệt hại ở assam nh-ng không phải là sâu quan trọng ở những nơi khác. - Rệp muội (Toxoptera aurantii): Hại chè non trong v-ờn -ơm những búp chè còn lại sau đốn. - Bọ trĩ (Dendothrips bispinosus Bagn. Physothrips setiventris Bagn.): Hai loài này thấy ở vùng chè Darjeeling. ở Sri Lanka nó đ-ợc tìm thấy trong v-ờn -ơm nh-ng không th-ờng xuyên gặp trên đồng ruộng. - Mọt đục cành chè (Xyleborus fornicatus): Là loài sâu rất quan trọng ở Sri Lanka đã đ-ợc nghiên cứu rất kỹ. ở ấn Độ, chúng không quan trọng không tìm thấy loài sâu này ở châu Phi. 8 Fr o hlich G. Rodewald W.(1970) [167,119-130] cũng cho biết ở vùng nhiệt đới các loài sâu hại chè quan trọng nh- : Sâu đục thân mình đỏ (Zeuzera coffeae) , mọt đục cành (Xyleborus sp.), nhện hại 5 loài, bọ trĩ Dendothrips bispinosus Physothrips setiventris , rầy xanh (Empoasca flavescens ), bọ xít muỗi (Helopeltis sp.), sâu cuốn búp (Homona coffearia). Theo Othieno (1994) [123, 79 - 85] ở Kenya những loài sâu nếu không áp dụng các biện pháp ngăn chặn sẽ trở thành sâu tầm quan trọng kinh tế nh- bọ trĩ (Scirtothrips kenyensis) các loài nhện đỏ (Oligonychus coffeae, Brevipalpus phoenicis, Calacarus carilatus). Srivastava Butani (1987) [143, 16-21] cho biết ở ấn Độ đã định danh trên 200 loài sâu hại chè, chúng hại thân, lá, rễ búp chè. Quan trọng nhất là các sâu d-ới đất, sâu chích hút các loại sâu ăn lá. ở n-ớc ta, theo Đỗ Ngọc Quỹ (1990) [35] thì Du Pasquier (1931 - 1932) đã xác định 28 loài sâu bệnh hại chè, trong đó sâu hại 25 loài. Các tỉnh phía Bắc Việt Nam các loài sâu quan trọng nh- : Sâu Chùm (Andraca bipunctata Walk.); Bọ xít hoa (Poecilocoris latus); Rầy xanh (Empoasca flavescens Fabr.); Nhện đỏ (Paratetranychus bioculatus Wood); Sâu đục thân mình đỏ (Zeuzera coffeae Niet.). Năm 1967 - 1968 sau cuộc tổng điều tra côn trùng ở các tỉnh phiá Bắc, Viện Bảo vệ thực vật đã danh mục sâu hại chè gồm 34 loài. Các loài th-ờng xuất hiện nhiều nh- : Sâu chùm (Andraca bipunctata Walk.); Sâu cuốn lá (Cacoecia micaceana Walk.); Rệp sáp xanh (Coccus viridis Green); Rầy xanh (Empoasca flavescens Fabr.) ; Bọ xít muỗi (Helopeltis sp.); bọ xít hoa (Poecilocoris latus); Mối (Termes sp.) [21,456 - 457]. Trạm nghiên cứu chè tiếp tục nghiên cứu thành phần sâu hại chè các năm 1986 - 1987 đã cho biết : Các loài quan trọng phổ biến rầy xanh, nhện đỏ bọ trĩ, còn bọ xít muỗi chỉ hại cục bộ ở một số khu vực một số 9 giống chè nhất định ở Phú Hộ [39, 11-12]. ở vùng Sông Cầu (Bắc Thái), Phạm Thị V-ợng Nguyễn Văn Hành (1989) [54, 16-22] cho biết rầy xanh, bọ trĩ, nhện đỏ mối là 4 loài sâu hại chè chủ yếu. Để hạn chế tác hại của sâu hại chè, nhiều biện pháp tác động, Eden (1958) [84, 118-119] cho rằng biện pháp đầu tiên là làm giảm nguồn thức ăn của chúng. thể chia làm 3 h-ớng nh- sau : (1) Tăng c-ờng các giống không hấp dẫn đối với sâu hại. (2) Sản sinh ra các mô độc bằng cách thấm thuốc. (3) Dùng biện pháp trồng trọt tránh giai đoạn mẫn cảm của cây trồng trùng với cao điểm của dịch hại. Con đ-ờng thứ 3 nhiều khả năng thực thi dễ thành công cho chè. Về mặt sinh thái học quần thể, thì dịch hại luôn luôn tồn tại phát sinh phát triển, các biện pháp tác động chỉ nhằm giảm mật độ dịch hại trong sinh quần đồng ruộng mà không thể tiêu diệt hết chúng đ-ợc. Vì vậy, khi mật độ sâu hại tăng nhanh, cần áp dụng biện pháp tác động mạnh, nh-ng phải tác động đúng lúc thì hiệu quả mới cao. Muốn vậy, phải xác định đ-ợc ng-ỡng phòng trừ sâu hại. Theo Muraleedharan (1991) [111, 7-8], Nguyễn Công Thuật (1995) [42,103 - 106 ] một số tác giả [57,12] [88, 9-12], mật độ trung bình của sâu hại qua một thời gian dài đ-ợc gọi là điểm cân bằng EP (Equilibrium Position), số l-ợng của chúng dao động quanh điểm cân bằng đó. Mật độ quần thể thấp nhất gây thiệt hại kinh tế đ-ợc gọi là mức thiệt hại kinh tế EIL (Ecomomic Injury Level). ởgiai đoạn này, giá thành của việc phòng trừ ngang bằng với giá trị mất đi do dịch hại. Ng-ỡng kinh tế ET (Ecnomic Threshold) là mật độ quần thể dịch hại ở đó cần phải áp dụng các biện pháp phòng trừ để ngăn chặn mật độ dịch hại không tăng tới mức thiệt hại kinh tế (EIL). Nh- vậy ET luôn luôn thấp hơn EIL. 10 Rattan (1987)[130, 8-17] đã xác định ng-ỡng phòng trừ (ET) của bọ xít muỗi Helopeltis schoutedeni bằng thí nghiệm dùng thuốc Cypermethrin Cyfluthrin để tính thiệt hại qua tỷ lệ búp khoẻ hoặc chỉ số thiệt hại (D.I.) đã đ-a ra khoảng DI là 0,05 - 0,1 trong mùa chính 0,2 - 0,3 trong mùa khô lạnh đã áp dụng hiệu quả trong phòng trừ bọ xít muỗi ở Malawi. Tuy vậy, việc lạm dụng thuốc trừ sâu ở các loại cây trồng cũng nh- cây chè đã gây ra những vấn đề bất lợi nh- ô nhiễm môi tr-ờng, hình thành các loài gây hại tính chống chịu, xuất hiện các loài sâu ý nghĩa kinh tế mới, phá vỡ các quần lạc sinh vật tự nhiên Để khắc phục những hiệu quả tiêu cực đó thì việc tìm kiếm các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả mà an toàn đã đ-ợc đặt ra. Fadeev [11,7-15] cho biết là những ph-ơng pháp bảo vệ thực vật riêng lẻ, ngay cả những ph-ơng pháp hiệu quả nhất cũng không thể đảm bảo ức chế lâu dài số l-ợng sâu hại. Điều đó chỉ thể thực hiện đ-ợc khi sử dụng một cách hệ thống tổng hợp tất các các biện pháp phòng trừ thể đ-ợc - Đó là ph-ơng pháp tổng hợp điều khiển quần thể sâu hại. Đối với biện pháp hoá học, theo Novojilov K.V. Sapiro V.A. [31,40- 52], để thể xác định thời gian tiến hành các lần phun thuốc hoá học ít gây hại nhất cho các loài ích, cần nắm chắc hiện t-ợng học các loài gây hại thiên địch của chúng để xác định mức độ t-ơng ứng trong chu kỳ phát triển theo mùa, hành vi gây hại sự phân bố trên cây của chúng. Theo đó, để xây dựng áp dụng hiệu quả hệ thống tổng hợp các biện pháp phòng trừ sâu hại chè, cần thiết phải hiểu sâu sắc về sinh học, sinh thái các loài gây hại, sinh tr-ởng của cây chè các kỹ thuật trồng trọt nói chung , với rầy xanh Empoasca flavescens Fabr., bọ trĩ Physothrips setiventris Bagn. nói riêng. [...]...11 1.2 Nghiên cứu về rầy xanh bọ trĩ trên thế giới trong n-ớc 1.2.1 Những nghiên cứu về rầy xanh hại chè 1.2.1.1 Phân bố, tác hại phạm vi ký chủ Rầy xanh Empoasca flavescens Fabr rất phổ biến ở ấn Độ Eden (1958) [84, 119-130] đã cho biết ở assam, rầy xanh gây thiệt hại nhiều đến sản l-ợng làm cho búp chè cằn lại, không phát triển đ-ợc Nh-ng ở một số nơi khác, rầy xanh không phải... hiệu lực trừ 16 rầy cao kéo dài 1.2.2.Những nghiên cứu về bọ trĩ hại chè 1.2.2.1 Phân bố, tác hại phạm vi ký chủ Bọ trĩ đ-ợc xem là loài sâu hại chủ yếu ở hầu khắp các vùng chè trên thế giới nhiều loài bọ trĩ sống ở hoa, lá, búp chè Bọ trĩ hại chè kích th-ớc nhỏ nh-ng tác hại lớn bởi số l-ợng rất nhiều của chúng Năm 1974 [56, 99], trong báo cáo hàng năm của Viện nghiên cứu chè Đông Phi... [115, 447-448], phòng trừ bọ trĩ nên kết hợp biện pháp sinh học hoá học cho rằng : Trong tự nhiên, bọ trĩ bị điều chỉnh bởi nhiều loài ký sinh ăn thịt Tuy nhiên, để phòng trừ bọ trĩ hiệu quả, tác giả cho rằng phun thuốc trừ sâu là không thể tránh đ-ợc Việc trừ bọ trĩ hại chè ở Trung Phi đã đ-ợc Ellis, R.T Rattan, P.S [85, 7-10] nghiên cứu cho biết: Biện pháp phòng trừ hiệu quả bao... phun thuốc phòng trừ khi bọ trĩ từ 1 - 2 con / búp 1.2.2.5 Biện pháp phòng trừ G.Fr o hlich W.Rodewald (1970) [167, 129] đã quan tâm tới 2 loài bọ trĩ hại chè vùng nhiệt đới là Physothrips setiventris Bagn Dendothrips bispinosus Bagn Ông đã cho biết phòng trừ các loài sâu này bằng Metyl Parathion rất hiệu quả Rao Padmanaban (1975) [127, 19-39] cho rằng biện pháp phòng trừ bọ trĩ là rất... cho thấy thời kỳ cao điểm của rầy tr-ởng thành vào đầu tháng 6 Số l-ợng rầy xanh tr-ởng thành bị bắt phản ánh mật độ rầy trên đồi chè Lê Thị Nhung (1996) [28,33 - 35], trên sở của mật độ rầy, tỷ lệ búp chè bị hại biểu hiện triệu chứng tác hại đã đ-a ra ng-ỡng kinh tế đối với rầy xanh là ở mật độ rầy v-ợt quá 5 con / khay 1.2.1.5 Biện pháp phòng trừ Về phòng trừ rầy xanh, các tác giả đã đề cập một... biện pháp phòng trừ trong vụ đông thì mật độ bọ trĩ trong năm sau giảm hẳn so với không phòng trừ Theo Phạm Thị V-ợng Nguyễn Văn Hành (1990) [54, 16 - 22], dùng thuốc Filitox phòng trừ bọ trĩ cho kết quả rất tốt Về vấn đề d- l-ợng: Biện pháp hoá học rất quan trọng cần thiết để giảm tác hại của rầy xanh, bọ trĩ nói riêng sâu hại chè nói chung Nh-ng trong nhiều tr-ờng hợp, thuốc hoá học đã để... 184-186] cũng cho rằng rầy xanh là loài sâu hại búp chè quan trọng ở n-ớc ta nhiều ở Trung Quốc, Nhật Bản, ấn Độ Ngoài chè, rầy xanh còn hại các cây trồng khác nh- lúa, khoai lang, bông, cà, thuốc lá Nguyễn Khắc Tiến (1986) [50, 41] còn cho biết rầy xanh (Chlorita flavescens Fabr. ) phân bố ở hầu khắp các n-ớc trồng chè ở n-ớc ta, các vùng chè thấp, vùng chè trung bình vùng cao Hà Tuyên, Mộc... đều rầy xanh gây hại nghiêm trọng Ngoài chè, rầy xanh còn hại các cây lạc, đậu t-ơng, đậu xanh 1.2.1.2 Hình thái đặc điểm sinh học Muraleedharan (1991) [111, 45- 46] mô tả tr-ởng thành rầy xanh loài Empoasca flavescens Fabr màu xanh hơi vàng, thể dài 2,5 - 2,75 mm Đẻ trứng rải rác từng quả trong lá Giai đoạn trứng từ 6 - 13 ngày tuỳ theo thời tiết Rầy non trải qua 5 tuổi thành rầy tr-ởng... để thu hút rầy xanh mà phun thuốc phòng trừ rầy sớm, sau đó cắt nhẹ lại thể trừ rầy muộn trong vụ hè Các loại thuốc nh- Bassa, Mipcin Bi58 hiệu lực trừ rầy xanh tốt Phối hợp thuốc trừ sâu với ure 2 % axit boric 0,05 % tác dụng nâng cao hiệu quả của phun thuốc (vừa trừ sâu, vừa tăng năng suất chè) Phạm Thị V-ợng Nguyễn Văn Hành (1990)[54,16-22], trong thí nghiệm trừ rầy xanh ở Sông... hiểu các loài bọ trĩ hại chè cà phê sự phân bố, tập tính sinh sống triệu chứng, tác hại Ông cho biết 4 loài bọ trĩ hại chè là những loài nguy hiểm thực sự : - Physothrips setiventris hại rải rác ở ấn Độ, th-ờng nhiều ở Darjeeling Java - Heliothrips haemorrhoidalis hại cây canh-ki-na ở Java, hại cả chè, cà phê, ngô nh-ng sự phá hại ở mức độ nhẹ - Physothrips leproyi Bergmatothrips . biện pháp phòng trừ sâu hại chè, trong đó chủ yếu là rầy xanh và bọ trĩ trên cơ sở phòng trừ tổng hợp. 4. Đối t-ợng và phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu rầy xanh, bọ trĩ trên chè sản xuất. động số l-ợng và ảnh h-ởng của các yếu tố sinh thái đối với rầy xanh, bọ trĩ hại chè ở vùng Phú Thọ, làm cơ sở cho việc xây dựng các biện pháp phòng trừ rầy xanh và bọ trĩ hại chè có hiệu quả flavescens Fabr. , bọ trĩ Physothrips setiventris Bagn. nói riêng. 11 1.2 Nghiên cứu về rầy xanh và bọ trĩ trên thế giới và trong n-ớc 1.2.1. Những nghiên cứu về rầy xanh hại chè 1.2.1.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu cơ sở khoa học phòng trừ rầy xanh empoasca flavescens fabr và bọ trĩ pphisothrips setriventris bagn hại chè vùng phú thọ, nghiên cứu cơ sở khoa học phòng trừ rầy xanh empoasca flavescens fabr và bọ trĩ pphisothrips setriventris bagn hại chè vùng phú thọ, nghiên cứu cơ sở khoa học phòng trừ rầy xanh empoasca flavescens fabr và bọ trĩ pphisothrips setriventris bagn hại chè vùng phú thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay