thực trạng và GIẢI PHÁP KHAI THÁC HUY ĐỘNG vốn CHO CÔNG TY cổ PHẦN VIỆT NAM

56 444 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/04/2014, 10:20

LỜI NÓI ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Với mỗi công ty thì để thể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì công ty cần vốn để hoạt động. Vốn là một nhân tố sản xuất quan trọng sống còn, quyết định đến sự thành bại của công ty. Vốn càng lớn thì tiềm lực của công ty càng lớn, nó tạo điều kiện cho công ty dễ dàng hơn trong các quyết định đầu tư, trong các dự án đầu tư mới như tham gia vào lĩnh vực kinh doanh mới… Mặc dù các công ty cổ phần cũng các kênh huy động vốn khác như đi vay tín dụng thương mại từ các đối tác. Mặc dù đây là một kênh huy động vốn hiệu quả nhưng nó lại bị hạn chế vì phụ thuộc vào quy mô vốn của công ty cổ phần nên phần vốncông ty thể huy động được từ đây vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động. Một kênh huy động vốn khác mà công ty cổ phần đã tiếp cận là vay tín dụng ngân hàng. Đây là một kênh huy động vốn tiềm năng khi mà lượng vốn vay từ đây thể số lượng lớn nhưng nó lại chịu nhiều rằng buộc khi mà muốn vay được tiền từ ngân hàng hay các tổ chức tài chính thì phải đáp ứng được các điều kiện rằng buộc như tài sản thế chấp hay hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phải ổn định hiệu quả. Do vậy mà kênh huy động vốn này công ty cổ phần tuy đã tiếp cận nhưng vẫn còn nhiều rào cản. Đó là những kênh huy động vốn mà các công ty cổ phần hiện nay đang tiếp cận. Mặc dù từ những kênh huy động vốn này mà công ty đã huy động được một số lượng vốn nhất định nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cho các hoạt động trong công ty. 1 Qua tìm hiểu tại các công ty cổ phần tôi thấy rằng các công ty cổ phần Việt Nam còn thể tiếp cận được với nhiều kênh huy động vốn khác hay là mở rộng kênh huy động vốn hiện tại. Do vậy mà đề tài đi vào nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn cho công ty Cổ phần Việt Nam hiện nay đáp ứng hiệu quả sản xuất trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước. 2. Mục đích, ý nghĩa nghiên cứu đề tài. Vì đề tài này là nghiên cứu về các kênh khai thác huy động vốnCông ty cổ phần Việt Nam hiện đang tiếp cận cũng như những kênh huy động mà các Công ty cổ phần Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ chưa tiếp cận vì vậy mà mục đích nghiên cứu chủ yếu của đề tài này là tìm hiểu làm rõ những kênh huy động vốn mà các công ty hiện đang tiếp cận. Để từ đó đi sâu phân tích những thuận lợi của các kênh huy động vốn này. Vai trò của từng kênh trong hoạt động khai thác vốn của công ty nói chung, xem trong các kênh huy động vốn đó thì kênh nào là quan trọng nhất. Từ đó sẽ tìm ra được những bài học kinh nghiệm từ kênh huy động vốn đó. Thêm vào đó còn tìm hiểu những khó khăn, nhược điểm của những kênh huy động hiện tại, xem các kênh huy động vốn hiện nay những khó khăn gì trong việc huy động để tìm ra những giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn. Thêm vào đó ngoài việc tìm hiểu nghiên cứu những kênh huy động vốn đang áp dụng thì đề tài còn đi vào tìm hiểu nghiên cứu những kênh huy động vốn khác vẫn còn chưa áp dụng tìm hiểu những ưu điểm nhược điểm của từng kênh huy động vốn cũng như là tìm hiểu kinh nghiệm của các Công ty cổ phần khác trong việc áp dụng những kênh huy động vốncông ty chưa áp dụng từ đó phân tích xem với điều kiện hiện tại của công ty thì nên áp dụng kênh huy động vốn nào là hợp lý nhất, phù hợp với công ty nhất qua đó đưa ra các giải pháp thích hợp nâng cao hiệu quả huy động vốn cho doanh nghiệp. 2 Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài này là nó những ý nghĩa sau đây: Thứ nhất là đề tài mong tìm ra được những bài học kinh nghiệm từ việc khai thác, huy động vốn của các Công ty cổ phần Việt Nam hiện nay để từ đó mà thể tìm cách áp dụng những bài học kinh nghiệm, xem kinh nghiệm nào là phù hợp để ứng dụng cho các hoạt động vốn khả năng thu lai hiệu quả cao nhất, là khả thi với các Công ty cổ phần nhất, tránh thực trạng là cứ thấy một hoặc một số công ty khác áp dụng thành công một kênh huy động vốn mới, tạo ra được nhiều vốn cho công ty thì các công ty khác theo sau thấy thế mà áp dụng khi không sự tìm hiểu nghiên cứu. Điều này là rất nguy hiểm vì điều kiện của các công ty là khác nhau, hoạt động trong những điều kiện khác nhau, trình độ của mỗi công ty là khác nhau cả về trình độ con người cũng như là trình độ công nghệ. Từ đó sẽ dẫn đến thất bại gây thiệt hại cho công ty. Vì vậy mà cần phải những nghiên cứu tìm hiểu phân tích trước khi áp dụng. Thứ hai là đề tài tìm ra được những điểm mạnh, điểm yếu của các kênh huy động vốn hiện tại mà các Công ty cổ phần đang áp dụng đề từ đó những giải pháp để khắc phục hay phát huy những điểm yếu điểm mạnh đó. Vì nhiều khi việc mở ra một kênh huy động vốn mới đối với công ty là chưa cần thiết khi mà ta chưa khai thác hết tiềm năng các kênh huy động vốn hiện tại điều đó sẽ gây lãng phí cho công ty vì vậy mà ta phải xem xét kỹ càng các kênh huy động vốn hiện tại của công ty đang áp dụng xem xét tìm hiểu những kênh huy động vốn này liệu đã thực sự khai thác hết tiềm năng hay chưa. Nếu thấy tiềm năng của kênh huy động vốn vẫn còn thì tại sao không tiếp tục khai thác, hoặc tìm hiểu xem tại sao ta chưa khai thác hết tiềm năng để từ đó đề ra những giải pháp để khai thác hết tiềm năng của những kênh huy động vốn này. Còn nếu sau khi xem xét thấy rằng các kênh huy động vốn hiện tại ta đã khai thác hết tiềm năng rồi không còn thể mở rộng hơn được nữa thì từ đó 3 ta mới phương án cân nhắc xem xét đến việc mở ra một kênh huy động vốn mới. 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. Trong đề tài này thì đối tượng nghiên cứu chủ yếu ở đây sẽ là các phương pháp huy động vốn của các Công ty cổ phần Việt Nam để học hỏi tham khảo. Bao gồm các kênh huy động vốn mà họ áp dụng, giải pháp để họ thể thực hiện đối với từng kênh huy động vốn… Thêm vào đó cũng thể tìm hiểu phương pháp huy động vốn của một số Công ty cổ phần tiêu biểu. Vì khi nghiên cứu phương pháp huy động vốn của các công ty cùng điều kiện về quy mô như của công ty mình thì từ đó sẽ dễ dàng hơn cho việc áp dụng các kinh nghiệm của những công ty này vào cho công ty mình, nó sẽ phù hợp hơn nhiều so với việc áp dụng kinh nghiệm từ các công ty lớn. Còn việc nghiên cứu những kênh huy động vốn của các công ty lớn cũng như những giải pháp mà họ áp dụng để thực hiện ở đây chỉ ý nghĩa tham khảo đối với công ty. Phạm vi nghiên cứu ở đây là lĩnh vực huy động vốn của các Công ty cổ phần Việt Nam. Vì hiện nay phần lớn các doanh nghiệp đều hoạt động ,chuyển hoá thành các công ty cổ phần nên dễ dàng đưa ra các kênh huy động vốn mà các công ty áp dụng. 4. Phương pháp nghiên cứu. Ở đây do đề tài nghiên cứu là Giải pháp đẩy mạnh huy động vốn cho Công ty cổ phần Việt Nam hiện nay Phân tích những kênh huy động vốn mà các công ty hiện nay đang áp dụng để từ đó tìm ra những thuận lợi khó khăn của những kênh huy động vốn này. còn phân tích những kênh huy động vốn khác mà các công ty chưa áp dụng tìm ra những khó khăn thuận lợi của những kênh huy động vốn này. Từ những phân tích đó mà những đánh giá về những kênh huy động huy động vốn này xem các kênh huy động vốn này ưu điểm nhược 4 điểm gì để từ đó thể áp dụng tìm ra các giải pháp thích hợp ứng dụng vào các công ty cổ phần hay không. Thêm vào đó đề tài còn sử dụng phương pháp điều tra thống kê những kinh nghiệm của các Công ty cổ phần khác nhau. 5. Kết quả nghiên cứu dự kiến đạt được. Với đề tài nghiên cứu này kết quả dự kiến đạt được sẽ là tìm ra được một, một số kênh huy động vốn mới phù hợp với các công ty cổ phần Việt Nam hiện nay .Và từ đó đề xuất những giải pháp hợp lý để thể áp dụng thành công các kênh huy động vốn mới này. 6. Bố cục đề tài. Bài viết được chia thành ba phần. Phần một: Lời nói đầu Phần hai: Nội dung đề tài Chương 1: Lý thuyết chung về nguồn vốn công tác huy động vốn trong Công ty Cổ phần Chương 2: Thực trạng huy động vốn trong Công ty cổ phần Việt Nam hiện nay. Chương 3: Định hướng giải pháp khai thác huy động vốn đầu tư trong nước Phần ba: Kết luận kiến nghị. 5 CHƯƠNG I LÝ THUYẾT CHUNG VỀ NGUỒN VỐN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN. 1.1.Khái quát về nguồn vốn trong doanh nghiệp 1.1.1.Tổng quan về nguồn vốn doanh nghiệp Trong mọi doanh nghiệp, vốn đều bao gồm hai bộ phận: Vốn chủ sở hữu nợ; mỗi bộ phận này được cấu thành bởi nhiều khoản mục khác nhau tuỳ thuộc tính chất của chúng. Tuy nhiên, việc lựa chọn nguồn vốn trong các doanh nghiệp khác nhau sẽ không giống nhau, nó phụ thuộc vào một loạt các nhân tố như : -Trạng thái của nền kinh tế. -Ngành kinh doanh hay lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. -Quy mô cấu tổ chức của doanh nghiệp. -Trình độ khoa học - kỹ thuật trình độ quản lý. -Chiến lược phát triển chiến lược đầu tư của doanh nghiệp -Thái độ của chủ doanh nghiệp -Chính sách thuế… 1.1.2.Các nguồn vốn của doanh nghiệp phương thức huy động Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp các đặc điểm cụ thể mỗi doanh nghiệp thể các phương thức huy động vốn khác nhau.Trong điều kiện kinh tế thị trường, các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp được đa dạng hoá nhằm khai thác mọi nguồn vốn của nền kinh tế.Tuy nhiên,cần lưu ý rằng, trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, do thị trường tài chính còn chưa phát triển hoàn chỉnh nên việc khai thác vốn những nét đặc trưng nhất định. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường tài chính sẽ sớm tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng khai thu hút vốn vào kinh doanh. 6 Sau đây là các nguồn vốn các phương thức huy động vốn mà các doanh nghiệp thể sử dụng. 1.1.2.1.Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp +Vốn góp ban đầu Khi doanh nghiệp được thành lập bao giờ chủ doanh nghiệp cũng phải một số vốn ban đầu nhất định do các cổ đông-chủ sở hữu góp. Khi nói đến nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bao giờ cũng phải xem xét hình thức sở hữu của doanh nghiệp đó,vì hình thức sỡ hữu sẽ quyết định tính chất hình thức tạo vốn của bản thân doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp Nhà nước, vốn góp ban đầu chính là vốn đầu tư của Nhà nước. Chủ sở hữu của các doanh nghiệp Nhà nước là Nhà nước. Hiện nay, chế quản lý tài chính nói chung quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp Nhà nước nói chung quản lý vốn vủa doanh nghiệp Nhà nước nói riêng đang những thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế. Đối với các doanh nghiệp,theo Luật doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp phải một số vốn ban đầu cần thiết để xin đăng ký thanhg lập doanh nghiệp Chẳng han, đối với công ty cổ phần, vốn do các cổ đông đóng góp là yếu tố quyết định để hình thành công ty.Mỗi cổ đông là một chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trên giá trị cổ phần mà họ nắm giữ. Tuy nhiên, các công ty cổ phần cũng một số dạng tương đối khác nhau. Trong các loại hình doanh nghiệp khác như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI), các nguồn vốn cũng tương tự như trên; tức là vốn thể do chủ đầu tư bỏ ra, do các bên tham gia, các đối tác đóng góp…Tỷ lệ quy mô góp vốn của các bên tham gia công ty phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau(như pháp luật, đặc điểm ngành kinh tế-kỹ thuật,cơ cấu liên doanh). +Nguồn vốn từ lợi nhuận không chia 7 Quy mô số vốn ban đầu của chủ doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng, tuy nhiên thông thường số vốn này cần được tăng theo quy mô phát triển của doanh nghiệp.Trong quá trình sản xuất kinh doanh nếu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thì doanh nghiệp những điều kiện thuận lợi để tăng trưởng nguồn vốn.Nguồn vốn tích trữ từ lợi nhuận không chia là bộ phận lợi nhuận được sử dụng tái đầu tư sản xuất,mở rộng sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp. Tự tài trợ bằng lợi nhuận không chia-nguồn vốn nội bộ là phương thức tạo nguồn tài chính quan trọng khá hấp dẫn đối với các doanh nghiệp, vì doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí,giảm bớt sự phụ thuộc vào bên ngoài. Rất nhiều doanh nghiệp coi trọng chính sách tái đầu tư từ lợi nhuận để lại, họ đặt ra mục tiêu phải một khối lượng lợi nhuận để lại đủ lớn nhằm tự đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng. Nguồn vốn tái đầu tư từ lợi nhuận để lại chỉ thể thực hiện nếu như doanh nghiệp đã đang hoạt động lợi nhuận, được phép tiếp tục đầu tư. Đối với các doanh nghiệp Nhà nứơc thì việc tái đầu tư phụ thuộc không chỉ phụ thuộc vào khả năng sinh lợi từ bản thân doanh nghiệp mà còn phụ thuộc vào chính sách khuyến khích tái đầu tư của Nhà nước. Tuy nhiên, đối với các công ty cổ phần thì việc để lại lợi nhuận liên quan đến một số yếu tố rất nhạy cảm. Khi công ty để lại một phần lợi nhuận trong năm cho tái đầu tư, tức là không dùng lợi nhuận đó để chia lãi cổ phần,các cổ đông không được chia lãi cổ phần nhưng bù lại, họ quyền sỡ hữu số vốn tăng lên của công ty. Như vậy,giá trị ghi sổ của các cổ phiếu sẽ tăng lên cùng với việc tự tài trợ bằng nguồn vốn nội bộ. Điều này một mặt khuyến khích cổ đông giữ cổ phiếu lâu dài,nhưng mặt khác, dễ làm giảm tính hấp dẫn của cổ phiếu trong thời kỳ trước mắt do cổ đông chỉ nhân được một phần cổ tức nhỏ hơn. Nếu tỷ lệ chi 8 trả cổ tức thấp,hoặc số lãi ròng không đủ hấp dẫn thì giá cổ phiếu thể bị giảm sút. Khi giải quyết vấn đề cổ tức tái đầu tư, chính sách phân phối cổ tức của công ty cổ phần cần lưu ý đến môt số yếu tố liên quan như: -Tổng số lợi nhuận ròng trong kỳ -Mức chia lãi trên một cổ phiếu của các năm trước -Sự xếp hạng cổ phiếu trên thị trường tính ổn định của thị giá cổ phiếu của công ty,tâm lý đánh giá của công ty về cổ phiếu đó -Hiệu quả của việc tái đầu tư +Phát hành cổ phiếu Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thể tăng vốn chủ sở hữu bằng cách phát hành cổ phiếu mới. Một nguồn tài chính dài hạn rất quan trọng là phát hành cổ phiếu để huy động vốn cho doanh nghiệp.Phát hành cổ phiêu được gọi là hoạt động tài trợ dài hạn của doanh nghiệp. -Cổ phiếu thường là loại cổ phiếu thông dụng nhất vì nó những ưu thế trong việc phát hành ra công chúng trong quá trình lưu hành trên thị trường chứng khoán quan trong nhất là trao đổi, mua bán trên thị trường chứng khoán, điều đó cũng đủ để minh chứng tầm quan trọng của nó so với các công cụ tài chính khác. -Cổ phiếu ưu tiên:Cổ phiếu ưu tiên thường chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng số cổ phiếu được phát hành. Tuy nhiên trong một số trường hợp, việc dùng cổ phiếu ưu tiên là thích hợp.Cổ phiếu ưu tiên đặc điểm là nó thường cổ tức cố định. Người chủ của cổ phiếu này quyền được thanh toán lãi trước các cổ đông thường.Nếu số lãi chỉ đủ để chi trả cổ tức cho các cổ đông ưu tiên thì các cổ đông thường sẽ không được nêu rõ trong điều lệ công ty. 9 Phần lớn các công ty cổ phần qui định rõ: Công ty nghĩa vụ trả hết số lợi tức chưa thanh toán của các kỳ trước cho các cổ đông ưu tiên, sau đó mới thanh toán cho các cổ đông thường. Các cổ phiếu ưu đãi thể được chính công ty phát hành thu hồi lại khi công ty thấy cần thiết.Những trường hợp như vậy cần được quy định rõ những điểm sau: Trường hợp nào thì công ty thể mua lại cổ phiếu, Giá cả khi công ty mua lại cổ phiếu, Thời hạn tối thiểu không được phép mua lại cổ phiếu(ví dụ 5 năm) Giá cổ phiếu tăng lên là một dấu hiệu nhiều hội đầu tư mở rộng vào những dự án triển vọng trong doanh nghiệp. Tuy nhiên,người ta chưa lý giải được một cách tường tận tại sao trên thực tế các công ty thường lựa chọn việc phát hành cổ phiếu sau khi sự tăng giá cổ phiếu.Một số nguyên nhân thể là những yếu tố sau: Do đòi hỏi cân bằng tỷ lệ nợ, Do tỷ lệ P/E ở mức cao tức là thị giá cổ phiếu tăng mạnh hơn tốc độ tăng của tỷ suất lợi nhuận ròng, Do yếu tố tâm lý của công chúng các nhà đầu tư trên thị trường. Ngoài ra,vốn chủ sở hửu của doanh nghiệp thể được bổ sung từ phần chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định,chênh lệch tỷ giá. 1.1.2.2.Nợ các phương thức huy động nợ của doanh nghiệp +Nguồn vốn tín dụng ngân hàng tín dụng thương mại Điều kiện tín dụng: Các doanh nghiệp muốn vay tại các ngân hàng thương mại cần đáp ứng được những yêu cầu đảm bảo tín dụng của các ngân hàng. Doanh nghiệp phải xuất trình hồ sơ vay những thông tin cần thiết mà ngân hàng yêu cầu. Trước tiên, ngân hàng phải phân tích hồ sơ xin vay vốn, đánh giá các thông tin liên quan đến dự án đầu tư hoặc kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vay vốn. 10 [...]... cần thiết phải huy động vốn cho các hoạt động trong công ty cổ phần Có thể nói vốn đối với các công ty cổ phần là rất quan trọng nó quyết định đến sự hoạt động suôn sẻ của công ty Mặc dù để thể để công ty hoạt động một cách suôn sẻ thì cần phải nhiều yếu tố cùng tham gia vào trong đó vốn là quan trọng, nó được coi như là máu đối với mỗi công ty cổ phần, vì chỉ khi vốn công ty cổ phần mới thể... việc huy động vốn cho các công ty cổ phần Việt Nam hiện nay 2.1.1 .Huy động vốn từ ngân hàng thương mại Trong điều kiện vốn tự của doanh nghiệp vốn người sản xuất còn ít ỏi ,thì vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh chủ yếu dựa vào vốn tín dụng ngân hàng Để vốn cho vay các ngân hàng thương mại, đã huy động vốn trong dân, trong xã hội, vốn nước ngoài Hiện nay các ngân hàng thương mại cổ phần đã giải. .. TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 .Thực trạng chung Hiện nay, nguồn vốn đầu tư đóng góp khoảng 50- 55% tăng trưởng kinh tế hàng năm.Do đó huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội là một khâu cốt yếu ,trong đó không thể thiếu huy động vốn cho các công ty cổ phần với sự phát triển mạnh mẽ của các công ty cổ phần, cũng như cổ phần hoá các doanh nghiệp tư nhân nhà nước đã cho thấy tầm... thành viên của công ty cổ phần chung tay góp vào để xây dựng duy trì các hoạt động của công ty Mục 33 đích của doanh nghiệp khi tăng vốn cổ phần thường là mở rộng quy mô sản xuất, tăng thêm vốn cho dự án hay là huy động để đáp ứng hạn mức 80 tỉ của trung tâm giao dịch chứng khoán Trục trặc khó giải quyết nhất của mô hình góp vốn cổ phần thường liên quan đến việc rút vốn hoặc chuyển nhượng vốn Theo luật... cùng mở công ty giao luôn cho bạn làm giám đốc Ông hoàn toàn tin tưởng bạn không quan tâm đến hoạt động của công ty Đến khi phát hiện ra việc công ty thua lỗ nợ nần chồng chất, ông đòi rút vốn thì tòa án không cho phép Không chuyển nhượng lại được cổ phần: Trong trường hợp "cơm không lành canh không ngọt", sẽ 4 cách giải quyết hợp pháp là: chuyển nhượng vốn; công ty mua lại phần vốn góp; được... đưa vào sổ sách công ty; tự ý đưa vốn cho người ngoài vay mượn; chiếm giữ giấy tờ, sổ sách của công ty Không rút ngang được: Luật thành lập công ty không cho phép các thành viên tự ý rút vốn Nếu đã cùng hùn vốn mở công ty với ai đó lại gặp trục trặc giữa đường thì việc rút vốn đồng nghĩa với việc ra khỏi công ty trong trạng thái mất hết vốn liếng tiền bạc Ví dụ, ông X góp vốn 52% với bạn cùng mở công. .. không chờ vào nguồn ngân sách nhà nước Hệ thống NHTM cổ phần thực hiện phát hành cổ phiếu mới trên thị trường để tăng vốn điều lệ Tính đến 7-2006, ước tính các NHTM cổ phần đã huy động thêm được trên 10.000 tỉ đồng tăng vốn điều lệ Bên 30 cạnh việc phát hành cổ phiếu huy động của các cá nhân tổ chức ở trong nước, thì còn khối lượng lớn vốn của người Việt Nam ở nước ngoài chuyển về cho người thân... máu trong thể để cho công ty thể hoạt động được suôn sẻ Vốn vai trò quan trọng quyết định đến mọi hoạt động trong doanh nghiệp từ hoạt động đầu tư mua sắm tài sản mới hay là đầu tư vào một lĩnh vực kinh doanh mới cũng như các hoạt động thường xuyên là hoạt động sản xuất kinh doanh 21 1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn trong công ty cổ phần Việc huy động vốn trong doanh nghiệp... hành trái phiếu chuyển đổi Phát hành trái phiếu ra công chúng thực sự là một kênh huy động vốn hiệu quả, tiết kiệm, chi phí phát hành đối với các DN tại các nước thị trường vốn phát triển như Anh, Mỹ Nhiều công ty cổ phần Việt Nam hiện đang huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán nhưng chủ yếu bằng cách phát hành chứng khoán ra công chúng mà chưa coi trọng đúng mức việc huy động vốn thông qua... lại sau khi công ty giải thể giảm vốn điều lệ Tuy nhiên, việc chuyển nhượng này cũng không dễ thực hiện khi không sự đồng thuận của các thành viên thỏa mãn các điều kiện của pháp luật (ví dụ, phải kiểm toán để chứng minh rằng ngay 34 sau khi hoàn trả phần vốn góp cho thành viên, công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ cho các khoản nợ các nghĩa vụ tài sản khác ) 2.1.4 .Huy động vốn thông qua . ba phần. Phần một: Lời nói đầu Phần hai: Nội dung đề tài Chương 1: Lý thuyết chung về nguồn vốn và công tác huy động vốn trong Công ty Cổ phần Chương 2: Thực trạng huy động vốn trong Công ty cổ. huy động vốn của các Công ty cổ phần Việt Nam. Vì hiện nay phần lớn các doanh nghiệp đều hoạt động ,chuyển hoá thành các công ty cổ phần nên dễ dàng đưa ra các kênh huy động vốn mà các công ty. tài này là nghiên cứu về các kênh khai thác huy động vốn mà Công ty cổ phần Việt Nam hiện đang tiếp cận cũng như những kênh huy động mà các Công ty cổ phần Việt Nam vẫn còn bỏ ngỏ chưa tiếp cận
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng và GIẢI PHÁP KHAI THÁC HUY ĐỘNG vốn CHO CÔNG TY cổ PHẦN VIỆT NAM, thực trạng và GIẢI PHÁP KHAI THÁC HUY ĐỘNG vốn CHO CÔNG TY cổ PHẦN VIỆT NAM, thực trạng và GIẢI PHÁP KHAI THÁC HUY ĐỘNG vốn CHO CÔNG TY cổ PHẦN VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay